xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 13-11-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06,07,08 16,18 27,28,29 38,39 45,48 50,54 65,67,68,68 75,76,79 80,81,83 94,94,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
50,80 81 83 54,94,94 45,65,75 06,16,76 07,27,67,97 08,18,28,38,48,68,68 29,39,79
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 12-11-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,05,07 14 21 33,34,36,39 40,44,47,48 52,55,55,55 62,63,69 74,76,78 81 92,94,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40 21,81 52,62,92 03,33,63 14,34,44,74,94 05,55,55,55 36,76 07,47,97 48,78 39,69
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 11-11-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,09 14,14,16,17,19,19 20,20,23,27 32,35,39 44 51,52,55,59 69 70,75 81,87 94,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,20,70 51,81 02,32,52 23 14,14,44,94 35,55,75 16,96 17,27,87 09,19,19,39,59,69
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 10-11-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,05,08 10,10 21,26,28 33,33,33,35 40,44,47,48,49 55,56,57,58,59 69 70 85 91,93
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,10,40,70 21,91 02 33,33,33,93 44 05,35,55,85 26,56 47,57 08,28,48,58 49,59,69
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 09-11-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,00,02,03,09 50,58 60,63,67 72,73,73,74,77,77 83,85,88 90,91,91,93,93,95,95,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,00,50,60,90 91,91 02,72 03,63,73,73,83,93,93 74 85,95,95 67,77,77 58,88,98 09
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 08-11-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,05,06,09 24,25,27,27,28 30,33,38 51,52,58 62,65,67 72,73,77,77 80,86,87 92,95
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,80 51 52,62,72,92 03,33,73 24 05,25,65,95 06,86 27,27,67,77,77,87 28,38,58 09
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 07-11-2019
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,01,03,05,07 14 23,24 31,36,36 40 54,55,56 66 75,76 83,83,86 91,95,95,96,96,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,40 01,31,91 03,23,83,83 14,24,54 05,55,75,95,95 36,36,56,66,76,86,96,96 07 99
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86