xs

XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
719
7228
3640
7406
2495
46187
10807
34356
18008
63683
78972
41324
12258
01486
23016
53763
260828
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,7,8 9,6 8,4,8 6 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8 3 2 7,3,6 5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Nẵng (XSDNA)

soi-cau Thống kê Cầu XSDNA

soi-cau Tra cứu XSDNA theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
752
1028
7678
0498
7325
32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
04705
58736
95103
16195
762037
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,8,0,5,3 8,0 8,5 0,6,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 8,8 8 - 8,5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DNA

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
144
1404
3795
5988
7613
15797
01934
30640
04665
14100
75617
12112
19682
58134
58315
37463
029707
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,0,7 3,7,2,5 - 4,4 4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,5,3 - 8,2 5,7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
748
1596
0213
1766
7134
73958
14558
23385
44383
15522
74541
75954
65740
82603
30873
41134
546068
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 3 2 4,4 3,8,1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8,4 6,8 3 5,3 6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
31
371
7663
4242
3949
3563
30053
89135
43227
59833
45918
21520
16520
47289
45610
48063
10531
598642
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,0 7,0,0 1,5,3,1 2,9,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 3,3,3 1 9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
728
3871
5522
8623
1867
54992
66041
76637
64875
20693
04174
77036
65998
98499
29807
33677
843564
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 - 8,2,3 7,6 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,7,4 1,5,4,7 - 2,3,8,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
407
2205
0969
8824
9958
18992
75657
01906
58780
88293
91927
48166
93328
40218
69359
02230
238552
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5,6 8 4,7,8 0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7,9,2 9,6 - 0 6,2,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so