xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 01/08/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
86012
32501
65179
29479
10769
14801
70706
67691
14159
52104
9534
1043
8496
8956
5165
5403
4675
4690
0671
1348
944
629
987
23
97
63
01
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1,6,4,3,1 2 9,3 4 3,8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,6 9,5,3 9,9,5,1 7 1,6,0,7

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 25/07/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
22508
51355
52122
81399
96930
33569
32259
83268
47411
75954
2347
2479
3410
2426
5380
5302
7009
0398
8101
0940
365
125
085
07
48
04
17
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,2,9,1,7,4 1,0,7 2,6,5 0 7,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,9,4 9,8,5 9 0,5 9,8

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 18/07/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
06586
88992
09870
08582
45715
02987
22543
98933
57519
06325
3373
4357
6070
4523
6623
6721
1644
3471
7479
2588
600
683
103
63
08
16
62
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3,8 5,9,6 5,3,3,1 3 3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 3,2 0,3,0,1,9 6,2,7,8,3 2

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 28/03/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
91159
40109
87459
66379
97314
60879
30091
10908
57906
96546
6281
0402
5637
7531
3528
3363
6791
7953
1195
6735
815
758
345
74
03
10
23
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8,6,2,3 4,5,0 8,3 7,1,5 6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9,3,8 3 9,9,4 1 1,1,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 21/03/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
55521
17703
75598
49924
56896
96015
37437
74398
25272
85690
1428
0443
7921
4724
3314
3035
1677
7751
8334
7586
612
214
306
91
48
90
26
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,6 5,4,2,4 1,4,8,1,4,6 7,5,4 3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 - 2,7 6 8,6,8,0,1,0

XSMB Thứ 7, ngày 14/03/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
18915
50209
46360
69622
71028
51970
15750
01316
58671
85924
4090
5861
4710
2972
0181
0274
3505
8715
4113
8599
714
187
621
98
35
02
15
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,2 5,6,0,5,3,4,5 2,8,4,1 5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 0,1 0,1,2,4 1,7 0,9,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 07/03/2020 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
87368
73173
27036
54544
77812
59408
72899
82344
73114
19856
5565
2531
8203
5162
1387
1730
3015
3276
7577
7061
910
058
275
06
83
85
12
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,3,6 2,4,5,0,2 - 6,1,0 4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8 8,5,2,1 3,6,7,5 7,3,5 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86