xs

LOTO MIỀN NAM - LTMN

XSMN mở thưởng Chủ Nhật, 24-10-2021
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 07,08 02,03
1 11 16,18 16,16
2 22,28 23,24 21,22,29
3 31,34,34 33,35,36,39 31,35
4 40,42,48 44 48,49
5 56 57,57,58 51,58,58
6 64,64 60,65
7 72
8 84,86,87 87 82,86
9 91 93,94,97,97
XSMN mở thưởng Thứ Bảy, 23-10-2021
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07,09 03,07,07 06,09
1 16 15 15,15 12
2 20,24,25 25 21
3 31,35,38 34,38 35,35,38 38
4 43,48 40,48 43,47
5 51,56 50 50 54
6 65 62,63,63,64,69 60,65,66,67 68,69
7 75 75 70,72,73
8 82 86,86 80,82,88 80,82,86
9 91,92,95 91,96,96 93 94,99
XSMN mở thưởng Thứ Sáu, 22-10-2021
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01,09 00,02,02,07,08
1 19
2 20,23,25,27,27 24,25
3 35,37 33,34 39
4 41,42,47,48 43,46,48
5 55,56,58 52,55 59,59
6 61 60,60,62,64,64,69 64,67
7 77 71,73 75
8 86,86,88 89 83
9 91,94
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86