xs

XSMB Chủ nhật

XSMB Chủ Nhật, ngày 13/08/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95407
63267
92794
65552
79885
18841
16331
87937
16539
39444
6437
9718
1330
3244
5537
9228
8198
9845
3927
5381
010
170
360
64
00
30
53
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,0 8,0 8,7 1,7,9,7,0,7,0 1,4,4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3 7,0,4 0 5,1 4,8

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 06/08/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51663
08139
61647
30156
86388
01527
43795
66883
01926
64699
0169
5665
5554
2360
5392
7366
6886
8023
6805
3458
523
586
390
17
49
46
44
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 7 7,6,3,3 9 7,9,6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,4,8 3,9,5,0,6 - 8,3,6,6 5,9,2,0

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 30/07/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55570
92596
83628
66694
48743
82082
31856
23156
38568
44803
6498
3726
9998
7616
4956
9688
8770
5625
5267
7315
720
081
921
66
40
17
28
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 6,5,7 8,6,5,0,1,8 - 3,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6,6 8,7,6 0,0 2,8,1 6,4,8,8

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 23/07/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
08020
75071
03547
95139
52477
03061
66118
36422
87512
65468
8729
8928
9544
5194
3714
4774
3741
7575
2576
7559
114
297
401
55
07
90
47
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,7 8,2,4,4 0,2,9,8 9 7,4,1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,5 1,8 1,7,4,5,6 - 4,7,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 16/07/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31039
31818
32471
70923
33362
06274
14585
57764
59882
50741
3606
4795
7669
8539
7861
9419
6573
4644
9637
4276
053
274
695
58
15
39
28
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 8,9,5 3,8 9,9,7,9 1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,8 2,4,9,1 1,4,3,6,4 5,2 5,5

XSMB Chủ Nhật, ngày 09/07/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
96993
83943
83743
85507
67177
44590
94561
01852
23609
22386
4735
2859
3093
0017
5245
6753
3123
7406
1853
5260
435
367
701
66
69
70
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,9,6,1 7 3 5,5 3,3,5,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9,3,3 1,0,7,6,9 7,0 6 3,0,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, ngày 02/07/2017 mở thưởng tại Thái Bình

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
53349
45937
69357
56475
50776
18741
85832
63392
43810
51198
3908
9993
3977
9019
0235
7779
6925
4304
1642
3555
538
655
943
71
85
04
60
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4,4 0,9 5 7,2,5,8 9,1,2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5,5 0 5,6,7,9,1 5 2,8,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so