xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
41946
37992
99881
91950
49017
20483
16317
30969
39736
05788
9513
1650
8588
6805
7872
2543
5183
9311
7738
9622
942
348
751
23
76
66
37
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 7,7,3,1 2,3 6,8,7 6,3,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0,1 9,6 2,6 1,3,8,8,3 2
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
77390
44227
07899
14634
63455
73781
29319
20235
27180
54670
9671
9583
6464
8484
8179
7748
8340
8528
5731
5985
248
744
402
20
92
88
50
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 9 7,8,0 4,5,1 8,0,8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0 4 0,1,9 1,0,3,4,5,8 0,9,2
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
93712
06763
50213
34368
32501
94496
09495
19650
16988
69377
6160
0094
1043
2015
2987
0826
6345
2156
3187
9763
884
736
215
62
69
61
05
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,5 2,3,5,5 6 6 3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6 3,8,0,3,2,9,1 7 8,7,7,4 6,5,4
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
59509
36837
50137
94982
38607
71890
94928
23815
97833
95667
1818
5842
0140
4657
3701
6434
4520
4327
6864
4674
104
934
481
89
37
57
16
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7,1,4 5,8,6 8,0,7 7,7,3,4,4,7 2,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,7 7,4 4 2,1,9 0
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
08154
01140
39583
05213
67243
04747
99009
14386
47068
86540
8467
7574
1579
7138
0386
8686
5211
9162
0166
5909
368
823
443
08
34
78
91
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9,8 3,1 3 8,4 0,3,7,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 8,7,2,6,8 4,9,8 3,6,6,6 1
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
79436
63302
75772
78656
69170
12911
94608
26376
57000
53326
3605
3596
2870
5392
0160
3795
0046
7968
4321
9567
724
174
453
01
53
48
49
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,8,0,5,1 1 6,1,4 6 6,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3,3 0,8,7 2,0,6,0,4 - 6,2,5
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
76777
14235
67639
39627
11078
35566
60396
76531
52810
77165
1992
5460
0527
7755
5119
6943
5185
6519
4917
0751
495
283
089
37
75
66
01
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 0,9,9,7 7,7 5,9,1,7 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,1 6,5,0,6 7,8,5 5,3,9 6,2,5

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86