xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, ngày 22/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31635
94144
14202
22957
37202
07147
46919
50485
34777
47286
7964
4405
0167
7978
5981
7847
3402
6945
2838
1600
888
094
338
39
99
73
00
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,5,2,0,0 9 - 5,8,8,9 4,7,7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 4,7 7,8,3 5,6,1,8 4,9

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 15/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
22819
20823
46041
84326
64735
82655
66476
49302
17047
45587
2938
1239
2553
2370
1355
2398
3873
8551
0408
7133
432
908
213
81
18
33
17
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,8,8 9,3,8,7 3,6 5,8,9,3,2,3 1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,3,5,1 - 6,0,3 7,1 8

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 08/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36128
26736
96881
19959
10025
44711
57752
37464
74913
61368
6273
4768
6316
8559
1138
5803
4730
2198
4767
1587
810
681
188
90
89
15
24
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 1,3,6,0,5 8,5,4 6,8,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2,9 4,8,8,7 3 1,7,1,8,9 8,0

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 01/05/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34641
56596
81188
95672
13683
44507
57885
99753
72552
85043
3194
7018
6023
5632
6205
2598
5631
4785
1752
7941
520
759
474
93
81
63
54
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 8 3,0 2,1 1,3,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,2,2,9,4 3 2,4 8,3,5,5,1 6,4,8,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 24/04/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61229
64831
00868
27719
81881
44597
54140
81218
08382
42866
1063
1175
0196
0033
6405
2895
6775
0923
8548
5912
458
651
973
30
90
52
01
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,1 9,8,2 9,3 1,3,0 0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,1,2 8,6,3 5,5,3 1,2 7,6,5,0

XSMB Thứ 4, ngày 17/04/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61619
32144
77208
66550
91501
98288
21382
00556
70906
63432
3248
7212
9273
2562
0079
1867
5023
4816
8877
2133
498
524
579
51
16
49
94
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1,6 9,2,6,6 3,4 2,3 4,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6,1 2,7 3,9,7,9 8,2 8,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 10/04/2019 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
05284
67799
64046
29695
18232
75049
91776
64971
03866
60126
0682
8612
9802
9965
2066
4932
3722
9806
2243
1470
413
594
104
52
99
13
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,4 2,3,3 6,2 2,2,6 6,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 6,5,6 6,1,0 4,2 9,5,4,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86