xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
376
1346
5804
2263
0340
00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
54295
04593
63141
51274
867516
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 6 3 4 6,0,1,5,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2 5,3 6,4 - 9,5,3

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
894
4750
4989
2195
9923
86660
69260
15184
14808
13479
53838
95507
80483
82553
22771
94693
582780
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7 - 3 8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,3 0,0 9,1 5,9,4,3,0 4,5,3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
863
5243
8607
6672
7576
97170
59970
34504
08589
49317
52723
80479
29783
59011
60143
23555
429411
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,4 7,1,1 3 - 3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,5 3 2,6,0,0,9 9,3 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
670
8333
1547
7337
6722
77373
47610
90177
90394
22136
56339
77098
10043
24568
97222
84920
602001
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 0 2,2,0 3,7,6,9 7,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 8 0,3,7 - 4,8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
630
6741
3600
2399
8955
00311
33369
67230
10956
86445
28306
86250
46256
64672
50127
60731
505380
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6 1 7 0,0,1 1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5,6,0,6 9 2 0 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
279
6122
3587
2601
5333
18597
76739
70382
07359
63849
07244
14732
66686
69073
68017
35475
757807
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,7 7 2 3,9,2 9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9 - 9,3,5 7,2,6 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
027
4591
2595
5798
0877
50364
17597
74196
78388
57923
86842
22392
91144
12958
77354
62063
721267
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 7,3 - 2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4 4,3,7 7 8 5,1,5,8,7,6,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so