xs

XSMB Thứ 6

XSMB Thứ 6, ngày 20/10/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
65732
60989
11638
30115
19567
49318
24367
53213
64469
95565
1259
6159
8151
2419
4237
7771
8425
4449
2058
7912
831
266
027
74
91
10
64
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,8,3,9,2,0 5,7 2,8,7,1 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9,1,8 7,7,9,5,6,4 1,4 9 1

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 13/10/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
47028
46313
41682
81199
06828
98033
69426
74994
11170
78354
8957
8935
1215
8295
1952
5024
1770
4603
0311
3885
183
817
004
11
67
23
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,4 3,5,1,7,1 8,8,6,4,3 3,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7,2 7 0,0,6 2,5,3 9,4,5

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 06/10/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58309
21479
07628
69872
89649
84200
16298
66783
92938
72420
3300
1615
2646
3520
2197
5250
7922
8291
7093
5378
473
782
726
31
13
70
66
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0,0 5,3 8,0,0,2,6 8,1 9,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 6 9,2,8,3,0 3,2 8,7,1,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 29/09/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
56766
88557
80868
66735
92307
00216
88262
59625
11612
62399
6629
1370
4007
7601
0118
0022
2138
3177
4205
7652
272
468
490
03
31
17
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7,1,5,3 6,2,8,7 5,9,2 5,8,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2 6,8,2,8 0,7,2,6 - 9,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 22/09/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
10587
13786
06122
60609
59008
95265
23599
43844
42567
09541
1726
4539
2849
2913
0762
1611
0996
5255
4014
0407
979
336
305
72
55
35
38
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8,7,5 3,1,4 2,6 9,6,5,8 4,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,5 5,7,2 9,2 7,6 9,6

XSMB Thứ 6, ngày 15/09/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66956
37201
46333
20813
62258
26714
71492
57274
90290
94373
9002
4192
7508
6553
7363
5754
2176
6939
7900
9684
607
377
277
01
89
15
54
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2,8,0,7,1 3,4,5 - 3,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8,3,4,4 3 4,3,6,7,7 4,9 2,0,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, ngày 08/09/2017 mở thưởng tại Hải Phòng

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00730
73457
02715
92364
74269
36941
85428
09399
00745
43274
4393
7401
8906
6925
7761
6320
9319
7435
8160
6802
141
505
798
23
80
11
62
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6,2,5 5,9,1 8,5,0,3 0,5 1,5,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 4,9,1,0,2 4 0 9,3,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so