xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, ngày 28/06/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
82194
95769
42126
74640
40621
82427
14207
56410
45707
99193
8628
1762
7489
3273
8696
1082
1261
3600
3906
3854
643
539
255
08
78
68
34
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7,0,6,8 0 6,1,7,8 9,4 0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,5 9,2,1,8 3,8 9,2 4,3,6

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 21/06/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35572
72142
60108
97897
58680
73359
55150
10500
19280
94817
1343
4515
0673
7220
3372
0634
7507
2249
8919
3093
316
434
683
43
55
35
90
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,0,7 7,5,9,6 0 4,4,5 2,3,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0,5 - 2,3,2 0,0,3 7,3,0

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 14/06/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
40909
84829
42821
45194
80601
64206
04182
71606
73646
64748
9856
4675
4639
0389
8462
1125
1333
7241
3010
9058
899
366
687
27
70
15
32
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,1,6,6 0,5 9,1,5,7 9,3,2 6,8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8 2,6 5,0 2,9,7 4,9

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 07/06/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35870
58684
10480
90593
22998
98712
87938
61348
99680
20394
0440
9718
2648
0663
9024
2810
2959
1649
4915
6175
862
175
754
76
15
36
78
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,8,0,5,5 4 8,6 8,0,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4 3,2 0,5,5,6,8 4,0,0 3,8,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 31/05/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
32266
75201
65642
20982
99542
61205
14090
51854
54038
69587
0606
0408
7250
1593
7066
0382
6379
9729
0992
5354
332
662
129
48
84
18
49
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,5,6,8 8 9,9 8,2 2,2,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0,4 6,6,2 9 2,7,2,4 0,3,2

XSMB Thứ 4, ngày 24/05/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31099
01518
28670
86299
79991
20733
87259
28344
74901
05516
9750
8213
2802
9871
0934
6364
5180
4270
7924
6609
977
671
638
23
41
67
83
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2,9 8,6,3 4,3 3,4,8 4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0 4,7 0,1,0,7,1 0,3 9,9,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 17/05/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89370
73044
91392
78850
06858
03361
47744
93298
42624
39990
4773
8133
5864
2201
5540
2870
5563
9150
8172
5631
069
936
829
26
99
13
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 3 4,9,6 3,1,6,6 4,4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8,0 1,4,3,9 0,3,0,2 - 2,8,0,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so