xs

XSMT Chủ nhật

XSMT Chủ Nhật, ngày 09/12/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
35
429
7470 1271 1431
1650
30724 71761 77279 31934 75011 90419 17655
46818 84527
83486
70687
804898
03
905
6027 6591 0669
4069
17958 13816 44249 72575 92569 58491 05437
12156 17698
57937
07904
809625
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 09/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 1,9,8 9,4,7 5,1,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5 1 0,1,9 6,7 8
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 09/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5,4 6 7,5 7,7 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,6 9,9,9 5 - 1,1,8

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Chủ Nhật, ngày 02/12/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
636
8547 1863 8458
2490
01517 53058 64207 35885 79325 04750 50531
07462 59260
76209
96604
164627
74
378
4227 3791 6662
7110
05712 63016 92046 77834 55399 40480 18430
00822 37290
87957
63010
844004
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 02/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,9,4 4,7 5,7 6,1 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,8,0 3,2,0 - 5 0
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 02/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 0,2,6,0 7,2 4,0 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 2 4,8 0 1,9,0

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Chủ Nhật, ngày 25/11/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
652
6612 9762 4938
0496
46111 74221 50812 97707 84844 80854 73243
60317 19505
04879
98424
085124
97
758
4919 0694 2727
0716
18866 92171 79470 42801 79792 75120 71400
92928 44061
21163
95501
760719
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 25/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,5 2,1,2,7 1,4,4 8 5,4,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4 2 9 - 6
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 25/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0,1 9,6,9 7,0,8 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 6,1,3 1,0 - 7,4,2

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Chủ Nhật, ngày 18/11/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
171
6308 6856 8206
8504
22686 56897 07984 11426 05178 75215 61784
86528 60117
06685
08339
454464
73
460
6203 3609 7088
0311
28230 39547 66131 12070 64383 96250 30160
58218 01426
46190
46415
732468
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 18/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,6,4 5,7 6,8 3,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 4 1,8 6,4,4,5 7
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 18/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,9 1,8,5 6 0,1 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 0,0,8 3,0 8,3 0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Chủ Nhật, ngày 16/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
337
9246 9602 5138
4766
54347 57736 04660 65189 60983 78511 97475
19511 72536
88354
30554
763043
78
980
4532 3534 5800
9102
64385 32924 50410 63546 40010 70031 60235
05012 97087
50508
92314
292140
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 16/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 1,1 - 7,8,6,6 6,7,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,4 6,0 5 0,9,3 -
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 16/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2,8 0,0,2,4 4 2,4,1,5 6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 8 0,5,7 -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Chủ Nhật, ngày 09/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
497
3511 7459 9531
6853
08411 29621 97341 98393 20608 21255 13341
67631 64544
04854
48427
717491
50
072
2847 1220 7474
8574
43362 30518 95793 93199 05503 87570 14318
48292 37966
67208
44927
643723
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 09/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 1,1 1,7 8,1,1 1,1,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3,5,4 - - - 7,3,1
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 09/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,8 8,8 0,7,3 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 2,6 2,4,4,0 - 3,9,2

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Chủ Nhật, ngày 02/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
92
808
6710 8421 4003
6083
63447 25816 91256 22482 51693 00828 81959
89159 35121
14369
87892
846482
71
295
2915 2411 1446
8772
52400 12647 89529 05690 30846 81242 92381
58048 66711
82049
05250
245256
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Chủ Nhật, 02/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,3 0,6 1,8,1 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,9,9 9 - 3,2,2 2,3,2
   Loto Kon Tum - Chủ Nhật, 02/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 5,1,1 9 - 6,7,6,2,8,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,6 - 1,2 1 5,0

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

KT Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so