xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, ngày 25/03/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54296
54643
85240
19833
47082
32268
46213
34273
56000
09457
5564
0066
2488
4437
7455
3884
3745
8018
4711
4882
184
517
673
68
19
21
48
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 3,8,1,7,9 1 3,7 3,0,5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 8,4,6,8 3,3 2,8,4,2,4 6

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 18/03/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81489
16279
16833
13453
33416
18422
62872
73341
70559
86064
1492
1565
5294
7895
2797
2218
9847
4788
1000
7626
251
694
594
12
54
28
90
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 6,8,2 2,6,8 3 1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9,1,4 4,5 9,2 9,8 2,4,5,7,4,4,0

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 11/03/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29224
68194
43580
38840
08329
31050
05198
46360
11025
51779
0725
2359
2302
6234
4629
1141
8702
0626
9691
8499
445
065
174
45
79
21
11
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2 1 4,9,5,5,9,6,1 4 0,1,5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9 0,5 9,4,9 0 4,8,1,9

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 04/03/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51223
77441
02185
05377
96983
92114
30946
32779
10349
83058
7197
0353
4493
7508
9413
6577
6324
2265
2398
4204
159
698
754
50
31
38
61
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4 4,3 3,4 1,8 1,6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3,9,4,0 5,1 7,9,7 5,3 7,3,8,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 26/02/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
23146
98019
87234
29114
91980
99298
92782
18805
91851
02412
9570
4164
8316
1663
1814
6391
8882
5430
7287
3653
403
810
362
83
96
47
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,3 9,4,2,6,4,0,9 - 4,0 6,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,3 4,3,2 0 0,2,2,7,3 8,1,6

XSMB Thứ 4, ngày 19/02/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90398
38353
12735
48565
16557
64873
58369
16733
89160
33499
2676
3211
4182
2239
1410
9893
6515
8217
3450
8057
345
359
475
85
37
52
50
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,0,5,7 - 5,3,9,7 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,7,0,7,9,2,0 5,9,0 3,6,5 2,5 8,9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 12/02/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19747
36897
52338
58777
48048
58519
57844
18354
30165
42681
1696
8880
0159
6349
8361
8029
2755
9397
3422
0364
368
843
762
64
71
47
49
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9 9,2 8 7,8,4,9,3,7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,5 5,1,4,8,2,4 7,1 1,0 7,6,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86