xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 15-08-2018
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 00,09 09,09
1 14,15,15 10
2 27,28
3 31,39 35
4 41,43,49 46,47
5 52,56 53,55,56,58
6 62,66 67,67
7 71,71 78
8 81,85,86,86
9 96
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 14-08-2018
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03,03 00,01,07,09
1 10 12,13,15
2 20,22 22
3 32,36 30
4 43,44,45,46,47,47 40,43
5 54 51
6 67,68 68
7 72,74,78
8 88 85
9 90 95
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 13-08-2018
Đầu Huế Phú Yên
0 00,03,07 03
1 11 17,18
2 27,28 23,23,26
3 39
4 40,48
5 51,52,52,55,56 54
6 60,64,68,69 61,62,64
7 78 74,77
8 87 81,86,89
9 95
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 12-08-2018
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 01,09 01
1 13,17
2 24 22
3 31 36,39
4 42,49
5 55 58
6 64,66,67 65
7 71,73,77 72,75,76
8 84,87 80,85,87
9 95,98,99 90,90,91,92
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 11-08-2018
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03,03 00,07,09 00,01,06,08
1 14,17 10,12 13
2 20,29 21,23,25 20,23,24
3 35 33,38,38
4 42 47
5 54,55 55,56 50,58
6 61,61 67 62
7 72,75,78 72,74 71
8 81,82 81,89 83,87
9 98 92,97,98
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 10-08-2018
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 04
1 11,12,12,15,16 11,11,15
2 21,22,25 23,24,27,27
3 30,38 31
4 47 41,43
5 53,54 51,51,51,55
6 66,68
7 74,76 71
8 88,88,89
9
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 09-08-2018
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 07 00,06
1 12 10 10
2 23,28 22,25,27
3 32,39 31,34,39 30,33,35
4 43
5 51,59,59 57 51,52,57,59
6 63,63,67 60,63,65,67 61,62,66
7 76,78 74 78,78
8 80,89 81,81 81,82
9 90,90 98 90,92

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so