xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, ngày 23/02/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61444
48915
81984
67377
93182
21719
63464
72184
03048
34348
7359
6060
8852
9547
2695
7980
8798
7792
4314
1756
286
816
555
51
92
21
02
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 5,9,4,6 1 - 4,8,8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2,6,5,1 4,0 7 4,2,4,0,6 5,8,2,2

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 09/02/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18625
75580
67854
78266
53601
21050
15139
98597
28995
71412
7053
4977
2394
0302
6120
8068
4035
5554
8077
5542
781
368
493
56
94
68
50
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2 2 5,0 9,5 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0,3,4,6,0 6,8,8,8 7,7 0,1 7,5,4,3,4

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 02/02/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61573
15068
81305
17862
93687
00186
91229
56941
88798
42216
0275
7725
0274
3400
3173
7480
7872
3797
1422
5730
060
302
004
48
23
69
70
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0,2,4 6 9,5,2,3 0 1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,2,0,9 3,5,4,3,2,0 7,6,0 8,7

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 26/01/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
82445
20544
05617
05935
54781
66814
49277
16230
51047
69991
0072
0863
6993
9196
5126
8532
5012
6428
7920
9243
311
690
580
01
64
46
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 7,4,2,1 6,8,0 5,0,2 5,4,7,3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3,4 7,2 1,0 1,3,6,0,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 19/01/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
67721
19940
39557
52449
12494
57279
50133
36591
38271
69351
7372
9108
6444
1631
7529
6437
8297
7262
9279
3799
018
975
385
34
56
61
31
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 8 1,9 3,1,7,4,1 0,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,6 2,1 9,1,2,9,5 5 4,1,7,9

XSMB Thứ 6, ngày 12/01/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77077
48702
23011
99759
78846
68986
58101
27193
66390
09104
3736
0930
4848
2549
4118
2092
6080
1517
6105
7360
723
556
184
34
83
24
62
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,4,5 1,8,7 3,4 6,0,4 6,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,6 0,2 7 6,0,4,3 3,0,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 05/01/2018 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18105
35622
06473
02567
41070
62410
16437
44262
24168
84451
5810
5166
6708
2414
5891
7896
9893
1571
1757
6642
506
423
716
63
83
99
47
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,8,6 0,0,4,6 2,3 7 2,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7 7,2,8,6,3 3,0,1 3 1,6,3,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so