xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
306
9772
2750
7070
6603
40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
27524
83453
93614
88072
075034
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,3 4 2,5,4 4,4 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0,8,0,3 7 2,0,2 - -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
92
868
1007
7883
7816
4754
75683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
94264
96636
89623
82966
322168
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3 6 3,3 6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1 8,9,7,4,6,8 - 3,3 2,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
847
3554
4951
9716
0042
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
73850
22877
97742
48323
720272
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,9 6 6,3 - 7,2,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1,1,0 9,6 3,7,2 0 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
39
418
7287
6029
9718
0603
51050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
57467
33360
14938
67560
921332
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 8,8,5 9 9,0,8,2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,2 8,7,0,0 - 7,9,6 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
624
1617
7256
1853
8736
98888
46112
63667
66091
91330
91232
13137
95646
22637
75332
04291
992909
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 7,2 4 6,0,2,7,7,2 7,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3 7 - 8 1,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
028
2983
9271
1187
9381
79583
35854
67444
67928
82711
26577
08975
12301
00962
00426
65028
574361
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 1 8,8,6,8 - 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 5,2,1 1,7,5 3,7,1,3 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
181
4196
9433
1074
9202
07598
91528
25598
50375
93908
82399
72970
40548
62249
92353
02548
129905
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,8,5 - 8 3 8,9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3 - 4,5,0 1 6,8,8,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86