xs

XSDLK Kết quả xổ số Đắk Lắk

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
631
2154
5477
2517
8960
85517
37288
17932
78826
80346
32386
15453
02908
65015
19989
82471
699466
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 7,7,5 6 1,2 6,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 0,6 7,1 8,6,9 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đắk Lắk (XSDLK)

soi-cau Thống kê Cầu XSDLK

soi-cau Tra cứu XSDLK theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDLK

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
228
6796
2583
4453
4200
57949
76505
19019
81737
29244
16954
04441
26269
24742
72564
17898
528309
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5,9 9 8 7 9,4,1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4 1,9,4 - 3 6,8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DLK

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
630
1647
4573
5219
3744
02910
93832
34577
38585
87112
50381
37211
24099
33907
47362
09284
034460
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 9,0,2,1 - 0,2 2,7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,0 3,7 5,1,4 9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
967
9870
8383
8228
0423
61162
46557
43632
92845
52902
12469
95232
95773
37675
33099
39329
713631
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 - 8,3,9 2,2,1 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 7,7,2,9 0,3,5 3 9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
335
2097
2022
5992
9891
34744
52001
53256
27881
71581
40721
52111
66534
34644
64908
93399
921061
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8 1 2,1 5,4 4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 1 6 1,1 7,2,1,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
489
1197
4297
0886
5894
26772
79938
91092
71770
62361
07319
32614
77727
70379
72689
39320
411596
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,4 7,0 8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1 7,2,0,9 9,6,9 7,7,4,2,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
248
9156
1364
5373
0947
72225
89068
72188
58797
08259
29956
91503
11851
10732
18305
61253
324424
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,5 - 5,4 2 3,8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9,6,1,3 4,8 3 8 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so