xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 08/12/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
64793
11002
57292
04037
12514
31068
92657
46207
70589
79122
5232
6601
5398
6602
3047
8575
6500
9552
2905
9536
070
109
979
39
50
21
11
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7,1,2,0,5,9 4,1 2,1 7,2,6,9 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2,0 8 5,0,9 9 3,2,8

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 01/12/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
72729
35229
06339
70800
76367
48748
87121
81726
72370
57111
9300
0250
0584
9830
2636
0025
5192
4924
3360
8715
289
388
227
39
87
06
54
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0,6 1,5 9,9,1,6,5,4,7 9,0,6,9 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,4 7,0 0 4,9,8,7 2

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 24/11/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
90956
97789
76056
87878
15696
39418
62645
33273
84435
09984
5873
6506
5124
0430
6865
6190
1161
2124
6715
7736
712
983
401
57
72
59
23
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,1 8,5,2 4,4,3 5,0,6 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6,7,9 5,1 8,3,3,2 9,4,3 6,0

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 17/11/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
96702
07964
60948
79428
08006
25477
08695
52648
77576
69068
5758
4586
7307
9930
8827
7809
3759
8672
4379
0448
715
039
426
62
09
28
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,6,7,9,9 5 8,7,6,8 0,9 8,8,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,9 4,8,2 7,6,2,9 6 5,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 15/09/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59077
60870
44532
40380
46807
12001
03419
30123
62780
94445
3932
8318
9210
4290
8393
3883
1102
2656
4860
8068
888
948
794
37
17
59
78
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1,2 9,8,0,7 3 2,2,7 5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 0,8 7,0,8 0,0,3,8 0,3,4

XSMB Thứ 7, ngày 08/09/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66915
12941
16217
84509
25721
63432
69347
08709
43384
68675
9233
2993
4562
2952
1952
5675
6548
5886
6648
3738
673
374
020
93
86
70
68
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9 5,7 1,0 2,3,8 1,7,8,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2 2,8 5,5,3,4,0 4,6,6 3,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 01/09/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48319
53019
59429
91748
08233
63136
85840
76466
45338
94849
4091
4957
2152
8060
8322
8264
9744
3474
2491
1062
349
799
164
70
31
93
83
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,9 9,2 3,6,8,1 8,0,9,4,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2 6,0,4,2,4 4,0 3 1,1,9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so