xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 28-09-2022
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
05 11,13,17,17 22,23 36,37,38 42,43,46,48 50,50,51 66,69 72,76 81,83,83,88,88 92
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
50,50 11,51,81 22,42,72,92 13,23,43,83,83 05 36,46,66,76 17,17,37 38,48,88,88 69
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 27-09-2022
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02 19 20,27,28 31,34,35 40,44,48,48 50,55 64 70,71,79 80,81,83,84,85,88 90,92,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,40,50,70,80,90 31,71,81 02,92 83 34,44,64,84 35,55,85 27 28,48,48,88 19,79,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 26-09-2022
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,05 12,13,15,15 26 36 43,45 50,56 60,61,62,63,63,68,69 77 84,87,87,88 94,95,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
50,60 01,61 12,62 13,43,63,63 84,94 05,15,15,45,95 26,36,56,96 77,87,87 68,88 69
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 25-09-2022
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,04,07,09 15,16,18 20,27,28 33,34,34,37,37,37 40,42 57,57 64,67 74 81,82,89 90
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,40,90 01,81 42,82 33 04,34,34,64,74 15 16 07,27,37,37,37,57,57,67 18,28 09,89
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 24-09-2022
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
08,09,09 11,13 23 34,38 40,40,43,43,47 54 62,66,67,68,68 74,78,79 83,86,86,86 91
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,40 11,91 62 13,23,43,43,83 34,54,74 66,86,86,86 47,67 08,38,68,68,78 09,09,79
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 23-09-2022
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,01,02,05,08 11 21,24,26 36 46,48,49 53,53,56 60,67,68 70,70,72,74,76 92,95,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,60,70,70 01,11,21 02,72,92 53,53 24,74 05,95 26,36,46,56,76,96 67 08,48,68 49
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 22-09-2022
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01 10,17,19,19 27,27 31,35,37,39 43 51,55 60,65,66,66 75,77,78 83,85,89 92,95,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,60 01,31,51 92 43,83 35,55,65,75,85,95 66,66,96 17,27,27,37,77 78 19,19,39,89

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86