xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, ngày 19/10/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59331
32238
14832
26425
06682
63474
90130
47243
12183
16199
1774
3671
1483
3777
0052
4426
8464
2663
8934
9697
931
850
681
70
53
66
72
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 5,6 1,8,2,0,4,1 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0,3 4,3,6 4,4,1,7,0,2 2,3,3,1 9,7

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 12/10/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
49604
38483
21109
48036
26483
87910
20836
65495
13194
29745
7771
2018
5692
7376
8759
0366
8081
5577
9930
7672
672
062
680
30
71
51
23
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,9 0,8 3 6,6,0,0 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,1 6,2 1,6,7,2,2,1 3,3,1,0 5,4,2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 05/10/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20996
77267
45727
45526
01876
46792
95698
71101
56763
59529
8262
8333
3446
3077
9596
5086
9993
3501
5445
7220
015
184
694
95
07
91
21
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1,7 5 7,6,9,0,1 3 6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,3,2 6,7 6,4 6,2,8,6,3,4,5,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 28/09/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78296
26877
26486
34335
32928
81590
85731
24502
50911
43786
0122
6574
4021
6387
9217
2084
5824
0293
3248
3271
066
682
619
10
77
59
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 1,7,9,0 8,2,1,4 5,1 8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 6 7,4,1,7 6,6,7,4,2 6,0,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 21/09/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
89470
63771
22096
87186
52868
57428
11649
32912
63473
57657
6954
0125
6186
7666
4128
2892
8818
5240
6209
5292
243
852
522
46
15
89
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 2,8,5 8,5,8,2 - 9,0,3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,4,2 8,6 0,1,3 6,6,9 6,2,2,1

XSMB Thứ 5, ngày 14/09/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42140
87660
75019
31394
57036
27948
41855
77125
41070
98551
6876
9798
2679
6455
7428
5659
7198
7115
4903
7035
620
955
201
01
95
61
30
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1,1 9,5 5,8,0 6,5,0 0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1,5,9,5 0,1 0,6,9 - 4,8,8,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 07/09/2017 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
50363
49916
59073
81116
31235
17059
36623
31502
35803
75454
8474
0444
8074
6843
4205
3579
7905
9334
3722
8600
799
161
409
81
16
94
41
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,3,5,5,0,9 6,6,6 3,2 5,4 4,3,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4 3,1 3,4,4,9 1 9,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so