xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 11/02/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07696
05052
30163
69705
97394
82663
27996
19116
09205
85254
0137
4297
8811
5555
1133
1664
6194
5111
1536
5086
368
494
493
70
03
36
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5,3 6,1,1 - 7,3,6,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4,5 3,3,4,8 0 6,4 6,4,6,7,4,4,3

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 04/02/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44410
80399
60233
19813
37273
22767
28665
57161
35703
23010
2192
4561
5864
1973
7228
2741
3932
6198
4310
4595
636
041
459
07
79
54
11
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,7 0,3,0,0,1 8 3,2,6 1,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4 7,5,1,1,4 3,3,9 - 9,2,8,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 28/01/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
50940
61595
62673
20963
64633
38451
18368
88126
51387
30959
7681
8313
1540
2748
3113
4529
5433
7102
5246
7745
183
207
117
84
90
81
04
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7,4 3,3,7 6,9 3,3 0,0,8,6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9 3,8 3 7,1,3,4,1 5,0

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 21/01/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38897
09947
29502
67025
40848
77158
57065
97513
74163
35801
2195
3772
3854
2571
7240
5872
0635
8119
3443
6493
217
907
387
61
06
55
85
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,7,6 3,9,7 5 5 7,8,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4,5 5,3,1 2,1,2 7,5 7,5,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 14/01/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32164
40635
37076
15567
92691
33281
74665
39526
92296
83870
1990
8996
7469
0883
9658
8317
9144
8111
0488
5748
702
712
628
12
18
07
97
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 7,1,2,2,8 6,8 5 4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 4,7,5,9 6,0 1,3,8 1,6,0,6,7

XSMB Thứ 3, ngày 07/01/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
14954
86395
65230
44442
44100
23171
92152
34310
85371
33633
1549
0572
5411
1123
9187
2213
5454
1567
9785
8898
469
178
898
16
87
98
28
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 0,1,3,6 3,8 0,3 2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,4 7,9 1,1,2,8 7,5,7 5,8,8,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 31/12/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
94908
49302
18108
56186
15975
14777
32717
67954
48184
62704
9764
4067
3398
4929
5266
1039
5345
9842
3271
9591
790
812
777
14
92
29
48
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,2,8,4 7,2,4 9,9 9 5,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 4,7,6 5,7,1,7 6,4 8,1,0,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86