xs

XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
636
7464
6037
7982
6343
78156
88826
83019
21266
85881
98823
80833
97106
40709
24365
86879
921720
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9 9 6,3,0 6,7,3 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 4,6,5 7,9 2,1 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bạc Liêu (XSBL)

soi-cau Thống kê Cầu XSBL

soi-cau Tra cứu XSBL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBL

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
931
2563
1506
8901
8645
92316
51787
97798
52586
73708
67915
25505
17186
08995
97429
84816
378979
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,1,8,5 6,5,6 9 1 7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3 9 7,6,6 8,5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BL

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
299
2900
0245
2087
1818
96376
37271
94320
70598
20881
88388
79584
61924
11563
12045
24584
210385
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 8 0,4 - 5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3 6,1 7,1,8,4,4,5 6,9,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
771
7738
3531
2873
6689
46246
81282
85552
19412
81113
04568
35149
01000
14012
07662
64178
872251
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 2,3,2 - 8,1 6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1 8,2 3,1,3,8 9,2 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
450
5338
0470
8728
0133
28438
19477
36167
35732
08220
99740
61965
18760
74628
55627
11448
691047
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 8,0,8,7 8,3,8,2 0,0,8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 7,5,0 0,7 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
182
1075
8902
1129
1547
84809
07689
95444
19331
56609
31400
20388
07595
53720
41786
96215
850605
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2,9,9,0,5 5 9,0 1 7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 5 2,9,8,6 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
538
4652
9732
2873
9955
43327
23839
95017
16107
00566
86553
70617
36684
75049
16539
46884
447534
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 7,7 7 7,8,2,9,9,4 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,3 6 3 4,4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so