xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
731
2372
3170
5120
9908
13193
68596
20551
24595
21773
58838
59662
59530
44695
73162
44423
58605
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,5 - 0,3 0,1,8,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 2,2 2,0,3 - 3,6,5,5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
200
8646
9658
5296
8908
04405
61722
14283
18198
41606
85386
02753
14357
94327
85780
74597
87944
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,8,5,6 - 2,7 - 6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3,7 - - 3,6,0 3,6,8,7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
975
9397
2942
5507
1262
45573
03384
68183
76080
82664
95037
07373
56543
56538
44491
06312
63389
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 6,2 - 7,8 2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,4 5,3,3 4,3,0,9 7,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
024
0081
8443
5318
6688
81110
80033
15433
79129
91931
28194
97627
38923
09195
33364
88143
17457
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,0 1,4,9,7,3 3,3,1 3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 4 - 1,8 4,5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
505
0221
3918
2143
8021
62346
02910
17458
89452
34845
42086
30060
11009
82836
13229
92576
70969
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9 8,0 1,1,9 6 3,6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2 0,9 6 7,6 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
076
1521
3386
3720
5537
90009
51088
30318
58046
41151
75432
39544
37642
55818
00260
95295
82050
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 8,8 4,1,0 7,2 6,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,0 0 6 6,8 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
35
529
6868
9404
2302
5248
41232
44436
33053
86677
68964
40988
31681
95951
53218
53042
56923
87359
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,2 8 9,3 5,2,6 8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,9 8,4 7 8,1 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so