xs

XSDN Kết quả xổ số Đồng Nai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
742
0825
4897
3688
5319
93180
98671
93281
39685
08130
58587
15696
65495
08939
10456
14430
593276
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9 5 0,9,0 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 9,1,6 8,0,1,5,7 7,6,5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Nai (XSDN)

soi-cau Thống kê Cầu XSDN

soi-cau Tra cứu XSDN theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
330
4384
8272
1288
5126
67846
85717
27998
13455
81350
88325
01283
32515
19286
81513
04723
309086
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,5,3 6,5,3 0 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0 - 1,2 4,8,3,6,6 8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
179
5554
0942
0115
7730
64865
07135
07460
35177
51420
43419
65837
45114
60260
19261
95585
408049
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,9,4 0 0,5,7 2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 2,5,0,0,1 9,7 5 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
205
3842
3609
2081
5035
36185
77734
05362
31673
04789
23487
48183
17044
46443
94346
99269
616794
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9 - - 7,5,4 2,4,3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,9 3 1,5,9,7,3 4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
70
728
7627
7560
1050
3930
96853
28966
36735
50325
33149
35320
34009
92957
09681
39905
74487
824610
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5 0 8,7,5,0 0,5 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,3,7 0,6 0 1,7 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
970
1981
5148
6088
5766
97192
05957
75867
98466
45212
28738
25741
11614
64569
61302
62561
897448
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 2,4 - 8 8,1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 1,6,7,6,9,1 0 1,8 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
226
5247
7422
6189
7748
11682
73687
40509
35213
86306
51849
62384
04202
97884
62225
27299
913807
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,6,2,7 4,3 6,2,5 - 7,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - - 9,2,7,4,4 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so