xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, ngày 19/05/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
34080
68405
27402
17148
30510
37193
18985
83066
92922
74707
9135
0985
8338
9983
7839
5285
2399
8158
5992
4711
908
530
749
04
76
87
51
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,2,7,8,4 0,1 2 5,8,9,0 8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,1 6 6 0,5,5,3,5,7 3,9,2

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 12/05/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
08792
62799
37804
22903
29328
78510
00124
91634
39163
05578
4719
3202
8013
7723
5710
4397
7276
1943
8952
4123
702
923
449
92
12
71
95
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,3,2,2 0,9,3,0,2 8,4,3,3,3 4 3,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 3 8,6,1 - 2,9,7,2,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 05/05/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
95129
94246
34792
26463
56566
77820
36515
28204
00683
67733
4244
5180
1493
9512
9911
9779
4735
7465
2269
7330
558
021
463
76
32
14
07
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7 5,2,1,4 9,0,1 3,5,0,2 6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 3,6,5,9,3 9,6 3,0 2,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 28/04/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
26852
99957
01212
84009
27717
07115
21241
42700
19390
62911
6512
1162
3732
1632
0777
2235
7327
6098
1010
2416
622
725
217
51
69
23
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0 2,7,5,1,2,0,6,7 7,2,5,3 2,2,5 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7,1 2,9,6 7 - 0,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 21/04/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56407
03730
70471
67187
16589
42781
66998
62359
35111
27530
1098
7086
0548
7560
9563
0100
4960
4675
7347
5767
282
036
583
91
60
86
71
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,0 1 - 0,0,6 8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 0,3,0,7,0 1,5,1 7,9,1,6,2,3,6 8,8,1

XSMB Thứ 6, ngày 14/04/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78123
60370
44123
81141
38761
08184
81840
80471
95452
70706
9904
0896
6441
7724
9679
2481
5270
8400
8634
0082
097
612
577
42
73
76
98
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4,0 2 3,3,4 4 1,0,1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 1 0,1,9,0,7,3,6 4,1,2 6,7,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 07/04/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
27281
91747
93338
48993
44842
47859
83497
23959
20479
24760
8520
9933
0681
2101
5800
4192
3536
4479
5165
6660
317
496
187
63
41
53
04
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0,4 7 0 8,3,6 7,2,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9,3 0,5,0,3 9,9 1,1,7 3,7,2,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so