xs

XSMN Thứ 6

XSMN Thứ 6, ngày 28/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
140
6713 2385 8868
6091
81548 83280 36704 03630 24108 70096 35440
79284 18904
62148
76184
003803
66
427
5931 1155 8593
8329
49077 47727 83950 84385 83105 55634 39827
10867 86779
17200
92656
410493
05
630
3782 1426 7451
9329
36946 02529 73451 14766 12599 30402 40259
91381 66018
73707
22719
829643
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 28/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8,4,3 3 5 0 0,8,0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8 - 5,0,4,4 1,6
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 28/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0 - 7,9,7,7 1,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,0,6 6,7 7,9 5 3,3
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 28/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,2,7 8,9 6,9,9 0 6,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,1,9 6 - 2,1 9

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 21/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
953
8779 5198 7284
6544
80298 91502 75014 18888 64323 86701 35267
72480 79854
36211
69486
045494
84
914
1669 1450 7792
0586
28089 73657 75905 22431 19556 63037 39370
31035 12195
98231
32385
912779
32
520
3650 1226 5089
1557
50907 37881 37234 28249 29889 77554 03863
29873 38729
40960
62000
364484
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 21/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1 4,1 3 - 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4 7 9 4,8,0,6 6,8,8,4
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 21/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 4 - 1,7,5,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,7,6 9 0,9 4,6,9,5 2,5
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 21/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,0 - 0,6,9 2,4 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,7,4 3,0 3 9,1,9,4 -

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 14/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
51
418
8324 4839 3816
7269
65379 27254 50916 18593 30697 81282 87293
42136 84399
60152
99736
168080
56
825
7026 1595 6047
7230
14060 64924 00369 52146 96765 99677 72650
29266 26744
16492
65469
702181
55
828
6211 5944 3274
6989
76946 19390 33161 30560 16989 88652 41740
11186 91739
52417
56549
601605
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 14/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,6,6 4 9,6,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,4,2 9 9 2,0 3,7,3,9
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 14/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 5,6,4 0 7,6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,0 0,9,5,6,9 7 1 5,2
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 14/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 1,7 8 9 4,6,0,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2 1,0 4 9,9,6 0

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày


BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 07/04/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
903
2963 1441 7172
5750
47641 32729 48051 70194 52225 50846 81715
54561 90667
08077
70662
056119
18
510
8863 5206 6356
6655
49756 61668 04645 07866 38155 98361 39674
88733 44704
30118
42020
788129
53
892
5151 8618 5982
2007
22304 24553 06946 90160 08696 80163 51426
89848 24744
62852
31195
297380
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 07/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 5,9 9,5 - 1,1,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,0,1 3,1,7,2 2,7 - 4
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 07/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,4 8,0,8 0,9 3 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,5,6,5 3,8,6,1 4 - -
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 07/04/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4 8 6 - 6,8,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,1,3,2 0,3 - 2,0 2,6,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN


BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 31/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
406
7016 0599 0366
1121
65572 43791 44417 94806 28325 83206 37946
92166 00927
72577
90403
082273
42
826
9671 8089 8261
9390
78748 93563 21442 22190 94914 69102 46874
85620 03924
45193
65921
275320
48
973
0186 7414 6119
1502
62977 66397 36213 44135 56173 63785 40186
26565 75575
44176
78206
104500
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 31/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,6,6,6,3 6,7 1,5,7 - 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,6 2,7,3 - 9,1
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 31/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 4 6,0,4,1,0 - 2,8,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,3 1,4 9 0,0,3
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 31/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,6,0 4,9,3 - 5 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5 3,7,3,5,6 6,5,6 7

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 24/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
51
245
2697 5516 7365
1283
43546 51958 74016 06191 99786 58188 83265
94318 18111
71356
66537
906040
03
318
2094 4597 6213
7403
59417 42349 38934 71844 78842 08712 57143
63897 60266
14213
80820
232758
66
056
6243 8437 8213
6905
86898 03526 91531 39943 95685 93466 38182
19012 40140
39650
59087
743270
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 24/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6,6,8,1 - 7 5,6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,8,6 5,5 - 3,6,8 7,1
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 24/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,3 8,3,7,2,3 0 4 9,4,2,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 6 - - 4,7,7
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 24/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 3,2 6 7,1 3,3,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,0 6,6 0 5,2,7 8

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 17/03/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
576
7096 8751 2542
9565
75251 41886 47687 66080 85259 69605 24600
27682 70834
81914
09478
437393
79
921
4688 2864 4824
0647
55481 48882 10074 24557 84384 42533 92441
29259 73628
45074
88861
076903
87
967
2709 4951 6621
2838
65675 47801 04230 03464 86058 15397 60644
79766 61340
79733
70550
254548
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 17/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0 4 - 4 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,1,9 5 6,8 6,7,0,2 0,6,3
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 17/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 - 1,4,8 3 7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,9 4,1 9,4,4 8,1,2,4 -
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 17/03/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,1 - 1 8,0,3 4,0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,8,0 7,4,6 5 7 7

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so