xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 12-12-2018
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 06
1 15,17 13,14,16
2 21,24,28 21,27
3 33
4 44 45
5 50,51 52,58
6 62 62,62
7 71,73,79 78,78
8 85,88,88 80,86
9 92,98 92,96,97
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 11-12-2018
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00 02,04,05
1 11,17 11,14
2 21,29,29
3 39 32,37,38,39
4 49
5
6 69 68
7 71,73,76,78 70,72,74,78
8 80,87
9 90,94,95,95,97 95,97
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 10-12-2018
Đầu Huế Phú Yên
0 09 06
1 11,14 10,14
2 25,29 22,24,26
3 34,35
4 45,47 46
5 53,56,58 57
6 61,63 63,64
7 70,76 73,74,76
8 82,83,87
9 98 92,92,93
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 09-12-2018
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 03,04,05
1 11,18,19 16
2 24,27,29 25,27
3 31,34,35 37,37
4 49
5 50,55 56,58
6 61 69,69,69
7 70,71,79 75
8 86,87
9 98 91,91,98
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 08-12-2018
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07
1 17 14
2 22,23 21 22
3 30,37 36 30,33,34
4 40,41,43 42,42,42 42
5 53,55,57 53,55,56,56,58,59
6 65 63,63,68,68 61,65
7 75,79 71,72,76,78,78 75
8 84,86 85 87
9 90,91 90,96 90,92
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 07-12-2018
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 02,03
1 10,14,16
2 20,26,26 23,28
3 31,31,34
4 40,41,44,47 44
5 53 53,58,58
6 60,65 62,64
7 70,73,74
8 80,81 81,86,87,89
9 99
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 06-12-2018
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03,03 00,02,02 00,01,02,03,03,05,07
1 12 15
2 21,24,24,29 26 20,27,27,28
3 34,35
4 46,48 43 41
5 52,56,56 51
6 61,67,68 60,60,67,67,69 69
7 73,75,77 73,78
8 84 84
9 94,97 90 96,96

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so