xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 17/02/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54486
25897
47832
40270
89547
75659
54702
32099
11239
06965
8106
6386
2620
5912
6967
0571
8197
8789
8211
3152
304
513
949
87
66
36
35
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,4 2,1,3 0 2,9,6,5 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2 5,7,6 0,1 6,6,9,7 7,9,7

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 10/02/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83208
72164
69427
32385
97756
48013
18542
44887
04845
80171
4833
4667
2740
1345
1955
7929
8996
4801
8665
3825
989
787
592
62
44
89
74
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1 3 7,9,5 3 2,5,0,5,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5 4,7,5,2 1,4 5,7,9,7,9 6,2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 03/02/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61090
49169
33210
84333
69283
70489
45784
77730
41027
05042
9954
0235
4515
9234
0362
7824
4807
5643
7114
7929
157
797
201
28
76
55
08
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1,8 0,5,4 7,4,9,8 3,0,5,4 2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7,5 9,2 6 3,9,4 0,7

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 27/01/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58549
62533
19805
12534
77669
49958
79536
13923
65572
40789
4484
3809
8415
2507
4257
9708
6267
7778
3729
0024
305
984
522
81
10
03
06
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9,7,8,5,3,6 5,0 3,9,4,2 3,4,6 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7 9,7 2,8 9,4,4,1 -

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 20/01/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
65208
55223
07010
34387
20869
01911
46035
14971
85545
83460
7858
6779
2452
3511
0574
6987
0889
1676
3179
8622
547
914
882
72
54
95
92
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 0,1,1,4 3,2 5 5,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2,4 9,0 1,9,4,6,9,2 7,7,9,2 5,2

XSMB Chủ Nhật, ngày 13/01/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38231
01714
95126
77765
65609
69311
54686
80998
84730
81787
7438
9859
9194
2950
0349
0849
1015
3146
4148
8354
332
381
698
72
62
12
03
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 4,1,5,2 6 1,0,8,2 9,9,6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0,4 5,2 2 6,7,1 8,4,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 06/01/2019 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
64391
54349
89853
30879
57948
74768
90532
05289
97327
51479
7247
8472
1340
5064
3879
4714
4113
5093
9047
2256
276
261
803
40
54
18
15
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 4,3,8,5 7 2 9,8,7,0,7,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,6,4 8,4,1 9,9,2,9,6 9 1,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so