xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 17/10/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
84824
47855
46751
18333
54164
49072
02712
47384
13923
27555
0478
2524
1115
6106
4989
8771
3257
7232
3749
7111
573
565
952
61
85
76
06
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6 2,5,1 4,3,4 3,2 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1,5,7,2 4,5,1 2,8,1,3,6 4,9,5 -

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 10/10/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
62571
14111
52640
72477
22624
85555
31666
72358
04216
34556
3857
2177
5423
5371
2871
7386
9887
7842
9282
7030
284
309
259
54
69
47
68
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 1,6 4,3 0 0,2,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,8,6,7,9,4 6,9,8 1,7,7,1,1 6,7,2,4 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 03/10/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75648
02304
07250
95926
33043
04324
87213
45872
49902
78730
0137
8602
6525
1846
6867
0261
2631
9919
6916
5270
893
053
354
61
55
52
34
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,2,2 3,9,6 6,4,5 0,7,1,4 8,3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,3,4,5,2 7,1,1 2,0 - 3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 26/09/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35043
15189
02658
50030
61729
29840
82499
40288
33875
50530
5914
5965
5885
7557
2974
9912
1914
8079
5234
4027
505
207
916
13
96
95
94
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7 4,2,4,6,3 9,7 0,0,4 3,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7 5 5,4,9 9,8,5 9,6,5,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 19/09/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68546
02071
91775
71254
03608
83154
95409
27068
66806
88990
0934
4449
1586
5011
3774
0512
5726
6913
1017
7769
825
367
700
14
69
98
18
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9,6,0 1,2,3,7,4,8 6,5 4 6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4 8,9,7,9 1,5,4 6 0,8

XSMB Thứ 3, ngày 12/09/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
76795
12254
54000
19673
52987
03110
27796
52148
48390
34546
1740
8384
6598
3948
7522
9097
9423
6668
2260
8613
790
590
316
82
37
16
96
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 0,3,6,6 2,3 7 8,6,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 8,0 3 7,4,2 5,6,0,8,7,0,0,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 05/09/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70059
75852
47728
28558
51762
44282
88798
91933
63096
16183
1567
2411
8252
6538
1626
6860
0499
0977
0827
1001
064
425
450
29
58
23
60
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 1 8,6,7,5,9,3 3,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2,8,2,0,8 2,7,0,4,0 7 2,3 8,6,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so