xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
657
6043
2699
0496
6649
89154
51482
29283
50003
65393
80808
71378
79053
90687
14383
43440
239059
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,8 - 1 - 3,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,4,3,9 - 8 2,3,7,3 9,6,3

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Dương (XSBD)

soi-cau Thống kê Cầu XSBD

soi-cau Tra cứu XSBD theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
644
3850
4339
7145
7715
62482
58759
53331
91533
26346
67758
20714
69875
83068
66860
00518
268879
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,4,8 - 9,1,3 4,5,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9,8 0,8,0 5,9 2 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
381
8845
8048
1418
6750
57439
27027
54409
22127
68437
85496
86942
11864
65696
81314
42271
737554
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 8,4 7,7 9,7 5,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,4 4 1 3,1 6,6

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
705
7626
5048
4505
9450
25982
44653
05535
41892
66655
45524
95767
27906
82540
70984
77721
229954
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5,6 - 6,4,1 5 8,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0,3,5,4 7 - 2,4 2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
133
7024
7140
5974
2774
68901
25183
72101
95575
75129
14353
73594
34177
19970
88624
52089
708182
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1 - 4,9,4 3 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 1 4,4,5,7,0 3,9,2 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
242
9382
5794
6261
7893
16552
19703
31940
32053
35448
98925
75806
32053
64117
11463
94338
293086
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,6 7 5 8 2,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,3 6,1,3 - 2,6 4,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
04
553
5894
5387
7133
4014
73097
37470
47509
33581
08623
41308
79568
58394
40161
11194
05883
179670
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,9,8 4 3 3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 8,1 0,0 7,1,3 4,7,4,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so