xs

XSMT Thứ 5

XSMT Thứ 5, ngày 16/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
13
724
4211 7680 2577
8860
91799 25557 77601 89837 67291 26459 84022
99051 00457
65473
05553
246236
80
558
1711 3543 1980
9527
64491 98560 67312 11994 98451 04550 00863
82863 53562
23486
49104
270498
13
327
4608 3395 8382
6146
17652 17458 11985 86746 20251 12164 48115
74316 21685
28894
32172
849325
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 16/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 3,1 4,2 7,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,9,1,7,3 0 7,3 0 9,1
   Loto Bình Định - Thứ 5, 16/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 1,2 7 - 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1,0 0,3,3,2 - 0,0,6 1,4,8
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 16/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 3,5,6 7,5 - 6,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,8,1 4 2 2,5,5 5,4

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 09/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
167
6822 4960 7957
8227
20431 86674 55581 15210 88406 04181 34934
07600 09965
98439
44798
523863
12
463
8723 1807 6176
9790
55289 42390 76732 67480 54939 80851 16059
33328 00467
49963
84459
232178
66
533
1135 2090 6951
2243
33730 76257 12510 07561 04492 82078 33081
70759 02782
58352
50778
289062
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 09/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,0 0 5,2,7 1,4,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 7,0,5,3 4 1,1 8
   Loto Bình Định - Thứ 5, 09/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 2 3,8 2,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,9,9 3,7,3 6,8 9,0 0,0
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 09/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0 - 3,5,0 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,7,9,2 6,1,2 8,8 1,2 0,2

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 02/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
688
1739 9050 1961
2951
73480 68388 55243 06836 93054 03858 60964
70914 10390
42584
20898
771547
59
493
4667 2011 6054
0511
41547 69722 39839 55209 29314 84134 83255
13238 86283
78658
86470
868160
43
819
5186 0284 3756
4617
66696 32867 31854 81532 85142 13753 05418
46538 87519
38211
71786
272760
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 02/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4 4 9,6 3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1,4,8 1,4 - 8,0,8,4 0,8
   Loto Bình Định - Thứ 5, 02/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 1,1,4 2 9,4,8 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,4,5,8 7,0 0 3 3
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 02/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,7,8,9,1 - 2,8 3,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,4,3 7,0 - 6,4,6 6

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 26/07/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
030
1506 1877 9506
8390
60116 40371 14124 97805 33666 08398 92098
00584 42856
23698
30712
021073
18
033
4549 3961 1093
0275
83039 33226 18013 19299 04938 29381 88692
01804 50746
15857
46472
886144
66
553
4752 9898 9606
6083
32586 21646 06110 90693 16827 31782 80905
07186 87608
32028
16590
945181
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 26/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,6,5 6,2 4 4,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 6 7,1,3 4 0,8,8,8
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 26/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 8,3 6 3,9,8 9,6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 1 5,2 1 3,9,2
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 26/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,5,8 0 7,8 - 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2 6 - 3,6,2,6,1 8,3,0

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 19/07/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
829
0755 3286 7811
3496
06215 63208 13775 70619 63671 27311 66131
87566 09407
39735
37674
299508
34
075
4048 1337 4911
3209
56556 22941 64756 18786 17913 40328 54531
08103 39778
42927
91271
809065
11
213
7962 3084 1961
0951
54224 93267 91245 92315 70284 78503 87189
68684 72466
23421
09175
454971
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 19/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,7,8 5,1,5,9,1 9 1,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 6 5,1,4 6 6
   Loto Bình Định - Thứ 5, 19/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3 1,3 8,7 4,7,1 8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6 5 5,8,1 6 -
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 19/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 1,3,5 4,1 - 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 2,1,7,6 5,1 4,4,9,4 -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 12/07/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
356
0238 0625 8781
8461
71067 03420 39399 40961 35347 68925 54510
80204 20163
08784
24894
212776
54
017
2221 4931 0480
1707
56010 01113 13459 25760 58029 96301 82333
61772 52985
72310
02996
550229
99
184
7102 5701 8191
1790
87608 05855 29297 06282 16467 02300 35835
14320 67224
72583
05727
167124
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 12/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 0 5,0,5 3,8 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 1,7,1,3 6 1,4 9,4
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 12/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,1 7,0,3,0 1,9,9 1,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,9 0 2 0,5 6
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 12/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1,8,0 - 0,4,7,4 5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 7 - 4,2,3 9,1,0,7

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 05/07/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
77
452
0070 8960 8385
4267
81549 03736 16503 37278 72789 41705 55052
54972 29404
13459
36277
259700
12
305
1008 6673 7971
3625
24395 13547 07018 03500 72335 61032 63884
71673 58868
30670
51324
963900
19
099
8166 3444 3716
8375
01630 96857 67400 02038 44467 87178 48905
84291 79086
97548
37425
891481
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 05/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5,4,0 - - 6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,9 0,7 7,0,8,2,7 5,9 -
   Loto Bình Định - Thứ 5, 05/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8,0,0 2,8 5,4 5,2 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8 3,1,3,0 4 5
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 05/07/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5 9,6 5 0,8 4,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 6,7 5,8 6,1 9,1

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so