xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 17/03/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
81636
20400
79609
66006
64418
07667
56587
54738
72342
29170
6227
0524
9114
9120
0315
7263
9675
1202
2781
1525
015
811
207
00
66
62
36
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,6,2,7,0 8,4,5,5,1 7,4,0,5 6,8,6 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,3,6,2 0,5 7,1 -

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 10/03/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
03830
82039
40066
54037
11177
46436
78909
27690
57831
58864
1851
4522
9809
7672
8645
3469
3828
6830
4794
1235
385
113
374
48
91
27
06
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9,6 3 2,8,7 0,9,7,6,1,0,5 5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 6,4,9 7,2,4 5 0,4,1

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 03/03/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90586
60072
28719
26258
06049
38464
23482
08709
39074
51419
1122
1538
0256
2956
0182
5985
1629
2071
3039
8752
219
159
356
84
52
22
31
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 9,9,9 2,9,2 8,9,1 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6,6,2,9,6,2 4 2,4,1 6,2,2,5,4 -

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 24/02/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00154
67018
55135
56128
90708
86494
18520
62077
02683
25677
9406
7398
3720
9188
2750
3757
0312
9606
3083
0925
993
114
619
82
45
76
72
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6,6 8,2,4,9 8,0,0,5 5 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0,7 - 7,7,6,2 3,8,3,2 4,8,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 10/02/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
93481
18583
46889
08699
73540
72922
88762
12138
07180
78416
3404
8630
3802
0054
2006
5564
2050
3347
9842
9873
705
866
430
88
15
32
05
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,2,6,5,5 6,5 2 8,0,0,2 0,7,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0 2,4,6 3 1,3,9,0,8 9

XSMB Thứ 7, ngày 03/02/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
37601
93185
27008
13479
80514
22827
16815
20315
12634
34210
5575
6106
3757
9579
9498
5477
2404
5123
3584
8876
183
867
764
63
40
49
03
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8,6,4,3 4,5,5,0 7,3 4 0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 7,4,3 9,5,9,7,6 5,4,3 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 27/01/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
31583
64721
89072
75317
63520
63193
25119
32082
24864
99134
4611
1802
9416
3012
6533
7386
7580
7982
4553
2079
961
650
229
35
15
05
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,5 7,9,1,6,2,5 1,0,9 4,3,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0 4,1 2,9 3,2,6,0,2 3,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so