xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, ngày 15/01/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
85298
66584
94021
07197
23194
03782
45695
22526
52121
46928
6912
9705
9023
7075
3271
8761
0728
8341
3853
0942
649
301
994
45
15
80
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,1 2,5 1,6,1,8,3,8 - 1,2,9,5,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 1 5,1 4,2,0 8,7,4,5,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 08/01/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
79708
95955
13054
85850
70232
52809
50542
00493
24973
06079
7310
8360
7553
4681
2390
1907
6737
5248
9032
3108
117
693
213
85
63
53
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9,7,8 0,7,3 - 2,7,2,6 2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4,0,3,3 0,3 3,9 1,5 3,0,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 01/01/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91662
94944
53625
14837
85014
21750
31212
54707
54690
54681
8994
2816
1042
9743
8627
5371
3803
9759
2067
8743
015
677
702
29
32
58
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3,2 4,2,6,5 5,7,9 7,2,6 4,2,3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9,8 2,7 1,7 1 0,4

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 25/12/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
30363
42156
10040
96503
70175
84881
98573
76633
11405
21113
7662
1114
0522
0992
6127
1475
9375
1544
0863
6288
458
677
149
76
19
14
17
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,5 3,4,9,4,7 2,7 3 0,4,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8 3,2,3 5,3,5,5,7,6 1,8 2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 18/12/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
64375
50163
33917
47406
65230
40483
63687
19462
69755
42044
3451
6933
7451
6693
2589
6629
4554
8618
8091
3341
371
601
768
97
51
36
87
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,1 7,8 9 0,3,6 4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1,1,4,1 3,2,8 5,1 3,7,9,7 3,1,7

XSMB Thứ 2, ngày 11/12/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
39260
78321
56311
05401
22635
69951
74088
14355
39880
66893
8746
9062
8875
1519
8103
5752
0774
7288
6401
9109
671
638
766
19
87
42
16
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,3,1,9 1,9,9,6 1 5,8 6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,5,2 0,2,6 5,4,1 8,0,8,7 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 04/12/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60833
17319
74636
46790
88108
71422
51170
37714
05687
24815
4969
7230
3936
6467
7350
7619
1260
2318
2259
2663
606
613
755
49
48
97
88
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6 9,4,5,9,8,3 2 3,6,0,6 9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9,5 9,7,0,3 0 7,8 0,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so