xs

XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
35
541
4686
6622
8262
6113
45022
73378
44796
44981
20501
07476
93618
56561
31217
56021
75396
786677
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 3,8,7 2,2,1 5 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,1 8,6,7 6,1 6,6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đắk Nông (XSDNO)

soi-cau Thống kê Cầu XSDNO

soi-cau Tra cứu XSDNO theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDNO

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
315
0773
5164
0314
4386
01358
09652
45669
23945
57268
24939
14113
26158
18497
03306
11180
868021
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 5,4,3 1 9 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2,8 4,9,8 3 5,6,0 7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DNO

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
074
8130
5768
2819
2920
44689
60548
47672
74819
86210
49299
89846
41258
60917
38689
09308
325603
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,3 9,9,0,7 0 0 8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 8 7,4,2 9,9 9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
609
3139
1482
6072
7527
33682
33640
69211
83251
03334
30145
85378
15089
28180
23715
95798
852738
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 1,5 7 9,4,8 0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1 - 2,8 2,2,9,0 8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
683
7386
5908
8575
6668
70645
11629
66540
91109
55308
55775
11135
76719
82964
00275
68764
436119
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9,8 9,9 9 5 5,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,4,4 5,5,5 3,6 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
793
3537
4685
9458
4773
32960
78632
54871
46994
48215
22236
81311
08299
30501
66682
77079
183211
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 5,1,1 - 7,2,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 2,0 3,1,9 5,2 3,4,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
960
1858
5179
5566
4798
83005
70877
07173
82448
24975
91068
29521
38093
12915
24576
21814
531490
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 5,4 1 - 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 0,6,8 9,7,3,5,6 - 4,8,3,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86