xs

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
84
391
7567
9737
9512
8971
73475
75319
38079
50194
32302
64304
36983
86541
92210
05754
50255
257571
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4 2,9,0 - 7 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,5 7 1,5,9,1 4,3 1,4
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
21
222
1204
0292
8811
4640
15823
56475
23302
17054
38507
74239
63897
22161
98822
40627
10876
452295
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,2,7 1 1,2,3,2,7 9 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 1 5,6 - 2,7,5
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
64
540
9475
7128
1131
5241
43582
19836
82725
72748
64225
62587
01052
76732
13506
26654
30497
907967
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 - 8,5,5 1,6,2 0,1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4 4,7 5 2,7 7
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
88
925
7989
4965
6959
7736
90639
96783
78938
91917
88033
41169
15514
33788
63857
71483
18018
480860
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,4,8 5 6,9,8,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,7 5,9,0 - 8,9,3,8,3 -
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
73
455
9061
3510
9921
8509
14892
85731
53802
42507
73946
82191
36279
77479
52313
82981
81072
442607
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,7,7 0,3 1 1 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 1 3,9,9,2 1 2,1
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
48
592
2761
2350
2242
6560
37750
50122
75385
73355
73503
42286
23921
62001
79202
46550
97537
200289
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1,2 - 2,1 7 8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0,5,0 1,0 - 5,6,9 2
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
92
797
2471
3474
1778
0119
35718
30602
40102
54723
59782
84905
57921
00314
24539
37903
13693
959695
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,5,3 9,8,4 3,1 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 1,4,8 2 2,7,3,5

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86