xs

XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
221
9532
7679
5755
5660
26955
12723
83477
36466
77942
92154
64282
83635
88803
13856
36041
543141
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 - 1,3 2,5 2,1,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,5,4,6 0,6 6,9,7 2 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Bạc Liêu (XSBL)

soi-cau Thống kê Cầu XSBL

soi-cau Tra cứu XSBL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSBL

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
23
652
6564
7271
4524
3022
97402
59325
86176
39670
39637
26031
21904
25807
40652
59684
11968
531323
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4,7 - 3,4,2,5,3 7,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2 4,8 1,6,0 4 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan BL

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
483
5322
7424
6081
4969
41139
37568
68626
22287
87327
89511
49017
70775
20395
95908
52660
380383
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8 1,7 2,4,6,7 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,8,0 5 3,1,7,3 5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
716
0120
9760
9008
9022
93880
59464
36290
83739
90304
14871
60252
09579
28391
93856
00650
913292
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4 6 0,2 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6,0 0,4 1,9 0 8,0,1,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
464
6592
1792
6726
0904
87483
68784
41090
92296
61060
43190
05335
27354
34900
91222
80468
705815
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,0 5 7,6,2 5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 4,0,8 - 3,4 2,2,0,6,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
027
7757
3350
9495
2780
87721
18821
40544
04647
88971
06549
40111
85272
30349
24210
98065
741261
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,1,0 7,1,1 - 4,7,9,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0 5,1 1,2 0 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
156
7538
2873
9129
8010
64620
01104
05137
92807
36262
64985
34841
79701
93087
19642
03392
737151
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,1 0 9,0 8,7 1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1 2 3 4,5,7 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Bạc Liêu sớm nhất, soạn XSBL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS BL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so