xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 27/06/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
40303
88892
85370
18016
15276
51358
38276
00306
25464
99749
3964
6871
4822
2094
9468
6223
0857
0879
8181
0428
129
866
745
66
60
55
45
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,6 6 2,3,8,9 - 9,5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7,5 4,4,8,6,6,0 0,6,6,1,9 1 2,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 20/06/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59097
42587
69543
99016
11799
93908
09012
97098
49149
99931
9738
2512
8406
9668
9761
3706
6073
2283
7790
5809
115
346
528
95
06
91
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6,6,9,6 6,2,2,5 8 1,8 3,9,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,1 3,6 7,3 7,9,8,0,5,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 13/06/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78061
74783
51037
06657
81606
28536
84094
15439
65733
46534
9965
1419
5491
8502
1381
4498
5742
2350
8923
8738
254
002
087
65
55
57
37
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,2 9 3 7,6,9,3,4,8,7 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0,4,5,7 1,5,5 - 3,1,7 4,1,8

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 06/06/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29539
92754
56413
83872
25810
35909
05893
74510
63776
04121
9051
2501
7477
5676
0411
0004
5901
0680
0754
2104
640
628
423
76
62
37
16
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,1,4,1,4 3,0,0,1,6 1,8,3 9,7 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1,4 2 2,6,7,6,6 0 3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 30/05/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59431
62264
19529
91706
42212
52807
68981
39571
64597
92204
1000
8339
0010
4054
7981
5617
8195
9506
1720
5192
261
107
351
14
75
25
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,7,4,0,6,7 2,0,7,4 9,0,5 1,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1 4,1 1,5 1,1,0 7,5,2

XSMB Thứ 3, ngày 23/05/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
62307
04825
46590
55550
18902
26521
26692
05707
48312
21314
7636
7689
4706
1877
8635
4917
4502
1780
9908
5490
194
242
117
21
94
40
81
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,2,7,6,2,8 2,4,7,7 5,1,1 6,5 2,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 - 7 9,0,1 0,2,0,4,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 16/05/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99794
03794
05224
95679
63512
16388
91015
24384
81287
93770
3926
7461
1925
2810
9910
1193
5161
7847
7974
0371
738
750
694
88
71
09
90
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 2,5,0,0 4,6,5 8 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 1,1 9,0,4,1,1 8,4,7,8 4,4,3,4,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so