xs

XSMN Thứ 6

XSMN Thứ 6, ngày 14/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
35
443
4191 6540 0589
3689
77392 93101 64078 58357 84013 54408 36642
87576 92175
50143
92163
142833
59
070
9313 5116 5292
6875
35506 66024 65901 00987 48482 13491 93366
13075 33056
54144
23767
624212
03
858
9470 8159 3465
0265
63891 36508 27415 76499 00164 48207 54500
52762 34663
25276
32951
603052
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 14/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8 3 - 5,3 3,0,2,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 3 8,6,5 9,9 1,2
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 14/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,1 3,6,2 4 - 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,6 6,7 0,5,5 7,2 2,1
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 14/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8,7,0 5 - - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9,1,2 5,5,4,2,3 0,6 - 1,9

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 07/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
022
2327 7952 8955
6910
80001 44662 98310 58517 93549 64912 86886
25993 06045
06801
00001
816525
30
620
5352 9905 5539
6736
84433 76467 61282 00631 04322 49666 63039
89137 09402
47155
04489
122703
62
111
4625 7365 8070
0783
67101 92128 26627 30765 29454 75342 12499
98591 98480
88271
96613
489358
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 07/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,1,1 9,0,0,7,2 2,7,5 - 9,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,5 2 - 6 3
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 07/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,2,3 - 0,2 0,9,6,3,1,9,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,5 7,6 - 2,9 -
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 07/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 1,3 5,8,7 - 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8 2,5,5 0,1 3,0 9,1

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 31/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
730
1693 4873 5202
3358
78151 76443 80787 21488 10549 40890 82375
66642 97752
72504
54306
912154
63
373
7447 2527 2680
9891
90778 94230 40404 35786 09889 14034 58543
82235 28795
77787
46902
214535
86
303
2927 3457 9931
6590
86675 40062 45449 38809 86286 86740 77621
46880 03147
94738
47328
406276
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 31/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,4,6 - - 0 3,9,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1,2,4 - 3,5 7,8 9,3,0
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 31/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,2 - 7 0,4,5,5 7,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3 3,8 0,6,9,7 1,5
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 31/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9 - 7,1,8 1,8 9,0,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 2 5,6 6,6,0 0

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày


VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 24/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
709
1513 2102 1825
8443
05629 59582 02394 02524 17423 40894 37578
74939 22795
37364
69121
594837
95
392
2553 7119 1249
4808
69190 25469 65342 93640 11727 42111 33529
89019 51310
08936
73851
020057
52
709
1513 2102 1825
8443
05629 59582 02394 02524 17423 40894 37578
74939 22795
37364
69121
594837
53
191
7950 0791 8947
7400
74544 24581 75558 83059 21182 98586 07310
26516 12434
33781
89011
562660
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 24/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,2 3 5,9,4,3,1 9,7 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 4 8 2 4,4,5
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 24/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 9,1,9,0 7,9 6 9,2,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,1,7 9 - - 5,2,0
   Loto Đồng Tháp - Thứ 6, 24/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,2 3 5,9,4,3,1 9,7 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 4 8 2 4,4,5
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 24/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 0,6,1 - 4 7,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0,8,9 0 - 1,2,6,1 1,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN


BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DT Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất, soạn XSDT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 17/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
298
7826 2307 4211
7429
64145 35441 66686 20764 70972 45123 87910
03914 10589
35130
88774
945075
70
676
6653 9445 0762
8251
58262 37206 02232 29875 00727 54923 90462
16996 20608
27515
44576
619953
24
882
4359 3702 6401
8916
55651 03929 51487 87087 07207 30928 04935
52855 26468
64595
45359
994356
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 17/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 1,0,4 6,9,3 0,0 5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4 2,4,5 6,9 8
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 17/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8 5 7,3 2 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,1,3 2,2,2 0,6,5,6 - 6
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 17/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1,7 6 4,9,8 5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,1,5,9,6 8 - 2,7,7 5

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 10/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
684
0418 4738 0992
7543
25931 67482 82489 29996 68639 47976 78820
91608 31499
72041
82570
307872
85
769
4558 1673 3210
3528
51016 64051 51227 78589 96625 00091 79510
50906 37004
24235
43348
379409
27
216
9711 1903 4152
1826
08211 73131 14572 29944 99394 46796 29293
29576 86014
22268
25905
634919
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 10/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 8 0 8,1,9 3,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3 6,0,2 4,2,9 2,6,9
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 10/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,4,9 0,6,0 8,7,5 5 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1 9 3 5,9 1
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 10/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5 6,1,1,4,9 7,6 1 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 8 2,6 - 4,6,3

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 03/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
870
4277 4217 2342
4163
07255 13105 04003 87556 88935 87578 15601
15805 59576
26685
28244
866710
61
809
8666 5831 3743
3577
08324 51081 12546 19959 73650 57127 74934
51453 57480
14228
75906
748827
95
059
3783 2403 7214
5885
33927 03540 88683 13884 31795 53540 50695
42333 23153
18431
17518
459985
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 03/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,3,1,5 7,0 - 8,5 2,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6 3 0,7,8,6 5 -
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 03/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,6 - 4,7,8,7 1,4 3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,0,3 1,6 7 1,0 -
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 03/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 4,8 7 3,1 0,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3 - - 3,5,3,4,5 5,5,5

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so