xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
099
7978
9064
6521
6100
75915
87285
44785
58483
37658
88513
09743
74944
12361
42198
65675
140283
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,3 1 7 3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 4,1 8,5 5,5,3,3 9,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Cần Thơ (XSCT)

soi-cau Thống kê Cầu XSCT

soi-cau Tra cứu XSCT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSCT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
688
2072
2702
4976
5570
13883
91239
14032
44059
72207
61524
32633
99064
76035
14449
78404
817084
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7,4 - 4 9,2,3,5 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9 4 2,6,0 8,3,4 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan CT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
321
6848
5564
9587
2980
62675
63373
65955
19067
82364
76356
75892
79098
23361
76003
30865
411578
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 - 1 - 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6 4,7,4,1,5 5,3,8 9,7,0 2,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
166
4026
5534
3649
7222
32297
94227
92015
12251
07203
07093
04138
58948
78543
49954
74805
786765
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,5 5 0,6,2,7 4,8 9,8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4 6,5 - - 7,3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
254
4200
0951
2068
1086
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
60718
34281
61284
20684
728327
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5,9 8 9,9,7 9 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1 8 7 6,1,4,4 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
731
2802
8932
2568
3148
64985
99425
64451
90550
04687
42214
45029
91434
86200
97155
13041
101428
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,0 4 5,9,8 1,2,4 8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,0,5 1,8 - 5,7 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
87
110
8818
4173
1049
9525
45524
18610
12178
83517
56735
31506
53192
74523
39370
52418
00315
636091
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 0,8,0,7,8,5 5,4,3 5 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 3,8,0 7 2,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86