xs

XSMN Chủ nhật

XSMN Chủ Nhật, ngày 19/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
979
9271 ... ...
...
... ... ... ... ... ... ...
... ...
...
...
...
44
200
2324 9280 4426
4381
01696 02127 18296 64250 ... ... ...
... ...
...
...
...
61
300
4097 ... ...
...
... ... ... ... ... ... ...
... ...
...
...
...
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 19/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - - - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 - 9,1 - -
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 19/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 - 4,6,7 - 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 - - 0,1 6,6
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 19/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 - - - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1 - - 7

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 12/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
755
8890 2045 4685
3944
06086 12403 71690 63347 22016 18050 00017
29295 91315
39747
50431
839525
05
577
4271 7399 4046
9428
71361 28804 09154 79679 85272 57995 38171
69741 96636
12071
69291
032684
24
830
7601 0531 6525
7950
43028 20235 60508 06689 21384 06381 63938
26299 00285
16764
26113
319549
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 12/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 6,7,5 8,5 1 5,4,7,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,0 - - 5,6 0,0,5
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 12/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4 - 8 6 6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 1 7,1,9,2,1,1 4 9,5,1
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 12/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8 3 4,5,8 0,1,5,8 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 4 - 9,4,1,5 9

TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 05/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
888
6768 9529 6834
4045
68113 80690 83452 24235 39514 61908 50296
48960 48380
40509
22705
819386
88
915
6989 2283 3410
9227
24263 48972 09022 86137 12311 90767 26093
13092 70775
85469
09147
124760
15
881
8931 1236 3768
5143
05848 24154 97827 48806 51824 86272 44051
54834 31508
76256
87791
693789
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 05/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9,5 3,4 9 6,4,5 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 8,0 - 8,0,6 0,6
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 05/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,0,1 7,2 7 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,7,9,0 2,5 8,9,3 3,2
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 05/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8 5 7,4 1,6,4 3,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,1,6 8 2 1,9 1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày


TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 29/07/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
863
0766 5509 2465
0452
51895 43679 89741 80088 35952 51625 53760
14959 72120
78375
06916
979393
00
777
2464 3553 7374
6319
63285 72373 93023 76743 17053 52218 24276
13342 68805
65078
72005
993654
92
552
6952 9847 1490
6472
69527 80145 83445 30038 01149 78952 13799
65441 01761
62612
74459
553971
...
...
... ... ...
...
... ... ... ... ... ... ...
... ...
...
...
...
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 29/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 6 5,0 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,9 3,6,5,0 9,9,5 8 5,3
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 29/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5,5 9,8 3 - 3,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3,4 4 7,4,3,6,8 5 -
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 29/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2 7 8 7,5,5,9,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,2,9 1 2,1 - 2,0,9
   Loto Bình Dương - Chủ Nhật, 29/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - - - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - - - -

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN


TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 22/07/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
837
3563 0890 7572
5062
96889 59322 85291 54496 45066 54230 47975
07434 44152
61247
00490
109756
75
885
6884 7606 5123
9384
34631 15050 57858 36841 18226 00486 96826
36246 09478
18978
99796
615936
75
224
8245 7717 3470
8588
56441 20213 36883 97961 71345 70989 47910
59666 20723
63654
38744
366607
...
...
... ... ...
...
... ... ... ... ... ... ...
... ...
...
...
...
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 22/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 2 7,0,4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,6 3,2,6 2,5 9 9,0,1,6,0
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 22/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 - 3,6,6 1,6 1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8 - 5,8,8 5,4,4,6 6
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 22/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 7,3,0 4,3 - 5,1,5,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 1,6 5,0 8,3,9 -
   Loto Bình Phước - Chủ Nhật, 22/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - - - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - - - -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BP Nhận kết quả xổ số Bình Phước sớm nhất, soạn XSBP gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 15/07/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
252
3430 8353 5953
2004
73266 47377 12533 88008 93274 03122 87511
70893 58483
44933
39614
562286
92
750
9951 1617 8803
9092
49878 62921 08384 87048 29475 49752 95218
92434 01611
17484
17987
459083
38
442
7427 6868 7014
6595
69221 57836 43361 37781 60600 29465 53068
15628 71048
31542
77213
936971
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 15/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8 1,4 2 0,3,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2,3,3 6 7,4 3,6 3
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 15/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 7,8,1 1 4 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1,2 - 8,5 4,4,7,3 2,2
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 15/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 4,3 7,1,8 8,6 2,8,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,1,5,8 1 1 5

TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 08/07/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
432
3439 3393 4628
6771
39505 10460 91344 08191 90926 03478 38565
90083 22729
01696
54602
864312
02
761
4480 9212 5789
2580
85927 46864 17011 66690 91983 25705 46009
90699 88324
54378
40165
439388
86
675
4304 7760 1598
4631
22212 15660 40955 25288 27224 52907 60200
85452 91099
07748
03821
516962
...
...
... ... ...
...
... ... ... ... ... ... ...
... ...
...
...
...
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 08/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,2 2 8,6,9 2,9 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,0,5 1,8 3 3,1,6
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 08/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,5,9 2,1 7,4 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,4,5 8 0,9,0,3,8 0,9
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 08/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,7,0 2 4,1 1 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2 0,0,2 5 6,8 8,9
   Loto Đồng Tháp - Chủ Nhật, 08/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - - - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - - - -

TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DT Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so