xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
549
9115
1239
0790
1329
64113
51576
54463
92473
16231
01989
35105
67623
32920
00201
67734
527008
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,1,8 5,3 9,3,0 9,1,4 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3 6,3 2,9 0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSLA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
176
8242
3800
2535
6423
47266
13449
44905
31067
82005
05154
30640
70774
26121
58115
75870
405014
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5,5 5,4 3,1 5 2,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 6,7 6,4,0 - 6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
78
456
5936
0959
9726
3467
21743
42808
91790
48061
85894
71527
65919
39516
86698
04941
09776
243203
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,3 9,6 6,7 6 3,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 7,1 8,6 - 0,4,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
446
7845
4532
2765
7946
95712
36030
74293
31545
10501
25969
93204
10747
47655
15397
84761
468484
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,4 2 - 2,0 6,5,6,5,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 5,9,1 6 4 3,7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
775
5860
0276
1382
4027
51901
96914
69931
74582
85063
66835
73975
57318
97442
10845
92684
100747
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 4,8 7 1,5 2,5,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 0,3 5,6,5 2,2,4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
488
1696
0067
5778
5626
66913
60404
79041
04914
35607
67412
67721
26750
03006
69666
29141
143479
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,6 3,4,2 6,1 - 1,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 7,6 2,8,9 8 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
863
4469
5526
1999
2192
60380
36834
55373
44824
31647
58321
95545
04140
43815
20393
03484
182526
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5 0,6,4,1,6 4 7,5,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3,9 3 0,4 9,2,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so