xs

XSMB Thứ 7

XSMB Thứ 7, ngày 15/09/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
59077
60870
44532
40380
46807
12001
03419
30123
62780
94445
3932
8318
9210
4290
8393
3883
1102
2656
4860
8068
888
948
794
37
17
59
78
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1,2 9,8,0,7 3 2,2,7 5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 0,8 7,0,8 0,0,3,8 0,3,4

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Bắc lật liên tục

soi-cau Thống kê Lô gan Miền Bắc (Gan MB)

soi-cau Phân tích KQXS Hôm nay

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 08/09/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
66915
12941
16217
84509
25721
63432
69347
08709
43384
68675
9233
2993
4562
2952
1952
5675
6548
5886
6648
3738
673
374
020
93
86
70
68
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9 5,7 1,0 2,3,8 1,7,8,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,2 2,8 5,5,3,4,0 4,6,6 3,3

lo mb Kết quả Lô Miền Bắc (Lo MB)

tra cuu xo so Tra cứu XSMB theo Ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 01/09/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
48319
53019
59429
91748
08233
63136
85840
76466
45338
94849
4091
4957
2152
8060
8322
8264
9744
3474
2491
1062
349
799
164
70
31
93
83
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,9 9,2 3,6,8,1 8,0,9,4,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2 6,0,4,2,4 4,0 3 1,1,9,3

cau mb Thống kê Cầu Miền Bắc về cả cặp

lo mb Thống kê Cầu Miền Bắc về nhiều nháy

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 25/08/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
54360
20770
14712
14224
51794
03451
40740
19081
39455
81753
9758
8176
7132
9884
4232
0204
5914
5607
6763
6540
599
556
959
98
45
52
20
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7 2,4 4,0 2,2 0,0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,5,3,8,6,9,2 0,3 0,6 1,4 4,9,8

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMB

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XS MB

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 18/08/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
00177
22289
57860
48409
67890
77140
59527
80430
03471
32036
4355
6723
4339
5688
8676
9779
4414
9619
1433
9171
765
966
292
35
44
54
46
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 4,9 7,3 0,6,9,3,5 0,4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4 0,5,6 7,1,6,9,1 9,8 0,2

XSMB Thứ 7, ngày 11/08/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
10460
50896
23618
35499
35745
98881
78586
51068
79193
01467
7455
2184
0966
6848
7704
6419
4428
6011
1075
1223
017
062
208
64
53
82
21
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,8 8,9,1,7 8,3,1 - 5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,3 0,8,7,6,2,4 5 1,6,4,2 6,9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 7, ngày 04/08/2018 mở thưởng tại Nam Định

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
88624
96792
34453
34579
81674
83035
91802
05501
35672
62985
9697
5366
9962
0914
7665
1091
6288
0662
8141
7676
208
422
183
93
23
86
39
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,8 4 4,2,3 5,9 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 6,2,5,2 9,4,2,6 5,8,3,6 2,7,1,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XSMB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS MB gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so