xs

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
956
6470
4052
8004
6468
95788
80003
07239
28867
40100
06585
25378
66378
97302
32133
25354
792634
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,3,0,2 - - 9,3,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,2,4 8,7 0,8,8 8,5 0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Kiên Giang (XSKG)

soi-cau Thống kê Cầu XSKG

soi-cau Tra cứu XSKG theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSKG

xsmb Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
561
3456
0102
1667
2086
07618
30350
69701
30888
28923
53505
82617
63821
78818
96951
83191
741720
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,5 8,7,8 3,1,0 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,0,1 1,7 - 6,8 3,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan KG

xsmb Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
69
361
7024
8844
6304
0920
80503
06405
28948
51832
37030
70373
27327
94450
48422
32620
00846
406309
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,3,5,9 - 4,0,7,2,0 2,0 4,8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 9,1 3 - -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
302
0278
6134
5344
8306
68269
49370
87150
26337
17377
48775
54731
47275
07058
07982
74532
768564
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6 - - 2,4,7,1,2 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8 9,4 8,0,7,5,5 2 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
251
2444
9196
0876
2789
16519
66571
11034
86461
24463
23873
13695
27667
84530
65634
46433
747077
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9 - 4,0,4,3 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 1,3,7 2,6,1,3,7 9 6,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
407
5725
8848
9482
8919
95243
52372
54683
95573
13976
02536
44296
34265
58721
28805
51538
469174
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 9 5,1 6,8 8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,5 2,3,6,4 2,3 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
862
3089
3285
5126
5169
09984
08871
73116
36877
87019
07306
60570
88692
46850
83708
96536
087438
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6,8 6,9 6 6,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 2,9 1,7,0 9,5,4 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86