Trang chủ xs Danh sách văn bản cập nhật hàng tuần

Văn bản mới cập nhật tuần 01/2006

01-01-0001

(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 31/12/2005 - 06/01/2006), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

* (SMS: 201369 - Khong gui qua Fax) - Ngày 13/12/2005, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11.

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 201370 - Khong gui qua Fax) - Ngày 29/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn.

 

* (SMS: 201371 - Khong gui qua Fax) - Ngày 27/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 160/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

 

* (SMS: 201375 - Khong gui qua Fax) - Ngày 26/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 345/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

* (SMS: 201368 - Khong gui qua Fax) - Ngày 23/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2005/NĐ-CP về việc quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

 

BỘ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 201367 - Khong gui qua Fax) - Ngày 29/12/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 201374 - Khong gui qua Fax) - Ngày 29/12/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 89/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

 

* (SMS: 201372 - Khong gui qua Fax) - Ngày 26/12/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 86/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

 

* (SMS: 201373 - Khong gui qua Fax) - Ngày 26/12/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 87/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình kiểm soát giết mổ động vật.

 

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86