xs

XSDLK Kết quả xổ số Đắk Lắk

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
250
4217
7818
6039
9439
04471
84335
02167
76909
24745
32797
41662
72543
23389
27459
99534
24075
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 7,8 2 9,9,5,4 5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9 7,2 1,5 9 7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đắk Lắk (XSDLK)

soi-cau Thống kê Cầu XSDLK

soi-cau Tra cứu XSDLK theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
108
4230
2672
2992
2517
07204
09465
62256
61020
49799
97647
21502
95888
44589
84977
02998
85410
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4,2 7,0 0 0 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 5 2,7 2,8,9 2,9,8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DLK

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
978
1069
7581
5306
7372
57101
92022
18310
82642
48369
01541
05595
11663
36180
18555
19983
68709
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,1,9 0 2 - 7,2,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 9,9,3 8,2 1,0,3 5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
947
0878
1913
2356
5611
23647
08961
83513
05749
05800
73275
26876
94870
99380
66906
23922
60640
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6 3,1,3 2 9 7,7,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 1 8,5,6,0 0 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
780
7846
9189
4584
4671
75805
32823
61183
95486
25735
71413
97094
06129
15221
93791
27633
42982
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 3 3,9,1 5,3 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 - 1 0,9,4,3,6,2 4,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
574
6349
2369
2316
9535
63463
25036
72614
56813
42115
50890
11765
38204
97813
56291
68178
56177
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 6,4,3,5,3 - 5,6 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,9,3,5 4,8,7 - 0,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
082
3859
9395
3325
8778
74265
93029
76676
68674
26845
17422
11347
66338
36534
62488
27131
63647
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 5,9,2 8,4,1 5,7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 4,5 8,6,4 2,8 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Lắk sớm nhất, soạn XSDLK gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DLK gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so