xs

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
853
2031
6588
8699
3348
88287
84891
26873
28894
91846
33633
33369
45724
18113
02580
14367
535739
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 3 4 1,3,9 8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 9,7 3 8,7,0 9,1,4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Tháp (XSDT)

soi-cau Thống kê Cầu XSDT

soi-cau Tra cứu XSDT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDT

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
943
7132
4573
8470
6731
55855
84920
13833
84168
85738
89433
96267
29827
17093
47039
83606
897590
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 - 0,7 2,1,3,8,3,9 4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 8,7 3,0 - 3,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DT

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
276
1798
7431
7747
2092
29491
16517
84058
30616
33430
54617
19286
18298
88609
38154
01325
522167
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 7,6,7 5 1,0 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4 3,7 6 6 8,2,1,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
362
5366
9625
7838
3797
19335
95245
34560
02698
27170
43830
79668
02427
80389
90150
15796
520384
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 1,5,7 8,5,0 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 2,6,0,8 0 9,4 7,8,6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
830
3903
8025
7033
1857
58952
83066
99222
53563
77525
26078
27849
10384
21768
73080
53556
008148
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,3 - 5,2,5 0,3 9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2,6 6,3,8 8 4,0 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
390
4235
8130
3627
0115
86914
92214
50370
01928
47475
56711
96788
71321
67730
90214
21479
998875
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,4,4,1,4 7,8,1 5,0,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 0,5,9,5 1,8 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
87
909
5585
3293
7205
0061
70105
36304
56206
77197
92273
49990
45653
22806
87884
85575
14003
435985
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,5,4,6,6,3 - - - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 1 3,5 7,5,4,5 3,7,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86