xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, ngày 18/08/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
22279
99804
13729
46130
03543
56156
26753
10557
32029
71924
6951
6542
6248
0254
0622
8625
1474
7780
8972
6730
406
260
984
96
83
95
31
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6 - 9,9,4,2,5 0,0,1 3,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3,7,1,4 0 9,4,2 0,4,3 6,5

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 11/08/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
74312
48879
20719
39952
02381
06076
92300
65393
73276
04121
5514
4565
8865
2727
8854
6701
6354
9906
3914
9245
831
081
454
40
53
83
45
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,1,6 2,9,4,4 1,7 1 5,0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4,4,4,3 5,5 9,6,6 1,1,3 3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 04/08/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31308
65518
82860
19431
63896
71510
57331
05076
20012
55742
6339
4981
9434
3708
1589
6627
4681
0283
7116
2502
924
407
768
82
84
00
53
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,8,2,7,0 8,0,2,6 7,4 1,1,9,4 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 0,8 6 1,9,1,3,2,4 6

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 28/07/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
85139
82224
82658
70366
20055
68859
65461
78135
84658
68877
0142
1070
4014
3812
7454
1468
3822
3954
7547
4580
973
879
075
11
45
93
73
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,2,1 4,2 9,5 2,7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,5,9,8,4,4 6,1,8 7,0,3,9,5,3 0 3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 21/07/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20464
10454
77288
40356
50999
60219
94344
10255
19575
27359
1776
6953
2463
4866
8447
0376
0141
0912
6453
7532
477
416
791
92
01
95
28
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 9,2,6 8 2 4,7,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,6,5,9,3,3 4,3,6 5,6,6,7 8 9,1,2,5

XSMB Thứ 6, ngày 14/07/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
79866
44254
94591
98070
07536
05735
98733
82103
85199
55712
4990
5729
2575
9183
1679
3565
2872
8972
0987
3560
567
635
643
40
97
16
28
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 2,6 9,8 6,5,3,5 3,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 6,5,0,7 0,5,9,2,2 3,7 1,9,0,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 07/07/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
28294
92552
85621
54211
43345
64846
40327
48894
58194
54541
5473
4430
5556
5593
8192
6399
3570
2913
1595
0324
622
830
462
99
68
44
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,3 1,7,4,2 0,0 5,6,1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6 2,8 3,0,6 - 4,4,4,3,2,9,5,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so