xs

XSMB Thứ 5

XSMB Thứ 5, ngày 17/10/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16461
60560
10958
98368
41858
89840
71070
05064
02809
91444
8278
3049
7147
3777
2300
3153
7445
8515
7837
9339
248
741
073
27
53
73
41
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0 5 7 7,9 0,4,9,7,5,8,1,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8,3,3 1,0,8,4 0,8,7,3,3 - -

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 10/10/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
44946
42387
29469
81886
03221
52983
98992
01917
13602
18974
3283
4309
4840
7724
1728
3204
2160
2005
1920
0759
572
834
653
81
30
29
42
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9,4,5 7 1,4,8,0,9 4,0 6,0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3 9,0 4,2 7,6,3,3,1 2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 03/10/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
17227
10166
42373
61482
48381
57254
84859
30619
30852
40327
3574
3825
4439
8107
2577
6161
3675
2328
5035
9901
351
344
775
59
67
14
92
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1 9,4 7,7,5,8 9,5 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,2,1,9 6,1,7 3,4,7,5,5 2,1 2

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 26/09/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83657
83729
65071
07225
81256
00820
61316
16376
06502
37581
0723
3898
9827
6212
6854
8517
1768
6715
7835
4283
589
092
884
00
85
97
79
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,0 6,2,7,5 9,5,0,3,7 5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,6,4 8 1,6,9 1,3,9,4,5 8,2,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 19/09/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80620
39822
69856
74778
50068
14155
18910
84788
56245
45623
0021
0006
5561
6930
3805
1380
2804
2825
0649
0998
560
879
372
85
27
74
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5,4 0 0,2,3,1,5,7 0 5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5 8,1,0 8,9,2,4 8,0,5,4 8

XSMB Thứ 5, ngày 12/09/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75717
46105
80273
26932
82563
42814
92189
81894
26636
46955
8823
1303
3064
4856
2720
9697
3267
5228
1266
4747
526
221
924
15
64
70
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,3 7,4,5 3,0,8,6,1,4 2,6 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6 3,4,7,6,4 3,0 9,0 4,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, ngày 05/09/2019 mở thưởng tại Hà Nội

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
30051
43294
48137
43790
51700
69689
39971
63070
39403
84610
6240
2853
9803
2312
7985
4203
2255
8178
4899
2794
441
896
157
50
03
16
58
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3,3,3,3 0,2,6 - 7 0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,3,5,7,0,8 - 1,0,8 9,5 4,0,9,4,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86