xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
789
4151
2174
7604
5987
18695
06849
55345
96871
28571
09539
62905
75711
68592
45935
78741
058341
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4,5 1 - 9,5 9,5,1,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 - 4,1,1 9,7 5,2

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Cần Thơ (XSCT)

soi-cau Thống kê Cầu XSCT

soi-cau Tra cứu XSCT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSCT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
806
2645
8448
1052
0057
40220
33047
29806
00265
49310
04388
40706
48420
10738
04982
88342
102842
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6,6,6 0 0,0 8 5,8,7,2,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7 5 - 8,2 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan CT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
26
492
8091
2974
9981
4299
52740
10771
63586
58791
05631
59429
36545
02228
18607
18634
69467
392231
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 - 6,9,8 1,4,1 0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7 4,1 1,6 2,1,9,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
772
8126
4503
3492
6938
96394
33402
18482
90912
17870
90460
36586
70190
43536
17510
77308
852467
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,2,8 1,2,0 6 8,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,7 2,0 2,6 2,4,0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
028
8793
2234
8237
1758
99097
68965
49104
44056
10421
54561
99455
19173
33254
93825
25599
015308
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,8 - 8,1,5 4,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6,5,4 4,5,1 3 - 3,7,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
796
5461
3578
4741
5306
08744
55748
73087
88030
78276
01977
12428
96009
66725
99599
78524
992167
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9 - 8,5,4 0 1,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,1,7 8,6,7 7 6,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
142
7319
6832
7400
7628
34688
84589
65843
16282
01952
63025
73940
24311
06143
25684
95453
800054
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 9,1 8,5 2 2,3,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,4 - - 3,8,9,2,4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so