xs

XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
747
1344
4053
8062
2350
95651
92578
13895
54480
51593
25698
25935
62257
07917
02416
85439
041602
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2 7,6 - 5,9 7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,1,7 2 8 0 5,3,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Hậu Giang (XSHG)

soi-cau Thống kê Cầu XSHG

soi-cau Tra cứu XSHG theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSHG

xsmb Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
605
3712
4924
6783
8542
33082
57761
32295
00604
93795
21534
79554
43073
79158
75288
56779
507386
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4 2 4 6,4 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8 1 3,9 3,2,8,6 5,5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HG

xsmb Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
774
2169
5325
7238
3992
51983
81386
44772
81170
46370
60464
28681
99187
83819
94329
42297
940304
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 4,9 5,9 8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,4 4,2,0,0 3,6,1,7 2,7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
952
0338
8631
5798
9058
16513
66940
55042
58310
05870
26817
31444
34286
08561
54684
96179
693047
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,0,7 - 8,1 0,2,4,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,8 1 1,0,9 6,4 8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
282
0978
0485
7082
6025
79861
18858
60412
28725
38714
10912
91945
29917
48065
97620
08083
576455
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,4,2,7 5,5,0 8 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,5 1,5 8 2,5,2,3 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
336
5215
1953
2933
0910
18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635
06353
49012
92412
94440
448245
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,5,0,2,2 - 6,3,7,5 5,0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3,8,3,3 - - 3 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
984
7400
1268
9222
8467
94084
40197
86672
39244
36350
80293
52032
16204
24048
10735
01411
351737
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4 1 2 2,5,7 4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 8,7 4,2 4,4 7,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Hậu Giang sớm nhất, soạn XSHG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86