xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
361
4325
7190
1735
7838
45537
76383
10169
18483
28570
42934
39755
89825
10091
65880
74557
640891
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 5,5 5,8,7,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,5,7 1,9 0 3,3,0 0,1,1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
692
4043
4198
0081
1124
30575
79710
14192
42898
92089
23543
58624
19027
45263
65705
19375
298345
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 0 4,4,7 - 3,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 3 5,5 1,9 2,8,2,8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
019
9763
9115
2528
2087
50489
14774
84923
51500
11582
87452
65429
03919
65137
14213
30148
162570
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 9,5,9,3 8,3,9 7 4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 3 4,0 7,9,2 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
114
4671
9029
2349
7843
37953
19450
11596
40358
99831
07307
59030
91650
06922
67246
19077
681527
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 4 9,2,7 1,0 9,3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,8,0 - 1,7 - 3,6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
600
5615
0609
4815
4170
33889
75844
24234
04366
58182
05233
27161
75831
94058
15176
02129
905201
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,1 5,5 9 4,3,1 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 6,1 1,0,6 9,2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
18
553
7772
8827
4040
5934
39114
65634
04344
12906
39077
01060
78145
62301
29767
62002
15033
338435
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,1,2 8,4 7 4,4,3,5 0,4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 0,7 2,7 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
266
4110
1693
6506
2905
41176
94782
87040
52941
77768
88429
88249
02921
40417
80483
34741
389702
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5,2 0,7 9,1 - 0,1,9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3,6,8 6 2,3 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so