xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 22/05/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81330
19024
18124
78679
43885
06760
25314
51693
25372
87564
6334
8572
7030
7216
3208
2109
9436
5665
7552
7991
911
773
211
71
60
76
72
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9 4,6,1,1 4,4 0,4,0,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 0,4,5,0 9,2,2,3,1,6,2 5 3,1

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 15/05/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
10316
89439
72970
44662
50795
10488
46566
37254
47751
41266
2267
6767
0277
1077
3536
1818
2498
0560
5602
6165
805
129
214
99
73
88
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,5 6,8,4 9 9,6 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1 2,6,6,7,7,0,5 0,7,7,3 8,8 5,8,9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 08/05/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35876
48644
28603
02198
66200
54324
58990
47390
91261
40404
9696
1006
0282
6905
4928
0112
8423
7728
7546
3058
040
138
094
42
32
83
86
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0,4,6,5 2 4,8,3,8 8,2 4,6,0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 1 6 2,3,6 8,0,0,6,4

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 01/05/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55556
33384
99600
90131
62453
90739
20014
91023
69317
93889
3105
3439
1853
6740
0717
8852
3939
1243
6924
8742
978
466
249
62
66
78
93
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5 4,7,7 3,4 1,9,9,9 0,3,2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3,3,2 6,2,6 8,8 4,9 3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 24/04/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28845
68279
32624
23831
19531
94046
69770
44263
50954
59694
9085
5097
7692
7760
1127
8924
5561
6016
1559
3072
356
244
831
20
11
18
61
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 6,1,8 4,7,4,0 1,1,1 5,6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,6 3,0,1,1 9,0,2 5 4,7,2

XSMB Thứ 3, ngày 17/04/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83064
63908
00086
45065
51718
09055
86672
66907
51029
51214
2567
3822
4625
8581
5524
9901
7149
2202
7931
1304
416
639
040
83
38
35
30
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7,1,2,4 8,4,6 9,2,5,4 1,9,8,5,0 9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 4,5,7 2 6,1,3 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 10/04/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
79188
11608
55988
31452
26921
19326
37623
16278
31207
26160
2129
9852
6226
0485
9882
0890
7722
7551
3343
3572
323
473
119
62
67
39
96
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7 9 1,6,3,9,6,2,3 9 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2,1 0,2,7 8,2,3 8,8,5,2 0,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so