xs

XSDN Kết quả xổ số Đồng Nai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
902
0411
5055
7141
1802
65017
70030
47478
31329
11034
21577
30808
13996
03666
32249
87363
737996
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,8 1,7 9 0,4 2,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 6,3 8,7 - 6,6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Nai (XSDN)

soi-cau Thống kê Cầu XSDN

soi-cau Tra cứu XSDN theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
491
7044
4736
5335
3343
22999
94054
62804
88238
84834
40472
43469
97195
01584
13646
69239
367115
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 5 - 6,5,8,4,9 4,3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 1,9 2 4 1,9,5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
444
6611
0145
6707
0317
44834
83589
15568
41323
74601
03449
97217
85151
22689
73757
49097
868713
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1 1,7,7,3 3 4 4,5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 8 - 8,9,9 7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
133
2797
5899
9323
2134
63524
45477
05672
05490
10507
81100
83519
65703
75634
69240
04300
858794
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,0,3,0 9 3,4 3,4,4 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 7,2 8 7,9,0,4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
716
1711
8473
9512
7658
71966
25005
71045
54324
29831
78704
43057
03414
48151
73791
17143
080875
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,4 6,1,2,4 4 1 5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7,1 6 3,5 - 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
249
7806
8875
8948
7831
03323
97521
62698
38158
99728
10276
45408
86078
29442
20199
94415
768580
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,8 5 3,1,8 1 9,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 0 5,6,8 0 8,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
172
4409
1223
2329
0309
59067
04614
69250
58007
35938
40048
34366
54095
67718
45766
02632
160084
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,9,9,7 4,8 3,9 8,2 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 7,6,6 2 4 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so