xs

XSDL Kết quả xổ số Đà Lạt

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
315
7310
1237
9639
9020
16148
96279
69943
16401
96080
79659
23939
30936
16060
57175
35229
381000
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0 5,0 0,9 7,9,9,6 7,8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 0 9,5 0 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Lạt (XSDL)

soi-cau Thống kê Cầu XSDL

soi-cau Tra cứu XSDL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
951
6385
8162
4508
9330
56055
21713
97297
37678
70218
78449
98032
24753
08583
88279
43366
048262
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 5,3,8 - 0,2 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,5,3 2,6,2 8,9 5,3 7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
381
8483
2585
2265
9658
69044
25426
20504
29989
71011
47215
96462
03565
46257
67866
45270
479834
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 1,5 6 4 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7 3,5,2,5,6 0 1,3,5,9 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
851
4269
5175
3573
7259
05629
42834
75754
59293
11111
43174
58378
63670
58100
44829
33253
457163
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,0 1 9,9 4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9,4,3 9,3 5,3,4,8,0 - 3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
16
333
4303
9083
0876
2023
29917
82213
30466
30822
62697
88402
66920
56512
54288
02612
22373
119143
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,2 6,7,3,2,2 3,2,0 3 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6 6,3 3,8 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
990
5732
6753
5244
0974
39297
53102
70422
81977
74948
80126
83216
18929
84473
97309
32433
951605
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,9,5 6 2,6,9 2,3 4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 - 4,7,3 - 0,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
706
6971
5362
1997
8977
16610
33232
63515
24965
03182
62313
16040
98162
64692
51884
30767
087121
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 0,5,3 1 2 3,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,5,2,7 1,7 2,4 7,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so