xs

XSBDI Kết quả xổ số Bình Định

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
641
6240
6091
9988
2159
08414
06645
12232
66416
62426
02596
85536
85363
98265
80658
57704
020527
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 4,6 4,6,7 2,6 1,0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,8 3,5 - 8 1,6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Định (XSBDI)

soi-cau Thống kê Cầu XSBDI

soi-cau Tra cứu XSBDI theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBDI

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
099
4779
4276
2085
9746
64917
09599
42299
47136
81287
56851
44082
81557
68275
97973
49144
827710
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 7,0 - 6 6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 - 9,6,5,3 5,7,2 9,9,9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BDI

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
020
0965
5812
9520
3097
01109
53694
26605
45174
31937
04303
76804
76786
01856
87882
84616
279026
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,3,4 2,6 0,0,6 7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6 5 4 6,2 7,4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
761
5661
0094
0157
9278
43685
75427
16747
84024
79304
78167
19465
30130
62307
87489
33111
761628
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7 1 7,4,8 0 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 6,1,1,7,5 8 5,9 4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
537
7354
0084
6671
1702
90135
71952
59935
88817
84208
16601
99152
83584
00760
20161
29921
143785
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,8,1 7 1 7,5,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4,2,2 0,1 1 4,4,5 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
571
4766
4172
2480
1861
52017
06384
74882
50640
22807
17892
00927
71721
38131
05401
32982
364189
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7,1 7 7,1 1 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,1 1,2 0,4,2,2,9 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
892
9965
9548
3544
6404
05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
83416
86188
32865
92758
288354
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,6,8 7,5,6 - - 8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4 5,3,5 5 8 2,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86