xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
067
8267
7927
2432
0261
85892
85712
41500
79187
72361
54141
85006
14356
69088
02412
88347
292930
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6 2,2 7 2,0 1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 0,7,7,1,1 - 7,8 2

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Cần Thơ (XSCT)

soi-cau Thống kê Cầu XSCT

soi-cau Tra cứu XSCT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSCT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
169
1540
8731
2038
9541
07157
75653
71709
33796
73819
27747
96010
78896
37187
77240
65924
400686
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9 9,0 4 1,8 0,1,7,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,3 9 - 7,6 6,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan CT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
51
968
9263
6065
6722
3532
23877
25228
18279
96692
52644
74544
47808
41852
44447
43342
52485
573943
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 - 2,8 2 4,4,7,2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,2 8,3,5 7,9 5 2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
879
8775
7567
0233
6131
47557
21934
56282
71047
86302
53325
62007
25148
77077
61066
16114
184489
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 4 5 3,1,4 7,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 1,7,6 9,5,7 2,9 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
75
726
9675
8912
9090
6982
58101
53114
73500
21414
91278
55749
19945
05529
47802
45428
58155
479255
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0,2 2,4,4 6,9,8 - 9,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,5 - 5,5,8 2 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
75
425
7751
4735
2947
2051
39249
10933
25029
04628
09156
98396
08739
78933
81108
39584
43030
013740
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 - 5,9,8 5,3,9,3,0 7,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1,6 - 5 4 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
549
5817
6240
0225
3253
39813
74068
70919
01305
67643
77680
18387
09533
46846
78088
46824
993242
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 2,7,3,9 5,4 3 9,0,3,6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 8 - 0,7,8 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86