xs

XSMT Thứ 5

XSMT Thứ 5, ngày 14/02/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
609
5657 1948 1491
1899
38204 82301 58007 33461 26063 35618 79309
22257 15300
76432
58816
982632
93
165
5111 0999 6600
0486
35937 88809 86430 88192 26832 54799 95445
49997 93135
67013
02097
476988
64
747
1926 2402 2221
0720
93146 49782 11346 41311 60796 09903 71334
34628 13933
53319
89873
598136
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 14/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,4,1,7,9,0 8,6 - 2,2 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,7 1,3 - - 0,1,9
   Loto Bình Định - Thứ 5, 14/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,9 1,3 - 7,0,2,5 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5 - 6,8 3,9,2,9,7,7
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 14/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3 1,9 6,1,0,8 4,3,6 7,6,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4 3 2 6

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 07/02/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
071
1469 7828 1321
7754
45894 21118 07257 12547 68952 48843 94713
98036 03387
45245
22739
693985
86
454
1326 6225 0252
2499
74102 85012 81527 70443 58625 07743 66633
14306 14935
43608
99302
724469
34
648
8766 1232 4285
8833
50079 32515 23212 81212 43893 37678 62520
81137 65007
08055
76749
456145
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 07/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,3 8,1 6,9 7,3,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,7,2 9 2,1 7,5 4
   Loto Bình Định - Thứ 5, 07/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,6,8,2 2 6,5,7,5 3,5 3,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,2 9 - 6 9
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 07/02/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 5,2,2 0 4,2,3,7 8,9,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 6 9,8 5 3

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 31/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
59
226
8771 3140 1516
3548
21301 53869 01191 56841 80294 24288 59056
59103 37624
09151
90852
456458
67
968
1747 7843 2595
1780
26818 52576 14633 13408 13968 50493 98806
80225 84615
74353
99035
384244
67
202
5891 4168 9558
4108
96638 00760 85017 04791 02835 48027 10102
71548 63345
67332
12100
689165
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 31/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,3 6 6,4 - 0,8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,6,1,2,8 9 1 8 1,4
   Loto Bình Định - Thứ 5, 31/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,6 8,5 5 3,5 7,3,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 7,8,8 6 0 5,3
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 31/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8,2,0 7 7 8,5,2 8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 7,8,0,5 - - 1,1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 24/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
126
2789 5161 6449
2608
43243 17053 06360 84131 64754 32954 47592
99883 72800
60650
31895
248928
86
486
4706 3246 1805
5067
89157 51140 49626 96063 29001 49281 84119
03162 24216
88133
59908
507274
09
605
2339 8685 7596
2246
16343 42142 60843 54946 46692 26036 29660
81718 25593
22732
69527
347463
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 24/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,0 - 6,8 1 9,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,4,4,0 0,1,0 - 9,3 2,5
   Loto Bình Định - Thứ 5, 24/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,5,1,8 9,6 6 3 6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 7,3,2 4 6,6,1 -
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 24/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,5 8 7 9,6,2 6,3,2,3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,3 - 5 6,2,3

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 17/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
996
1388 3086 5403
9948
71647 58271 79693 97054 10485 85068 38971
84692 12374
16649
24811
327706
04
296
8078 2526 0449
9070
82639 83309 53813 98308 51705 54635 53215
28981 21143
06286
18435
369671
72
908
5918 1131 8032
2168
52828 45843 14125 77716 20694 12877 79288
43214 98059
98408
47295
483645
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 17/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6 1 - - 8,7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 8 6,1,1,4 8,6,5 6,3,2
   Loto Bình Định - Thứ 5, 17/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9,8,5 3,5 6 9,5,5 9,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 8,0,1 1,6 6
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 17/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8 8,6,4 8,5 1,2 3,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 8 2,7 8 4,5

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 10/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
045
7216 4839 8630
1667
50615 97873 73276 97335 84668 40198 46129
08863 33802
05072
52767
018863
71
510
8418 5875 3326
7690
24170 32620 48314 70274 02343 54792 05364
12317 61548
46959
82352
206967
04
161
8762 2906 5177
1511
84978 56995 35176 26986 19097 94415 88220
62153 27828
66402
12477
384058
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 10/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2 6,5 9 9,0,5 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,8,3,7,3 3,6,2 - 8
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 10/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,8,4,7 6,0 - 3,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,2 4,7 1,5,0,4 - 0,2
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 10/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,6,2 1,5 0,8 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,8 1,2 7,8,6,7 6 5,7

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 03/01/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
288
3050 2880 3872
6687
37182 88146 06770 83465 47430 44273 90154
68067 32405
13013
91323
579665
87
548
7910 6497 1794
0235
79152 19065 78069 38359 51472 57096 79343
12895 00012
38050
63224
587998
83
897
2931 0487 5951
9951
60308 59150 19166 56858 89441 67234 80822
54264 86570
40202
58977
464474
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 03/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 3 3 0 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,4 5,7,5 2,0,3 8,0,7,2 9
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 03/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 0,2 4 5 8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,9,0 5,9 2 7 7,4,6,5,8
   Loto Bình Định - Thứ 5, 03/01/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,2 - 2 1,4 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,1,0,8 6,4 0,7,4 3,7 7

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so