xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 15/10/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
30185
73716
70384
10151
79631
21440
87967
72030
27782
29061
6216
3229
5510
2868
0250
7574
2367
3400
2234
2600
351
068
973
03
55
49
60
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0,3 6,6,0 9 1,0,4 0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,0,1,5 7,1,8,7,8,0 4,3 5,4,2 -

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 08/10/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55801
41718
42508
71229
07001
08161
28208
80860
37300
24854
5302
8324
8982
6996
6866
6887
6203
4892
4329
1131
375
409
341
75
83
04
33
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8,1,8,0,2,3,9,4 8 9,4,9 1,3 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 1,0,6 5,5 2,7,3 6,2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 01/10/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
52863
40694
98926
31736
04338
17043
18322
09690
85019
64319
9100
3416
2847
4336
8018
3990
9731
3401
1568
3620
025
494
874
43
83
44
48
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,1 9,9,6,8 6,2,0,5 6,8,6,1 3,7,3,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3,8 4 3 4,0,0,4

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 24/09/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
26652
03995
09534
78531
53264
23996
27199
03558
66217
03097
6087
4735
6923
0158
9455
1013
1414
3757
8103
5795
272
814
677
12
41
55
29
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 7,3,4,4,2 3,9 4,1,5 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,8,8,5,7,5 4 2,7 7 5,6,9,7,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 17/09/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
94612
05874
24790
20095
57500
30715
12324
43840
50844
36001
7288
2030
5529
9011
2576
3081
7532
6643
3643
2347
227
330
645
63
37
92
55
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,1 2,5,1 4,9,7 0,2,0,7 0,4,3,3,7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 3 4,6 8,1 0,5,2

XSMB Chủ Nhật, ngày 10/09/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37993
37522
68843
58515
83835
03523
64053
61976
55286
37275
4953
9256
5499
1048
2487
1069
5814
9903
1924
6408
867
202
320
03
96
67
22
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,8,2,3 5,4 2,3,4,0,2 5 3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3,6 9,7,7 6,5 6,7 3,9,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 03/09/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95371
82210
68546
45603
77314
27122
51299
21399
30319
93531
7931
9098
4647
2665
5622
1825
8544
4540
5916
5158
798
811
000
76
39
28
10
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0 0,4,9,6,1,0 2,2,5,8 1,1,9 6,7,4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 5 1,6 - 9,9,8,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so