xs

XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
866
8872
1995
6509
9025
98380
64291
15060
97468
24532
65423
71967
13922
16774
04473
02326
78551
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 7 5,3,2,6 2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 6,0,8,7 2,4,3 0 5,1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đà Nẵng (XSDNA)

soi-cau Thống kê Cầu XSDNA

soi-cau Tra cứu XSDNA theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
391
2651
7462
9607
5260
99777
48683
40915
14389
11768
20994
50583
51018
50661
85843
29762
37494
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 5,8 - - 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 2,0,8,1,2 7 2,3,9,3 1,4,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DNA

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
88
685
7458
5687
1716
2931
15529
02714
39817
28393
89018
89185
85319
37258
90995
65469
63808
81536
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 6,4,7,8,9 9 1,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8 9 - 8,5,7,5 3,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
529
1479
9995
0030
1874
41991
81609
96340
81428
07207
24851
38718
24420
56115
64033
86114
04273
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7 1,8,5,4 9,8,0 0,3 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 - 9,4,3 - 5,1

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
323
0547
1434
5181
2761
20770
67729
25332
97486
50407
62899
95420
21727
94061
11960
95061
45337
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 - 3,9,0,7 4,2,7 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1,1,0,1 0 1,6 0,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
921
1253
6174
7942
8939
94467
04312
67487
73080
68155
07677
48889
24237
94845
67950
33603
53607
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,7 2 1 9,7 2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5,0 7 0,4,7 7,0,9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
708
8219
4345
4713
9498
56412
80559
46950
90769
03452
87937
05212
61126
16616
13897
26191
57755
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 9,3,2,2,6 6 7 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0,2,5 8,9 - - 8,7,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so