xs

XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
078
2513
8945
5659
7653
77139
40007
21149
32268
60984
72497
41865
33647
59917
39445
10740
871627
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 3,7 7 9 5,9,7,5,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,3 8,5 8 4 7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Khánh Hòa (XSKH)

soi-cau Thống kê Cầu XSKH

soi-cau Tra cứu XSKH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSKH

xsmb Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
639
4053
9183
6112
5529
78061
93144
76828
89514
47630
22366
57143
57750
61055
27884
07141
726801
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 2,4 9,8 9,0 4,3,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,5 1,6 - 9,3,4 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan KH

xsmb Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
984
0069
9756
0432
1891
10474
28586
67741
71985
16482
92652
09087
22140
18375
60931
83050
689925
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 5 2,1 1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,2,0 4,9 4,5 4,6,5,2,7 1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
001
1882
7179
7024
4185
32675
89144
82190
99335
04450
06583
46016
25337
77736
93117
31338
927843
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 6,7 4 5,7,6,8 4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0 - 9,5 2,5,3 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
881
9190
9641
5119
6245
27715
73790
25442
82012
57875
44514
09337
46584
74507
60315
92204
290568
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,4 9,5,2,4,5 - 7 1,5,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8 5 1,4 0,0,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
87
318
3433
1404
4974
3036
56143
42674
16993
63418
93281
57718
79551
17187
22532
17357
22926
090424
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 8,8,8 6,4 3,6,2 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 - 4,4 7,1,7 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
51
387
4561
3571
7874
3936
27684
68194
38097
70786
78111
80279
17439
60062
26258
41771
31946
179576
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1 - 6,9 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8 1,2 1,4,9,1,6 7,4,6 4,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86