xs

XSBDI Kết quả xổ số Bình Định

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
18
944
4131
8612
2352
1842
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
28185
31491
96695
76538
337142
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,2,6,6 9 1,3,8 4,2,1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7 - - 5,5 1,5
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
31
237
8921
6147
7397
0764
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
10132
35319
87567
57815
532612
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 9,5,2 1,0 1,7,3,3,2 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,5,7 - - 7,2,7
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
36
295
0467
6525
2473
6357
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
98014
68684
36499
05379
989287
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 5,4 5 6,1 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5,0 7,2 3,9 4,7 5,9
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
38
403
5105
8935
5137
3861
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
60499
56328
42231
05485
017689
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,5 - 7,8 8,5,7,1 1,5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4 1 - 5,9 3,9
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
96
634
6439
6438
6466
7553
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
80854
70274
39826
68340
816871
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,3 6 4,9,8,3,1 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,4 6,6 4,1 - 6,2
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
27
406
0356
5741
0334
1195
74803
72090
97954
85615
27329
42761
30317
76020
74406
17149
82544
619986
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,3,6 5,7 7,9,0 4 1,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,4 1 - 6 5,0
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
26
306
1846
6644
1221
8009
60435
58409
25087
75455
92805
24742
41885
82389
86726
78718
06257
071656
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9,9,5 8 6,1,6 5 6,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7,6 - - 7,5,9 -

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86