xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
840
9462
3837
4600
3033
19187
03302
10900
13709
90860
96773
73386
25341
35487
61532
71829
858036
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,2,0,9 - 9 2,7,3,2,6 0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,0 3 7,6,7 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Cần Thơ (XSCT)

soi-cau Thống kê Cầu XSCT

soi-cau Tra cứu XSCT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSCT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
644
8391
9457
1103
0418
80480
64091
18425
55102
06697
45414
69708
72933
25526
15391
92110
865162
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3,2,8 8,4,0 5,6 3 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 2 - 0 1,1,7,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan CT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
011
5240
3976
0381
9338
12851
57699
04291
41953
36940
27766
92612
02549
96425
43579
96962
654040
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,2 5 8 0,0,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,3 6,2 6,9 1 0,9,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
883
8222
9466
9783
8323
45238
26594
58656
61424
80867
51833
96722
75329
88059
94497
46763
994427
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1 2,3,4,2,9,7 8,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 6,7,3 - 3,3 4,7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
945
6824
2687
9875
2567
60100
70724
93177
75909
67177
82288
13359
55008
71508
38242
28373
010151
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,8,8 - 4,4 - 5,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9,1 7 5,7,7,3 7,8 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
526
4038
9561
1461
8805
43113
25204
58679
68800
41364
64738
46858
38851
57174
92314
41566
918927
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4,0 3,4 6,7 8,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,1 2,1,1,4,6 9,4 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
779
9983
8316
7541
1804
80121
58767
90550
09640
72678
09386
50192
17004
90913
27308
75259
637035
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4,4,8 6,3 1 5 1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9 7 9,8 3,6 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86