xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 11-12-2019
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 07,08,09 02,04,06
1 19 10,11,15
2 21,22,29 23
3 35,37,38 30,32,35
4 45 40
5
6 65,67 63,65
7 72 77,78
8 80,84,88 84,85,87
9 96
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 10-12-2019
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06 04
1 11,14,14,19 11
2 25,26 22,27,28
3 30 32,35,35
4 40,45,46,48,49 45
5 52 50,53,53
6 62
7 72,78
8 81,82 84,86,89
9 92 98
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 09-12-2019
Đầu Huế Phú Yên
0 02,03,03,08 00,06,08
1 10,13 19
2 21,27,28 21,25
3 37,38
4 47,48,49
5 54,56,59
6 63,66,68 69
7 70,79 77
8 86,87,88 88
9 94 95
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 08-12-2019
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 04
1 12,16 13,19
2 24,28,29 26,27
3 38 32
4
5 51,53 53
6 60,62,64,65 60
7 79,79 70,71,75,79
8 81,83,88 86,86,88
9 97 90,97,97
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 07-12-2019
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00,04,08 01 03,03,06,09
1 11,19 15,19 16,18
2 23,24,27 21 27
3 34,37,39 38
4 43 45,48 48
5 51,53 54 50,50,51,53
6 64,64,65,66 64
7 74,75 74,75,78
8 87 80,83,86 81
9 90,92,97 94 99
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 06-12-2019
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 03,06
1 11,14,17 14
2 25 22,24,25
3 30,38 34,34
4 40,46 40
5 54 50,50,52,53,58
6 62 67
7 75 70,72,72
8 82,83,85
9 93,95,95,96
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 05-12-2019
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 04,06,07,08 05,07
1 15,16,17 12,13,15,17 16
2 25,29
3 31,35 37,38,38
4 44,48 43 45
5 54,58 56 52,58
6 63,65,65 62 65
7 75 78,78,79 75,76
8 88 80,84,87 81,89,89
9 92,97 92,93,94 96

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86