xs

XSDN Kết quả xổ số Đồng Nai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
741
1664
8741
8982
4961
61621
19635
31485
32879
38840
72163
54711
93420
86302
24149
93828
358938
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 1 9,1,0,8 5,8 1,1,0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,1,3 9 2,5 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Nai (XSDN)

soi-cau Thống kê Cầu XSDN

soi-cau Tra cứu XSDN theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
808
6528
5822
4379
0802
90769
12447
43555
42710
79650
90952
71558
98820
73484
39292
19225
238948
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,2 0 8,2,0,5 - 7,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0,2,8 9 7,9 4 2

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
438
3903
9711
4527
6918
70658
21748
98210
67051
40787
09353
41966
28496
07226
52874
32518
457308
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,8 1,8,0,8 7,6 8 2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,1,3 6 4 7 6

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
254
4572
2919
4036
6622
16259
55053
71698
09443
13400
56647
91613
33871
27711
86481
51336
445413
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 9,3,1,3 2 6,6 7,3,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,3 - 2,1 1 8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
273
8649
1556
6505
7063
24563
86300
59559
39414
18135
66876
73841
79518
23882
75491
18106
585709
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0,6,9 4,8 - 0,5 9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 3,3 3,6 2 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
260
7819
8324
1773
3997
96965
95758
71478
79470
36242
94796
25070
90981
60187
33934
11457
299197
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9 4 4 8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7 0,5 3,8,0,0 1,7 7,6,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
535
8388
9870
6805
8395
88180
18707
67028
16310
04399
53468
95917
20435
68068
85738
72988
526708
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7,8 2,0,7 8 5,5,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,8 0 8,0,8 5,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so