xs

XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
209
4925
8965
4491
8355
85890
41104
07003
89775
38618
01426
81874
79362
40381
47301
41056
025632
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,4,3,1 8 5,6 2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6 5,2 5,4 2,1 1,0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Nẵng (XSDNA)

soi-cau Thống kê Cầu XSDNA

soi-cau Tra cứu XSDNA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDNA

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
967
2323
7272
4078
4673
91348
35769
13498
71251
14931
64149
66716
93110
96163
80434
64757
398801
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,1 6,0 3 1,4 8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 7,9,3 2,8,3 - 8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DNA

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
810
6814
3267
4529
1433
99195
23860
50902
92198
38218
11326
31560
38576
14547
72201
78402
877264
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,2 0,4,8 9,6 3,3 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,0,0,4 6 - 5,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
010
7936
1907
9346
4757
21617
93853
71246
64736
73078
64627
46138
98864
05718
68044
69370
958638
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 0,7,8 8,7 6,6,8,8 6,6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,3 4 8,0 - -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
249
3672
9985
2527
2220
06265
04748
25335
47563
02423
68431
62685
60692
62900
79158
89571
730357
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 - 7,0,3 5,1 9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7 5,3 2,1 8,5,5 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
627
8004
0677
0220
8641
68427
38461
97228
84331
53011
54531
22206
58509
35804
67568
84135
894266
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6,9,4 4,1 7,0,7,8 1,1,5 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1,8,6 7 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
771
5529
4788
5059
2182
21379
48522
52364
31509
89878
94161
32075
66005
99665
39434
38060
068304
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,4 - 9,2 4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 4,1,5,0 2,1,9,8,5 8,2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86