xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 22-09-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,02,04,05,05,07,08 10,12,18 38 43 68,69 70,70,72,74,78,79 83,86,86,88 92,92,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,70,70 01 02,12,72,92,92 43,83 04,74,94 05,05 86,86 07 08,18,38,68,78,88 69,79
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 21-09-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,05,09 14 20,21,22 37,37,37,38 40,47 56,59 60,62,67 74,75,78 84,86,87 92,92,93
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,40,60 21 22,62,92,92 03,93 14,74,84 05,75 56,86 37,37,37,47,67,87 38,78 09,59
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 20-09-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,01,08 25 30,33,34,35 40,44,44,46 53,53,55,56,56 60,65 70,76 83,86,87,88 93,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,40,60,70 01,01 33,53,53,83,93 34,44,44 25,35,55,65 46,56,56,76,86 87 08,88,98
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 19-09-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,05,06 10 20,21,22,23,25,27 30 45,49 55,56 60,61,68 72,74,78,79 80,84,85,88 98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,20,30,60,80 21,61 22,72 23 04,74,84 05,25,45,55,85 06,56 27 68,78,88,98 49,79
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 18-09-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,06,08 10,19 21,22,29 30,33,36,39 41,42,46,47,47,49 54 67 70,78,78 85 93,95,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,30,70 21,41 22,42 03,33,93 54 85,95 06,36,46 47,47,67,97 08,78,78 19,29,39,49
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 17-09-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,05,07 11,11,15,15 24,25,28 34 41,48,49,49,49 52,53,57 61,67,69 72,72,75,78 82
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,11,11,41,61 52,72,72,82 53 24,34 05,15,15,25,75 07,57,67 28,48,78 49,49,49,69
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 16-09-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,01,02,09,09 10,15,16 24,27,29 30,32 45,47 54 62,62,66,67 78 80 93,93,96,97,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,10,30,80 01 02,32,62,62 93,93 24,54 15,45 16,66,96 27,47,67,97 78 09,09,29,99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86