xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 19/05/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20112
93858
16996
72107
39550
52015
61595
77482
07613
31996
0225
7577
9976
6368
5144
7703
1841
2886
2487
4869
557
594
385
68
49
44
15
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3 2,5,3,5 5 - 4,1,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,0,7 8,9,8 7,6 2,6,7,5 6,5,6,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 12/05/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55886
88930
64361
57913
59974
65877
72267
17766
64757
05955
6416
2257
7256
8077
4068
9923
3342
2980
6080
7315
662
060
707
69
27
05
98
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 3,6,5 3,7 0 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5,7,6 1,7,6,8,2,0,9 4,7,7 6,0,0 8

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 05/05/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
21900
21590
77814
07880
88885
37102
31251
21211
81019
14854
6022
1370
4771
6583
2919
2093
8435
3754
6953
7963
333
374
515
41
17
16
32
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,2 4,1,9,9,5,7,6 2 5,3,2 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4,4,3 3 0,1,4 0,5,3 0,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 28/04/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61019
08071
36956
43274
19721
97735
34803
78074
14794
62461
0372
7354
8450
3651
0699
1868
8281
7436
7935
2913
118
668
234
80
83
70
02
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,2 9,3,8 1 5,6,5,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,4,0,1 1,8,8 1,4,4,2,0 1,0,3 4,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 21/04/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66103
27160
68035
90974
16919
77595
01238
94869
69102
48123
1026
6369
5971
3693
5829
0982
9569
9232
4006
0339
741
391
001
66
64
30
89
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,2,6,1 9 3,6,9 5,8,2,9,0 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,9,9,9,6,4 4,1 2,9 5,3,1

XSMB Chủ Nhật, ngày 14/04/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
02867
96545
34696
58670
96019
92635
81797
49057
81140
60633
1182
0483
1342
5126
3926
2100
2630
4813
3914
5214
777
921
454
71
54
39
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 9,3,4,4 6,6,1 5,3,0,9 5,0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,4,4 7 0,7,1 2,3,4 6,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 07/04/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98764
79647
07702
41768
86610
90956
26671
12352
94528
89846
8245
4160
2442
4651
6014
1804
1759
0397
5249
2272
234
031
712
40
00
66
01
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4,0,1 0,4,2 8 4,1 7,6,5,2,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,2,1,9 4,8,0,6 1,2 - 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86