xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, ngày 17/08/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
36271
68069
15403
91179
07887
24833
81101
03453
09655
10937
4947
1551
6829
8512
1485
0489
7275
8705
6790
4333
904
011
138
95
75
12
99
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1,5,4 2,1,2 9 3,7,3,8 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5,1 9 1,9,5,5 7,5,9 0,5,9

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 10/08/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35757
25582
83124
24408
82081
32408
65857
50582
61448
67640
7910
7019
6972
8843
1732
2987
8087
0611
6404
0046
307
717
551
73
53
77
44
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,8,4,7 0,9,1,7 4 2 8,0,3,6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,7,1,3 - 2,3,7 2,1,2,7,7 -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 03/08/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54613
71358
17544
12731
24248
54123
29441
87483
03069
56743
8831
6731
7947
3377
4409
1189
5360
2910
9568
2694
054
696
238
67
42
19
21
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 3,0,9 3,1 1,1,1,8 4,8,1,3,7,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4 9,0,8,7 7 3,9 4,6

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 27/07/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77333
49942
14618
91289
93516
47122
01159
79247
06203
32985
5260
4869
7642
6584
5502
3974
6820
4835
1053
1787
753
564
692
47
72
82
29
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,2 8,6 2,0,9 3,5 2,7,2,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3,3 0,9,4 4,2 9,5,4,7,2 2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 20/07/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
11733
36014
33778
36442
37074
42451
75667
50505
39589
91165
7974
6867
6370
8936
5711
3691
0121
9851
5537
3494
655
524
319
34
56
28
64
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 4,1,9 1,4,8 3,6,7,4 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1,5,6 7,5,7,4 8,4,4,0 9 1,4

XSMB Thứ 5, ngày 13/07/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
07831
64234
23950
87901
10218
12440
54564
72479
64391
42106
3720
9821
8673
5467
2095
8914
5730
4098
1442
2314
609
708
157
15
61
23
57
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6,9,8 8,4,4,5 0,1,3 1,4,0 0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7,7 4,7,1 9,3 - 1,5,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 06/07/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
88882
55328
21763
62698
93691
21124
69985
74626
37595
91974
6468
6595
9379
7754
4680
1178
1219
3060
1720
9429
641
772
645
94
88
73
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,9 8,4,6,0,9 - 1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 3,8,0 4,9,8,2,3 2,5,0,8 8,1,5,5,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so