xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 25/06/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48396
12360
33762
92463
84119
57111
60611
84509
27110
07886
1590
6647
1662
9012
3161
1174
4862
6422
6711
8494
769
690
973
33
44
94
10
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 9,1,1,0,2,1,0 2 3 7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,2,3,2,1,2,9 4,3 6 6,0,4,0,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 18/06/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
15276
54452
64608
41170
08643
45522
60729
90283
17338
74132
4032
9766
8774
0100
4811
2695
3144
3081
1811
4781
668
634
000
50
01
36
51
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,0,0,1 1,1 2,9 8,2,2,4,6 3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0,1 6,8 6,0,4 3,1,1 5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 11/06/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18721
78149
82235
32353
29327
15635
57535
37974
11551
92161
1467
2121
4416
0816
6285
3137
9761
7053
6015
9892
004
620
978
87
38
57
85
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 6,6,5 1,7,1,0 5,5,5,7,8 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,3,7 1,7,1 4,8 5,7,5 2

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 04/06/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38585
54469
54045
07641
50756
64193
61519
81750
99825
95194
7890
2773
0920
5527
3430
7491
0331
1017
6988
4110
395
197
694
49
15
16
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,7,0,5,6 5,0,7 0,1,6 5,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,0 9 3 5,8 3,4,0,1,5,7,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 28/05/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25467
49874
21942
17808
19172
12795
44513
60911
00404
00217
3239
1693
6938
6717
7401
3367
6568
8654
8849
1403
543
589
377
82
97
78
53
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4,1,3 3,1,7,7 - 9,8 2,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 7,7,8 4,2,7,8 9,2 5,3,7

XSMB Chủ Nhật, ngày 21/05/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99377
68569
67289
72275
06258
47499
56831
16206
08266
68124
0902
3384
4844
1839
5215
2534
5563
2981
0763
7748
227
738
584
05
66
22
77
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,5 5 4,7,2 1,9,4,8 4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 9,6,3,3,6 7,5,7 9,4,1,4 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 14/05/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
30587
52515
00417
71005
38176
97016
98016
25949
18499
80022
3303
2041
5924
6620
8622
9839
1919
2130
0425
7917
493
911
219
44
69
39
34
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,3 5,7,6,6,9,7,1,9 2,4,0,2,5 9,0,9,4 9,1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9 6 7 9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so