xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 24/06/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
03261
70148
02102
10412
61250
65484
49370
02594
92244
16221
0589
7590
1245
7106
1427
2525
9623
0501
8190
1044
064
848
673
50
20
21
26
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,1 2 1,7,5,3,0,1,6 - 8,4,5,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0 1,4 0,3 4,9 4,0,0

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 17/06/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18644
47218
48800
34289
82988
79802
04245
33165
35260
11887
8100
9336
0173
7546
7997
1263
5622
7776
0498
6904
172
952
431
93
64
25
11
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,2,0,4 8,1 2,5 6,1 4,5,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 5,0,3,4 3,6,2 9,8,7 7,8,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 10/06/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43869
45517
11578
32847
60616
79535
84009
30092
57153
52890
2462
4100
2394
6162
6648
5432
2851
2311
5927
8758
789
942
244
28
48
32
70
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0 7,6,1 7,8 5,2,2 7,8,2,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,8 9,2,2 8,0 9 2,0,4

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 03/06/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
40346
35745
23722
92880
76855
50121
17343
40141
24605
95853
2169
5153
8245
9736
2356
3955
5384
3985
8494
2631
614
214
705
85
08
33
37
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5,8 4,4 2,1 6,1,3,7 6,5,3,1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,3,3,6,5 9 - 0,4,5,5 4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 27/05/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
15355
80605
37167
55910
51611
05932
65166
69571
76118
05131
2263
4256
0186
9794
7680
9382
0554
4247
3845
7383
414
927
661
10
17
62
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 0,1,8,4,0,7 7 2,1 7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6,4 7,6,3,1,2,3 1 6,0,2,3 4

XSMB Thứ 7, ngày 20/05/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
43031
91600
74313
38685
36490
24469
14133
05289
86880
94252
3826
1064
6157
8290
9972
3814
1771
4850
3084
2110
203
375
443
05
45
07
80
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3,5,7 3,4,0 6 1,3 3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7,0 9,4 2,1,5 5,9,0,4,0 0,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 13/05/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
58255
20821
68070
01084
68912
20282
52719
48705
81592
09676
0326
3896
9853
3507
5653
7148
8608
7022
1683
8019
254
670
933
02
13
97
76
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7,8,2 2,9,9,3 1,6,2 3 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,3,3,4 - 0,6,0,6 4,2,3 2,6,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so