xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 16/02/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
57480
40751
27130
69477
75916
39968
22680
35750
67352
15052
5258
0129
0749
0873
3925
2275
6617
8019
5827
5047
126
308
876
00
49
12
55
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,0 6,7,9,2 9,5,7,6 0 9,7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,0,2,2,8,5 8 7,3,5,6 0,0 -

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 09/02/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
65826
11452
62655
92414
63079
60465
57932
41915
30829
83970
0617
5272
1859
7344
9007
2723
9513
5774
1509
7501
952
353
424
42
02
46
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,9,1,2 4,5,7,3,9 6,9,3,4 2 4,2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,9,2,3 5 9,0,2,4 - -

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 02/02/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
93843
40130
06541
59475
07591
78144
04746
88999
70819
40731
8083
3121
1022
2354
9246
3444
6151
1071
2031
5949
390
842
396
44
04
78
88
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 9 1,2 0,1,1 3,1,4,6,6,4,9,2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1 - 5,1,8 3,8 1,9,0,6

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 26/01/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
62279
66943
22093
92817
34335
46698
10329
63784
57742
61250
0066
5021
7259
0059
7184
4591
2398
8646
0186
8611
425
443
869
65
33
36
39
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,1 9,1,5 5,3,6,9 3,2,6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9,9 6,9,5 9 4,4,6 3,8,1,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 19/01/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
71892
00967
76205
84573
46326
54946
97053
56226
70714
61043
6340
3945
0048
2066
1714
8635
0031
8551
4438
4918
163
257
436
34
64
70
85
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 4,4,8 6,6 5,1,8,6,4 6,3,0,5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,7 7,6,3,4 3,0 5 2

XSMB Thứ 7, ngày 12/01/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
73224
81011
00744
72834
02166
10100
33548
60310
45766
35173
6474
8693
8054
2631
9473
8700
4148
2567
0033
4452
304
673
215
64
02
99
48
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0,4,2 1,0,5 4 4,1,3 4,8,8,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2 6,6,7,4 3,4,3,3 - 3,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 05/01/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90522
22061
61168
06758
09193
82824
27809
06855
62715
98624
7555
2210
0818
9573
7058
2668
6343
4426
0648
3166
138
453
183
76
73
13
38
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 5,0,8,3 2,4,4,6 8,8 3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,5,5,8,3 1,8,8,6 3,6,3 3 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so