xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, ngày 13/08/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
62149
81906
01726
77637
67925
18847
99895
73784
16954
31583
3729
4465
1824
3786
2496
3302
2442
8681
2901
2516
784
912
501
00
02
67
38
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,1,1,0,2 6,2 6,5,9,4 7,8 9,7,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 5,7 - 4,3,6,1,4 5,6

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 06/08/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
84214
48733
53775
08672
39931
79718
83393
71437
14244
28127
2594
1857
4840
5917
5627
7458
1214
3853
1083
7991
701
319
399
65
88
32
98
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 4,8,7,4,9 7,7 3,1,7,2 4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,8,3 5 5,2 3,8 3,4,1,9,8

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 30/07/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19672
28906
78784
92305
66006
50641
61297
48080
80822
22435
5692
1697
7254
2443
2487
8885
4083
7838
2546
7922
624
751
598
81
43
44
90
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5,6 - 2,2,4 5,8 1,3,6,3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1 - 2 4,0,7,5,3,1 7,2,7,8,0

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 23/07/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95786
50864
62554
03768
81229
58614
15410
81309
85056
22727
3072
9623
8454
1227
0902
1476
0195
8925
1744
2483
576
903
890
58
27
49
50
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,3 4,0 9,7,3,7,5,7 - 4,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,6,4,8,0 4,8 2,6,6 6,3 5,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 16/07/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44371
38326
10518
38657
38697
47666
68942
18825
29296
54572
5586
0171
0290
4334
9029
7133
1571
7084
9038
1203
060
041
335
40
70
06
07
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,6,7 8 6,5,9 4,3,8,5 2,1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 6,0 1,2,1,1,0 6,4 7,6,0

XSMB Thứ 2, ngày 09/07/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
14845
69900
28840
83539
08931
27123
16980
19967
30417
36739
0265
2172
4034
8695
8604
5540
1373
8129
2469
8205
050
357
571
93
65
63
48
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4,5 7 3,9 9,1,9,4 5,0,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7 7,5,9,5,3 2,3,1 0 5,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 02/07/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
23587
78302
01894
49918
93998
78527
63833
39241
11863
73179
3832
7552
4747
9894
0690
6514
9771
3340
9445
7222
556
584
473
74
12
57
68
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 8,4,2 7,2 3,2 1,7,0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6,7 3,8 9,1,3,4 7,4 4,8,4,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so