xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 25-11-2020
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 02,08 02
1 10,13 13,13,17
2 20,21,27 26,27,28
3 30,32,39 30,33,35,37
4 44,45 43,44,44
5
6 68 66
7 71,74 76
8 83,85 85
9 98 92
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 24-11-2020
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04,09 01
1 14 16,17,19,19
2 20 20,25,29
3 37 34,39,39
4 43,46,49 40,42,47
5 53,55 55,56
6 60
7 71,73,73 73,78
8 83,88
9 92,95
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 23-11-2020
Đầu Huế Phú Yên
0 07 03
1 15 19
2 20,21,21,23,25,28 21,21,25,28
3 30,33 35
4 43,47 42,48
5 57 56,58,58
6 62 63,63,67
7 74,77
8 83,89
9 93,98 94
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 22-11-2020
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 00,02 03,09
1 13,14,15 14,15
2 22,28
3 33,36 34,39
4 40 47
5 58 56
6 61,63,64 69
7 73,73 74,77,78
8 80,85,87 82,88
9 93 90,96
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 21-11-2020
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04,04 06 05
1 15,15 10,13,18 15,16,19
2 20,23,29 20,22,23,23,28,29 20,21,24,25,27,28
3 31,36 33 38,39
4 43,46
5
6 64,68 60,62,62 62
7 72,76 73,77 73
8 83,86 84,84
9 94 93,95 95,98
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 20-11-2020
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 02,07 00
1 12,12,14,16,18,18,19 10,15,17
2 27 23,25
3 31
4 40,41 41,41,46,47
5 50,57,58 57,59
6 69
7 74 79
8 82 83,84,86
9 94
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 19-11-2020
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04,05,06 01,05 06
1 10,10,15 10,14 12,15,16
2 28 22
3 31,34,39 38 33,34,36
4 43,43,46,49 44,48 41,41,48
5 55 51,54
6 64 65
7 73,74 70 71
8 85 80,81,82,82,88 85
9 90 92,95,99 91,92

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86