xs

XSMN Thứ 4

XSMN Thứ 4, ngày 20/02/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
501
4260 2239 3676
4077
92243 56858 92920 35748 56061 27380 02604
34098 52855
57255
46058
945454
03
778
3824 4045 3555
9894
42271 88820 43729 51688 42298 35612 35527
69305 23957
14352
39674
045213
44
939
9531 4601 5340
5163
84118 94850 82784 51933 62082 03514 49681
80616 24167
59725
41052
081967
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 20/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,4 - 0 8,9 3,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,5,5,8,4 0,1 6,7 0 8
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 20/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5 2,3 4,0,9,7 - 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7,2 - 8,1,4 8 4,8
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 20/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 8,4,6 5 9,1,3 4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,2 3,7,7 - 4,2,1 -

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 4, ngày 13/02/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
232
1509 0898 5240
3533
69898 10330 27779 00511 63734 58351 81333
84031 86210
88061
48185
417404
88
537
7579 7463 8033
6569
32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556
80477 22768
50003
40825
736968
25
040
5821 1778 0436
5238
76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836
18313 41939
47579
48162
575885
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 13/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,4 1,0 - 2,3,0,4,3,1 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 1 9 5,5 8,8
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 13/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 8,5 6,5 7,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 3,9,8,8 9,1,7 8,6 7
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 13/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3 5,1 6,8,8,6,9 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 6,7,6,2 8,9 1,5 -

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 4, ngày 06/02/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
951
5295 7667 3508
5397
31406 45941 77425 39297 89054 71142 37862
48956 56138
99867
62448
994537
80
390
8785 3246 7122
7536
65559 37044 06309 42944 00256 11072 17120
59907 03501
72320
46229
105313
35
055
1406 8353 5487
0005
84428 39578 75566 26251 51694 37019 04249
79330 45696
25394
03094
784141
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 06/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,6 - 5 8,7 1,2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,4,6 7,2,7 - - 7,5,7,7
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 06/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,7,1 3 2,0,0,9 6 6,4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,6 - 2 0,5 0
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 06/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,5 9 8 5,0 9,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,3,1 6 8 7 4,6,4,4

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày


DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 4, ngày 30/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
481
7599 6907 0233
2937
03122 52725 65687 49119 03449 42474 06291
54817 88699
44809
41780
346643
84
567
4343 7120 3937
3036
76953 53717 80934 21097 19711 69514 35099
09420 60399
23268
22378
361768
78
108
1860 6561 9115
6960
88996 25547 85480 33768 52077 11215 79085
01438 16904
35031
67862
438863
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 30/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,7,9 9,7 2,5 3,7 9,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 4 1,7,0 9,1,9
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 30/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,1,4 0,0 7,6,4 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 7,8,8 8 4 7,9,9
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 30/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4 5,5 - 8,1 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,1,0,8,2,3 8,7 0,5 6

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN


CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 4, ngày 23/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
69
414
2729 4151 9040
5301
18308 57690 42397 87976 28514 32548 49793
53942 81449
27550
48230
567066
11
208
7885 4139 2814
8675
79776 24780 71056 82415 15395 71662 23377
61009 35753
94249
71358
688037
57
659
9959 5565 8832
3628
15823 03146 05730 06296 03438 37336 97860
01437 41373
47602
61708
324268
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 23/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8 4,4 9 0 0,8,2,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,0 9,6 6 - 0,7,3
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 23/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9 1,4,5 - 9,7 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,3,8 2 5,6,7 5,0 5
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 23/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8 - 8,3 2,0,8,6,7 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,9,9 5,0,8 3 - 6

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 4, ngày 16/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
477
6970 8124 7209
4434
70084 99124 95221 13223 61118 97727 92605
74824 77119
56193
81947
128282
50
635
3308 4104 8547
8508
77241 87096 35660 56282 46180 10993 89505
00854 77160
29027
22615
105296
85
067
6122 8459 4947
6975
21496 87516 50119 76209 41398 08051 28396
86928 53992
72403
11397
624713
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 16/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,5 8,9 1,4,4,1,3,7,4 4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 7,0 4,2 3
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 16/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4,8,5 5 7 5 7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,4 0,0 - 2,0 6,3,6
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 16/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3 6,9,3 2,8 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,1 7 5 5 6,8,6,2,7

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 4, ngày 09/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
105
5356 6005 1413
4617
94305 04432 03090 41999 63959 96611 50218
96218 19808
61440
76890
654075
44
580
4381 2207 9778
4804
08995 32692 42776 80170 30485 39189 27782
61517 56902
27044
77569
471051
77
627
2471 0488 8050
3990
21686 44559 87284 51498 12270 33801 90045
85087 60332
45227
98177
985881
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Sóc Trăng - Thứ 4, 09/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5,5,8 7,3,7,1,8,8 - 2 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,9 - 5 - 0,9,0
   Loto Đồng Nai - Thứ 4, 09/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4,2 7 - - 4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 9 8,6,0 0,1,5,9,2 5,2
   Loto Cần Thơ - Thứ 4, 09/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 - 7,7 2 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9 - 7,1,0,7 8,6,4,7,1 0,8

ST Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DN Nhận kết quả xổ số Đồng Nai sớm nhất, soạn XSDN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

CT Nhận kết quả xổ số Cần Thơ sớm nhất, soạn XSCT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so