xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, ngày 22/06/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98378
73134
25193
90750
40428
81108
29096
19893
15659
19772
8236
3218
1264
7504
4621
6981
1172
0988
5388
4107
851
538
491
70
69
09
49
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4,7,9 8 8,1 4,6,8 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9,1 4,9 8,2,2,0 1,8,8 3,6,3,1

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 15/06/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38171
86762
67325
72464
33710
70003
52875
28995
26085
12643
9882
2645
8515
4325
1784
6006
4659
8983
0950
1190
796
666
043
25
12
84
79
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,6 0,5,2 5,5,5 - 3,5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0 2,4,6 1,5,9 5,2,4,3,4 5,0,6

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 08/06/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29887
94681
33618
87113
95822
39311
36093
43181
28847
53854
9075
8393
8558
2164
7640
5730
1046
0573
4241
5061
085
873
767
74
17
94
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,3,1,7 2 0 7,0,6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8 4,1,7 5,3,3,4,6 7,1,1,5 3,3,4

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 01/06/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
98130
13986
06154
56366
36558
68777
78805
08491
75795
80149
5011
5848
0751
8786
0400
8009
8507
8993
9774
0275
825
696
678
33
23
17
15
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0,9,7 1,7,5 5,3 0,3 9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8,1 6 7,4,5,8 6,6 1,5,3,6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 25/05/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20369
12726
24512
13248
93976
36952
96482
32584
49607
46493
8009
8438
4929
1383
2677
2389
3382
1437
5181
0146
750
269
052
41
78
87
96
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,9 2 6,9 8,7 8,6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0,2 9,9 6,7,8 2,4,3,9,2,1,7 3,6

XSMB Thứ 5, ngày 18/05/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35236
74548
23357
83721
58993
12639
74328
76510
08724
97274
5541
7539
2487
5535
6979
2775
5332
7431
6271
4145
697
869
680
39
94
84
17
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0,7 1,8,4 6,9,9,5,2,1,9 8,1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 9 4,9,5,1 7,0,4 3,7,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 11/05/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16161
39870
68431
67685
48526
29521
16628
42795
50325
87337
1571
3844
5718
2477
2680
3726
0071
1438
2579
7711
801
799
099
25
58
43
64
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 8,1 6,1,8,5,6,5 1,7,8 4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 1,4 0,1,7,1,9 5,0 5,9,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so