xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
395
5451
4735
1590
0213
81619
92546
23435
42954
69689
07162
42232
77846
57053
65508
64038
901196
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 3,9 - 5,5,2,8 6,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4,3 2 6 9 5,0,6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Cần Thơ (XSCT)

soi-cau Thống kê Cầu XSCT

soi-cau Tra cứu XSCT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSCT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
477
3422
5413
3650
2915
20174
21038
86954
32999
15785
56775
55598
57953
19687
76797
85719
156960
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,5,9 2 8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,4,3 7,0 7,4,5 5,7 9,8,7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan CT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
927
5422
2798
5451
8345
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
67099
16031
70310
52185
258574
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0 7,2 4,0,7,1 5,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 1 4,4 3,5 8,9,9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
861
8628
7998
9632
6895
98592
20732
47741
93273
84596
94895
37808
31204
88865
66516
86851
978077
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4 6 5,8 2,2 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 1,5 3,7 - 8,5,2,6,5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
663
7673
4292
3026
8217
06045
81871
28422
96183
94120
57381
78553
47003
09709
99222
39888
800865
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,3,9 7 6,2,0,2 - 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 3,5 3,1 3,1,8 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
164
7025
3776
5215
8390
21008
72607
92451
92957
37133
02413
73245
94383
93883
54192
43699
576674
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7 5,3 2,5 3 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 4 6,4 3,3 0,2,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
164
8921
1688
5206
4787
48361
59804
21093
43414
02269
15059
11474
95246
35253
32201
12777
555999
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4,1 4 1 0 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3 4,1,9 4,7 8,7 3,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so