xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, ngày 17/02/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
77038
35172
79042
80758
66177
54303
03195
30527
16934
74233
4851
6785
4651
6283
4866
1230
8252
4012
9934
5239
924
144
973
70
37
96
22
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 2 7,4,2 8,4,3,0,4,9,7 2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,1,1,2 6 2,7,3,0 5,3 5,6

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 10/02/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
39252
08951
72297
46041
97319
64954
49280
02307
79233
18472
6663
9196
6324
1332
8329
6366
9446
0642
0476
1507
627
474
576
17
12
56
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7 9,7,2 4,9,7 3,2 1,6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1,4,6 3,6 2,6,4,6 0,4 7,6

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 03/02/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
22913
76753
54451
20895
85913
57019
21294
67971
51631
47161
0942
7546
5633
4482
4430
0878
6870
7001
8768
8618
339
220
383
56
85
38
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 3,3,9,8 0 1,3,0,9,8 2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,6 1,8 1,8,0 2,3,5 5,4,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 20/01/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43033
66981
00008
01093
87766
17322
84368
86904
68668
03891
1089
7018
4089
3714
0088
8270
6344
9344
8816
3654
929
835
828
57
45
06
25
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4,6 8,4,6 2,9,8,5 3,5 4,4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7 6,8,8 0 1,9,9,8 3,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 13/01/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
96334
98788
66293
69259
75573
45340
46642
25326
62970
27006
9123
9845
8634
9251
9423
6580
7144
4441
7469
7895
569
515
965
95
45
86
79
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 5 6,3,3 4,4 0,2,5,4,1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,1 9,9,5 3,0,9 8,0,6 3,5,5

XSMB Thứ 6, ngày 06/01/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
97266
89161
93341
72800
77355
64307
29844
69137
88751
47323
5664
2680
4451
9376
0352
8008
8382
1687
8027
5470
385
566
675
98
04
69
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,7,8,4 - 3,7 7 1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1,1,2 6,1,4,6,9 6,0,5 0,2,7,5 8,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 30/12/2016 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
19617
22627
80984
22884
50442
41153
87482
21330
29398
06446
7027
2627
9820
5928
5273
2491
2502
5415
7932
2697
516
606
817
30
37
15
05
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,5 7,5,6,7,5 7,7,7,0,8 0,2,0,7 2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 - 3 4,4,2 8,1,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so