xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 20/03/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61165
44567
27798
30957
77438
90113
86427
52833
20583
52033
6943
4927
0344
0106
5148
8712
7925
4946
9146
3357
840
332
188
37
36
33
77
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 3,2 7,7,5 8,3,3,2,7,6,3 3,4,8,6,6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,7 5,7 7 3,8 8

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 13/03/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58507
78398
47369
15246
51446
01180
62560
55375
37263
30151
0004
9608
5898
0727
0209
7641
8392
0926
1259
1744
092
095
262
57
73
25
28
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,4,8,9 - 7,6,5,8 - 6,6,1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9,7 9,0,3,2 5,3 0 8,8,2,2,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 06/03/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
93060
79907
58018
97198
77895
77488
03695
04485
99691
97185
1093
4879
9583
4975
2455
7766
1097
8824
4779
8163
048
815
495
17
65
58
94
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 8,5,7 4 - 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,8 0,6,3,5 9,5,9 8,5,5,3 8,5,5,1,3,7,5,4

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 27/02/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36366
92352
88884
12671
28352
65625
57562
65346
34798
38384
3803
1723
7207
2276
9296
6468
0633
9619
1839
0727
582
895
346
53
79
32
11
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,7 9,1 5,3,7 3,9,2 6,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2,3 6,2,8 1,6,9 4,4,2 8,6,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 20/02/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38528
11234
77412
48500
37258
51733
78515
92803
69542
34376
9311
6446
0314
4091
1923
1592
4683
6074
2330
1001
813
084
209
85
14
90
83
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3,1,9 2,5,1,4,3,4 8,3 4,3,0 2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 - 6,4 3,4,5,3 1,2,0

XSMB Thứ 3, ngày 13/02/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56489
57966
67123
59792
92789
63951
07949
97166
53157
61225
3063
1152
4902
4131
5424
7295
4776
1623
3822
1587
335
553
556
20
78
49
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 - 3,5,4,3,2,0 1,5 9,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7,2,3,6 6,6,3 6,8 9,9,7,0 2,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 06/02/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68495
10348
13926
28933
05058
03386
86702
53471
39313
79780
1485
0837
7593
4217
2760
8804
1151
3299
5766
0458
336
173
388
18
54
11
98
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4 3,7,8,1 6 3,7,6 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,1,8,4 0,6 1,3 6,0,5,8 5,3,9,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so