xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
133
2701
4910
2720
7486
35365
48525
01850
84848
21684
80328
91770
52448
60075
82169
25935
587786
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 0 0,5,8 3,5 8,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 5,9 0,5 8,6,4,6 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
558
4877
6687
0653
2759
00461
03817
74431
76215
02661
35423
85009
65147
42954
53797
46075
463881
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 7,5 3 1 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3,9,4 1,1 7,5 7,1 0,7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
902
9744
0534
0999
6306
18738
87314
50720
85781
14540
61290
06626
44408
17470
62039
78947
368406
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,8,6 4 0,6 4,8,9 4,0,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1 0 1 9,0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
087
7174
4009
7023
0744
09965
19224
68223
24835
91305
63654
46153
07137
29813
26031
67947
516979
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5 3 4,3,4,3 5,7,1 4,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 5 4,9 7 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
071
4516
5710
3073
0869
91986
96399
43036
30401
58132
73686
10645
67552
14482
29411
47586
958519
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 6,0,1,9 - 6,2 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 2,9 1,3 6,6,2,6 9

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
901
2237
2037
0008
1195
18770
54552
53337
52934
71789
50494
76253
20110
82064
48151
38745
571649
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8 0 - 7,7,7,4 5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,1 1,4 0 9 5,4

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
925
1648
1928
3538
4217
60122
15818
16526
11371
69245
52288
89642
03101
44956
88797
99587
518610
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 4,7,8,0 5,8,2,6 8 8,5,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 1 8,7 7

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86