xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 10/12/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99478
11906
72381
26171
97913
49025
83599
25232
68304
67390
0523
6409
2219
7123
0899
7044
7202
7720
0253
4194
645
497
813
80
59
21
26
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4,9,2 3,9,3 5,3,3,0,1,6 2 4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9 - 8,1 1,0 9,0,9,4,7

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 03/12/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95809
97765
87470
83864
19484
33428
59892
86970
35123
61409
4961
6497
3234
1819
6920
8640
2356
9546
2791
5097
190
811
070
48
91
36
89
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9 9,1 8,3,0 4,6 0,6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 5,4,1 0,0,0 4,9 2,7,1,7,0,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 26/11/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55409
51279
26675
79143
28840
92028
25020
52251
78619
88280
4595
2341
7320
6764
8229
6354
1552
7086
2625
3157
055
093
127
70
44
08
42
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8 9 8,0,0,9,5,7 - 3,0,1,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4,2,7,5 4 9,5,0 0,6 5,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 19/11/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
85761
36595
39197
59189
97967
74141
89009
13923
31921
32414
8726
8813
8632
3227
8002
6515
9339
8705
3637
8069
200
691
603
20
57
43
08
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,5,0,3,8 4,3,5 3,1,6,7,0 2,9,7 1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 1,7,9 - 9 5,7,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 12/11/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99365
32502
92397
53786
38286
96530
20140
22520
16727
22933
6823
6284
5365
6166
4385
2666
4104
4599
4575
7865
950
956
857
38
46
36
14
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4 4 0,7,3 0,3,8,6 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6,7 5,5,6,6,5 5 6,6,4,5 7,9

XSMB Chủ Nhật, ngày 05/11/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90260
40310
88340
11502
93959
72144
11964
49094
89685
92153
4943
6525
3455
0745
5519
1725
0032
5862
0466
4923
728
316
101
88
79
52
07
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,7 0,9,6 5,5,3,8 2 0,4,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3,5,2 0,4,2,6 9 5,8 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 29/10/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31270
45814
32630
13347
25571
19369
18607
70059
80524
95539
8922
4359
0891
6519
3910
2995
9827
9096
0680
0098
549
566
487
43
85
29
27
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 4,9,0 4,2,7,9,7 0,9 7,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9 9,6 0,1 0,7,5 1,5,6,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so