xs

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
61
420
4693
6928
3877
0969
59257
32759
72075
85758
42885
52315
12704
69646
56725
79194
35962
309392
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 5 0,8,5 - 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,9,8 1,9,2 7,5 5 3,4,2
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
07
727
0892
6535
3296
5876
73919
57480
80781
70628
75964
73322
53393
60332
14459
87283
40573
870842
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 9 7,8,2 5,2 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 4 6,3 0,1,3 2,6,3
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
47
813
1046
7360
5953
0883
02459
03618
82939
84517
44188
55320
25281
49157
43448
57847
29614
018594
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,8,7,4 0 9 7,6,8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9,7 0 - 3,8,1 4
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
97
176
4219
3184
0236
7983
09875
94892
86449
20711
51007
60984
69130
88462
49495
38175
10146
706125
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 9,1 5 6,0 9,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2 6,5,5 4,3,4 7,2,5
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
32
713
0467
2761
7385
9942
90161
21646
30431
19105
56169
28843
90429
49762
14648
67599
00584
311404
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4 3 9 2,1 2,6,3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,1,1,9,2 - 5,4 9
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
32
212
5055
6013
0396
3706
84188
92971
43814
92526
93453
72759
10961
72670
89967
36950
53087
191727
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 2,3,4 6,7 2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,3,9,0 1,7 1,0 8,7 6
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
79
797
8434
8795
0575
7110
77682
29751
48487
53259
79821
74480
72420
87045
54806
01667
14738
328137
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 0 1,0 4,8,7 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9 7 9,5 2,7,0 7,5

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86