xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32370
81373
36705
53815
36962
33240
54949
61253
56764
03388
0563
3549
1669
6955
0080
5003
4326
5840
1125
2268
629
602
909
77
24
29
04
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,3,2,9,4 5 6,5,9,4,9 - 0,9,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5 2,4,3,9,8 0,3,7 8,0 -

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27336
81449
92626
55989
64379
78970
60194
74579
97562
46022
9787
9652
3589
3662
1382
7014
6681
2392
9581
0345
059
553
917
09
70
69
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 4,7 6,2 6,6 9,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9,3 2,2,9 9,0,9,0 9,7,9,2,1,1 4,2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 06/05/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78238
33285
65320
93482
05122
05968
13425
94069
56520
52377
6832
0487
4274
8764
0194
3460
2245
2981
1212
2242
652
967
790
67
09
11
79
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 2,1 0,2,5,0 8,2 5,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 8,9,4,0,7,7 7,4,9 5,2,7,1 4,0

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19447
20512
61590
00296
45010
23690
99397
92466
78170
30004
8325
0844
3033
7848
3298
9488
6528
3007
4448
2881
857
294
018
07
49
54
25
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,7 2,0,8 5,8,5 3 7,4,8,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,4 6 0 8,1 0,6,0,7,8,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29568
72177
20992
18154
91108
44422
67881
15419
93331
63137
8049
7265
3568
7849
1498
8072
5921
6753
1552
8851
915
226
411
53
00
68
25
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,0 9,5,1 2,1,6,5 1,7 9,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3,2,1,3 8,5,8,8 7,2 1 2,8

XSMB Chủ Nhật, ngày 15/04/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25452
93274
01197
74113
71884
01983
01788
20531
13610
85984
7102
1848
0852
0291
3277
8951
7847
8029
6257
6856
485
132
558
88
89
65
96
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 3,0 9 1,2 8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2,1,7,6,8 5 4,7 4,3,8,4,5,8,9 7,1,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 08/04/2018 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61763
83146
05528
17586
96297
30089
08951
61098
50545
13488
0064
9216
4162
1943
0784
6735
0390
4268
8042
7695
144
116
015
59
63
38
01
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 6,6,5 8 5,8 6,5,3,2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9 3,4,2,8,3 - 6,9,8,4 7,8,0,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so