xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 06-07-2020
Đầu Huế Phú Yên
0 06 01,01,05,09
1 16,18
2 21,21,22,24,27,27,29 21,23
3 37 35
4 43,46,49
5 52,57 58
6 60
7 78 71,72,75,79
8 82,83 82,82,84
9 90
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 05-07-2020
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 07,09 01,07,09
1
2 25 20,21,24,25,29
3 31,32,32,35 31,32,38
4 44,45,49 49
5 53,55
6
7 73,73,75,79 70,77
8 83 87
9 99 91,94,96
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 04-07-2020
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04,05,07,09 01,08 03,04
1 15 18,19 12,13,18
2 21,22 20,29 20
3 31 38 30,35
4 49 47
5 51,52,54 52,53 50,55
6 66,67 64,64,67,68,69
7 76 70,74
8 83,88 84,87 80,84
9 98 92 91,92,93,98
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 03-07-2020
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 06
1 12,13,17 12
2 20,24
3 34,38,39
4 42,47,47
5 54,57,58 52,55,58
6 63 66
7 78,79 71,72,73,76,76
8 88 82,88
9 90,93,99 94,97
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 02-07-2020
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00,02,03,04 06,08
1 17 16,17
2 21,26,29
3 31,37 30 35
4 41,45,46 40,41,41,47
5 50,50 51,56,59 59
6 65,67 64,64 65,65,67
7 72,72,79 74,79 76
8 85,86 85,86,86,89
9 90,95 91,92,93 90
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 01-07-2020
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 01,07 00,02
1 17 10,14
2 20,28 28
3 32,33,37 36
4 41 41
5 57
6 61,64,64,65,68 61
7 74,74 79
8 80,81,85,86
9 94,97 90,94,95,99
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 30-06-2020
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01,05,05,07 02,04,09
1 15,17 10,13,16,19
2 24 29,29
3 32 33,36,36
4 48
5 50,52,56
6 60
7 78,78,79 73
8 85,85,88
9 92,93,96,97

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86