xs

XSMN Thứ 5

XSMN Thứ 5, ngày 18/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
23
084
9017 6910 9760
7578
71679 01094 25035 88696 97314 47577 56824
82103 15396
45677
99217
433425
38
273
2273 4075 6968
2806
67294 08250 01142 34308 12030 00638 67512
89581 44490
52591
96684
403055
16
902
6387 9044 8662
4110
67182 77446 12536 06884 21329 01389 18423
30528 79376
32118
22354
548238
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 18/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 7,0,4,7 3,4,5 5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0 8,9,7,7 4 4,6,6
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 18/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8 2 - 8,0,8 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5 8 3,3,5 1,4 4,0,1
   Loto An Giang - Thứ 5, 18/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 6,0,8 9,3,8 6,8 4,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 2 6 7,2,4,9 -

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 5, ngày 11/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
911
9164 1174 9377
4854
20046 85456 20864 11498 53665 09797 89245
61621 96065
41124
72610
805535
58
301
9723 1569 9238
5088
78279 28220 66444 73633 80975 23512 90167
09767 02067
07973
75607
758459
32
690
7473 8441 6469
1337
46907 38472 68891 90862 03389 62655 27181
70499 91557
82369
04842
295216
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 11/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,0 1,4 5 6,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,6 0,4,4,5,5 4,7 - 8,7
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 11/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,7 2 3,0 8,3 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9 9,7,7,7 9,5,3 8 -
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 11/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 6 - 2,7 1,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7 9,2,9 3,2 9,1 0,1,9

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 5, ngày 04/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
344
4782 8879 9051
4125
25722 77621 82919 75270 96677 55070 64559
83381 56105
81555
09420
372154
15
908
8020 4074 1578
9332
14615 77311 38001 73507 89042 43293 42411
14436 52718
99588
64171
933420
05
495
5716 1375 5018
7270
44849 97171 59993 66068 55232 72995 14910
39505 69514
32539
43161
856847
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 04/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 9 5,2,1,0 4 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,9,5,4 - 9,0,7,0 2,1 -
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 04/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,7 5,5,1,1,8 0,0 2,6 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 4,8,1 8 3
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 04/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5 6,8,0,4 - 2,9 9,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,1 5,0,1 - 5,3,5

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày


AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 5, ngày 28/03/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
015
2571 7675 6657
8711
53412 78600 28261 88113 06283 04831 29537
06919 25684
63253
71074
636659
76
987
1140 2522 8993
7536
35828 94218 62867 43882 35028 11591 29697
39936 35078
26682
32679
333702
09
826
1503 1986 1075
0840
84474 27898 38454 41576 52324 97486 17958
48978 50522
81699
90468
932855
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 28/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 5,1,2,3,9 - 1,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3,9 1 1,5,4 1,3,4 -
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 28/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 8 2,8,8 6,6 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7 6,8,9 7,2,2 3,1,7
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 28/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3 - 6,4,2 - 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8,5 8 5,4,6,8 6,6 8,9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN


AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 5, ngày 21/03/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
31
916
2237 7863 9036
7061
21488 63722 46666 62809 05525 79855 55971
64940 01942
67558
75194
301299
95
971
9061 8719 2567
7970
81818 46099 82346 18573 60181 09502 09172
39747 87422
16966
93338
915471
10
165
6075 9947 8232
2930
04625 17322 44479 23683 87093 23513 85680
91762 48704
85153
51215
818548
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 21/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 6 2,5 1,7,6 0,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,8 3,1,6 1 8 4,9
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 21/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 9,8 2 8 6,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,7,6 1,0,3,2,1 1 5,9
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 21/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 0,3,5 5,2 2,0 7,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 5,2 5,9 3,0 3

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 5, ngày 14/03/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
78
392
6614 7982 1560
9889
46259 33714 10985 51424 79684 02185 64821
67933 11627
46785
09866
993561
78
392
6614 7982 1560
9889
46259 33714 10985 51424 79684 02185 64821
67933 11627
46785
...
...
18
072
5191 0626 4945
1135
13799 36369 07570 49683 16954 80969 51214
86388 87750
06636
55937
434743
79
634
3828 0163 8790
6484
47402 97591 93270 90325 63330 63533 59736
29968 94645
73622
80979
763487
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang - Thứ 5, 14/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,4 4,1,7 3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 0,6,1 8 2,9,5,4,5,5 2
   Loto TPHCM - Thứ 5, 14/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,4 4,1,7 3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 0 8 2,9,5,4,5,5 2
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 14/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,4 6 5,6,7 5,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,0 9,9 2,0 3,8 1,9
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 14/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 - 8,5,2 4,0,3,6 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,8 9,0,9 4,7 0,1

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

HCM Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 5, ngày 07/03/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
87
887
0799 8295 9594
1677
80052 76726 75413 56945 89514 30566 16494
72630 11019
50730
37741
148835
08
509
1611 5281 7564
2422
58607 95075 18326 98121 04331 92235 49397
48155 53496
84053
02759
797741
36
912
9279 3198 3312
4181
05605 27679 28662 27923 17015 13564 84333
54105 68703
88549
39502
278929
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Thuận - Thứ 5, 07/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3,4,9 6 0,0,5 5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 6 7 7,7 9,5,4,4
   Loto Tây Ninh - Thứ 5, 07/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9,7 1 2,6,1 1,5 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,3,9 4 5 1 7,6
   Loto An Giang - Thứ 5, 07/03/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5,3,2 2,2,5 3,9 6,3 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,4 9,9 1 8

BTH Nhận kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất, soạn XSBTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TN Nhận kết quả xổ số Tây Ninh sớm nhất, soạn XSTN gửi 6189 (1.000đ/SMS)

AG Nhận kết quả xổ số An Giang sớm nhất, soạn XSAG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86