xs

XSKT Kết quả xổ số Kon Tum

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
180
6385
6306
5785
1789
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
16974
52344
22266
04591
192597
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6 5 0 - 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 7,6 4 0,5,5,9,1 5,0,1,7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Kon Tum (XSKT)

soi-cau Thống kê Cầu XSKT

soi-cau Tra cứu XSKT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSKT

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
435
1432
0964
3494
1604
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
69728
71154
15226
38074
561978
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 8 8,6 5,2,9 5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4 4,9 4,8 5 4,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan KT

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
898
3799
0537
9306
7027
61716
14569
75091
35598
51605
72114
81137
31822
59435
59443
42912
275447
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5 6,4,2 7,2 7,7,5 3,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9 - - 7,8,9,1,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
261
7747
6369
4595
0305
94435
43160
92149
42164
13879
11908
04005
75157
49589
15885
12669
184615
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,8,5 5 - 5 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 1,9,0,4,9 9 9,5 4,5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
268
5644
3480
9152
0913
12743
48320
23690
96463
78602
85926
12938
57714
06821
50150
41648
605400
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,0 3,4 0,6,1 8 4,3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0 8,3 - 0 4,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
345
6295
0907
8936
1580
76277
50098
93160
22419
65224
16290
01801
31084
56610
68761
12141
390560
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1 9,0 4 6 5,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,1,0 2,7 0,4 5,8,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
422
7222
5165
1447
9885
09125
48747
09446
85308
24964
47879
39922
97797
21483
82760
26059
082926
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 - 2,2,5,2,6 - 7,7,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 5,4,0 9 9,5,3 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86