xs

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
752
3047
7366
3788
7557
53140
33465
75778
57134
05377
52631
09849
28878
20594
96325
67583
143530
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 5 4,1,0 7,0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2,7 6,5 8,7,8 8,3 4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Tháp (XSDT)

soi-cau Thống kê Cầu XSDT

soi-cau Tra cứu XSDT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDT

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
681
8551
3414
7185
3751
00424
94099
88342
99184
55870
79249
28962
65616
15314
74614
32142
640739
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,6,4,4 4 9 2,9,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1 2,2 0 1,5,4 9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DT

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
685
0346
2514
3939
7247
90938
14466
35979
89895
42136
65168
06239
25854
22172
07277
24601
016834
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 4 - 0,9,8,6,9,4 6,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 6,8 9,2,7 5 5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
284
4078
8419
6655
6517
11733
16443
86418
44651
23279
44253
44529
25876
83375
77555
94606
261125
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6 9,7,8 9,5 3 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1,3,5 - 8,9,6,5 4 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
904
4020
0948
4342
1417
52204
50063
46620
63286
41881
67583
77964
46357
70638
26312
46860
309186
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,4 7,2 0,0 8 8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 3,4,0 - 6,1,3,6 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
86
602
6513
9433
0781
5293
14597
65612
15491
76015
67405
81178
94379
37123
02775
22180
86598
452578
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,5 3,2,5 3 3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 8,9,5,8 6,1,0 3,7,1,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
943
6053
1686
1970
2525
91627
10712
25386
05770
46786
97678
86649
43884
51865
89779
28469
494468
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2 5,7 - 3,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 5,9,8 9,0,0,8,9 6,6,6,4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so