xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
393
7125
6481
6068
3064
22485
18554
48584
27438
55776
63706
47850
13659
48770
41234
41273
764384
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 - 5 8,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4,0,9 8,4 6,0,3 1,5,4,4 3

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSLA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
713
1713
3528
8326
7042
34010
45497
98812
95932
98988
31990
79987
01451
28941
27476
90770
479236
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,3,0,2 8,6 2,6 2,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 7 6,0 8,7 7,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
518
2778
3576
9478
8233
06162
36330
78754
19361
33084
32135
42355
92799
79520
19469
33517
211259
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,7 0 3,0,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4,5,9 2,1,9 8,6,8 4 9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
911
6315
6844
7598
7843
32664
13607
66723
59368
78224
83268
55925
39726
56764
02906
46504
348068
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6,4 1,5 3,4,5,6 - 5,4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,8,8,4,8 - - 8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
57
088
0730
3688
8343
8968
41250
30054
48471
17068
55842
03494
95326
81570
87938
33764
81073
442422
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 6,2 0,8 3,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0,4 8,8,4 1,0,3 8,8 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
470
0247
6124
8733
5675
23094
91317
64786
21941
31327
90752
47357
71312
61774
47595
75585
594675
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,2 4,7 3 7,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7 - 3,0,5,4,5 6,5 4,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
650
3388
6841
0284
3517
07994
42561
19711
96945
76827
94359
98427
77985
41431
76789
31913
312445
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,1,3 7,7 1 1,5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9 1 - 0,8,4,5,9 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so