xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 25-11-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,02,05,08 25 32,35,36,37,39 42,48 54,57 61,68,69 72,75,79 81,84,85 90,92,92,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,90 61,81 02,32,42,72,92,92 54,84 05,25,35,75,85 36 37,57,97 08,48,68 39,69,79
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 24-11-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,02,03,05,06,06,06 18 20,28 35,38 41,41,45,45 51,55 60,64,65 71,74 83 90,92,96
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,60,90 01,41,41,51,71 02,92 03,83 64,74 05,35,45,45,55,65 06,06,06,96 18,28,38
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 23-11-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,01,06,09 19 23,25,27 36 40,43,45,47,48 52,58 61 73,74,76,77,77,78,78 91,93,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,40 01,61,91 52 23,43,73,93 74 25,45 06,36,76 27,47,77,77 48,58,78,78,98 09,19
XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 22-11-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,06,07,07 18 22,22,23,28 42,49 52,55,56,57 65,67,67 70,71,76 81,83,86 91,96,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,70 71,81,91 22,22,42,52 23,83 55,65 06,56,76,86,96 07,07,57,67,67 18,28 49,99
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 21-11-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
07 17,17,19 33,34,39 41,45,47,48,48 53 61,62,67,68 79 80,82,84,85,87,87 90,91,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
80,90 41,61,91 62,82 33,53 34,84 45,85 07,17,17,47,67,87,87,97 48,48,68 19,39,79
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 20-11-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,06 10,12,12,13,18 24 31,32,32,36 48 53,55,56,57 73,75 80,81,86,87 90,93,96,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,80,90 31,81 12,12,32,32 03,13,53,73,93 24 55,75 06,36,56,86,96 57,87,97 18,48
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 19-11-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,05,05,07 16,17 20 34,35,37 41 58,58 62,63,64,67 73,76 86,88 91,92,95,96,97,98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20 41,91 62,92 63,73 04,34,64 05,05,35,95 16,76,86,96 07,17,37,67,97 58,58,88,98
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86