xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 18/03/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58038
30473
02353
99831
06306
73073
95081
50799
52033
95033
7236
3392
2630
0744
8375
7012
1923
6954
5704
3545
005
559
489
05
12
99
60
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4,5,5 2,2 3 8,1,3,3,6,0 4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4,9 0 3,3,5 1,9 9,2,9

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 11/03/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35229
99816
48247
28749
41022
16200
89236
13696
86630
64388
7143
0110
2286
3258
5473
3542
6649
5923
0197
8699
995
870
504
32
95
99
73
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4 6,0 9,2,3 6,0,2 7,9,3,2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 - 3,0,3 8,6 6,7,9,5,5,9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 04/03/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16873
28319
27102
94927
28929
27106
77784
88353
86979
30885
3619
7966
6558
2339
1827
5329
5358
6152
8609
0987
213
159
716
31
15
26
89
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,9 9,9,3,6,5 7,9,7,9,6 9,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,8,8,2,9 6 3,9 4,5,7,9 -

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 25/02/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
64510
09008
71487
36603
66023
89454
82827
22957
17549
17008
3722
8070
5731
5338
6190
5930
8393
8216
5341
5499
555
452
958
21
29
85
35
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,3,8 0,6 3,7,2,1,9 1,8,0,5 9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7,5,2,8 - 0 7,5 0,3,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 11/02/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
49568
09737
10008
32376
35353
45721
98280
65737
53908
34859
3698
5722
0937
6979
1812
7305
5236
9474
2002
6862
667
125
527
66
10
81
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,8,5,2 2,0 1,2,5,7 7,7,7,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9 8,2,7,6,3 6,9,4 0,1 8

XSMB Chủ Nhật, ngày 04/02/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
52643
44138
86890
84230
61909
20435
67671
71099
26983
14879
7367
3475
5465
7974
4488
6025
1328
6319
2833
6835
793
289
703
53
03
38
32
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3,3 9 5,8 8,0,5,3,5,8,2 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 7,5 1,9,5,4 3,8,9 0,9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 28/01/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98451
87408
35745
74625
66585
02029
56196
66449
78418
27327
7598
5994
6242
3634
6488
2110
6922
9421
3286
5590
872
187
976
50
94
95
43
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 8,0 5,9,7,2,1 4 5,9,2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,0 - 2,6 5,8,6,7 6,8,4,0,4,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so