xs

XSDL Kết quả xổ số Đà Lạt

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
479
6682
1176
1020
8414
45745
81903
26574
70133
00928
02115
27877
99366
49994
53931
68589
836802
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,2 4,5 0,8 3,1 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 6 9,6,4,7 2,9 4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Lạt (XSDL)

soi-cau Thống kê Cầu XSDL

soi-cau Tra cứu XSDL theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
427
8716
4606
4542
4209
49904
03135
46639
66727
51729
57889
89197
60622
60535
46282
43783
292146
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9,4 6 7,7,9,2 5,9,5 2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4 - 9,2,3 7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
048
2668
6218
3357
2948
31963
51340
66722
20311
32879
46890
81911
39699
06141
78120
24245
810395
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 8,1,1 2,0 - 8,8,0,1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 8,3 9 - 0,9,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
672
5737
9468
0789
4523
56598
77791
74073
56217
82794
55869
54073
04779
64297
56793
66604
434734
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,4 7 3 7,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,9 2,3,3,9 9 8,1,4,7,3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
820
7249
6381
7363
7962
24254
44571
46148
52777
45758
78483
04344
30761
47791
97300
24723
476698
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 - 0,3 - 9,8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,8 3,2,1 1,7 1,3 1,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
675
0504
5118
3398
7173
51685
01489
70562
21538
78625
06212
33130
41468
11701
37320
85414
185371
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,1 8,2,4 5,0 8,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,2,8 5,3,1 5,9 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
675
2955
8863
5119
0534
69462
93874
55836
80374
44833
18202
22485
64220
02106
50209
36228
050461
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,9 9 0,8 4,6,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,5 3,2,1 5,4,4 5 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so