xs

XSBDI Kết quả xổ số Bình Định

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
931
5790
7404
8172
0367
01165
23250
29303
90085
99717
67600
42072
92979
60102
18595
70950
045486
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,3,0,2 7 - 7,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0 7,5 2,2,9 5,6 0,5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Định (XSBDI)

soi-cau Thống kê Cầu XSBDI

soi-cau Tra cứu XSBDI theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBDI

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
525
4940
8904
0818
1877
61377
66460
58859
70762
59787
71593
97455
17112
74092
60846
65279
405653
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 8,2 5 - 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,5,3 0,2 7,7,9 7 8,3,2

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BDI

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
702
7833
2423
2209
9712
80180
36090
54951
98507
46911
09579
07569
39546
12585
24059
07343
330985
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9,7 2,1 3 3 4,6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9 9 9 0,5,5 0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
387
0320
7657
7824
7813
03861
93251
00205
64900
58346
55649
83780
39175
43730
34156
96432
890812
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0 3,2 0,4 0,2 6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7,1,6 1 5 7,0 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
592
5792
9479
0635
1969
16446
40163
04788
30760
03096
58635
18009
99110
84503
14523
87987
132814
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 9,0,4 3 5,5 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,3,0 9 8,7 2,2,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
373
3840
2676
3923
5169
03916
79920
79222
17685
10794
17630
36041
01712
67175
68092
96456
557450
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 6,2 3,0,2 0 0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,0 9 3,6,5 4,5 4,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
162
5671
8328
6025
9876
34816
95534
74598
74434
06697
44261
18316
93770
92639
85389
63446
465219
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 6,6,9 8,5 4,4,9 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,1 1,6,0 9 8,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86