xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
31
512
8245
3891
6325
7529
92157
12597
08506
14751
34902
65080
01373
42736
96090
43583
86256
815462
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2 2 5,9 1,6 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,6 2 3 0,3 1,7,0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Dương (XSBD)

soi-cau Thống kê Cầu XSBD

soi-cau Tra cứu XSBD theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
75
927
2203
5036
8438
5791
26404
67372
04939
79990
54155
08311
17686
62807
56314
93706
25952
769585
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,4,7,6 1,4 7 6,8,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2 - 5,2 6,5 1,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
542
3219
2087
6820
4497
85691
83001
23721
90639
18549
60263
10755
68154
58926
04685
67798
610539
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 9 0,1,6 9,9 2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4 3 - 7,5 9,7,1,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
06
154
3379
8647
5844
6390
46402
19780
35111
89965
02208
87092
58573
82837
13509
59188
19962
789060
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,8,9 1 - 7 7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 5,2,0 9,3 0,8 0,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
678
0721
7044
8538
2616
98503
19192
72063
45097
84926
48670
98187
45995
45910
98237
30915
458231
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 6,0,5 1,6 8,7,1 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3 8,0 5,7 2,7,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
953
9199
1822
9878
7640
20694
25401
48379
54574
23829
90762
62438
60689
56051
63168
28910
143019
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 2,0,9 2,9 8 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1 2,8 8,9,4 9 9,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
447
7607
2394
2337
0882
96050
51933
81946
67049
57729
79894
85733
93922
32557
62465
79751
533129
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 - 9,2,9 7,3,3 8,7,6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7,1 5 - 2 4,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so