xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, ngày 24/03/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
80732
33477
33204
14447
92836
64418
68126
38256
25174
13930
2131
9054
9480
1720
5056
3649
1835
9111
4393
2944
118
043
158
07
04
44
42
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,4 8,1,8 6,0 2,6,0,1,5 7,9,4,3,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,4,6,8 - 7,4 0 3

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 17/03/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
72191
63718
72912
91838
37524
54811
37377
57689
11881
52707
9544
6543
1033
3187
5471
4879
1053
2430
8445
1813
957
680
089
39
03
99
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3 8,2,1,3 4 8,3,0,9 4,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,7 3 7,1,9 9,1,7,0,9 1,9

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 10/03/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
08701
54268
64694
21044
39636
94930
58847
21769
42776
61893
0024
3347
8477
5401
3235
6215
7312
7250
2469
2525
581
825
901
95
23
05
38
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1,1,5 5,2 4,5,5,3 6,0,5,8 4,7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 8,9,9 6,7 1 4,3,5

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 03/03/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
42654
46946
48339
50992
54463
97805
49097
68947
38824
70216
3337
4102
9254
9212
2125
1630
7782
6866
0945
0882
725
961
651
82
83
14
35
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,2 6,2,4 4,5,5 9,7,0,5 6,7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4,1 3,6,1 - 2,2,2,3 2,7

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 24/02/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19659
14695
14008
67102
62830
53218
00426
05820
18474
99312
2785
0430
6253
3830
7373
9481
1674
6876
8727
9458
854
071
929
99
56
82
88
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,2 8,2 6,0,7,9 0,0,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3,8,4,6 - 4,3,4,6,1 5,1,2,8 5,9

XSMB Thứ 6, ngày 17/02/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77038
35172
79042
80758
66177
54303
03195
30527
16934
74233
4851
6785
4651
6283
4866
1230
8252
4012
9934
5239
924
144
973
70
37
96
22
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 2 7,4,2 8,4,3,0,4,9,7 2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,1,1,2 6 2,7,3,0 5,3 5,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 10/02/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
39252
08951
72297
46041
97319
64954
49280
02307
79233
18472
6663
9196
6324
1332
8329
6366
9446
0642
0476
1507
627
474
576
17
12
56
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7 9,7,2 4,9,7 3,2 1,6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1,4,6 3,6 2,6,4,6 0,4 7,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so