xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, ngày 08/12/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60081
86157
84104
42853
64515
97809
38871
61837
43855
04037
2733
1704
9683
8016
9383
8301
0420
5726
8312
4531
306
723
212
98
83
35
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,9,4,1,6 5,6,2,2 0,6,3 7,7,3,1,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,3,5 - 1 1,3,3,3,4 8

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 01/12/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35516
97614
82902
66873
55439
73886
52398
07879
09348
81406
4605
9101
1151
7964
2212
5697
8660
5173
7318
1477
853
979
868
83
43
86
29
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,5,1 6,4,2,8 9 9 8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,3 4,0,8 3,9,3,7,9 6,3,6 8,7

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 24/11/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43268
30019
51531
88791
95775
15535
91240
31284
42636
67661
8003
4190
9046
7491
8150
1423
2861
5776
4186
9184
459
696
234
54
41
78
43
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 9 3 1,5,6,4 0,6,1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9,4 8,1,1 5,6,8 4,6,4 1,0,1,6

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 17/11/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
35408
40368
86786
95505
13378
44053
68347
89750
70764
21026
6706
7720
8116
5849
9014
9137
1429
1230
4523
0723
309
989
023
92
58
03
02
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,5,6,9,3,2 6,4 6,0,9,3,3,3 7,0 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,8 8,4 8 6,9 2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 10/11/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70523
07065
27311
97860
21279
53328
31510
18793
11290
85963
7216
4560
1969
0247
5860
7980
2329
6511
1715
3751
914
163
130
85
74
82
00
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 1,0,6,1,5,4 3,8,9 0 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 5,0,3,0,9,0,3 9,4 0,5,2 3,0

XSMB Thứ 6, ngày 03/11/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31134
13898
26869
52349
02423
54642
69684
70010
91378
14311
8808
1468
3350
2633
9389
4006
3895
8403
2847
1545
508
078
852
31
95
55
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6,3,8 0,1 3 4,3,1 9,2,7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,2,5 9,8,3 8,8 4,9 8,5,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 27/10/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
51627
81694
22406
03325
97493
52600
89343
83889
11197
17036
4689
0288
5341
9943
2417
1941
3604
9925
4853
8079
464
043
007
90
92
38
01
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,0,4,7,1 7 7,5,5 6,8 3,1,3,1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 4 9 9,9,8 4,3,7,0,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so