xs

XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
66
128
8973
7475
2957
7750
95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034
71458
15608
00426
56078
100138
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 - 8,1,6 4,8 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0,5,1,8 6 3,5,8 7 1
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
79
640
6758
7207
2934
1476
85969
28702
58168
58984
58462
85498
74290
52934
28031
67916
19904
495941
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,2,4 6 - 4,4,1 0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 9,8,2 9,6 4 8,0
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
43
067
1254
8062
2353
4614
60763
18666
40673
75981
08744
76672
55635
31168
42780
51790
40285
187194
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4 - 5 3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 7,2,3,6,8 3,2 1,0,5 0,4
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
43
024
4168
2057
9844
2740
79395
41923
05977
36994
29741
20285
78564
73517
88920
27194
82169
257907
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 7 4,3,0 - 3,4,0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 8,4,9 7 5 5,4,4
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
37
417
5148
7487
7815
6642
89993
08681
34928
95227
19885
75681
59317
10728
34675
86659
54829
291349
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,5,7 8,7,8,9 7 8,2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 - 5 7,1,5,1 3
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
29
451
8222
2633
3974
9811
42933
34207
10543
42566
33554
58103
35581
77156
70867
67087
82763
540995
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3 1 9,2 3,3 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4,6 6,7,3 4 1,7 5
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
13
607
7992
2447
7915
4724
48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213
46064
18281
98916
84872
155348
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,8 3,5,3,6 4 - 7,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4 2 4,1,1,8,1 2,1

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86