xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, ngày 17/06/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74374
29054
70519
67354
61528
50548
88635
29078
32013
15011
1263
5208
1909
6923
5020
1965
3394
9295
4617
1851
097
881
633
58
00
99
41
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9,0 9,3,1,7 8,3,0 5,3 8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4,1,8 3,5 4,8 1 4,5,7,9

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 10/06/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
11797
20477
69109
68686
71613
66267
39589
71706
32732
34389
9206
1318
2887
6366
9020
5820
5759
0239
0310
1139
786
524
268
20
61
82
93
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,6,6 3,8,0 0,0,4,0 2,9,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 7,6,8,1 7 6,9,9,7,6,2 7,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 03/06/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31873
04482
97350
07952
68554
83819
06470
44762
01240
97661
0391
0192
6946
4859
4045
2060
3601
3061
6679
7293
403
830
845
49
27
36
89
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,3 9 7 0,6 0,6,5,5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,2,4,9 2,1,0,1 3,0,9 2,9 1,2,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 27/05/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09247
13662
64142
59143
14872
72216
58252
40451
93084
57800
7105
8527
2978
5426
1154
1985
9532
1126
5814
1222
887
859
798
79
43
45
69
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5 6,4 7,6,6,2 2 7,2,3,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1,4,9 2,9 2,8,9 4,5,7 8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 20/05/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43464
93972
68146
13245
63982
99181
35268
27480
59551
49534
2781
1382
9744
8878
2181
7683
5356
0520
3021
9102
807
376
552
60
01
47
15
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7,1 5 0,1 4 6,5,4,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,6,2 4,8,0 2,8,6 2,1,0,1,2,1,3 -

XSMB Thứ 2, ngày 13/05/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75368
37158
80493
16955
97592
51907
19021
07997
53557
72877
7369
2235
9650
7699
2346
6422
4793
7344
8014
2746
347
259
591
59
65
90
75
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 4 1,2 5 6,4,6,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,5,7,0,9,9 8,9,5 7,5 - 3,2,7,9,3,1,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 06/05/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44642
33245
51731
58918
86510
23429
14671
70334
19863
02608
3563
7723
1189
1960
4567
2004
5356
1643
7779
4850
639
181
737
33
79
93
26
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4 8,0 9,3,6 1,4,9,7,3 2,5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,0 3,3,0,7 1,9,9 9,1 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86