xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, ngày 15/04/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
57843
22538
43677
44518
92606
95454
04321
38557
81673
14622
1964
6213
1314
0347
2403
7902
4291
5065
4652
7607
272
902
839
24
80
16
81
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,3,2,7,2 8,3,4,6 1,2,4 8,9 3,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7,2 4,5 7,3,2 0,1 1

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 08/04/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37110
61647
64872
28185
85265
98046
02097
74307
17403
66045
7617
5402
5377
1693
9499
4650
5471
6154
3210
1800
676
668
264
40
07
52
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3,2,0,7 0,7,0 - - 7,6,5,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,4,2 5,8,4 2,7,1,6 5 7,3,9,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 01/04/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83620
53556
61108
04197
64435
15828
94161
36243
20885
38847
5349
2960
1510
0596
0816
9952
4627
9183
8122
6682
666
726
462
91
15
55
56
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 0,6,5 0,8,7,2,6 5 3,7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,2,5,6 1,0,6,2 - 5,3,2 7,6,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 25/03/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25019
08621
82233
79658
14697
02085
93733
22191
60065
92953
6311
1591
8863
0220
3517
0751
1717
1323
9063
7651
347
498
704
99
86
40
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 9,1,7,7 1,0,3 3,3 7,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3,1,1 5,3,3 6 5,6 7,1,1,8,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 18/03/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
41334
84633
72738
00524
18777
03831
84391
89767
83971
46277
6034
2275
0216
2821
9548
1032
2492
4431
5680
1932
794
392
508
31
62
72
67
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 6 4,1 4,3,8,1,4,2,1,2,1 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,2,7 7,1,7,5,2 0 1,2,4,2

XSMB Thứ 2, ngày 11/03/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97291
82885
56554
02384
95838
16643
07036
29828
00068
11762
4223
2815
9363
3426
9911
6428
2526
0658
4305
3813
079
794
125
72
23
05
38
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5 5,1,3 8,3,6,8,6,5,3 8,6,8 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8 8,2,3 9,2 5,4 1,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 04/03/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
11155
45805
35883
89943
22693
98695
74276
13292
15513
75857
6865
9458
9011
9882
1490
2330
7550
5589
4495
8524
699
510
099
33
04
38
60
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4 3,1,0 4 0,3,8 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7,8,0 5,0 6 3,2,9 3,5,2,0,5,9,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86