xs

XSDL Kết quả xổ số Đà Lạt

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
796
1160
7952
5889
1716
75502
59750
58597
01309
15774
08369
38870
55507
32189
49530
95386
440610
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9,7 2,6,0 - 0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0 0,9 4,0 9,9,6 6,7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Lạt (XSDL)

soi-cau Thống kê Cầu XSDL

soi-cau Tra cứu XSDL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
932
0334
7106
3086
1525
33729
47478
88670
33230
45981
39269
83886
82686
39235
60653
68251
878285
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 - 5,9 0,2,4,0,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1 9 8,0 6,1,6,6,5 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
816
7202
4731
1088
7530
54565
91255
24216
96323
83902
50778
30914
11369
80439
87054
85130
596663
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2 6,6,4 3 1,0,9,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4 5,9,3 8 5,8 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
977
9293
3193
7309
5299
81560
27173
90387
12087
22082
65768
41191
27898
62682
63651
54064
320954
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 - - - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4 0,8,4 7,3 2,7,7,2,2 3,3,9,1,8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
488
5603
6897
5474
4524
71801
69956
39901
56115
73679
50706
02223
19254
76867
35862
63329
804194
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1,1,6 5 4,3,9 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,4 5,7,2 4,9 8 7,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
909
6333
8769
5761
0231
31299
49334
21569
81620
09804
20025
96663
43613
89531
53520
50023
138039
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,4 1,3 0,5,0,3 3,1,4,1,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,1,9,3 - - 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
864
3232
3564
1408
9736
58243
73050
55132
14915
85286
46084
03269
98539
14570
12234
81188
324790
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 5 - 2,6,2,9,4 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 4,4,9 0 3,6,4,8 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86