xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 21-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01 13,15,16 21,23,24 37,39 40,42,44,45,48,48 54,55,57 65,66 78 80,81,82,85,87 99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,80 01,21,81 42,82 13,23 24,44,54 15,45,55,65,85 16,66 37,57,87 48,48,78 39,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 20-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
06 12,14,18 21,22,23,25,29 31,32,38 40,42,43,44,46,48 53 61,63,66,68 70 80,81,82
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,70,80 21,31,61,81 12,22,32,42,82 23,43,53,63 14,44 25 06,46,66 18,38,48,68 29
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 19-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,00,06,06,07,08,09 14 20,26,28 32,32,37 40,46 54,54 60,60,64 74,78 82 94,97,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,00,20,40,60,60 32,32,82 14,54,54,64,74,94 06,06,26,46 07,37,97 08,28,78 09,99
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 18-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
09,09 10,10,15,18,18 23,25,26,27 32,39 43,44,45 56 61 70,73,76,79 82,87 92,93,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,10,70 61 32,82,92 23,43,73,93 44 15,25,45 26,56,76 27,87 18,18 09,09,39,79,99
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 17-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03 12 22,24,27 30,33,34,34,37,38,39 42,44 51,51,52,58 66 70,72,73,77 83,85 95,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,70 51,51 12,22,42,52,72 03,33,73,83 24,34,34,44 85,95 66,96 27,37,77 38,58 39
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 16-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,05 13,17 27,27,27,28 31,37 43,45,49 54,58 61,69 73,73,77,78 91,92,94,95,97,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00 31,61,91 92 13,43,73,73 54,94 05,45,95 17,27,27,27,37,77,97 28,58,78 49,69,99
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 15-02-2017
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,04,06,07,08 13,17,19,19 25 32,34,35,36,38 41,45,47,48 61,69 85,86,87 90,91,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
90 41,61,91 02,32 13 04,34 25,35,45,85 06,36,86 07,17,47,87 08,38,48,98 19,19,69
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so