xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, ngày 17/05/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
87623
27274
73945
99720
85511
64674
03534
20707
59092
11215
1824
6000
2839
4511
4318
5448
6845
6684
3980
9614
941
427
930
46
52
21
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,0 1,5,1,8,4 3,0,4,7,1 4,9,0 5,8,5,1,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 3 4,4 4,0 2

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 10/05/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69710
79168
67684
91730
43106
78424
89428
75531
32287
50899
5121
4144
8395
7589
9087
5738
2318
6322
6843
3556
499
191
433
18
66
11
06
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6 0,8,8,1 4,8,1,2 0,1,8,3 4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 8,6 - 4,7,9,7 9,5,9,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 03/05/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74902
22464
06978
84431
29760
07937
17689
88974
29966
44388
7179
8516
2222
8930
4402
8725
0704
5589
6542
1648
584
700
946
41
60
16
67
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,4,0 6,6 2,5 1,7,0 2,8,6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,0,6,0,7 8,4,9 9,8,9,4 -

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 26/04/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92986
94699
99876
61323
70029
24325
27063
12466
22223
96411
9012
8051
3394
4525
8846
3012
2768
2667
6533
7729
413
854
555
32
22
57
96
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,2,2,3 3,9,5,3,5,9,2 3,2 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4,5,7 3,6,8,7 6 6 9,4,6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 19/04/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34580
02976
59985
50213
66144
93179
90465
76458
14945
96862
8663
1412
6540
6534
4235
6783
4787
4496
8033
9992
290
154
813
70
31
41
23
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,2,3 3 4,5,3,1 4,5,0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4 5,2,3 6,9,0 0,5,3,7 6,2,0

XSMB Thứ 5, ngày 12/04/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70118
79399
30346
14110
46837
87872
12615
09853
89951
89315
0331
5336
6044
0810
3742
5176
8986
8167
3543
5461
356
676
232
50
08
73
16
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 8,0,5,5,0,6 - 7,1,6,2 6,4,2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,6,0 7,1 2,6,6,3 6 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 05/04/2018 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37294
18441
34500
50110
52810
45767
07407
91528
61584
66582
8746
9746
0913
6900
4650
9897
5864
8577
7718
6082
935
433
855
64
67
65
58
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,7,0 0,0,3,8 8 5,3 1,6,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,5,8 7,4,4,7,5 7 4,2,2 4,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so