xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 16-01-2018
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,02,06,07,07 11,16 20,24,29 34,37,38,38 53 60,66,67 77,77 82,82,82,85,87 95,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,20,60 11 02,82,82,82 53 24,34 85,95 06,16,66,96 07,07,37,67,77,77,87 38,38 29
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 15-01-2018
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,05 12,15 21,21,23,26,28,28 41,42,45,46,49 53 61 71,75 80,82,84 94,94,95,97,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
80 01,21,21,41,61,71 12,42,82 23,53 84,94,94 05,15,45,75,95 26,46 97 28,28,98 49
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 14-01-2018
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,04,09 10,11,14 21,28 30,32,33,37,37,38 43,44,47,48,49,49 66,68 73,76,79 85,85
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,30 11,21 32 03,33,43,73 04,14,44 85,85 66,76 37,37,47 28,38,48,68 09,49,49,79
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 13-01-2018
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
07 11,12,13,16,17,19 34,37,38 40 50,51,52,56,56,59 61,62,63,63,64,68 72,73 84 94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,50 11,51,61 12,52,62,72 13,63,63,73 34,64,84,94 16,56,56 07,17,37 38,68 19,59
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 12-01-2018
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,02,04,05 11,17,18 23,24 30,34,36 46,48,49 56,59 60,62 77 80,83,84,86 90,92,93
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,60,80,90 01,11 02,62,92 23,83,93 04,24,34,84 05 36,46,56,86 17,77 18,48 49,59
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 11-01-2018
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,06,07,08 11,14,16 20,20,26 38,39 47,49 52,55 72,73,74,76,77 85,85,85,86 90,93
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,20,90 11 52,72 03,73,93 14,74 55,85,85,85 06,16,26,76,86 07,47,77 08,38 39,49
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 10-01-2018
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,04 10,13,14 20,20 33,33,33,37 44,45,48,48 50,56,59 72,74,76 80,82,84,84,88 97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,10,20,20,50,80 72,82 13,33,33,33 04,14,44,74,84,84 45 56,76 37,97 48,48,88 59
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so