xs

Xổ số điện toán 123

Mở thưởng ngày - Thứ Ba, 22-09-2020
4 22862
Mở thưởng ngày - Thứ Hai, 21-09-2020
6 29036
Mở thưởng ngày - Chủ Nhật, 20-09-2020
1 42614
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 19-09-2020
9 70523
Mở thưởng ngày - Thứ Sáu, 18-09-2020
4 82514
Mở thưởng ngày - Thứ Năm, 17-09-2020
5 54912
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 16-09-2020
4 54745
Mở thưởng ngày - Thứ Ba, 15-09-2020
8 42461
Mở thưởng ngày - Thứ Hai, 14-09-2020
3 95800
Mở thưởng ngày - Chủ Nhật, 13-09-2020
4 69731
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 12-09-2020
0 03510
Mở thưởng ngày - Thứ Sáu, 11-09-2020
7 78613
Mở thưởng ngày - Thứ Năm, 10-09-2020
0 37737
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 09-09-2020
6 04260
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86