xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 21/10/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75095
60747
90575
33645
99039
17557
06075
71087
03438
82317
2602
9318
7227
8580
6549
2663
2563
4082
0188
2328
924
643
460
27
76
18
77
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 7,8,8 7,8,4,7 9,8 7,5,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 3,3,0 5,5,6,7 7,0,2,8 5

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 14/10/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
69172
22419
18709
10051
21777
41964
17197
93073
08767
44490
9541
0972
6835
5922
8584
5979
0136
5754
5156
2948
202
071
093
16
35
77
08
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,8 9,6 2 5,6,5 1,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,4,6 4,7 2,7,3,2,9,1,7 4 7,0,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 07/10/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
29424
39872
89554
04390
95052
41051
50294
11904
22065
73755
3458
3713
7684
6088
4375
4397
4266
6316
3573
3267
570
733
691
64
04
56
02
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,4,2 3,6 4 3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,1,5,8,6 5,6,7,4 2,5,3,0 4,8 0,4,7,1

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 30/09/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
99334
79719
90191
10683
42965
36219
05839
77017
05138
65428
1374
1962
4617
8389
1326
3586
1665
3948
4455
7292
628
340
317
07
01
66
32
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1 9,9,7,7,7 8,6,8 4,9,8,2 8,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 5,2,5,6 4 3,9,6 1,2

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 23/09/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18770
09867
55354
91672
93994
82223
33021
54197
13852
23373
6430
4244
7985
1673
7187
8356
9750
3393
9120
0260
723
480
113
62
46
75
99
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3 3,1,0,3 0 4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,6,0 7,0,2 0,2,3,3,5 5,7,0 4,7,3,9

XSMB Thứ 7, ngày 16/09/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
38485
58836
14830
51566
67145
63932
27591
92710
92011
59404
6492
6523
0714
2407
8092
9375
6730
7990
7643
1944
839
651
931
44
81
91
26
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7 0,1,4 3,6 6,0,2,0,9,1 5,3,4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 6 5 5,1 1,2,2,0,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 09/09/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
41715
60783
92453
45787
37622
64127
96637
68968
74333
39553
9174
9122
6489
9332
0143
0363
5606
4472
7424
8367
763
941
719
31
62
09
97
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9 5,9 2,7,2,4 7,3,2,1 3,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3 8,3,7,3,2 4,2 3,7,9 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so