xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
194
5385
7231
1515
3551
24809
25061
94352
37426
65496
61382
09445
05174
52391
74512
04594
695082
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 5,2 6 1 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,2 1 4 5,2,2 4,6,1,4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Dương (XSBD)

soi-cau Thống kê Cầu XSBD

soi-cau Tra cứu XSBD theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
935
3659
6530
1850
1140
60028
97043
62376
51712
23585
52482
52899
03781
80464
99742
78796
345023
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2 2,8,3 5,0 0,3,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0 4 6 5,2,1 9,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
887
9248
2529
4163
7685
72414
23556
03660
04590
23230
72712
68633
71925
31255
64512
39919
023311
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,4,2,2,9,1 9,5 0,3 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5 3,0 - 7,5 0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
003
2996
2684
3954
9889
13836
21747
50020
69114
28488
15409
85302
16289
54020
62605
15001
162235
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,3,9,2,5,1 4 0,0 6,5 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 - - 4,9,8,9 6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
592
9620
6208
2882
2592
91761
06520
37250
76593
49820
67107
92902
71362
49602
87371
85027
284914
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7,2,2 4 0,0,0,7 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 1,2 1 0,2 2,2,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
554
3609
5081
8282
1321
76213
70303
34851
45384
57641
85253
11738
80802
09423
42427
61128
420753
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,9,3,2 3 1,3,7,8 8 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1,3,3 - - 1,2,4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
107
4777
3041
7489
7267
72054
41370
75483
71262
80553
87675
84091
98871
38993
99575
76887
033002
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,2 - - - 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 7,2 7,0,5,1,5 9,3,7 4,1,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so