xs

XSDN Kết quả xổ số Đồng Nai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
26
682
5795
1744
5116
1248
35484
51168
68579
61121
55321
53624
21839
05846
95446
70698
63207
846341
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 6 6,1,1,4 9 4,8,6,6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8 9 2,4 5,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Nai (XSDN)

soi-cau Thống kê Cầu XSDN

soi-cau Tra cứu XSDN theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
35
343
7401
2159
4483
5830
57020
12774
74462
72591
89467
60880
96293
85949
91437
29913
09366
028529
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 3 0,9 5,0,7 3,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 2,7,6 4 3,0 1,3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
133
3050
6527
6373
3755
21957
40552
28025
65211
22574
88676
15767
47522
15027
84616
68316
650349
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,6,6 7,5,2,7 3 3,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,5,7,2 7 3,4,6 - -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
397
8204
4655
3780
0718
18774
86924
73252
82993
99643
61694
91199
59672
72115
47612
49561
498523
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4 8,5,2 4,3 - 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2 1 4,2 0 7,3,4,9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
055
8906
7290
3350
4774
05489
78493
78747
64152
12203
47746
37488
55038
31077
46177
70214
954251
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,3 4 - 3,8 7,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0,2,1 - 4,7,7 9,8 0,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
535
7861
7312
9338
9859
10573
01519
39444
61846
87891
45826
40934
56761
24618
75674
21040
191329
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,9,8 7,6,9 5,8,4 4,6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 1,1 3,4 - 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
323
7442
1310
9614
1369
64283
76239
20542
65579
11960
84644
26951
34642
24489
30304
63132
951814
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4 0,4,4 3 9,2 2,2,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 9,0 9 3,9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so