xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 16/01/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
13766
19837
07606
42385
47087
56438
91653
69267
03282
21195
4577
2896
7929
7377
0334
7000
5916
4124
6482
5611
038
407
382
60
20
07
02
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,0,7,7,2 6,1 9,4,0 7,8,4,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 6,7,0 7,7 5,7,2,2,2 5,6

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 09/01/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81062
24766
66584
98350
33380
39520
84217
69896
07823
16027
9667
4588
3930
4095
5289
1345
2699
6564
6187
4561
139
073
362
59
64
70
01
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 7 0,3,7 0,9 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9 2,6,7,4,1,2,4 3,0 4,0,8,9,7 6,5,9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 02/01/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
84631
03488
76434
98861
47491
67935
38046
55041
93831
25159
9998
1217
3188
0786
8991
2987
4201
0651
5263
2935
983
806
776
21
71
91
40
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6 7 1 1,4,5,1,5 6,1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,1 1,3 6,1 8,8,6,7,3 1,8,1,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 26/12/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
12404
28263
98547
62066
28818
95813
72806
48312
78109
32681
8762
3058
8310
9516
3152
6462
4989
7891
2458
6228
637
309
541
15
63
23
89
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6,9,9 8,3,2,0,6,5 8,3 7 7,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2,8 3,6,2,2,3 - 1,9,9 1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 19/12/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25818
61604
01746
33571
30392
19812
18925
86965
59659
98311
1714
7948
0149
3501
6832
4060
3046
5889
4760
9485
523
375
920
87
53
12
15
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,1 8,2,1,4,2,5 5,3,0 2 6,8,9,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3 5,0,0 1,5 9,5,7 2

XSMB Thứ 3, ngày 12/12/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58349
88499
89042
15868
09289
60181
20367
99176
57805
40224
6110
9202
2169
1455
7743
5415
0695
6779
3748
2263
045
124
073
68
69
21
08
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,2,8 0,5 4,4,1 - 9,2,3,8,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 8,7,9,3,8,9 6,9,3 9,1 9,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 05/12/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
82177
04396
41327
16933
13321
00004
31017
41783
69487
74368
2598
7263
2377
4326
3856
1313
4502
7649
6421
4285
671
761
765
94
10
91
55
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,2 7,3,0 7,1,6,1 3 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5 8,3,1,5 7,7,1 3,7,5 6,8,4,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so