xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 19-01-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
05 11,11,16 21,21,21,23,24,24,28 34,34,36,37,39,39 46 50,51 62 71,72,74,76 92,95
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
50 11,11,21,21,21,51,71 62,72,92 23 24,24,34,34,74 05,95 16,36,46,76 37 28 39,39
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 18-01-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,06,09 18,18 30,35,37,37 42,45,46,48,49 50,51,55,59 64 71,71,74 80,81,89,89 98
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
30,50,80 01,51,71,71,81 42 64,74 35,45,55 06,46 37,37 18,18,48,98 09,49,59,89,89
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 17-01-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,06 10 20,28 31,38 42,44,46,47,47,49 64,68 70,71,71,71,71,72,74,78 84,84 92,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,20,70 31,71,71,71,71 02,42,72,92 44,64,74,84,84 06,46 47,47,97 28,38,68,78 49
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 16-01-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
12,12,18,19 20,22,29 31,32,37,38 44 50 60,62,64 70,71 81,82,83,89 91,92,93,94,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20,50,60,70 31,71,81,91 12,12,22,32,62,82,92 83,93 44,64,94 37 18,38 19,29,89,99
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 15-01-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
01,05 10,13 20,21,22,24,26,27 33,33,33 40 51,54 62 70,74,77 81,81,84,88,89 91,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
10,20,40,70 01,21,51,81,81,91 22,62 13,33,33,33 24,54,74,84,94 05 26 27,77 88 89
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 14-01-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
02,07 11,12,12,17,18 26,28 35 44,48 58 64,65,67,69 70,76 81,83,88 90,91,96,96,97
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
70,90 11,81,91 02,12,12 83 44,64 35,65 26,76,96,96 07,17,67,97 18,28,48,58,88 69
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 13-01-2020
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
03,04,06,07,07 11,14,15 20,28 37,37 42,43,44,46,49 51,56,57,59 64,67 71,74 84 92
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20 11,51,71 42,92 03,43 04,14,44,64,74,84 15 06,46,56 07,07,37,37,57,67 28 49,59
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86