xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 21-03-2018
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 00,03,09 06,07
1 10
2 26,26 28,28
3 38,39,39 30,30
4 42 44
5 57 50,52,53,55
6 60
7 72,76
8 82,86,86,88 80,85
9 90,91,97 95,99
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 20-03-2018
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04,05 01,04
1 13
2 27 26,28
3 34,35
4 44
5 59 50,56,58
6 61,61,64,64 64,67,67,67
7 70,75,76,78 70
8 80,85 85
9 92,92 90,95,95
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 19-03-2018
Đầu Huế Phú Yên
0 01 00
1 16
2 25 27
3 30,35,39 33,37
4 42,45 44
5 51,58 50,51,58
6 61,61,62,63,69 65,67,67
7 71,71
8 89 82,83,88,89
9 90,93 91
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 18-03-2018
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 09 07,08
1 11
2 29 20,21
3 32
4 41,42,48 44,47,48
5 51,52,54,56,56
6 63,67,69 61,66,67
7 70,74,77,78 73,74,77,79
8 82,85
9 94
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 17-03-2018
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04,08 00,00,03,07 02,05,07,07,09
1 13,15,19 16,18 12,14,18
2 24 20,24 28
3 30,32,32 30
4 47,48,49 43,46
5 54,56 55 50,55
6 63,65,65,66 65
7 70,76,79 72,76,76
8 81,82,89 84
9 91 95
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 16-03-2018
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 07
1
2 21,21,25,28 25
3 32,39 35,35,39
4 41,42,43
5 50,50 51,54,56,59
6 64,67,68,69 66
7 71,74,74
8 85 80,83,88,89
9 91,99 91
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 15-03-2018
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00 01,01,06,07,07,08 01,08
1 17,18,18 12
2 24,26 20,21
3 34,35 32,36 31,32,34
4 46 40 42,47
5 51,58 52,53,53,53 54,56,57
6 60,63 68
7 71 74,78 75
8 82 86 87
9 90,90,99 93,96 97,98

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so