xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 19-09-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,08 13,13,14 22,24 31,36 43 53,53 67,68,68 73,78,79 82,86,86,88,89 92,93,94,95
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
31 22,82,92 13,13,43,53,53,73,93 04,14,24,94 95 36,86,86 67 08,68,68,78,88 79,89
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 18-09-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,03 12,12,12 20,23 30,30,33,36,37 40,41,45 53 62,63,68 74,76 80,88 90,97,98,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,30,30,40,80,90 01,41 12,12,12,62 03,23,33,53,63 74 45 36,76 37,97 68,88,98 99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 17-09-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06,09 14 28 30,31,31,34,38 41,42,48 53,56 60,61,64,69 70,73,76,78 81,85 96,96,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,60,70 31,31,41,61,81 42 53,73 14,34,64 85 06,56,76,96,96 97 28,38,48,78 09,69
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 16-09-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
11,12,19 20,21,29 32,33,33 40,40,43 51,52,54,59 61 74 82,83,86,87,88 92,93,94,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,40,40 11,21,51,61 12,32,52,82,92 33,33,43,83,93 54,74,94 86 87,97 88 19,29,59
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 15-09-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06,08,09 11,11,18,18 21,29 30,32,35,37,39 41,43 52,52,53,54,59 63,67,69 82,87,89
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30 11,11,21,41 32,52,52,82 43,53,63 54 35 06 37,67,87 08,18,18 09,29,39,59,69,89
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 14-09-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,09 17 27 31,31,33,35,38,39 43 59 61,62,63,64 78,79 82,85,85,87,88,89,89 93,95
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,31,31,61 62,82 33,43,63,93 64 35,85,85,95 17,27,87 38,78,88 09,39,59,79,89,89
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 13-09-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,01,04,08 15 23,24,29 35,39 40,41,44,48 50 61,63,64,65 78 80,84 92,92,94,99,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,50,80 01,01,41,61 92,92 23,63 04,24,44,64,84,94 15,35,65 08,48,78 29,39,99,99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86