xs

XSDN Kết quả xổ số Đồng Nai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
337
2751
8431
2391
1030
23035
09147
61045
50186
30630
49662
09885
59097
86114
10955
45577
151903
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 4 - 7,1,0,5,0 7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,5 2,2 7 6,5 1,7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Nai (XSDN)

soi-cau Thống kê Cầu XSDN

soi-cau Tra cứu XSDN theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
78
101
1730
0666
5508
7284
85938
77985
43247
61726
25800
93718
25803
43739
53306
35560
29005
899197
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8,0,3,6,5 8 6 0,8,9 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,0 8 4,5 7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
806
0740
4597
8222
3408
80870
45851
76716
00431
08850
68792
53923
50107
10445
35749
02927
851276
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,8,7 2,6 2,3,7 1 0,5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,0 - 0,6 - 7,2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
851
2223
6713
7394
4799
00168
18703
48937
76458
73846
86939
29490
06935
12792
49582
25426
222768
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3 3 3,6 7,9,5 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8 8,8 - 2 4,9,0,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
782
3113
0899
6300
3153
35355
71550
43516
90425
36489
77969
74066
16162
60390
48739
48056
300934
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 3,6 5 9,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5,0,6 9,6,2 - 9,2,9 9,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
562
2201
8923
8017
1288
70297
48561
70387
18852
21532
64786
63674
74341
40209
65438
79603
206256
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1,9,3 7 3 2,8 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6 2,1 4 8,7,6 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
319
4656
3705
1883
6344
06933
12243
59305
51160
84830
45914
29551
95472
70882
10552
37109
092834
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5,9 9,4 - 4,3,0,4 4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1,2 0 2 3,2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86