xs

XSDN Kết quả xổ số Đồng Nai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
852
1750
2205
4602
2228
13702
60832
34286
88394
64123
98629
63654
79458
44862
85905
07369
124440
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,2,2,5 - 8,3,9 2 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0,4,8 2,9 - 2,6 4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Nai (XSDN)

soi-cau Thống kê Cầu XSDN

soi-cau Tra cứu XSDN theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
596
0957
7971
3325
2402
81790
51262
82767
13735
41126
92673
88126
23142
54168
27421
69505
587491
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,5 - 5,6,6,1 5 1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 2,7,8 1,3 - 6,0,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
731
6481
7841
1681
0979
15011
38637
90526
60000
27577
35142
08230
90799
36245
77195
91225
050004
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4 1 6,5 1,7,0 1,2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 - 9,7 1,1 9,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
285
8714
0982
6149
6832
40984
52626
40169
95505
55576
24668
98936
91748
85452
17593
88147
200028
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 4 6,8 2,6 9,8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 4,9,8 6 5,2,4 3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
06
625
8613
3406
0046
4017
06644
54457
77669
53367
20393
90780
17146
58333
77002
52628
86630
987655
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6,2 3,7 5,8 3,0 6,4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 9,7 - 0 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
918
5356
2087
8507
8263
20455
32628
63117
37879
05807
79002
87667
57276
48512
16424
52380
230047
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7,2 8,7,2 8,4 - 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6,5 3,7 9,6 7,0 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
472
8498
3111
5318
3455
55497
60880
82562
90523
01569
57778
59070
80445
06065
20327
78310
720666
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,8,0 9,3,7 - 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 2,9,5,6 2,8,0 0 8,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86