xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, ngày 14/03/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90354
08135
78392
38911
77771
56759
38562
99380
54549
06840
7740
8977
9890
7693
0727
7739
3343
8907
0891
7125
251
088
423
29
75
06
54
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6 1 7,5,3,9 5,9 9,0,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,1,4 2 1,7,5 0,8 2,0,3,1

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 07/03/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
85983
16814
44750
67850
22649
89258
86950
51340
23486
11418
7713
9110
3341
7024
8581
3660
1468
1742
7414
0007
005
602
372
94
06
35
82
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5,2,6 4,8,3,0,4 4 5 9,0,1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0,8,0 0,8 2 3,6,1,2 4

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 28/02/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
71657
84700
16392
62229
73686
30479
43699
51572
62815
14625
1915
0637
2911
5413
0491
2987
1792
7133
6978
3660
387
786
585
82
56
87
61
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,5,1,3 9,5 7,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,6 0,1 9,2,8 6,7,7,6,5,2,7 2,9,1,2

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 21/02/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29059
31161
87842
53997
73354
78277
25794
90657
74610
37523
3375
3443
0061
2797
2897
9027
2330
0051
8438
0841
848
437
617
06
05
85
77
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5 0,7 3,7 0,8,7 2,3,1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,7,1 1,1 7,5,7 5 7,4,7,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 14/02/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83871
40506
12326
92120
63628
97664
85587
15577
78641
45273
6382
3993
6696
0900
9938
5855
2502
1005
6094
0552
895
284
815
50
60
15
12
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,0,2,5 5,5,2 6,0,8 8 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2,0 4,0 1,7,3 7,2,4 3,6,4,5

XSMB Thứ 4, ngày 07/02/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74825
35277
53717
95181
49706
95752
86684
28560
95901
37401
9693
4415
0004
6255
3773
1888
3288
1296
2450
1979
272
243
232
92
64
12
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,1,1,4 7,5,2 5 2 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,0 0,4 7,3,9,2 1,4,8,8,0 3,6,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 31/01/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74348
51973
34847
46622
08327
15882
30660
28221
74323
54547
9454
2153
5289
4551
3943
1770
8009
8746
3574
2588
350
515
184
75
86
03
10
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 5,0 2,7,1,3 - 8,7,7,3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3,1,0 0 3,0,4,5 2,9,8,4,6 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so