xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
978
3375
6241
5472
3208
68408
15827
32672
68540
72606
47452
29489
92539
71408
53787
49499
734863
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,8,6,8 - 7 9 1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 3 6,8,5,2,2 9,7 9

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Cần Thơ (XSCT)

soi-cau Thống kê Cầu XSCT

soi-cau Tra cứu XSCT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSCT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
039
1940
5552
3781
6343
03694
50178
74314
17896
74744
73655
07710
91125
82677
68951
66656
385965
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,0 5 9 0,3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,1,6 5 8,7 3,1 4,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan CT

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
383
0203
9196
2198
9582
93300
84705
07534
70534
36160
23367
60432
71387
06093
13266
53518
081208
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0,5,8 8 4 4,4,2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,7,6 - 3,2,7 6,8,3

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
170
1500
8158
3742
3621
79065
39177
43144
89424
45292
76388
34605
44958
96348
42062
54827
946709
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5,9 - 1,4,7 - 2,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8 5,2 0,7 8 0,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
117
0464
6282
0461
2095
70240
19306
91261
34335
63549
02870
30156
08235
53341
12948
53857
331302
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2 7 - 5,5 0,9,1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,7 8,4,1,1 0 2 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
461
3098
9167
1188
3103
30267
34784
17203
84709
69947
15698
32525
45631
49027
71258
10587
425665
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,3,9 - 5,7 1 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 1,7,7,5 7 8,4,7 8,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
774
3348
0298
1687
4169
99167
37577
40484
60252
82337
51202
89218
58045
89706
79582
48332
439206
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,2,6,6 8 - 7,2 8,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 9,7 4,7 7,4,2 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS CT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so