xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 12/08/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
46677
00916
78280
66177
35328
85318
64767
33112
20348
51027
9941
3367
1795
4442
3545
2382
1578
2074
0609
1296
522
993
700
94
19
24
33
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0 6,8,2,9 8,7,2,4 3 8,1,2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,7 7,7,8,4 0,2 5,6,3,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 05/08/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92138
14223
49049
81078
18158
92848
45781
20775
00776
63761
1466
2529
3858
7033
6830
3567
1402
2556
2535
3929
649
317
351
10
11
20
39
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 7,0,1 3,9,9,0 8,3,0,5,9 9,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8,6,1 1,6,7 8,5,6 1 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 29/07/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69492
88817
28702
13720
03588
36484
42466
42433
87586
94282
8495
5161
6192
5157
2139
6041
0231
3959
8693
1839
680
759
492
47
01
48
05
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,5 7 0 3,9,1,9 1,7,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,9,9 6,1 - 8,4,6,2,0 2,5,2,3,2

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77892
58381
22268
51927
78761
83061
40355
97657
67596
41464
4389
2492
8127
2840
7985
8153
9475
2093
1369
6803
495
104
962
99
67
43
07
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,4,7 - 7,7 - 0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7,3 8,1,1,4,9,2,7 5 1,9,5 2,6,2,3,5,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 15/07/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
84740
15088
83141
38821
48636
37454
64598
99073
35570
04221
8118
0397
9184
3855
8823
9549
6644
5081
1614
2990
909
620
817
38
57
95
58
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 8,4,7 1,1,3,0 6,8 0,1,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,5,7,8 - 3,0 8,4,1 8,7,0,5

XSMB Chủ Nhật, ngày 08/07/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75299
77412
14075
45755
30048
00667
60134
53524
47959
53973
3836
0428
0072
2557
1955
8576
7058
2041
1418
2628
161
965
326
78
87
03
53
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 2,8 4,8,8,6 4,6 8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,9,7,5,8,3 7,1,5 5,3,2,6,8 7 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 01/07/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66017
37700
42062
57696
48478
28746
44641
00892
29809
45629
5158
5924
7685
4512
8500
9664
5994
6295
8267
0501
648
773
259
57
86
49
10
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,0,1 7,2,0 9,4 - 6,1,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,9,7 2,4,7 8,3 5,6 6,2,4,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so