xs

XSMT Thứ 5

XSMT Thứ 5, ngày 06/12/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
543
0767 3973 1390
3084
16360 14878 11712 40502 49102 30926 24200
69060 10069
94956
07967
399852
68
746
6324 7934 2997
9521
33724 42177 72435 55848 17229 60875 96103
31394 93067
10161
31203
861273
07
228
2215 5469 5202
2627
74901 96103 82396 62941 38451 12820 22096
11327 41905
17103
49700
636884
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 06/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2,0 2 6 - 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6,2 7,0,0,9,7 3,8 4 0
   Loto Bình Định - Thứ 5, 06/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,3 - 4,1,4,9 4,5 6,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,7,1 7,5,3 - 7,4
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 06/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,2,1,3,5,3,0 5 8,7,0,7 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 9 - 4 6,6

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 29/11/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
396
9962 2398 1229
0010
21319 19185 71943 14539 76731 77797 12864
71642 42705
59161
82696
664552
99
980
8044 9973 4870
5411
58317 26527 24860 02798 18607 53148 01986
55498 86259
42068
10317
867076
85
317
6683 3236 5399
2771
97891 96429 26334 29575 89087 86038 48895
32422 14328
04093
00828
287057
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 29/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 0,9 9 9,1 3,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 8,2,4,1 - 5 6,8,7,6
   Loto Bình Định - Thứ 5, 29/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 1,7,7 7 - 4,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 0,8 3,0,6 0,6 9,8,8
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 29/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 9,2,8,8 6,4,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 - 1,5 5,3,7 9,1,5,3

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 22/11/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
156
9512 6257 1280
3919
82031 95581 93571 87651 90970 95546 48422
62322 85359
48376
89101
031554
62
371
1775 8965 2150
4760
78038 59623 24272 88745 67418 09721 24660
52255 34075
65633
58985
164521
40
608
4967 2896 2470
5600
57207 75552 67384 59799 73618 96033 90794
83988 28424
60487
04717
202236
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 22/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 2,9 2,2 6,1 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,7,1,9,4 - 1,0,6 0,1 -
   Loto Bình Định - Thứ 5, 22/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8 3,1,1 8,3 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,5 2,5,0,0 1,5,2,5 5 -
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 22/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,0,7 8,7 4 3,6 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 7 0 4,8,7 6,9,4

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 13/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
151
8812 3288 8878
1837
21451 94910 24164 03315 45387 96995 29006
08621 32604
78711
76472
345695
18
689
7740 6637 6922
8774
86097 87833 98021 43322 97953 20316 73490
30501 43058
26885
32980
832727
51
454
6455 0406 1118
1082
48603 54250 06809 55222 94927 00378 06383
83575 18005
29033
79385
466377
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 13/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,4 4,2,0,5,1 1 7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,1 4 8,2 8,7 5,5
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 13/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 8,6 2,1,2,7 7,3 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,8 - 4 9,5,0 7,0
   Loto Bình Định - Thứ 5, 13/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,3,9,5 8 2,7 3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,4,5,0 - 8,5,7 2,3,5 -

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 06/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
567
0214 4873 1204
7984
84391 98692 14003 38093 79320 85031 30011
60317 78812
87321
88516
463521
45
285
4560 3407 6039
1325
71481 51626 26566 76122 09684 19294 52632
41229 30273
08096
06162
781709
31
668
1700 7998 5814
3095
56144 15931 45032 56636 12766 75341 51915
53840 74706
86141
42016
997145
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 06/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,3 9,4,1,7,2,6 0,1,1 1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7 3 4 1,2,3
   Loto Bình Định - Thứ 5, 06/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,9 - 5,6,2,9 9,2 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,6,2 3 5,1,4 4,6
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 06/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,6 4,5,6 - 1,1,2,6 4,1,0,1,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,6 - - 8,5

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 30/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
404
6055 7046 7167
5601
79157 23844 12025 73553 10091 53155 26692
47816 07151
58091
84518
447315
54
782
7506 3929 9315
2225
29798 43075 30336 90708 14869 50586 55210
78071 15036
00565
07185
886017
31
839
5832 6905 4678
7361
05807 65203 47350 57914 90858 72732 04911
45577 70050
15616
03598
945066
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 30/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,1 6,8,5 5 - 6,6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7,3,5,1 7 - - 1,2,1
   Loto Bình Định - Thứ 5, 30/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,8 5,0,7 9,5 6,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 9,5 5,1 2,6,5 8
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 30/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,7,3 4,1,6 - 1,9,2,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8,0 1,6 8,7 - 8

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 23/08/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
044
1365 4069 1020
1243
30342 46604 28462 04985 87508 41405 54627
02144 39698
23157
55908
806833
31
133
9755 5459 1431
5194
10009 65854 13513 41739 77772 01343 80578
10938 36154
06103
29168
063444
35
738
9974 6543 3986
2967
97047 61835 73818 94117 21397 15678 00633
26960 35683
76368
68683
892753
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 23/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8,5,8 - 8,0,7 3 4,3,2,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 5,9,2 - 5 8
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 23/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3 3 - 1,3,1,9,8 3,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9,4,4 8 2,8 - 4
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 23/08/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,7 - 5,8,5,3 3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 7,0,8 4,8 6,3,3 7

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so