xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 18/08/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00177
22289
57860
48409
67890
77140
59527
80430
03471
32036
4355
6723
4339
5688
8676
9779
4414
9619
1433
9171
765
966
292
35
44
54
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 4,9 7,3 0,6,9,3,5 0,4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4 0,5,6 7,1,6,9,1 9,8 0,2

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 11/08/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
10460
50896
23618
35499
35745
98881
78586
51068
79193
01467
7455
2184
0966
6848
7704
6419
4428
6011
1075
1223
017
062
208
64
53
82
21
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,8 8,9,1,7 8,3,1 - 5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,3 0,8,7,6,2,4 5 1,6,4,2 6,9,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 04/08/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
88624
96792
34453
34579
81674
83035
91802
05501
35672
62985
9697
5366
9962
0914
7665
1091
6288
0662
8141
7676
208
422
183
93
23
86
39
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,8 4 4,2,3 5,9 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 6,2,5,2 9,4,2,6 5,8,3,6 2,7,1,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 28/07/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
20833
16272
12917
65181
15064
81005
25757
89686
78466
84411
5278
7124
6223
2967
6171
8541
1759
0562
8678
6857
467
973
894
47
02
84
64
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,2 7,1 4,3 3 1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,9,7 4,6,7,2,7,4 2,8,1,8,3 1,6,4 4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 21/07/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
16268
70185
09860
56217
26830
66738
35457
63589
39026
87213
5989
9209
0585
6436
1469
0029
1912
9271
4170
4640
014
043
347
40
70
31
42
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 7,3,2,4 6,9 0,8,6,1 0,3,7,0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 8,0,9 1,0,0 5,9,9,5 -

XSMB Thứ 7, ngày 14/07/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78023
30328
86794
35471
35975
91231
66283
48396
47735
62023
7381
0043
8848
2335
1821
3209
2124
2446
4430
7823
856
312
231
82
33
48
79
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 2 3,8,3,1,4,3 1,5,5,0,1,3 3,8,6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 1,5,9 3,1,2 4,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 07/07/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
41967
63209
40959
62787
99672
20330
49456
28688
35969
27857
7227
6461
8587
1790
5456
0269
0673
9302
2246
1582
716
223
831
60
97
55
57
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2 6 7,3 0,1 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,6,7,6,5,7 7,9,1,9,0 2,3 7,8,7,2 0,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so