xs

XSDL Kết quả xổ số Đà Lạt

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
589
2527
3842
1857
3815
94518
97061
18004
28444
90348
21003
67412
61736
08355
14812
03523
121246
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,3 5,8,2,2 7,3 6 2,4,8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 8,1 - 9 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Lạt (XSDL)

soi-cau Thống kê Cầu XSDL

soi-cau Tra cứu XSDL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
712
6523
5178
0184
0375
57529
22623
25995
53821
97721
17658
99688
26464
15077
39531
12490
254492
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2 3,9,3,1,1 1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 2,4 8,5,7 4,8 5,0,2

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
116
3013
6634
3651
1629
32515
80721
04471
96795
87169
76472
30934
12707
94648
19723
23623
500167
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 5,6,3,5 9,1,3,3 4,4 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 9,7 1,2 - 5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
334
8126
4135
4632
6271
59172
41050
06677
47481
99340
90026
62009
97836
28720
38119
30357
965863
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 9 6,6,0 4,5,2,6 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7 3 1,2,7 1 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
837
5888
0383
0043
0981
25567
87836
90567
11039
91213
60724
91474
11278
51285
24708
39418
434979
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 2,3,8 4 7,6,9 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,7 4,8,9 8,3,1,5 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
163
2133
0147
8432
3363
34677
11597
16331
04365
60426
89847
95937
17554
19237
95250
48084
373457
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 - 6 3,2,1,7,7 7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0,7 3,3,5 7 4 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
669
8851
4104
7586
8865
30202
91807
72425
51522
45554
51380
73363
78359
71515
32813
64460
546888
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,2,7 5,3 5,2 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4,9 9,5,3,0 - 6,0,8 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86