xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 18-01-2018
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01,04,04 00,05 05
1 13 12,18 10,16,18
2 26,27,28 22,27,27
3 38 30,32
4 49 41,41,43,44,45
5 52,55,56,58 58 57
6 69 61,63 60,64,68
7 70,79 70,74,78,79
8 81,89 85 84
9 99 93,94,97,97
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 17-01-2018
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 02,04,05
1 10,10,12 10
2 21 23,28
3 37,39 30,37,37,38
4 42
5 51,53,57 55
6 68 62,64,67
7 75 79
8 83,88 81,83,85,89
9 92,97 94
XSMT mở thưởng Thứ Ba, 16-01-2018
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08
1 15,17,17 15
2 26 21,26
3 31,32 36,38
4 46,46 45,46
5 53,54 53,54
6 60,66 62,66,68
7 71,77 70,78,78
8 86,88,89 84
9 91,91
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 15-01-2018
Đầu Huế Phú Yên
0 01,06,07
1 15,19 13,15
2 26,28 20,21,22
3 30,33,38 32
4 47
5 50
6 60,63,65 63,69
7 71 78
8 84 80,82,85,86
9 92,94,95,95,96 93
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 14-01-2018
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 05,09
1 15,19 14
2 23 23,28,29
3 34 35,36,37
4 40,42 40,40,40,47,48
5 50,55,55,58,59 51,56
6 63 63
7 70,77
8 83,86
9 96,99,99
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 13-01-2018
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03,04,05 00 00,03
1 12 14
2 25 20,24,25 26
3 34,34,37 33,38
4 42,44,46 47,48,49
5 51,56 57,57 55,56
6 60,68 60,66,67 61
7 70 71 71,71,73,74,75,79
8 83,85 81,84,88
9 90,97,97 93,99
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 12-01-2018
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 06 04
1 10,17,18 16
2 28 23
3 37 34
4 42 40,41,41,45,46
5 51,55 52,52
6 68,69 63,65
7 70,73 74,76
8 87,88
9 90,97,97 93,95,99

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so