xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
47
445
7925
9532
6634
5559
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
98309
31231
23509
27269
932249
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9 7 5 2,4,1,2,1 7,5,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 9 4 7,3 -
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
28
826
1727
8527
7698
2108
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
44864
66941
35557
96640
893906
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6 - 8,6,7,7 - 1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7 1,7,4 4,6 5 8,5
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
38
873
5200
6851
4246
3131
91483
56385
95009
88816
48564
48164
72460
66629
06124
64027
89449
608191
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9 6 9,4,7 8,1 6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 4,4,0 3 3,5 1
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
13
238
5496
4354
7107
0242
78120
99792
59427
15554
69924
84564
91106
84756
16739
27753
26274
681259
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6 3 0,7,4 8,9 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4,6,3,9 4 4 - 6,2
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
83
474
0878
5935
8647
0929
05875
83648
61951
49575
96161
96659
07421
07608
76762
15098
22007
061032
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7 - 9,1 5,2 7,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9 1,2 4,8,5,5 3 8
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
30
219
5914
8202
9808
4711
28801
26130
03688
94137
37487
31103
52614
68656
93672
21674
00210
483569
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,8,1,3 9,4,1,4,0 - 0,0,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 9 2,4 8,7 -
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
99
243
9670
6868
5070
5987
73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531
37745
37593
69893
68940
667870
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 9,5,6,0 5 1 3,5,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8 0,0,0 7 9,3,3

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86