xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
26
564
4038
2387
4112
6043
48436
30034
23439
87801
06256
09042
04821
52873
15124
18465
71442
529535
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 2 6,1,4 8,6,4,9,5 3,2,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 4,5 3 7 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Cần Thơ (XSCT)

soi-cau Thống kê Cầu XSCT

soi-cau Tra cứu XSCT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSCT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
440
5582
6757
2584
6313
94655
93698
76009
79244
32846
90805
37962
18719
99193
08617
67708
980015
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,8 3,9,7,5 - - 9,0,4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 2 - 2,4 8,3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan CT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
651
4447
0257
7800
4836
65636
87376
03516
45129
53808
04442
44882
19995
62682
48163
52710
317407
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,8,7 6,0 9 6,6 7,7,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 3 6 2,2 5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
70
836
0728
5137
3980
6750
06043
86688
99980
48290
81131
56579
23486
32123
86668
31937
32660
895314
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4 8,3 6,7,1,7 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 8,0 0,9 0,8,0,6 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
000
8287
0543
4000
8041
10959
13961
21983
31539
49031
92582
69810
04664
22338
92804
92043
108870
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0,4 0 - 9,1,8 3,1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9 1,4 0 7,3,2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
564
0920
0897
1320
0535
03135
87441
89927
97573
31377
48685
87000
44100
61529
21669
76710
955637
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0 7,0 0,0,7,9 5,5,7 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,9 3,7 5 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
243
9752
6970
0382
1047
57940
06360
05500
70647
27488
07023
05877
16124
96480
27180
87270
116953
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 - 3,4 - 3,7,0,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3 7,0 0,7,0 2,8,0,0 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so