xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, ngày 18/10/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89570
82009
15073
76194
40503
11653
56463
14935
82209
61266
1060
6443
1009
7138
8514
9470
1563
5565
5668
0977
926
202
752
32
59
35
96
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3,9,9,2 4 6 5,8,2,5 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,2,9 3,6,0,3,5,8 0,3,0,7 - 4,6

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 11/10/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00090
84178
55911
27775
68828
04259
59502
15331
66330
09068
3193
6224
3312
7409
5634
3157
9126
5965
0618
3606
465
148
156
01
07
43
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9,6,1,7 1,2,8 8,4,6 1,0,4 8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,7,6 8,5,5 8,5 - 0,3,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 04/10/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09379
72295
70781
50477
34619
04066
28995
77171
12995
52446
7871
8335
3872
3731
0704
3320
9946
7442
1790
3505
584
250
793
23
60
73
18
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,5 9,8 0,3 5,1 6,6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 6,0 9,7,1,1,2,3 1,4 5,5,5,0,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 27/09/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
62777
72641
42350
70901
01733
88731
13764
07816
44780
19697
5034
2185
6856
8072
2952
1574
1798
2439
5745
5109
931
829
521
51
99
98
62
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,9 6 9,1 3,1,4,9,1 1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6,2,1 4,2 7,2,4 0,5 7,8,9,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 20/09/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07873
59472
89795
29700
65810
85183
80242
49512
96035
55050
1677
4321
6545
8887
0872
4060
4191
7732
9562
9499
145
221
165
50
95
97
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 0,2 1,1 5,2 2,5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0 0,2,5 3,2,7,2,6 3,7 5,1,9,5,7

XSMB Thứ 4, ngày 13/09/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
64060
77124
10057
66512
67988
35206
58389
82060
19839
27969
5295
2557
6540
8718
8724
4795
4399
3662
3259
5534
238
399
724
82
04
69
73
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4 2,8 4,4,4 9,4,8 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,7,9 0,0,9,2,9 3 8,9,2 5,5,9,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 06/09/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34369
38830
66977
81491
49213
63826
49920
22266
47089
92295
6253
1785
2801
2370
9328
1787
3833
3214
3308
0036
946
501
369
62
40
77
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8,1 3,4 6,0,8 0,3,6 6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 9,6,9,2 7,0,7,6 9,5,7 1,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so