xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 19/08/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
78649
65084
48980
40235
34759
82410
01927
60966
43015
38678
0846
3059
9783
2884
5075
2268
5205
4014
6297
5015
214
433
310
30
66
59
84
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 0,5,4,5,4,0 7 5,3,0 9,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9,9 6,8,6 8,5 4,0,3,4,4 7

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 12/08/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
75966
05298
77239
03094
15408
17228
80368
57732
33343
22547
0788
6483
8374
4647
3495
6830
9934
7809
5820
3256
514
250
429
60
98
63
88
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9 4 8,0,9 9,2,0,4 3,7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,0 6,8,0,3 4 8,3,8 8,4,5,8

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 05/08/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
52783
17908
54703
28177
32168
65510
50803
07175
17139
54556
2061
9925
5635
8664
1507
0373
7878
3826
6110
6596
051
361
852
75
42
03
93
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,3,3,7,3 0,0 5,6 9,5 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1,2 8,1,4,1 7,5,3,8,5 3 6,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 29/07/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66230
41268
39785
05701
38745
46070
29434
38258
20380
65430
5979
8073
7299
2545
6147
2306
4097
6577
4222
4330
332
567
393
35
42
40
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6 - 2 0,4,0,0,2,5 5,5,7,2,0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 8,7 0,9,3,7 5,0 9,7,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 22/07/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
05281
05307
70654
79913
25316
90752
27878
14875
71826
38177
1707
9144
5591
0310
0386
0770
0659
3844
7126
6349
032
959
026
23
83
13
14
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7 3,6,0,3,4 6,6,6,3 2 4,4,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,9,9 - 8,5,7,0 1,6,3 1

XSMB Thứ 7, ngày 15/07/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
08181
54532
11311
20037
28835
98686
34124
96698
08460
60454
5146
1115
3771
7260
7149
7326
7926
5168
9768
3783
777
000
194
21
32
43
93
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 1,5 4,6,6,1 2,7,5,2 6,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 0,0,8,8 1,7 1,6,3 8,4,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 08/07/2017 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
13786
24632
90768
30015
55180
81193
99038
75758
46190
94970
2157
0981
3082
3886
2661
7995
9900
1092
7837
8492
956
669
812
54
17
98
75
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,2,7 - 2,8,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7,6,4 8,1,9 0,5 6,0,1,2,6 3,0,5,2,2,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so