xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, ngày 30/03/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42902
92559
98712
08709
03080
71055
13663
02249
36140
28867
1559
3221
3343
0895
4639
7093
8482
4906
2576
9849
314
495
258
55
94
79
05
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9,6,5 2,4 1 9 9,0,3,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,5,9,8,5 3,7 6,9 0,2 5,3,5,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 23/03/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36123
74096
74963
90401
72038
89615
92996
48654
74774
28017
5815
9852
8219
0411
3975
8310
6703
4557
0504
7487
551
090
914
56
87
07
93
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,3,4,7 5,7,5,9,1,0,4 3 8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,7,1,6 3 4,5 7,7 6,6,0,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 16/03/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28322
07557
65702
27990
64263
88400
71845
11256
02428
45940
2686
1044
5988
9434
1010
0574
1724
0566
4075
7615
998
974
058
30
77
00
29
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,0,0 0,5 2,8,4,9 4,0 5,0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,6,8 3,6 4,5,4,7 6,8 0,8

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 09/03/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95973
03777
43096
02288
32579
37853
22678
40864
96861
18906
6471
6581
6602
2389
7956
6879
7209
5214
2437
0928
182
761
885
64
80
76
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,9 4 8 7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,6 4,1,1,4 3,7,9,8,1,9,6 8,1,9,2,5,0 6,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 02/03/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
73787
32978
82365
65300
32078
35556
19862
70756
61815
40242
2323
9382
4812
5049
4577
2820
0337
9518
4758
8860
247
296
506
85
66
74
94
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6 5,2,8 3,0 7 2,9,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6,8 5,2,0,6 8,8,7,4 7,2,5 6,4

XSMB Thứ 2, ngày 24/02/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91609
82206
26860
61989
51549
14541
31054
96070
20841
13121
4250
7746
8751
8613
2838
1219
1634
6563
9437
4937
611
523
835
31
68
80
65
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,6 3,9,1 1,3 8,4,7,7,5,1 9,1,1,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0,1 0,3,8,5 0 9,0 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 17/02/2020 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99817
69356
53268
37870
86212
64009
75190
95157
78289
80249
6853
0621
9077
0265
9850
5104
0004
8241
5178
0210
377
170
135
70
42
23
92
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,4,4 7,2,0 1,3 5 9,1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,7,3,0 8,5 0,7,8,7,0,0 9 0,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86