xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
01
808
4244
6259
5819
5639
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
82301
80434
31664
04794
586994
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8,3,1 9 - 9,4 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,8 4 2 1,7,2 1,4,4
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
57
907
6295
8262
6597
9892
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
03975
70847
98894
41425
785813
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 3 5 0 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1 2,2,2,2 5 4,4 5,7,2,4
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
75
867
6014
8308
3289
1273
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
61941
76702
05436
33896
126531
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1,2 4,3 5 6,1 5,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 7 5,3 9,4 5,6
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
81
759
1637
5373
7158
9241
74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
68653
11093
68745
06658
567290
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 - - 7 1,6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,8,2,3,8 - 3,1 1,3,4 4,3,0
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
32
696
4747
1133
8955
2016
64177
53708
29427
43437
05604
25833
54959
79319
98282
22828
04823
661846
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4 6,9 7,8,3 2,3,7,3 7,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,9 - 7 2 6
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
00
036
8477
0204
5644
9671
77188
83219
63785
64834
90713
68450
34520
69776
08223
72823
49981
732106
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4,6 9,3 0,3,3 6,4 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 - 7,1,6 8,5,1 -
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
97
915
3604
6964
9813
4375
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
61260
68451
35163
91393
346952
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,0 5,3,9 - 8,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,2 4,0,3 5 - 7,9,5,3

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86