xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 24-03-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,04,07 11,18,18 20,26 30,31,32,35,36 42,43,44,44,47,49 54,56,56,58 74,77 80 93
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,30,80 11,31 32,42 43,93 04,04,44,44,54,74 35 26,36,56,56 07,47,77 18,18,58 49
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 23-03-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
11,15,15 22,25,26,28 31,35,35 43,49 50,54 60,65,66,67,68 70,72,73,74,76,78 80,81
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
50,60,70,80 11,31,81 22,72 43,73 54,74 15,15,25,35,35,65 26,66,76 67 28,68,78 49
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 22-03-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
09 10,10 20,21,23 30,34,34,35,37,38 41,42,43,48,49 52,55 66 75,78 91,95,96,97,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,10,20,30 21,41,91 42,52 23,43 34,34 35,55,75,95 66,96 37,97 38,48,78,98 09,49
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 21-03-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,08 12,12 30,34,35,38 41,44,49 57 60,60,60,69 71,71,77 86 91,93,94,94,95,96,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,60,60,60 41,71,71,91 02,12,12 93 34,44,94,94 35,95 86,96 57,77 08,38,98 49,69
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 20-03-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,03,09,09 10,12,14,16 22,23 31 46,47,48,49 56,59 60,61,67,68 73,78 83,85,86 91
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,60 31,61,91 12,22 03,03,23,73,83 14 85 16,46,56,86 47,67 48,68,78 09,09,49,59
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 19-03-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01 13,15,15,17 21,22,28 33,34,34,34 41,45 55 60,62,62,63,64,65,66 80,87,87,88,89
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
60,80 01,21,41 22,62,62 13,33,63 34,34,34,64 15,15,45,55,65 66 17,87,87 28,88 89
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 18-03-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03 10,10,10,12,16,18,19 20,22 33,34,37,38 40,43,48 60,63 73,79 86,88,88,89 92,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,10,10,20,40,60 12,22,92 03,33,43,63,73 34 16,86,96 37 18,38,48,88,88 19,79,89
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so