xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
580
0453
4853
2351
9700
71743
17025
73961
94307
91563
68107
59679
28802
47844
86920
25343
072445
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,7,7,2 - 5,0 - 6,3,4,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3,1 1,3 9 0 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSLA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
558
9341
1170
1425
4704
80906
70634
49118
76543
50161
84394
46367
03150
53058
43121
23320
076451
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6 8 5,1,0 4 1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,0,8,1 1,7 6,0 - 4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
01
345
1474
2033
5430
6895
12041
38083
27661
58037
96927
04648
56270
13024
84466
93655
04906
018490
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6 - 7,4 3,0,7 5,1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 1,6 4,0 3 5,0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
938
2504
1505
4816
4475
76615
39169
14000
46485
61648
12923
59500
89614
39746
96864
33008
791918
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,5,0,0,8 6,5,4,8 3 8 8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 9,4 5 5 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
416
8799
3993
5259
0552
30398
09312
07036
64954
21931
83313
10084
39937
39802
48307
37070
710089
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 6,2,3 - 6,1,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2,4 - 0 4,9 3,9,3,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
766
5117
1410
6435
5175
73496
95471
62679
27335
96558
26833
77903
52958
63391
63183
07834
190990
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 7,0 - 2,5,5,3,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8 6 5,1,9 3 6,1,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
968
6563
2305
8695
0961
81205
28694
44058
76138
13982
01788
12090
09811
22838
60265
12681
694115
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5 1,5 1 8,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 8,3,1,5 - 2,8,1 5,4,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86