xs

XSBDI Kết quả xổ số Bình Định

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
712
7847
9583
4858
5225
21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009
06916
47902
36350
56404
932473
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,4 2,4,6 7,5,2 - 7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,0,1,0 - 3 3,1 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Định (XSBDI)

soi-cau Thống kê Cầu XSBDI

soi-cau Tra cứu XSBDI theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBDI

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
685
7028
8953
9619
4134
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
56339
35293
43147
22047
010387
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 9,9 8,5 4,9 7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3 6 3,0 5,7 6,3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BDI

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
628
5611
1903
8229
2430
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
25009
23188
69899
68556
219735
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,9 1 8,9 2,0,5,5 8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6 - 2 8 3,4,9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
044
3190
9439
1673
6914
49211
75658
94869
00714
36762
16526
50828
68024
52316
07932
42910
585000
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 4,1,4,6,0 6,8,4 9,2 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 2,9,2 3 - 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
929
2578
8522
7059
0843
55744
38150
02577
89868
21862
12118
68835
69127
90884
80185
99779
924868
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8 9,2,7 5 3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0 8,2,8 8,7,9 4,5 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
574
4107
5381
1316
9127
80693
22717
84478
87304
37221
11095
63599
80416
03859
92091
76295
101900
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,4,0 6,7,6 7,1 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 - 3,4,8 1 3,5,9,1,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
689
7584
4041
0282
2353
36828
71195
16689
62936
35626
80225
28708
91089
03349
34668
79422
117871
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 - 8,6,5,2 6 1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 8 4,1 9,4,2,9,9 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so