xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 15/08/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07631
29543
77334
81566
62394
34900
86591
24679
44490
32782
4064
0829
9593
4183
1366
1370
1987
1279
3965
2296
475
881
981
28
91
12
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 2 9,8 1,4 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,4,6,5 9,0,9,5 2,3,7,1,1 4,1,0,3,6,1,5

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 08/08/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
46433
06453
45793
45987
46450
07165
23846
73211
72663
14090
8152
5320
7778
1657
0699
2374
7607
4549
4230
2454
739
287
977
19
93
05
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 1,9 0 3,0,9 6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,2,7,4 5,3 8,4,7,6 7,7 3,0,9,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 01/08/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
96565
38936
58059
58601
91738
27578
47256
79558
68868
77580
2478
7158
7235
1298
8904
1522
2254
6766
1584
9030
760
289
885
33
74
91
72
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,4 - 2 6,8,5,0,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,6,8,8,4 5,8,6,0 8,8,4,2 0,4,9,5 8,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 25/07/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97164
62520
42790
06652
61136
35200
54058
46916
17582
33371
2081
8807
3043
8397
2457
4110
0580
1061
9266
9170
183
704
123
04
21
79
70
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,7,4,4 6,0 0,3,1 6 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,8,7 4,1,6 1,0,9,0 2,1,0,3 0,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 18/07/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
11666
21940
67322
45355
11731
06403
74514
76687
58422
99459
6081
1943
5283
7400
1616
1882
8991
9743
3619
1379
960
743
238
92
95
47
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0 4,6,9,9 2,2 1,8 0,3,3,3,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,9 6,0 9 7,1,3,2 1,2,5

XSMB Thứ 3, ngày 11/07/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69010
67993
07243
74222
43563
25645
38603
94196
84686
65992
4388
2558
1103
1164
6881
9736
1748
2761
6639
5634
638
746
199
91
81
63
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,3 0 2 6,9,4,8 3,5,8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 3,4,1,3 - 6,8,1,1,0 3,6,2,9,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 04/07/2017 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89148
97138
14580
51157
27070
71380
73711
20477
09438
94621
0481
9242
1434
2898
7337
2315
7172
0241
7744
4706
910
244
248
35
88
99
00
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,0 1,5,0 1 8,8,4,7,5 8,2,1,4,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 - 0,7,2 0,0,1,8 8,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so