xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 18/05/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
92849
00559
29651
34273
13382
58591
11158
15549
92309
28277
7652
6684
6421
5766
6999
3505
5416
5169
3740
7973
136
761
834
67
19
57
54
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5 6,9 1 6,4 9,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,1,8,2,7,4 6,9,1,7 3,7,3 2,4 1,9

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 11/05/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48500
57392
76623
40780
87331
77449
80447
51697
25926
73951
2192
8235
3304
0727
9393
1610
4491
1252
6666
0103
063
932
529
49
62
57
22
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4,3 0 3,6,7,9,2 1,5,2 9,7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,2,7 6,3,2 - 0 2,7,2,3,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 04/05/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
63371
61735
93293
66824
42445
51148
51248
25354
54780
03866
2121
3319
6444
2296
0931
6277
9100
6159
9167
1289
343
823
593
25
23
03
60
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3 9 4,1,3,5,3 5,1 5,8,8,4,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9 6,7,0 1,7 0,9 3,6,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 27/04/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66029
94740
58069
60284
42218
15942
90074
98098
66531
88293
4080
7365
4190
9778
3003
0742
9202
3960
5242
3212
145
115
398
28
86
26
64
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,2 8,2,5 9,8,6 1 0,2,2,2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,5,0,4 4,8 4,0,6 8,3,0,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 20/04/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78697
10401
83798
63698
47363
87370
21831
30084
25454
37997
8330
3147
2983
0002
5818
7125
0452
6360
7132
5017
836
131
405
96
66
62
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2,5 8,7,9 5 1,0,2,6,1 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2 3,0,6,2 0 4,3 7,8,8,7,6

XSMB Thứ 7, ngày 13/04/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
46181
26851
76785
61246
25059
68851
20694
53494
85151
68213
3916
2957
7662
2723
3718
0258
5611
9986
8020
3270
341
464
638
82
47
45
52
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,6,8,1 3,0 8 6,1,7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9,1,1,7,8,2 2,4 0 1,5,6,2 4,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 06/04/2019 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
61188
86876
94020
70401
08441
18807
15190
15158
77086
42796
2772
1736
5092
1291
4689
3752
1374
7640
8034
2284
824
260
743
66
07
34
67
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,7,7 - 0,4 6,4,4 1,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2 0,6,7 6,2,4 8,6,9,4 0,6,2,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86