xs

XSDN Kết quả xổ số Đồng Nai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
990
8371
4596
7844
1456
96577
89456
84962
10834
58405
84999
05182
40656
57257
43164
11384
964626
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 - 6 4 1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6,6,7 2,4 1,7 2,4 0,6,9

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Nai (XSDN)

soi-cau Thống kê Cầu XSDN

soi-cau Tra cứu XSDN theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
848
2212
3491
3811
5015
12961
66932
32407
10472
79867
64824
81643
29219
53730
82713
51161
149826
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 2,1,5,9,3 4,6 2,0 8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1,7,1 2 - 4,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DN

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
706
4659
3153
3561
3517
06752
30256
26666
76202
07957
44643
07739
00032
63827
86832
49281
847646
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2 7 7 9,2,2 3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,9,3,2,6,7 1,6 - 1 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
655
5589
1951
0477
8726
02029
80481
22514
54057
98239
03309
33999
43977
64617
05305
47058
556077
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9,5 4,7 6,9 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1,7,8 - 7,7,7 9,1 9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
653
9379
5712
4894
9351
96660
81118
98697
63717
74499
91289
96939
58528
36347
26921
19774
643764
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,8,7 8,1 9 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1 0,4 9,4 0,9 4,7,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
351
3594
5465
2928
7217
61501
28521
49785
68390
40441
88445
80162
96777
53990
18334
04660
530101
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1 7 8,1 4 7,1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 5,2,0 7 5 4,0,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
002
4405
2979
6906
3395
42443
07028
02467
28017
58677
13140
97774
54360
22919
72248
30250
988633
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2,5,6 7,9 8 3 3,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 7,0 9,7,4 - 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DN gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86