xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, ngày 23/05/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37544
86683
89324
68549
08603
29724
08391
34033
25487
53176
3567
9251
2471
6977
3916
0472
3873
9966
9940
5142
672
222
661
82
17
99
94
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 6,7 4,4,2 3 4,9,0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 7,6,1 6,1,7,2,3,2 3,7,2 1,9,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 16/05/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
71470
78591
78911
26654
78882
05427
75548
53914
52471
03612
2208
6595
4544
4188
5353
5831
8111
4542
1083
2357
388
877
913
38
67
39
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 1,4,2,1,3 7 1,8,9,6 8,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3,7 7 0,1,7 2,8,3,8 1,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 09/05/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55560
06269
96219
06098
43974
16301
80187
81569
44081
47011
6064
0512
1552
7749
5541
3301
4014
8606
8502
3207
896
212
638
98
89
67
00
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1,6,2,7,0 9,1,2,4,2 - 8 9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 0,9,9,4,7 4 7,1,9 8,6,8

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 02/05/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
03379
38379
11134
86631
80774
60439
12881
11334
65352
74497
4215
4288
3755
8555
6971
5781
6639
5878
7276
9823
510
769
911
33
16
71
38
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,0,1,6 3 4,1,9,4,9,3,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,5 9 9,9,4,1,8,6,1 1,8,1 7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 25/04/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
26550
29832
77662
58122
25242
48879
52017
72008
10032
96515
8040
0591
5337
1115
5929
0387
1994
6644
6227
6337
019
154
662
75
97
59
79
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 7,5,5,9 2,9,7 2,2,7,7 2,0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,4,9 2,2 9,5,9 7 1,4,7

XSMB Thứ 4, ngày 18/04/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
73822
51221
65572
89121
39136
29896
62517
37994
33932
98555
3435
0923
6160
8109
3035
9686
6195
5803
4138
8943
739
934
618
34
82
14
86
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 7,8,4 2,1,1,3 6,2,5,5,8,9,4,4 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 0 2 6,2,6 6,4,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 11/04/2018 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34765
37684
88097
71397
90794
85500
13073
55783
09241
48459
0851
9181
8483
5890
5863
1549
7222
0516
5118
2325
349
546
060
31
41
11
90
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 6,8,1 2,5 1 1,9,9,6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,1 5,3,0 3 4,3,1,3 7,7,4,0,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so