xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
873
2061
1416
3874
6701
44525
94792
34268
52758
92989
86343
08139
32865
76520
22029
90327
854481
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 6 5,0,9,7 9 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 1,8,5 3,4 9,1 4,2

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Cần Thơ (XSCT)

soi-cau Thống kê Cầu XSCT

soi-cau Tra cứu XSCT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSCT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
445
5753
6330
7749
0450
07214
61975
31199
99724
30512
90304
21310
71135
90037
46913
85344
621535
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4 4,2,0,3 4 0,5,7,5 5,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0 - 5 - 9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan CT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
149
5436
8708
9602
8754
46753
11335
62538
21133
95510
93612
95029
76393
77250
51362
45222
675397
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,2 0,2 1,9,2 6,5,8,3 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3,0 2 - - 3,7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
705
2776
4342
5320
8987
37437
03070
80873
29346
14775
47051
53763
52762
13048
23121
76614
405879
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 4 0,1 7 2,6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 3,2 6,0,3,5,9 5,7 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
134
1204
7011
7134
2158
78187
24786
89285
81561
75889
30887
06876
94887
27337
87899
38002
365332
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,2 1 - 4,4,7,2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8 1 6 7,6,5,9,7,7 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
006
5533
8078
9235
9843
37484
40732
47543
46732
71683
59649
40948
48516
39395
55846
57449
867166
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 6 8 3,5,2,2 3,3,9,8,6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6 8 4,3 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
23
912
3672
9419
4691
0985
31551
06073
54639
80708
46261
98001
24153
42014
92451
98501
97451
045452
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1,1 2,9,4 3 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,3,1,1,2 1 2,3 5 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86