xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 22/09/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
87486
91069
65300
14647
04126
79476
78861
75217
65897
49586
1687
5488
3167
3158
5874
9738
5945
5309
4693
8233
384
090
746
06
25
86
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,6 7 6,5 8,3 7,5,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 9,1,7 6,4 6,6,7,8,4,6,0 7,3,0

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 15/09/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
23030
91709
85782
29769
50289
02032
55341
84037
50453
54763
4521
2118
0952
5967
2611
9343
3439
4487
2006
1729
511
959
654
18
35
08
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,6,8 8,1,1,8 1,9 0,2,7,9,5 1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,2,9,4,2 9,3,7 - 2,9,7 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 08/09/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
22022
53249
12116
21873
73594
75334
35205
23355
08743
18255
4757
1591
8512
8391
1817
1409
3198
0564
3655
6933
591
558
069
85
56
31
83
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9 6,2,7 2 4,3,1 9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,5,7,5,8,6 4,9 3 5,3 4,1,1,8,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 01/09/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
62557
41211
58893
44992
27387
26552
70599
15319
09578
66872
2999
7056
8545
4867
8145
3967
5949
2832
1472
7114
282
246
571
56
40
93
59
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,9,4 - 2 5,5,9,6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2,6,6,9 7,7 8,2,2,1 7,2 3,2,9,9,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 25/08/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
67659
14080
10512
26074
53006
71219
29831
95485
40806
27626
1790
4999
7730
3038
6244
4143
2399
0261
1812
5684
488
227
752
83
61
90
23
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6 2,9,2 6,7,3 1,0,8 4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2 1,1 4 0,5,4,8,3 0,9,9,0

XSMB Thứ 3, ngày 18/08/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
72437
05561
71542
25911
49204
74593
32110
40098
73747
68006
3014
7045
9484
0164
3140
9652
3555
3449
5203
9398
957
879
639
04
52
47
07
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6,3,4,7 1,0,4 - 7,9 2,7,5,0,9,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,7,2 1,4 9 4 3,8,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 11/08/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
40128
22936
71459
13299
44345
17208
35259
45773
20028
34352
3639
5967
4143
2730
6252
4375
6926
3812
2352
0883
177
138
002
03
25
23
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,2,3 2 8,8,6,5,3 6,9,0,8 5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9,2,2,2 7 3,5,7 3 9,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86