xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 09/07/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68490
71330
63573
76967
39455
59430
51209
83932
63784
61407
9779
0068
8738
2333
4765
4139
3089
4654
0418
0379
182
226
256
40
07
62
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7,7 8 6 0,0,2,8,3,9 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4,6,2 7,8,5,2 3,9,9 4,9,2 0

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 02/07/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
85978
66484
73772
58816
67055
52550
46331
01315
68324
72988
6856
0319
5675
3374
2238
2877
2033
1030
7479
7204
401
767
900
24
07
58
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,1,0,7 6,5,9 4,4 1,8,3,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0,6,8 7 8,2,5,4,7,9 4,8 5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 25/06/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
53768
37656
89892
99859
16273
03052
55789
26128
63211
38163
5531
0922
5225
4330
9865
8867
0718
5086
2804
9634
920
512
135
19
90
44
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 1,8,2,9 8,2,5,0 1,0,4,5 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9,2,2 8,3,5,7 3 9,6 2,0

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 18/06/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
86598
39828
79262
02646
41699
13988
10483
70653
23279
54378
8247
3674
4100
4620
4640
9007
6357
2581
3965
3987
795
727
094
60
23
39
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,7 9 8,0,7,3 9 6,7,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,7 2,5,0 9,8,4 8,3,1,7 8,9,5,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 11/06/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92614
78683
19661
48233
12426
59975
96524
43386
58642
05166
5971
1695
7576
4166
6794
2842
0201
6701
4773
8707
848
399
699
57
58
55
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1,7 4 6,4 3 2,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,8,5,2 1,6,6 5,1,6,3 3,6 5,4,9,9

XSMB Thứ 3, ngày 04/06/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90686
90200
98553
96604
18568
39551
03652
58061
94951
77389
5020
0323
2796
9909
9156
0916
0862
4506
7437
9642
467
946
895
91
59
97
79
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4,9,6 6 0,3 7 2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,2,1,6,9 8,1,2,7 9 6,9 6,5,1,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 28/05/2019 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
96458
53626
01829
46134
45640
12224
49305
86166
10180
82222
8067
8465
9334
4441
5549
3444
6095
0686
9083
3976
811
504
784
43
72
73
02
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4,2 1 6,9,4,2 4,4 0,1,9,4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 6,7,5 6,2,3 0,6,3,4 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86