xs

XSDL Kết quả xổ số Đà Lạt

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
79
123
4293
8314
5814
5225
50052
16618
97970
98007
01985
29443
06586
74876
07691
25862
96441
714730
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 4,4,8 3,5 0 3,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 2 9,0,6 5,6 3,1
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
15
838
0516
4211
1889
2339
88400
44211
06564
75874
49375
76713
68656
10184
68940
19556
43856
553647
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,6,1,1,3 - 8,9 0,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6,6 4 4,5 9,4 -
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
11
751
1634
9834
3533
9724
29322
95877
43524
24621
10251
74692
09142
29369
19437
72900
98342
179361
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 1 4,2,4,1 4,4,3,7 2,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1 9,1 7 - 2
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
96
826
9822
6929
3354
6391
26281
03015
20758
46386
26570
99533
35187
57924
15386
51761
29176
413754
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5 6,2,9,4 3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8,4 1 0,6 1,6,7,6 6,1
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
11
793
7005
4051
3606
0200
58644
01320
28588
50002
15969
04534
86579
46161
04848
45329
38979
188658
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6,0,2 1 0,9 4 4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8 9,1 9,9 8 3
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
55
871
4399
7030
9171
3257
11370
69472
37768
87599
99607
56624
73317
69847
72405
14913
96547
765189
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 7,3 4 0 7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7 8 1,1,0,2 9 9,9
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
08
364
1596
8128
5348
7635
63621
21252
71015
57538
33855
83173
32257
98729
34846
98261
64359
900955
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 5 8,1,9 5,8 8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,7,9,5 4,1 3 - 6

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86