xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, ngày 15/03/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
46416
27906
36998
31805
01280
05914
35543
94308
02920
83986
2642
7281
7152
5097
2431
9007
6147
0437
6339
7056
506
865
806
27
12
86
71
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5,8,7,6,6 6,4,2 0,7 1,7,9 3,2,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6 5 1 0,6,1,6 8,7

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 08/03/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00998
37937
69634
98952
16057
77205
25923
53414
40600
22385
1106
5934
9070
7414
5229
3858
8615
6419
2183
5014
829
218
375
58
41
75
24
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0,6 4,4,5,9,4,8 3,9,9,4 7,4,4 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7,8,8 - 0,5,5 5,3 8

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 01/03/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
94228
65600
73694
73812
55015
58515
05560
36882
89568
13143
0799
7129
1657
8504
8526
6144
0473
2154
1135
7883
924
809
559
24
99
91
12
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4,9 2,5,5,2 8,9,6,4,4 5 3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,4,9 0,8 3 2,3 4,9,9,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 22/02/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69965
48034
58813
25488
81810
68220
02324
66167
74024
47113
6591
0834
4117
0891
6323
7818
9359
0004
5886
0061
471
495
055
09
90
47
65
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,9 3,0,3,7,8 0,4,4,3 4,4 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,5 5,7,1,5 1 8,6 1,1,5,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 08/02/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
68975
46361
13926
61553
61860
29629
26470
25479
96825
85955
7862
7148
7044
0127
1577
5752
2821
3211
8941
4515
676
983
513
98
15
38
85
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,5,3,5 6,9,5,7,1 8 8,4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5,2 1,0,2 5,0,9,7,6 3,5 8

XSMB Thứ 5, ngày 01/02/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
40951
72911
28373
96155
38884
64450
82966
30636
03883
40691
2188
7344
6571
5842
5077
9088
7074
6433
1389
7040
180
804
717
70
42
44
03
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,3 1,7 - 6,3 4,2,0,2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,5,0 6 3,1,7,4,0 4,3,8,8,9,0 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 25/01/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60568
70326
72389
18622
41497
24533
90944
06093
71919
77901
9521
7446
5567
9402
9875
7832
2554
9162
0236
6892
275
091
132
93
00
41
09
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2,0,9 9 6,2,1 3,2,6,2 4,6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 8,7,2 5,5 9 7,3,2,1,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so