xs

XSMB Thứ 3

XSMB Thứ 3, ngày 14/08/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
79386
76807
37122
24309
70623
15810
83130
02198
93673
74266
1373
5578
4143
7548
3898
4208
3219
6080
3781
0124
827
982
155
41
51
25
14
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,9,8 0,9,4 2,3,4,7,5 0 3,8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1 6 3,3,8 6,0,1,2 8,8

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 07/08/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
12723
66716
23425
28390
42133
40549
21463
61965
54581
95633
7689
5946
3549
3665
7369
8084
5492
2228
3402
5867
686
993
643
79
58
97
77
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 6 3,5,8 3,3 9,6,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 3,5,5,9,7 9,7 1,9,4,6 0,2,3,7

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 31/07/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28236
77456
36893
89823
15446
84232
72103
25666
46392
67876
0301
8076
7202
5826
7274
3516
7737
4944
0777
6783
139
242
061
70
86
48
51
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1,2 6 3,6 6,2,7,9 6,4,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1 6,1 6,6,4,7,0 3,6 3,2

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 24/07/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91570
97669
97482
01367
06934
15127
70523
71273
24495
77319
5016
9075
2963
6279
6086
1042
6591
1862
0141
2532
087
440
144
21
08
81
96
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 9,6 7,3,1 4,2 2,1,0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,7,3,2 0,3,5,9 2,6,7,1 5,1,6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 17/07/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
88323
12739
33074
36293
66566
88487
05131
09596
71509
48275
1516
9035
8650
5997
6839
4460
6258
2707
6424
3259
052
972
116
19
74
88
17
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7 6,6,9,7 3,4 9,1,5,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8,9,2 6,0 4,5,2,4 7,8 3,6,7

XSMB Thứ 3, ngày 10/07/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
76157
85182
39521
44012
58949
87866
49510
71715
59256
77348
5875
6500
9322
3512
7307
2994
0342
6331
2435
6240
256
275
169
54
81
06
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,7,6 2,0,5,2 1,2 1,5 9,8,2,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,6,6,4 6,9 5,5 2,1 4,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, ngày 03/07/2018 mở thưởng tại Quảng Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09530
32834
96513
27795
80280
66092
66619
72429
88243
06863
8420
8283
7114
7851
4444
4704
1159
0361
1658
8926
095
668
559
34
48
35
44
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 3,9,4 9,0,6 0,4,4,5 3,4,8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9,8,9 3,1,8 - 0,3 5,2,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so