xs

XSMB Thứ 4

XSMB Thứ 4, ngày 16/08/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28985
16167
15427
09579
59586
69859
92586
77357
74449
76642
0876
1927
3992
5174
9173
0238
3943
2556
7173
7225
214
801
309
10
61
95
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,9 4,0 7,7,5 8 9,2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,7,6,2 7,1 9,6,4,3,3 5,6,6 2,5

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 09/08/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89716
00595
92957
17359
52375
11402
12036
47286
83750
80247
0498
9522
1498
6419
4984
5967
0968
5464
2489
8698
315
974
100
76
90
36
57
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,0 6,9,5 2 6,6 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,9,0,7 7,8,4 5,4,6 6,4,9 5,8,8,8,0

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 02/08/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60280
62587
70292
61894
73780
93422
33180
12052
80057
57434
0289
6390
2600
2517
7317
5848
3578
5058
3274
9494
854
210
604
64
82
14
34
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4 7,7,0,4 2 4,4 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7,8,4 4 8,4 0,7,0,0,9,2 2,4,0,4

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 26/07/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
79967
92254
56521
13218
70534
53693
05663
70980
72111
56472
9189
9243
9524
4821
8909
7849
8529
1056
8328
0207
744
902
065
97
88
75
26
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7,2 8,1 1,4,1,9,8,6 4 3,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,6 7,3,5 2,5 0,9,8 3,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 19/07/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66937
05181
05920
86780
62749
76456
10911
40161
86714
30486
4101
5655
3905
5931
6332
3211
1932
7296
1182
4127
187
399
492
18
36
56
34
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,5 1,4,1,8 0,7 7,1,2,2,6,4 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5,6 1 - 1,0,6,2,7 6,9,2

XSMB Thứ 4, ngày 12/07/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
45712
76019
71317
21295
36351
94674
47995
34328
10961
11707
7060
8070
3276
6060
7882
8106
7966
4037
6931
4880
705
708
307
41
48
19
08
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6,5,8,7,8 2,9,7,9 8 7,1 1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 1,0,0,6 4,0,6 2,0 5,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 4, ngày 05/07/2017 mở thưởng tại Bắc Ninh

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
72716
97658
62059
28275
01950
64448
73670
16706
52181
94404
2191
0340
1445
0682
2866
9048
1420
7991
0159
2668
878
187
296
24
50
77
30
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4 6 0,4 0 8,0,5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,9,0,9,0 6,8 5,0,8,7 1,2,7 1,1,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so