xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
13
944
0008
2508
2960
1281
96286
39499
78873
47306
13074
84324
32540
20694
84464
56306
65292
378270
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,8,6,6 3 4 - 4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,4 3,4,0 1,6 9,4,2
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
40
760
9376
9060
0669
8224
39438
27826
10782
26308
97128
67362
60208
38345
85975
82287
31521
913567
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,8 - 4,6,8,1 8 0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,0,9,2,7 6,5 2,7 -
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
91
749
0830
5638
4402
4719
96387
87236
63899
96654
64180
49366
40940
88254
02223
93341
54507
773544
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 9 3 0,8,6 9,0,1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4 6 - 7,0 1,9
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
48
760
0379
5951
8375
5805
08854
19409
44477
74339
74881
13168
80129
18127
77341
47110
89416
597943
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9 0,6 9,7 9 8,1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4 0,8 9,5,7 1 -
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
62
318
4980
8589
1446
2915
63256
81488
28051
57403
21689
14343
15927
79016
46919
45961
56806
439832
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,6 8,5,6,9 7 2 6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1 2,1 - 0,9,8,9 -
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
97
228
5363
8868
1681
6884
29818
64870
95955
37773
24993
60695
63041
21194
06155
19417
36523
000344
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,7 8,3 - 1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,5 3,8 0,3 1,4 7,3,5,4
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
01
700
6958
4581
7219
4258
39671
78458
77066
66574
64890
42259
42219
53233
44730
10358
25910
178259
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0 9,9,0 - 3,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8,8,9,8,9 6 1,4 1 0

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86