xs

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
525
4493
4679
8328
4064
41675
87894
46939
83751
72043
52938
11132
16680
54462
80707
35778
614158
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 - 5,8 9,8,2 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8 4,2 6,9,5,8 0 3,4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Đồng Tháp (XSDT)

soi-cau Thống kê Cầu XSDT

soi-cau Tra cứu XSDT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSDT

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
406
7057
3866
2050
6336
99972
42134
75298
62138
28036
47228
87802
59220
80341
05705
61083
213999
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,5 - 8,0 6,4,8,6 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0 6,6 2 3 8,9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan DT

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
576
4533
2726
8101
5003
19235
17298
97599
83436
09793
70422
29854
00547
71586
19426
99962
906057
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,3 - 6,2,6 3,5,6 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7 2 6 0,6 8,9,3

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
915
0282
5841
9605
5106
23657
91909
46487
69988
36159
09196
04177
55973
97508
18522
58106
747960
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6,9,8,6 5 2 - 8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,9 0 7,3 2,7,8 6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
614
6850
1291
7627
6357
66356
93576
45405
14324
79855
93741
14608
87451
65233
88788
59823
690079
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,8 4 7,4,3 3 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7,6,5,1 - 6,9 8 5,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
952
9544
3126
4886
9821
72923
51170
09657
68440
36268
63109
36503
62226
52672
04171
43714
166722
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 4 6,1,3,6,2 - 4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7 8 0,2,1 6 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
581
9735
7176
5827
4413
73761
54161
13940
93787
33724
04434
17562
79441
40245
78152
82908
630901
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1 3 7,4 5,4 0,1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 1,1,2 6 1,7 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS DT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so