xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, ngày 11/07/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
67166
62015
19632
96225
42791
84870
27572
06346
25777
39988
1065
8325
4740
5483
6058
7722
8000
6600
5057
7119
271
857
902
24
08
38
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0,2,8 5,9 5,5,2,4 2,8 6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7,7 6,5 0,2,7,1 8,3,4 1

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 04/07/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19120
63741
38353
93296
29158
64899
76760
15050
12602
24702
0525
1282
2047
3072
1351
9763
0857
6857
7965
6430
968
096
507
95
31
88
13
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,7 3 0,5 0,1 1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,8,0,1,7,7 0,3,5,8 2 2,8 6,9,6,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 27/06/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51776
72323
34926
74307
98856
49064
54649
90065
27047
58920
3166
9702
5755
7064
6286
3734
7471
7131
4168
1054
317
955
227
88
20
75
04
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,2,4 7 3,6,0,7,0 4,1 9,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5,4,5 4,5,6,4,8 6,1,5 6,8 -

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 20/06/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
25132
62479
76620
28020
77936
73016
41714
84749
40382
53952
0553
9029
7828
8713
6440
7413
1958
6687
6379
3140
697
548
461
09
53
87
97
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 6,4,3,3 0,0,9,8 2,6 9,0,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,8,3 1 9,9 2,7,7 7,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 13/06/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69759
56608
41985
96681
57864
98050
38517
00934
99499
10734
8182
3166
0799
8724
7890
2353
5078
7163
6480
9905
846
629
583
22
16
93
18
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,5 7,6,8 4,9,2 4,4 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0,3 4,6,3 8 5,1,2,0,3 9,9,0,3

XSMB Thứ 5, ngày 06/06/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35740
86961
18407
61706
20242
86652
29917
55302
78013
25751
6017
2982
1612
6484
2610
7765
3735
9778
3828
7581
754
517
447
15
67
95
34
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6,2 7,3,7,2,0,7,5 8 5,4 0,2,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1,4 1,5,7 8 2,4,1 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 30/05/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
47625
24130
57549
85886
08983
13551
35420
13492
77449
60923
4146
4483
1089
5673
2814
6912
3335
3683
9284
3920
776
740
596
56
90
76
16
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,2,6 5,0,3,0 0,5 9,9,6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,6 - 3,6,6 6,3,3,9,3,4 2,6,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86