xs

XSMT Thứ 4

XSMT Thứ 4, ngày 21/06/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
356
9096 0035 8998
8953
73186 91788 04672 33966 06404 10625 24417
20682 62342
25765
90028
010864
36
719
7228 3640 7406
2495
46187 10807 34356 18008 63683 78972 41324
12258 01486
23016
53763
260828
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Thứ 4, 21/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 7 5,8 5 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,3 6,5,4 2,2 6,8,2 6,8
   Loto Đà Nẵng - Thứ 4, 21/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,7,8 9,6 8,4,8 6 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,8 3 2 7,3,6 5

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 4, ngày 14/06/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
945
5723 3053 3309
8183
78416 43580 67610 08238 53580 27383 88697
06500 26531
71791
32855
258096
62
144
1404 3795 5988
7613
15797 01934 30640 04665 14100 75617 12112
19682 58134
58315
37463
029707
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Thứ 4, 14/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,0 6,0 3 6,8,1 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5 - - 3,0,0,3 7,1,6
   Loto Đà Nẵng - Thứ 4, 14/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,0,7 3,7,2,5 - 4,4 4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,5,3 - 8,2 5,7

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 4, ngày 07/06/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
267
3564 4385 1405
5837
27353 52099 61397 21079 25910 27578 08870
89635 73848
81293
46523
432312
31
371
7663 4242 3949
3563
30053 89135 43227 59833 45918 21520 16520
47289 45610
48063
10531
598642
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Thứ 4, 07/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 0,2 3 7,5 2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 7,4 9,8,0 5 9,7,3
   Loto Đà Nẵng - Thứ 4, 07/06/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,0 7,0,0 1,5,3,1 2,9,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 3,3,3 1 9 -

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 4, ngày 31/05/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
690
8592 1036 8401
0515
74327 26519 60241 85367 21386 17775 70921
78813 86534
90991
81628
485060
96
407
2205 0969 8824
9958
18992 75657 01906 58780 88293 91927 48166
93328 40218
69359
02230
238552
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Thứ 4, 31/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 5,9,3 7,1,8 6,4 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,0 6,5 6 0,2,1
   Loto Đà Nẵng - Thứ 4, 31/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,5,6 8 4,7,8 0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,7,9,2 9,6 - 0 6,2,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 4, ngày 24/05/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
028
6286 8622 8224
0573
86135 97835 99073 10181 75663 84096 56932
23790 97505
55173
69630
386098
98
875
4817 5172 3569
0672
71864 96150 95793 43379 56083 28964 72538
71997 64845
33276
13710
237967
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Thứ 4, 24/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 - 8,2,4 5,5,2,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3 3,3,3 1,6,1 6,0,8
   Loto Đà Nẵng - Thứ 4, 24/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,0 - 8 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 9,4,4,7 5,2,2,9,6 3 8,3,7

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 4, ngày 17/05/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
101
2251 5801 5183
7994
35745 78217 08484 36786 09644 53717 93954
36700 09924
60232
24000
473003
24
435
2809 0922 2190
1099
89227 18236 02276 68885 16618 45748 77746
47241 46099
64673
31338
371165
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Thứ 4, 17/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,1,0,0,3 1,7,7 4 2 5,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,4 - - 3,4,6 4
   Loto Đà Nẵng - Thứ 4, 17/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 8 4,2,7 5,6,8 8,6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5 6,3 5 0,9,9

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 4, ngày 10/05/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
654
5226 4467 6816
3997
82943 17765 53035 65144 61024 59845 81972
53570 64188
30502
99871
479499
72
309
2687 9616 5101
8392
58683 04311 91525 63090 82124 24892 66279
52120 65893
20068
48925
739572
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Khánh Hòa - Thứ 4, 10/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 6 6,4 5 3,4,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 3,7,5 2,0,1 8 7,9
   Loto Đà Nẵng - Thứ 4, 10/05/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,1 6,1 5,4,0,5 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8 2,9,2 7,3 2,0,2,3

KH Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất, soạn XSKH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so