xs

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 31-03-2020
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03,05 09
1 17 13
2 22 27,28
3 33,37 37,39
4 43,44,47,49 42,48
5 54,57 53,53,57,59
6 63
7 73,78 72
8 89 85
9 91,96,98 92,92,92
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 30-03-2020
Đầu Huế Phú Yên
0 01,03
1 13,16,17 11
2 24,25 26,28
3 30,37 31,39
4 42,48 44,44
5 55,56 59
6 61 63
7 71,75,76 70,70,75,77
8 87,87
9 92 90,91,97
XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 29-03-2020
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 04,08 06,06
1 12 15
2 20
3 31,33,35
4 41,48 44
5 53,59,59 50
6 60,63 66,67
7 71,72,73 74
8 82 80,81,85,85,89
9 93 90,91,95,97
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 28-03-2020
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03,08 02 03,08,08
1 11,15 10 10,11
2 20,28,29 25,25,26 20
3 34,35,36 34 33,38,39
4 40,41,43 45,48
5 53 51 54
6 64,64 60,66,66 66
7 74,79 73 77
8 81,83,86 82 86,86,89
9 94,96,97 94
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 27-03-2020
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00,07
1 10,17 15,17
2 20 22,22,24,24
3 32,35,35
4 41
5 57,59 54,58
6 60,63,66 60
7 71,72,76,79 78
8 87 81,85
9 90,95,95,97 97
XSMT mở thưởng Thứ Năm, 26-03-2020
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 05,09 02,06,09,09 01,08,08
1 11 10,14,14,14 12,18,19
2 20,24 22,25 22,23,24,27
3 34 34 37,38,39
4 44,47 40
5 54,54
6 60,60,65 60,64 69
7 72 74,79 71,74
8 82,82 85
9 92,95 91,96 95
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 25-03-2020
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 00
1 11,12,12,19 10,16,19
2 22 22,24
3
4 44
5 53,53,57 52,54,55
6 62 62,64,66,67
7 71,72,72,76 73
8 89
9 96,96,98,99 91,94,99

MTLotos

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86