xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
16
821
1666
8172
2787
0741
17935
39159
01030
96499
27949
98695
23167
44441
18453
69103
37677
242726
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 6 1,6 5,0 1,9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3 6,7 2,7 7 9,5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSLA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
387
0870
8327
3920
5039
54655
05839
66642
92386
32845
32181
64703
90464
13025
79714
39421
715563
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 4 7,0,5,1 9,9 2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 4,3 7,0 7,6,1 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
782
4394
7375
1770
7443
62260
14540
82363
27075
52081
79034
94995
96278
83117
92362
33944
302482
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 7 - 4 3,0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,3,2 5,0,5,8 2,1,2 4,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
679
8524
0518
0177
1378
45347
14278
87499
09429
99612
62064
10689
32122
85448
71745
64829
373530
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,2 4,9,2,9 0 8,7,8,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4 9,7,8,8 9 9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
270
3780
9295
3494
6312
17271
41218
40267
75248
76644
52068
84644
60803
37228
67607
99331
265864
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,7 2,8 8 4,1 8,4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,8,4 0,1 0 5,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
746
3265
5817
1568
5748
17462
19402
39428
08642
14888
64038
05364
19472
52076
11212
60167
564706
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6 7,2 8 8 6,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,5,8,2,4,7 2,6 8 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
087
0343
4543
3167
9689
29793
56963
80158
26923
02622
76209
33569
69233
34650
21674
37813
696357
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 3 3,2 3 3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,8,0,7 7,3,9 4 7,9 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so