xs

XSDLK Kết quả xổ số Đắk Lắk

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
736
5610
8045
2743
6988
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
34667
06022
77044
66347
968603
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,3 0 0,2 6,2 6,5,3,7,4,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 8,7 - 8 0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đắk Lắk (XSDLK)

soi-cau Thống kê Cầu XSDLK

soi-cau Tra cứu XSDLK theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDLK

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
599
4982
7761
2585
8250
97727
07721
82745
91272
80868
63007
05835
14823
56959
02586
24307
401906
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7,6 - 7,1,3 5 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9 1,8 2 9,2,5,6 9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DLK

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
86
433
9821
8714
4069
6355
16595
40199
51989
00964
17600
53603
55599
61985
14877
21284
97106
325220
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3,6 4 1,0 3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 9,4 7 6,9,5,4 5,9,9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
382
5825
5547
9040
3196
50420
16230
55270
48519
41703
29846
23172
07669
91344
01914
54326
773219
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 9,4,9 5,0,6 0 9,7,0,6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9 0,2 2 6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
677
9015
9210
7433
8659
07103
18425
95093
33287
54364
42450
26018
47156
27021
50538
05625
806617
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 5,0,8,7 5,1,5 3,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0,6 4 6,7 7 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
857
7380
2631
9259
9160
58016
18633
74886
95194
78324
47611
71500
03736
96569
86173
66546
650789
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 6,1 4 1,3,6 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,9 1,0,9 3 0,6,9 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
784
6514
4999
2223
8811
25020
65233
37879
12667
38465
72603
90751
47335
82882
08411
60010
608796
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 4,1,1,0 3,0 3,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 7,5 9 4,2 6,9,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so