xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 17-10-2018
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 00,02,03,03 03,06
1 10,13,15 17,19
2 26 21,24,28
3 30,36 36
4 45,49 47,48,48
5 55,57 58
6 64,65 61,69
7 73
8 88,88
9 92,98,98
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 16-10-2018
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01 03
1 10 18
2 25,29
3 30,33 30
4 46,47,49,49 42,46
5 54,54,56 54,57
6 64,69 61,64,66,67
7 71,78 77,79
8 85,87
9 93 93,94,98
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 15-10-2018
Đầu Huế Phú Yên
0 02,05,06 04
1 11,17 19
2 26 20,27
3 38
4 41,45 41
5 51,52,59
6 61,63,68 62,68,68
7 74,78,78 74
8 85,87 85,88,88,89
9 93,99 98
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 14-10-2018
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 01,07 07,08
1 14,15 10
2 20,26
3 36 31,33
4 48 40,47
5 56 50,54
6 63,65
7 70,76 72,77,77,78
8 84,85 85
9 90,92,94 90,90,95,98
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 13-10-2018
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07,07 04,05,08
1 12,19 18 18,19,19
2 23,23,29 21 21,26
3 39 39 33
4 40,45,47 42 43,44,47,47
5 57 53 52
6 67 63 66
7 71,71,74 74,74,79 74
8 82,82,85 84,86,89
9 90,95 92,94,95 90,99
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 12-10-2018
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 04 00,03,09
1 13,15 10,15,16,17
2 21 20,26
3 34,34,35 34,36
4 40,43
5 53,56,58 52,55,58
6 63 60
7 76
8 82,86 84
9 92,92,94 96
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 11-10-2018
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02,03 00,03,05 05,07,08
1 10,17,17 12,14
2 20,23
3 31,37 32,34
4 40,42,44,45,45,49 44,49 49
5 54 51,52,54
6 60 60,62,66 63,63,64
7 77 71,75
8 88,89 87 85,89
9 99 94,98,99,99 94,96

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so