xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, ngày 14/12/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
21487
95978
38396
26954
66682
38596
66195
54063
07635
89913
1562
0096
3358
2741
4988
0249
3204
2176
7254
9156
007
824
401
93
68
56
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,1 3 4 5 1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8,4,6,6 3,2,8 8,6 7,2,8,0 6,6,5,6,3

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 07/12/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
08953
45609
16279
17899
58135
91267
78615
19440
36984
36831
5327
2074
5989
5827
0561
4157
4735
0333
3024
3273
592
442
213
65
98
01
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,1 5,3 7,7,4 5,1,5,3 0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,7 7,1,5,6 9,4,3 4,9 9,2,8

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 30/11/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51750
19182
00081
96687
86805
18805
06045
91328
52780
33000
1181
1701
9344
6219
1983
2351
9514
4500
8818
7468
941
659
915
31
45
97
51
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5,0,1,0 9,4,8,5 8 1 5,4,1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,1,9,1 8 - 2,1,7,0,1,3 7

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 23/11/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80062
76943
41248
25895
09157
42593
79187
67628
12490
08833
8567
6951
6852
2662
9671
4930
1594
1372
6242
3519
804
189
537
87
55
26
16
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 9,6 8,6 3,0,7 3,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,2,5 2,7,2 1,2 7,9,7 5,3,0,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 16/11/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
24750
79651
48686
74981
74746
15197
68457
64626
31017
10599
6749
3943
3212
6968
5273
3287
6159
6971
0045
1416
158
280
016
50
31
59
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,2,6,6 6 1 6,9,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,1,7,9,8,0,9 8 3,1 6,1,7,0 7,9,5

XSMB Thứ 5, ngày 09/11/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04327
25247
37762
44298
91332
31663
70765
31498
88857
29694
2254
8452
7904
3714
3864
5552
3154
7942
9825
8375
105
164
500
21
69
79
77
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,5,0 4 7,5,1 2 7,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,4,2,2,4 2,3,5,4,4,9 5,9,7 - 8,8,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 02/11/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99761
02173
36782
31342
00159
93844
04967
24127
89297
92798
6597
4593
2700
5041
2058
6827
9112
9987
0528
5249
988
568
458
50
53
17
05
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5 2,7 7,7,8 - 2,4,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,8,8,0,3 1,7,8 3 2,7,8 7,8,7,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so