xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
197
0573
2414
4014
3348
82730
08400
98760
81463
47155
73325
89481
13251
31378
82940
86278
353726
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 4,4 5,6 0 5,8,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1 0,3 3,8,8 1 7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Dương (XSBD)

soi-cau Thống kê Cầu XSBD

soi-cau Tra cứu XSBD theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
394
8709
5983
2408
8241
92139
50952
14192
38946
36506
68980
51679
60185
64996
13620
01766
620242
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8,6 - 0 0,9 1,6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 6 9 3,0,5 4,2,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
376
1970
0946
5821
7955
89158
44943
29039
90390
46571
90316
47203
32882
31279
23319
60726
168554
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 6,9 1,6 9 5,6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,8,4 - 6,0,1,9 2 0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
371
4033
5719
4299
7190
53556
38867
74359
13699
24315
30242
51510
09080
36434
72466
11887
262598
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,5,0 - 3,4 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 0,7,6 1 0,7 9,0,9,8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
832
2440
1481
9000
7384
50495
98030
74813
69795
02290
82972
75246
01881
98800
84314
45290
343744
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0 3,4 - 2,0 0,6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 2 1,4,1 5,5,5,0,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
78
526
3707
6472
8618
7912
91177
34709
99534
24575
28201
61128
08352
06726
78541
30973
24265
374812
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,9,1 8,2,2 6,8,6 4 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 5 8,2,7,5,3 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
476
3616
2747
0842
4837
68360
29764
13464
13848
91299
44264
60600
63338
76063
30265
19723
725864
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 4,6 3 7,8 7,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,4,4,4,3,5,4 6 - 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so