xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, ngày 19/04/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
73588
12423
59104
75395
06920
28874
45615
73500
33535
97702
4968
0251
4251
4942
6970
0407
8114
8784
3329
3069
992
530
558
08
24
93
55
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,0,2,7,8 5,4 3,0,9,4 5,0 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1,8,5 8,9 4,0 8,4 5,2,3

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 12/04/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
84308
39159
78310
64382
50889
88095
53787
22594
12468
82918
6370
7531
4911
0207
2188
8952
4351
7119
3980
4038
271
217
096
73
21
05
00
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7,5,0 0,8,1,9,7 1 1,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2,1 8 0,1,3 2,9,7,8,0 5,4,6

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 05/04/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91458
40827
42429
96005
07495
72538
02468
71294
66383
16890
2666
8722
1005
5712
2923
3042
6648
4637
0458
7714
880
173
263
27
75
24
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5 2,4 7,9,2,3,7,4 8,7 2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8 8,6,3 3,5 3,0 5,4,0,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 29/03/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
21642
02102
55220
64771
28216
69762
95624
23630
27277
84984
5257
3349
4682
7428
4212
8946
1731
3399
3339
7363
503
905
100
01
26
92
81
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,3,5,0,1 6,2 0,4,8,6 0,1,9 2,9,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 2,3 1,7 4,2,1 9,2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 22/03/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97477
21663
27194
19868
70166
61275
26300
21701
93438
07936
8469
9289
7125
8554
3250
7049
7693
4846
0696
2840
295
868
562
23
27
73
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,1 - 5,3,7 8,6 9,6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0 3,8,6,9,8,2,3 7,5,3 9 4,3,6,5

XSMB Thứ 6, ngày 15/03/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
40771
89617
58685
59275
32664
20626
11516
77826
62332
52831
8898
4520
8452
7809
2505
8217
1282
0789
6687
1288
329
366
771
49
42
99
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5 7,6,7 6,6,0,9 2,1 9,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 4,6,3 1,5,1 5,2,9,7,8 8,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 08/03/2019 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
09702
74663
30758
57111
60274
12435
44317
58246
36118
28338
9640
4549
9223
4480
1521
3033
9929
5481
7287
9320
738
184
948
02
01
42
93
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,1 1,7,8 3,1,9,0 5,8,3,8 6,0,9,8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 3 4 0,1,7,4 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86