xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
75
440
0189
9752
4714
1429
99552
19622
42754
57309
27504
58546
07953
65955
47521
03358
88994
619250
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,4 4 9,2,1 - 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2,4,3,5,8,0 - 5 9 4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSLA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
942
9644
5938
0116
4283
99065
97116
44534
57437
30750
83331
50134
47510
80484
70996
40379
717791
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,6,6,0 - 8,4,7,1,4 2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 5 9 3,4 6,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
561
9384
7185
3291
1448
59277
68867
30407
46413
86599
38368
06840
09070
07719
32324
20812
626994
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 3,9,2 4 - 6,8,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1,7,8 7,0 4,5 1,9,4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
748
7390
6974
9439
2493
60035
02347
61730
03555
38777
14740
18239
88957
96153
83977
38603
622004
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,4 - - 9,5,0,9 8,7,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7,3 0 4,7,7 - 0,3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
516
0606
6212
5694
6369
06887
14732
16018
36117
20096
17107
83693
65015
59992
83160
40348
010277
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,7 6,2,8,7,5 - 2 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,0 3,7 7 4,6,3,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
408
9421
6272
1584
3806
72464
04336
41072
20351
12422
03557
36475
75742
20079
67239
66841
674067
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6 - 1,2 7,6,9 2,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 4,7 2,2,5,9 4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
618
2088
8870
4609
0705
50439
97087
33423
20478
70303
78318
67647
58892
92139
50340
26214
039714
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,3 8,8,4,4 3 3,9,9 7,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 0,8 8,7 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86