xs

XSBDI Kết quả xổ số Bình Định

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
31
180
5952
4885
1999
1959
08938
68548
26100
98459
73558
09046
74944
93585
66879
74915
67891
240210
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,0 - 1,8 8,6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9,9,8 - 9 0,5,5 9,1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bình Định (XSBDI)

soi-cau Thống kê Cầu XSBDI

soi-cau Tra cứu XSBDI theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBDI

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
06
764
9904
4318
4300
4411
50415
12368
94370
01841
48748
03753
47942
61056
74221
23911
20091
824996
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4,0 8,1,5,1 1 - 1,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,6 4,8 0 - 1,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BDI

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
468
9927
3125
3386
9648
13405
06848
42132
50442
93665
85754
16517
55148
54306
09476
74216
419052
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6 7,6 7,5 2 0,8,8,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2 8,5 6 6 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
950
4929
0737
5981
3739
11586
91949
21039
55616
58422
44105
35311
29750
82869
02040
60407
207580
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7 6,1 9,2 7,9,9 9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0 1,9 - 1,6,0 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
239
6412
0943
1825
4688
50661
24242
50205
36890
48160
78739
06940
77059
07175
53388
92360
510546
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 2 5 9,9 3,3,2,0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 1,0,0 5 8,8 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
434
5104
2278
0546
8975
47360
76537
23984
38801
55545
65427
28736
10559
30050
72449
29773
581114
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,1 4 7 7,4,7,6 6,5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0 0 8,5,3 4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
805
3753
8809
0891
3375
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
88760
41449
84007
75488
808960
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9,7 - 5 - 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4 6,8,5,0,0 5 2,8 1,1,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BDI gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so