xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, ngày 23/10/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
30791
11269
19873
36756
30677
71739
44927
94255
47010
47162
8225
8084
0760
6092
0959
8362
8964
9973
6827
6110
532
088
135
69
65
66
88
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0,0 7,5,7 9,2,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5,9 9,2,0,2,4,9,5,6 3,7,3 4,8,8 1,2

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 16/10/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
94549
99112
03355
24002
55076
30291
92795
32423
07634
73277
7085
3947
8154
5520
6933
2207
4776
0964
7735
8939
452
566
654
94
08
01
12
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7,8,1 2,2 3,0 4,3,5,9 9,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4,2,4 4,6 6,7,6 5 1,5,4

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 09/10/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
15437
25637
84522
86940
83525
64464
63652
85374
05622
86749
2224
2969
4878
8821
4742
9493
2197
5783
5498
9915
774
941
625
64
94
47
92
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5 2,5,2,4,1,5 7,7 0,9,2,1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 4,9,4 4,8,4 3 3,7,8,4,2

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 02/10/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
53707
41428
49298
27606
29042
80933
79440
17252
64890
13611
3137
0729
8512
0328
4351
3040
0013
4509
4385
3457
452
182
790
82
05
13
61
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6,9,5 1,2,3,3 8,9,8 3,7 2,0,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1,7,2 1 - 5,2,2 8,0,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 25/09/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91239
99654
96336
65727
74868
28110
78764
98511
34035
59409
9409
7504
5742
7393
3267
0293
2892
7396
1230
1171
297
074
985
67
46
06
99
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9,4,6 0,1 7 9,6,5,0 2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 8,4,7,7 1,4 5 3,3,2,6,7,9

XSMB Thứ 2, ngày 18/09/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58601
01065
77469
39108
41696
30033
16039
02751
65330
24921
0681
3372
3812
0506
8605
6956
2015
2097
6372
5389
106
461
410
83
22
37
15
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8,6,5,6 2,5,0,5 1,2 3,9,0,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,6 5,9,1 2,2 1,9,3 6,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 11/09/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
08819
89595
99118
23483
15781
26951
87681
86531
37018
80488
3908
1715
3226
8207
7297
5472
1107
8398
6828
3814
245
804
816
41
36
90
85
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7,7,4 9,8,8,5,4,6 6,8 1,6 5,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 - 2 3,1,1,8,5 5,7,8,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so