xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 31/03/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98819
44179
96294
96108
61368
22973
51191
28270
11119
11461
6484
4112
0063
8515
4555
2238
0157
5358
6076
8185
957
130
489
17
45
96
10
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 9,9,2,5,7,0 - 8,0 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7,8,7 8,1,3 9,3,0,6 4,5,9 4,1,6

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 24/03/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31578
73112
34793
13159
49320
52222
39477
62863
00021
73974
7605
8743
3931
4385
1116
0788
8887
1437
2565
0929
448
498
085
99
42
59
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 2,6 0,2,1,9 1,7 3,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9 3,5 8,7,4 5,8,7,5 3,8,9,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 17/03/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
52267
49403
94349
97172
14746
72269
73511
34127
52035
82697
7351
7084
4566
0590
9343
0788
8915
6238
4912
1830
382
411
324
93
25
74
65
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 1,5,2,1 7,4,5 5,8,0 9,6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 7,9,6,5 2,4 4,8,2 7,0,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 10/03/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83549
12329
92542
35165
59764
46481
97051
57851
13914
77505
6407
6019
6797
0379
2990
8896
1664
5590
1955
2214
206
597
471
99
01
17
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7,6,1 4,9,4,7 9 - 9,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1,5 5,4,4,3 9,1 1 7,0,6,0,7,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 03/03/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38823
33276
12937
37028
36500
35499
85025
81514
69229
78054
8592
1640
4926
2018
9288
9910
2811
4281
7653
4235
998
658
806
66
16
72
35
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6 4,8,0,1,6 3,8,5,9,6 7,5,5 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3,8 6 6,2 8,1 9,2,8

XSMB Thứ 3, ngày 25/02/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37376
12891
22279
64999
31411
55239
92987
31305
21887
46023
9693
9579
0168
4861
8140
1306
9418
4642
9004
6377
948
266
172
50
76
24
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6,4 1,8 3,4 9,6 0,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 8,1,6 6,9,9,7,2,6 7,7 1,9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 18/02/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
06616
32033
10879
99942
63475
76892
07176
13773
23291
52816
7953
6150
7212
0409
7326
8802
2501
6687
3471
8773
270
964
103
48
41
40
59
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,1,3 6,6,2 6 3 2,8,1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,9 4 9,5,6,3,1,3,0 7 2,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86