xs

XSDL Kết quả xổ số Đà Lạt

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
400
1258
3974
4823
7637
77988
37077
27530
01788
49117
67817
05057
98989
47923
52752
00641
989729
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0 7,7 3,3,9 7,0 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7,2 - 4,7 8,8,9 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Lạt (XSDL)

soi-cau Thống kê Cầu XSDL

soi-cau Tra cứu XSDL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
86
641
5841
2720
4298
9880
84276
85172
46422
33257
04248
23026
39436
26383
64876
53815
69838
761766
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5 0,2,6 6,8 1,1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 6 6,2,6 6,0,3 8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DL

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
407
8040
2480
0126
4585
72321
13868
94666
79083
27281
81526
58109
05603
58151
72635
77754
167858
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,9,3 - 6,1,6 5 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,1,4,8 8,6 - 0,5,3,1 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
248
8365
4295
4829
5545
98608
75355
79679
71313
76308
40133
97574
04923
00086
15875
19873
907588
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,8 3 9,3 3 8,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 6,5 9,4,5,3 6,8 5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
125
8069
4590
2297
8317
86443
45201
92304
01816
63839
21928
44415
88943
55201
35808
13353
222786
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,4,1,8 7,6,5 5,8 9 3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 7,9 - 6 0,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
852
3759
3402
9705
8623
21776
20963
21616
41304
82746
84922
23893
03956
31363
52556
22599
830269
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,5,4 6 3,2 - 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9,6,6 3,3,9 6 8 3,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
013
7664
2143
3485
4569
60577
47794
58035
23709
67046
73342
37633
54055
47077
98104
11478
277117
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,4 3,7 - 5,3 3,6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 8,4,9 7,7,8 5 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so