xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
179
3046
8968
2536
1504
95385
75263
85551
04091
26882
23705
74004
23433
29787
51768
93062
773934
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,5,4 - - 6,6,3,4 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 8,3,8,2 9 5,2,7 1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
151
7045
7682
1789
5570
30278
63876
09604
31254
84700
40137
68270
26090
19338
84589
28033
006737
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,0 - - 7,8,3,7 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4 - 0,8,6,0 9,2,9,9 0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
827
6194
8336
8853
5936
19504
07776
86129
83329
34376
26257
29247
10804
28827
93147
75761
884964
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,4 9 7,9,9,7 6,6 7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,7 1,4 6,6 - 4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
477
1167
4244
5597
4382
17186
45368
29558
23244
90007
71476
00656
72345
04593
74704
85775
702814
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,4 4,4 - - 4,4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6 7,8 7,6,5 2,6 7,3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
39
003
0973
8185
7393
6145
67468
90371
99367
42365
16622
75752
11392
08766
02856
28890
14680
737976
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 - 2 9 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6 8,7,5,6 3,1,6 5,0 3,2,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
641
9351
4543
0457
9001
01380
47514
43070
82097
23406
17348
80811
38433
42599
80916
39477
669649
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6 4,1,6 - 3 1,3,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 - 7,0,7 0 7,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
413
2980
6234
8327
1460
36642
52899
98998
16711
31363
18889
03893
40088
76718
78134
48742
221316
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,1,8,6 7 4,4 2,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,3 - 5,0,9,8 9,8,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so