xs

XSDLK Kết quả xổ số Đắk Lắk

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
16
384
2196
6271
7227
0122
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
05012
06135
05823
45166
355419
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 6,2,9 7,2,9,3 5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4 6 1,3,2 4 6,4
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
07
743
3303
0359
8550
7256
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
08628
33939
88064
60011
938258
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3 1 8 9 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0,6,9,8 6,7,8,4 - 8,1,5 -
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
03
467
1371
6512
7166
2494
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
71119
24569
11491
12445
779482
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0 2,9 3 6 3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,6,4,9 1,5,1 2 4,1
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
03
708
7260
5486
6052
3216
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
47707
05784
84380
09953
905485
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,8,7 6 5,1 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2,3 0 - 6,4,7,4,0,5 7,0
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
36
282
2386
1097
3802
4753
53639
87685
18170
74850
13296
82184
85577
73523
55181
41926
94518
517484
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 8 3,6 6,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0 - 0,7 2,6,5,4,1,4 7,6
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
86
458
7086
1725
9669
5629
04096
36603
28798
87843
75124
50373
80199
92124
47716
00110
15846
701938
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 6,0 5,9,4,4 8 3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 9 3 6,6 6,8,9
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
99
187
7734
4809
4304
7443
12827
44221
15989
03585
71000
55770
42594
02813
54176
01849
69844
894974
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,4,0 3 7,1 4 3,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 0,6,4 7,9,5 9,4

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86