xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
290
5419
5156
5438
3323
36368
68908
80902
94495
52999
98186
48576
35466
77355
21299
43399
561317
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8,2 9,7 3 8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5 8,6 6 6 0,5,9,9,9

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Dương (XSBD)

soi-cau Thống kê Cầu XSBD

soi-cau Tra cứu XSBD theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
020
9524
9276
5164
3894
22656
94341
72075
02528
62250
56169
29641
29600
24248
76936
92115
161425
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5 0,4,8,5 6 1,1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6,0 4,9 6,5 - 4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BD

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
829
1636
0421
2735
1553
45057
00228
10476
59228
30617
48520
55556
91736
37099
06318
43168
465792
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,8 9,1,8,8,0 6,5,6 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,7,6 8 6 - 9,2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
463
2209
0078
7663
3803
49241
49190
30701
22309
93540
50452
24178
38356
54661
68380
13018
086430
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3,1,9 8 - 0 1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6 3,3,1 8,8 5,0 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
286
1066
7531
4892
0421
34855
43565
18199
51979
92804
10268
79358
26724
68568
38776
31237
848661
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 - 1,4 1,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,8 6,5,8,8,1 9,6 6 5,2,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
931
3929
5454
2475
0009
39215
78664
70144
43896
11994
52607
99367
75082
89646
19689
20609
471406
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7,9,6 5 9 1 4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 4,7 5 3,2,9 6,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
682
6877
1002
0124
2356
91544
27614
79574
42212
41272
25299
47459
61128
87353
40489
59909
071075
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9 4,2 4,8 - 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9,3 - 7,4,2,5 2,9 1,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BD gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86