xs

XSMN Chủ nhật

XSMN Chủ Nhật, ngày 19/05/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
06
882
6281 3395 0873
8109
07296 75859 49806 09955 14840 99028 37385
28738 19642
62142
56492
176692
94
493
1244 1784 3529
3248
88775 76669 78285 66083 99409 21179 80595
52139 48275
92870
54670
705813
03
378
6362 2035 0672
4928
19941 51730 59939 35450 25550 69952 07903
02766 36162
79192
84792
628417
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 19/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,9,6 - 8 8 0,2,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,5 - 3 2,1,5 5,6,2,2
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 19/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 3 9 9 4,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9 5,9,5,0,0 4,5,3 4,3,5
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 19/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,3 7 8 5,0,9 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,0,2 2,6,2 8,2 - 2,2

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 12/05/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
166
6335 0076 3973
2210
23909 27696 13713 67199 17764 56498 11013
14533 59238
47381
83783
293580
12
273
6976 8272 0287
6091
20069 56967 53418 06709 26387 46364 95491
06022 66050
46367
91267
036168
08
407
5467 5036 0120
7195
96127 66522 47003 48863 10558 31449 28929
89688 37499
31879
04578
002268
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 12/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 0,3,3 - 5,3,8 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,4 6,3 1,3,0 6,9,8
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 12/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 2,8 2 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 9,7,4,7,7,8 3,6,2 7,7 1,1
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 12/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,7,3 - 0,7,2,9 6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 7,3,8 9,8 8 5,9

TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 05/05/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
06
260
0254 3805 6242
4566
65594 08353 39902 74118 39954 78032 33482
57459 63554
42300
07568
827052
03
599
0810 1765 3622
0902
06072 62097 26213 24305 10201 37219 60589
22841 67639
82041
18849
757987
20
508
5304 8258 7814
6577
00563 89910 03816 04590 92262 76786 18445
97848 62731
48192
20558
997822
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 05/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,5,2,0 8 - 2 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,3,4,9,4,2 0,6,8 - 2 4
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 05/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2,5,1 0,3,9 2 9 1,1,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5 2 9,7 9,7
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 05/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4 4,0,6 0,2 1 5,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,8 3,2 7 6 0,2

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày


TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 28/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
754
3760 3523 8954
9291
56077 44299 67884 63135 19277 83318 40666
50892 13444
12601
77460
751246
22
453
4655 7143 3809
9259
75253 88565 19148 03012 60876 78786 39937
77571 52521
33568
41545
689578
96
287
2770 9495 2326
6108
79376 77888 63787 69636 26420 83146 80939
37494 58181
29824
25568
956869
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 28/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 8 3 5 4,4,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4 0,6,0 7,7 4 1,9,2
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 28/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 2 2,1 7 3,8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5,9,3 5,8 6,1,8 6 -
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 28/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 - 6,0,4 6,9 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,9 0,6 7,8,7,1 6,5,4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN


TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 21/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
233
0330 2243 1904
6873
86062 13052 36820 55883 28200 15606 97257
36805 72561
82278
06761
945466
55
960
6161 0599 2775
0684
11757 56596 86362 25733 42463 95784 13877
38055 87724
40138
64895
458973
43
654
2788 2527 1867
6718
39455 51441 82103 85618 68555 83251 17276
05541 60340
37231
29506
852526
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 21/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,0,6,5 - 0 3,0 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7 2,1,1,6 3,8 3 1
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 21/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 4 3,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7,5 0,1,2,3 5,7,3 4,4 9,6,5
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 21/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6 8,8 7,6 1 3,1,1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,5,5,1 7 6 8 -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 14/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
130
9401 1186 4947
8743
10168 69443 62369 83120 66422 78046 68248
82930 17018
93223
76120
992420
06
159
1803 1934 4670
7150
15726 40232 42465 60592 70378 73425 50849
17303 11851
23200
48441
081557
68
115
9436 3024 1030
0018
28484 25903 45169 35020 31952 38816 96045
33945 28005
77707
07683
739909
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 14/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 8 0,2,3,0,0 0,0 7,3,3,6,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 8,9 - 6 -
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 14/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,3,3,0 - 6,5 4,2 9,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,0,1,7 5 0,8 - 2
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 14/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5,7,9 5,8,6 4,0 6,0 5,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 8,9 - 4,3 -

TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Chủ Nhật, ngày 07/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
896
0519 1947 5065
5881
28829 84628 03583 67599 22621 10876 20880
02593 79846
58556
35478
247114
73
460
1603 0180 3537
9110
53921 75720 43683 03548 70393 46025 76701
64048 66577
84496
03761
492038
03
802
1272 9319 8351
7822
54615 09288 05919 64845 58689 52556 55450
13171 29141
36701
07907
276929
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang - Chủ Nhật, 07/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,4 9,8,1 - 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 5 6,6,8 1,3,0 6,9,3
   Loto Đà Lạt - Chủ Nhật, 07/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1 0 1,0,5 7,8 8,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,1 3,7 0,3 3,6
   Loto Kiên Giang - Chủ Nhật, 07/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2,1,7 9,5,9 2,9 - 5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,6,0 - 2,1 8,9 -

TG Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DL Nhận kết quả xổ số Đà Lạt sớm nhất, soạn XSDL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KG Nhận kết quả xổ số Kiên Giang sớm nhất, soạn XSKG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86