xs

XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
237
5327
5671
5953
1756
09257
62175
81909
42216
91278
60013
32595
83482
11144
82423
45144
933261
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 2,6,3 7,3 7 4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,6,7 1 1,5,8 2 5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Nẵng (XSDNA)

soi-cau Thống kê Cầu XSDNA

soi-cau Tra cứu XSDNA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDNA

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
173
4202
3900
1532
1724
97559
34787
52327
87113
04299
18817
03942
03300
86533
59094
92522
096475
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,0,0 3,7 4,7,2 2,3 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 - 4,3,5 7 9,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DNA

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
746
6190
0203
1726
2154
23181
65690
25099
12552
27769
83045
47436
64128
07838
92698
27715
508682
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 5 6,8 6,8 2,6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2 9 - 1,2 0,0,9,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
152
1877
6731
8084
9190
24921
21721
92055
93984
73736
74355
97723
89140
79282
57369
66578
313658
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 1,1,3 1,6 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,5,8 6,9 7,8 4,4,2 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
715
6689
4758
2320
3236
80645
04741
94909
20458
73172
25866
83273
62965
83261
83949
46340
936554
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 5 0 6 8,5,1,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8,4 6,5,1 2,3 9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
671
3994
0157
5212
2901
66255
07704
48870
96482
50481
43076
53211
91883
27542
35369
44311
880052
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,4 2,1,1 - - 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5,2 9 1,0,6 2,1,3 8,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
98
993
3209
4866
4595
2227
33516
42869
47275
04350
11395
27189
31768
14542
63590
47836
30603
741885
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 6 7 6 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 6,9,8 5 9,5 8,3,5,5,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86