xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 13/01/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
04264
96456
99052
48761
44584
27694
78373
44863
43756
94263
5759
4607
1138
8062
6634
6713
2011
2719
0417
9972
512
351
340
16
68
50
37
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 3,1,9,7,2,6 - 8,4,7 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,2,6,9,1,0 4,1,3,3,2,8 3,2 4 4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 06/01/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
15589
95113
13163
64626
08026
86526
03469
28177
63013
56266
3610
0096
8283
6875
6753
9910
8371
1978
3541
6993
079
337
470
48
96
76
32
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,3,0,0 6,6,6 7,2 1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 3,9,6 7,5,1,8,9,0,6 9,3 6,3,6

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 30/12/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61773
20030
94558
89831
87558
07160
92229
87771
38224
76912
9233
8468
6500
8739
1746
2443
3681
7795
1289
8211
621
420
633
31
56
51
96
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 2,1 9,4,1,0 0,1,3,9,3,1 6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8,6,1 0,8 3,1 1,9 5,6

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 23/12/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
53369
38167
77818
64123
46328
72633
18014
46012
24014
48423
8884
8241
9957
0422
9335
1687
1926
6659
7436
4661
711
896
515
72
43
59
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,4,2,4,1,5 3,8,3,2,6 3,5,6 1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,9,9 9,7,1 2 4,7 6,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 16/12/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
71531
52267
04667
94249
93553
00928
77949
78582
10953
62510
3464
5101
6851
4753
8815
4077
7029
3218
5522
1117
767
371
938
32
30
45
21
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 0,5,8,7 8,9,2,1 1,8,2,0 9,9,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3,1,3 7,7,4,7 7,1 2 -

XSMB Thứ 7, ngày 09/12/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
83892
76954
58141
30276
52721
62116
84152
61837
92100
54911
0122
0651
4568
2167
7054
6777
4595
2572
0826
6939
048
486
124
19
21
28
85
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 6,1,9 1,2,6,4,1,8 7,9 1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,1,4 8,7 6,7,2 6,5 2,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 02/12/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
70870
58764
30987
79475
95777
19073
22261
39264
00597
99868
1125
4772
8935
9192
4424
5891
6303
0459
8250
1481
109
739
203
66
76
29
85
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,9,3 - 5,4,9 5,9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0 4,1,4,8,6 0,5,7,3,2,6 7,1,5 7,2,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so