xs

XSMB Thứ 2

XSMB Thứ 2, ngày 26/06/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70727
90840
23935
66577
74949
50020
36741
11415
32662
22149
9154
5182
0869
4695
6315
4884
9459
0791
7086
8928
932
536
318
54
41
64
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,5,8 7,0,8 5,2,6 0,9,1,9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,4,2 2,9,4 7 2,4,6 5,1

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 19/06/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83224
63583
33978
08885
99980
49251
36019
15262
79203
43756
7083
9021
0968
9948
0204
6815
6312
4210
2216
8766
773
588
302
39
86
28
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,4,2 9,5,2,0,6 4,1,8 9 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,6 2,8,6,6 8,3 3,5,0,3,8,6 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 12/06/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83555
71531
24984
09245
83596
25089
80545
49662
02521
38074
1948
1032
0582
8432
1741
4052
4076
5823
7701
8683
523
486
591
75
87
73
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 - 1,3,3 1,2,2 5,5,8,1,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2 2 4,6,5,3 4,9,2,3,6,7 6,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 05/06/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
86420
75341
47810
72805
19478
94678
05349
68688
14307
66833
0765
7350
2576
9806
9289
2998
6725
3883
0685
3462
075
518
554
35
97
85
71
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7,6 0,8 0,5 3,5 1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,4 5,2 8,8,6,5,1 8,9,3,5,5 8,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 29/05/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28444
62970
27747
83887
19825
09707
09934
84635
60991
42638
2237
8763
9737
1532
7985
5089
3502
4859
6547
4772
481
839
460
70
34
98
22
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,2 - 5,2 4,5,8,7,7,2,9,4 4,7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 3,0 0,2,0 7,5,9,1 1,8

XSMB Thứ 2, ngày 22/05/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
82752
81454
63146
00144
93462
23280
01418
82746
76296
95429
1916
0828
9802
2425
4345
7138
6466
1878
1958
2515
131
163
933
27
62
19
30
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 8,6,5,9 9,8,5,7 8,1,3,0 6,4,6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4,8 2,6,3,2 8 0 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 2, ngày 15/05/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95749
95386
35952
86272
89532
68740
01644
82305
19536
58706
3896
6955
1594
1131
9571
2424
2107
2990
7389
1255
258
483
322
29
62
49
44
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6,7 - 4,2,9 2,6,1 9,0,4,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,5,8 2 2,1 6,9,3 6,4,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so