xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
585
9466
3764
6674
3426
18079
76135
40643
82450
59658
11589
06150
31690
22363
06903
67578
862409
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,9 - 6 5 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8,0 6,4,3 4,9,8 5,9 3,0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
757
7642
9604
1678
3033
06563
09805
68271
23722
10807
51453
73025
17334
89952
66134
36537
015571
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,5,7 - 2,5 3,4,4,7 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,3,2 3 8,1,1 - 3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
137
9704
4325
8939
9503
42403
55226
56017
97500
93581
57187
30717
67001
96971
22112
37358
573879
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4,3,3,0,1 7,7,2 5,6 7,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 - 1,9 1,7 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
23
950
4161
3018
6156
1532
99155
25823
62403
70213
39288
72200
96693
29939
50052
05333
31159
987028
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0 8,3 3,3,8 2,9,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6,5,2,9 1 - 8 3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
454
7711
0869
9020
7633
02456
16740
98531
98992
12063
70678
65418
20964
78072
66966
66558
544323
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,8 0,3 3,1 0,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,6,8 9,3,4,6 8,2 - 2

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
507
5153
7554
2476
3022
25397
85736
95915
40335
66152
90191
45430
76083
10853
27098
23782
716606
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6 5 2 3,6,5,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4,2,3 - 6 3,2 7,1,8

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
034
0559
3776
2974
9906
33811
68688
76074
62104
49425
24543
13916
00428
39371
43361
94720
064305
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4,5 1,6 1,5,8,0 4 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 1 6,4,4,1 8 -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so