xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, ngày 10/01/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
94944
30400
49284
16733
26814
61980
13420
97997
77837
35282
9476
0548
2413
3274
1350
3056
8620
5084
2459
7033
988
433
810
72
04
48
45
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4 4,3,0 0,0 3,7,3,3 4,8,8,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6,9 - 6,4,2 4,0,2,4,8 7

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 03/01/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
11717
99088
03178
65789
74050
56257
98629
31104
38574
57589
9474
0522
1505
1608
9928
4618
4896
1660
9299
3062
360
656
556
81
72
64
23
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,5,8 7,8 9,2,8,3 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7,6,6 0,2,0,4 8,4,4,2 8,9,9,1 6,9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 27/12/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
84416
81974
41981
58301
44980
31398
41202
14501
16020
78865
3111
3197
4328
2836
2430
5808
4849
6214
7580
6407
252
932
114
08
52
25
98
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2,1,8,7,8 6,1,4,4 0,8,5 6,0,2 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2 5 4 1,0,0 8,7,8

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 20/12/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
94568
46385
72705
11971
04502
12041
36482
54962
26080
99067
9447
3297
4434
8342
1560
9053
2176
1579
3931
8988
542
747
367
22
29
21
44
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,2 - 2,9,1 4,1 1,7,2,2,7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 8,2,7,0,7 1,6,9 5,2,0,8 7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 13/12/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35272
31474
07525
23509
16903
45026
26255
27388
62007
92556
9426
0150
2986
0713
8263
9060
5197
2054
6657
0918
876
019
551
27
86
14
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3,7 3,8,9,4 5,6,6,7 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6,0,4,7,1 3,0,6 2,4,6 8,6,6 7

XSMB Thứ 4, ngày 06/12/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
02564
14248
24930
34525
37913
01975
95136
74257
53435
27651
9975
8953
3641
0780
1417
9625
9784
7321
1899
1536
809
980
169
08
85
87
92
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8 3,7 5,5,1 0,6,5,6 8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,3 4,9 5,5 0,4,0,5,7 9,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 29/11/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95375
37847
81939
10577
26430
79285
01711
03658
76856
41238
0893
6730
5122
9837
9003
2733
3370
1271
3533
7034
261
517
307
45
34
81
40
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,7 1,7 2 9,0,8,0,7,3,3,4,4 7,5,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6 1 5,7,0,1 5,1 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so