xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
364
2182
0358
6270
1350
11262
22697
08073
71353
89702
04888
40793
41931
16256
05119
46026
474533
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 9 6 1,3 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,0,3,6 4,2 0,3 2,8 7,3

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Dương (XSBD)

soi-cau Thống kê Cầu XSBD

soi-cau Tra cứu XSBD theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
69
634
6925
5500
0752
5993
30348
28944
89729
14663
85619
49674
81955
17958
33211
64539
92183
775673
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 9,1 5,9 4,9 8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,8 9,3 4,3 3 3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
638
0702
9424
0102
9929
42121
93245
22825
87088
73459
75953
92411
61575
51843
31900
83665
242607
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,0,7 1 4,9,1,5 4,8 5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3 5 5 8 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
628
1415
5453
3815
3225
85730
51353
40876
66933
00137
09958
53998
82379
15434
10403
85459
564542
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 5,5 1,8,5 0,3,7,4 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3,8,9 - 6,9 - 8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
911
6902
8765
0073
6215
55403
87976
87377
22739
03610
99236
97477
02005
48619
29109
35738
426901
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,2,3,5,9,1 1,5,0,9 - 9,6,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5 3,6,7,7 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
018
6797
4248
1378
8761
20888
87771
15596
70811
02756
31815
80160
44711
42099
15627
66081
842975
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,1,5,1 7 - 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 1,0 3,8,1,5 8,1 7,6,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
956
5618
3001
3719
8350
57815
70359
36401
60535
44142
73122
34370
11403
59349
81418
77940
481775
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1,1,3 8,9,5,8 2 5 2,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,0,9 - 0,5 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so