xs

XSMN Thứ 6

XSMN Thứ 6, ngày 20/04/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
783
5741 1613 4103
4364
25184 35411 65994 49700 07258 33521 21505
99818 09407
74694
53683
100457
57
978
9848 3959 2254
1716
47574 48064 40135 09338 12036 23024 19799
23206 59636
92087
25058
760227
71
791
6784 1601 7004
6234
36305 70160 50818 93192 59392 37026 15359
20154 35708
93440
17707
234284
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 20/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3,0,5,7 3,1,8 1 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7 4 - 3,4,3 4,4
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 20/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 6 4,7 5,8,6,6 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,9,4,8 4 8,4 7 9
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 20/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,4,5,8,7 8 6 4 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,4 0 1 4,4 1,2,2

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 13/04/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
734
1429 8116 4793
3306
01279 71629 29808 51224 19540 61772 75171
72046 81137
82557
66379
781491
17
034
3668 1107 4655
7110
43707 85013 24655 40317 44191 47164 60361
34756 91077
55658
93248
090529
26
542
9497 8244 1393
2403
61742 76277 19082 38180 33230 56831 53940
87568 00914
14906
06957
599354
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 13/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8 6 2,9,9,4 4,7 0,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 - 9,2,1,9 - 3,1
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 13/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,7 7,0,3,7 9 4 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,5,6,8 8,4,1 7 - 1
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 13/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6 4 6 0,1 2,4,2,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,4 8 7 2,0 7,3

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 06/04/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
271
4495 1440 9798
2067
37340 10936 59845 99254 16968 13520 97786
05923 55741
23308
92583
671325
37
828
6995 4645 8760
4794
88423 20391 44506 12958 76907 73270 63445
93456 83559
23906
98436
117462
49
755
8311 6997 8464
7569
44152 53954 39971 76638 40513 13344 78913
35270 24478
40529
54375
298011
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 06/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 - 0,3,5 6 5,0,0,5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 7,8 1 6,3 5,8
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 06/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,7,6 - 8,3 7,6 5,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,6,9 0,2 0 - 5,4,1
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 06/04/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,3,3,1 9 8 9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,2,4 4,9 1,0,8,5 - 7

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMN theo Ngày


VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 30/03/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
729
7231 5474 3402
5822
13415 92998 56020 91922 87500 31495 78535
40328 76940
56897
29781
869341
53
304
9028 3816 0464
4313
75297 13993 78212 61974 47791 12232 59195
35336 35129
84970
84259
741047
37
450
9808 6454 4433
2094
57176 56549 78316 12167 43054 04870 10401
89478 79685
78718
40318
653002
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 30/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,0 5 9,2,0,2,8 1,5 1,0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 4 1 8,5,7
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 30/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 6,3,2 8,9 2,6 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,9 4 4,0 - 7,3,1,5
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 30/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1,2 6,8,8 - 7,3 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,4,4 7 6,0,8 5 4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMN

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMN


BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 23/03/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
674
1529 3939 0617
4989
09855 83329 39602 14025 06869 81230 32416
30882 34478
37160
40661
528996
94
602
1353 6983 3264
9537
81854 91683 02972 68099 33178 70529 26583
85041 91359
17429
20166
107495
81
529
7608 4750 8340
1999
87106 01361 90761 22221 03531 63534 84255
11324 26754
81377
68630
857364
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 23/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 7,6 9,9,5 3,9,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 9,0,1 4,8 9,2 6
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 23/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 - 9,9 7 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4,9 4,6 2,8 3,3,3 4,9,5
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 23/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,6 - 9,1,4 1,4,0 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5,4 1,1,4 7 1 9

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 16/03/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
197
0573 2414 4014
3348
82730 08400 98760 81463 47155 73325 89481
13251 31378
82940
86278
353726
02
786
1296 7907 9093
0926
30756 13228 71531 11385 71282 96750 35534
45153 12737
82615
87403
450684
05
782
9881 3145 1038
7234
95100 12903 53220 01855 80317 43663 48073
80066 32238
31488
28984
763628
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 16/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 4,4 5,6 0 5,8,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,1 0,3 3,8,8 1 7
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 16/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,7,3 5 6,8 1,4,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,0,3 - - 6,5,2,4 6,3
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 16/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0,3 7 0,8 8,4,8 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 3,6 3 2,1,8,4 -

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMN Thứ 6, ngày 09/03/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
394
8709 5983 2408
8241
92139 50952 14192 38946 36506 68980 51679
60185 64996
13620
01766
620242
03
663
4190 7125 0183
4351
06993 81891 58163 15801 39808 89940 53569
43717 75640
24432
34399
771324
42
284
6390 3237 4327
2335
20144 67995 75027 42571 92710 03303 28418
30234 60941
75278
32814
702647
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bình Dương - Thứ 6, 09/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,8,6 - 0 0,9 1,6,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 6 9 3,0,5 4,2,6
   Loto Vĩnh Long - Thứ 6, 09/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,1,8 7 5,4 2 0,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 3,3,9 - 3 0,3,1,9
   Loto Trà Vinh - Thứ 6, 09/03/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 0,8,4 7,7 7,5,4 2,4,1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 1,8 4 0,5

BD Nhận kết quả xổ số Bình Dương sớm nhất, soạn XSBD gửi 6189 (1.000đ/SMS)

VL Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

TV Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so