xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 24-10-2021
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 00,01,02 06,08
1 12,13 13,13,17
2 25
3 31,33,34,35 37,38,39
4 47,49 41,42,45,48
5 50,55,57
6 62
7 70 77
8 83,88 84
9 97 90,97
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 23-10-2021
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09 00,07,07,09
1 18 13
2 23,26,28 25,28 23
3 33,37 36 31,32,36
4 40,47,49 45 40,44,48
5 51,56 54,55 54,59
6 60 61,63
7 70,76,79 72,77,79 78
8 80,81,88,89
9 91,93 92,97 91,93,99,99
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 22-10-2021
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 06,09 01,03,03
1 10,11 11,14,15,17
2 26,27,28 21,24,28
3
4 43,46 40,46,48
5 50,51,53,53,58 55,57
6 60,69
7 72 74
8
9 92 95,97
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 21-10-2021
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02,06 02,09
1 10,19 15,17,18 16
2 22,22,27
3 32 36,36
4 42,45,49 40,40,40,41 41,44
5 57,59 51
6 63,69 60,69
7 70,71,75 78 71,76,77
8 81,86,89 80,81,85,88 89,89
9 90,92,94 90,92,95
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 20-10-2021
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 01,01,06,08 02,05,06
1 15
2 20,21,21,29
3 33,35,36 36
4 41,45,48 45
5 53
6 63 60
7 71,78,79 71,77
8 82,85 80,83,86,89
9 96 90
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 19-10-2021
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00,05,08,08 02,03,09
1 11,14,14,14 14,18,18
2 25,29
3 36 37,39
4 43,48,49 41,42,48
5 56 52,59
6 64,67
7 71,76,79
8 81,84
9 93
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 18-10-2021
Đầu Huế Phú Yên
0 07,09
1 11 19
2 21,22,25,28 25,26
3 36 32,35,36
4 40,43,48
5 57 52,54,54
6 64 63,63,63,64,69
7 75 70,78,79
8 84,85,87,88 89
9

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86