xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 21/05/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04934
10898
08895
01278
17137
01068
97069
71807
48890
43994
7046
3826
0119
5064
5464
4498
9375
9087
1398
7094
378
159
040
37
57
56
29
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 9 6,9 4,7,7 6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,7,6 8,9,4,4 8,5,8 7 8,5,0,4,8,8,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 14/05/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38982
05375
60528
32359
66826
37607
39653
09553
41779
03386
4574
6192
7468
3405
5298
9749
1395
4325
4017
1260
350
418
660
13
93
80
55
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 7,8,3 8,6,5 - 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3,3,0,5 8,0,0 5,9,4 2,6,0 2,8,5,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 07/05/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74530
97659
92731
72498
69084
07844
77881
96914
51017
03073
9896
5550
1053
6390
9959
5205
9723
2701
9917
0792
838
832
555
49
43
02
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,1,2 4,7,7 3 0,1,8,2 4,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0,3,9,5 6 3 4,1 8,6,0,2

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 30/04/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
93006
63474
19372
89850
15658
14514
98848
56985
95486
62682
2956
7500
1273
1345
0039
6205
3869
6027
5590
4003
130
456
698
41
21
38
79
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,0,5,3 4 7,1 9,0,8 8,5,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8,6,6 9 4,2,3,9 5,6,2 0,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 23/04/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95541
87314
18334
90509
94798
45157
24947
40973
44038
65617
5052
7310
3589
4889
6271
8748
7539
9828
6164
9662
202
027
809
58
96
48
87
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,9 4,7,0 8,7 4,8,9 1,7,8,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2,8 4,2 3,1 9,9,7 8,6

XSMB Thứ 3, ngày 16/04/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
11022
57948
46157
24971
80139
79032
32128
49997
17861
59295
2946
4543
1361
3392
6781
4192
3032
3188
0222
5636
202
490
952
45
25
22
82
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 - 2,8,2,5,2 9,2,2,6 8,6,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2 1,1 1 1,8,2 7,5,2,2,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 09/04/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31765
91814
66098
72718
06349
44736
97712
44742
08418
27865
6205
3822
8665
7672
3907
1721
3823
2826
2952
2339
063
881
136
91
29
60
50
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7 4,8,2,8 2,1,3,6,9 6,9,6 9,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0 5,5,5,3,0 2 1 8,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86