xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
180
5974
5456
9939
0854
26307
74235
18483
61174
06525
71466
74151
46191
05171
86559
07035
204189
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 - 5 9,5,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,4,1,9 6 4,4,1 8,0,3,9 1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSGL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
04
739
3492
2289
9732
0179
78059
44881
15225
40390
32663
46806
08537
56629
60837
01364
43784
730210
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6 0 5,9 9,2,7,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 3,4 9 9,1,4 2,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
299
5999
8915
7454
7562
62589
37324
63553
81174
32840
85425
62506
81197
42180
96561
22448
782110
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 5,0 4,5 2 0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 2,1 4 9,0 9,9,7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
642
8393
4293
8955
2529
92086
25257
74120
40291
92349
53814
53407
01627
58595
49020
52781
414815
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 4,5 9,0,7,0 - 2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7 - - 6,1 4,3,3,1,5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
298
0535
4289
8667
7254
53629
58917
16614
26298
32417
40624
20617
14795
89692
13455
95597
737179
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,4,7,7 9,4 5 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,5 7 9 9 8,8,5,2,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
322
1840
1420
7720
6168
83752
44284
66746
68270
62859
06256
96213
70542
38673
49382
36591
193228
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3 2,0,0,8 - 5,0,6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9,6 8 0,3 4,2 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
926
7784
8477
7417
8123
86878
27592
03985
25878
52546
02409
95832
61084
20574
73796
28607
826248
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7 7 6,3 2 6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 - 7,8,8,4 4,5,4 2,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so