xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
924
6089
2271
8790
8600
68752
97409
27997
76436
86320
68620
97242
44201
67184
47518
75753
961344
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0,9,1 8 4,0,0 6 2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3 - 1 9,4 0,7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
727
5085
9846
7476
5569
52529
37533
51007
34521
05531
42127
55717
91588
48735
87358
92538
269643
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 7 7,9,1,7 3,1,5,8 6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 9 3,6 5,8 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
245
4510
9074
1729
3964
38967
82748
99200
29877
38913
50803
42579
13809
31055
00506
52308
603700
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3,9,6,8,0 0,3 9 - 5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 4,7 4,7,9 8 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
35
973
0042
5833
3569
1410
82731
17242
23967
81017
22955
66595
05533
74891
42249
21471
92778
973435
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0,7 - 5,3,1,3,5 2,2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 9,7 3,1,8 - 5,1

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
776
7138
8079
5482
5093
07354
16423
66186
16596
77577
83772
63947
14226
08547
18645
16111
245495
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1 3,6 8 7,7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 - 6,9,7,2 3,2,6 3,6,5

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
216
3326
9723
3514
6058
10764
47524
61364
68837
76258
84725
07771
59241
76077
13008
74340
992046
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 6,4 6,3,4,5 7 1,1,0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8 4,4 1,7 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
677
7635
9133
0512
2481
97307
16494
20010
01681
79322
34354
17578
29489
69938
13401
97083
030808
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1,8 2,0 2 5,3,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 - 7,8 1,1,9,3 9,4

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so