xs

XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
416
5827
8802
4424
3660
89449
05307
97294
08437
13917
84861
62551
09351
12384
19812
62701
728257
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7,1 6,7,2 7,4 7 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1,7 0,1 - 2,4 4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đắk Nông (XSDNO)

soi-cau Thống kê Cầu XSDNO

soi-cau Tra cứu XSDNO theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDNO

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
549
4870
0510
8304
3110
59510
39378
34341
21372
78018
16826
11144
26991
04455
24116
96398
965461
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 0,0,0,8,6 2,6 - 9,1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 1 0,8,2 - 1,8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DNO

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
235
6422
6814
4713
2274
60731
62977
07550
09521
43673
27026
77975
63292
76619
55306
76604
698415
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4 4,3,9,5 2,1,6 5,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 - 4,7,3,5 0 2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
508
3900
4400
5673
9805
08263
91790
53835
28487
93056
13640
79594
20374
64002
27549
18338
778060
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,0,0,5,2 - - 5,8 0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 5,3,0 3,4 7 0,4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
078
7410
3117
0968
5393
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
31522
46040
34745
81963
233971
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 0,7 5,2 - 0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 8,1,3 8,2,1 9 7,3,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
826
0233
1133
3439
8069
91814
04571
19319
37890
41729
85097
63153
65868
19942
39507
73691
901969
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 4,9 6,9 3,3,9 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 9,8,9 1 - 9,0,7,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
281
7611
3132
0552
4476
10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245
09945
01467
69999
40709
363858
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,9 1 - 2 5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,2,8,8 7 6,4,1 1,2 7,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DNO gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86