xs

XSMT Thứ 5

XSMT Thứ 5, ngày 11/07/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
079
6404 5261 0484
5719
94709 83969 48173 68988 09614 74166 90088
98543 43087
19914
98302
086923
72
533
2068 5353 0038
3892
70530 88245 41920 39066 25791 89216 15659
31420 92433
02017
67055
858575
15
317
3695 0888 3548
2004
61431 04610 10978 41007 95826 79831 41347
37822 63009
45451
69092
517076
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 11/07/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,9,2 9,4,4 5,3 - 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,9,6 9,3 4,8,8,7 -
   Loto Bình Định - Thứ 5, 11/07/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6,7 0,0 3,8,0,3 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,9,5 8,6 2,5 - 2,1
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 11/07/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,7,9 5,7,0 6,2 1,1 8,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 - 8,6 8 5,2

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 04/07/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
754
3611 2088 1803
7491
35012 62410 07343 62647 23332 10749 23379
62956 62396
85766
61226
656884
84
292
3560 5021 5561
1221
52841 48016 39115 77033 41066 05785 36394
42576 91086
16809
47119
513541
33
636
0858 3893 7159
9680
77043 57880 68351 45229 10566 13550 74231
85761 47849
24494
14300
288423
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 04/07/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 1,2,0 6 2 3,7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,4,6 6 9 8,4 1,6
   Loto Bình Định - Thứ 5, 04/07/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 6,5,9 1,1 3 1,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,1,6 6 4,5,6 2,4
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 04/07/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 - 9,3 3,6,1 3,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9,1,0 6,1 - 0,0 3,4

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 27/06/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
795
8737 7156 1867
3522
49384 98456 99638 59992 95415 16287 23472
71718 40728
08393
10575
202262
77
101
9219 2400 7084
4383
70967 19530 29365 58390 66239 36760 89871
95746 00220
93474
56525
893944
91
079
7038 8970 8246
2759
50784 42020 58053 85772 11794 69770 08275
03972 67274
49241
33521
159068
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 27/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,8 8,2,8 7,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6 7,2 2,5 4,7 5,2,3
   Loto Bình Định - Thứ 5, 27/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0 9 0,5 0,9 6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,5,0 7,1,4 4,3 0
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 27/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 0,1 8 6,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3 8 9,0,2,0,5,2,4 4 1,4

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 20/06/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
680
2191 7691 7864
1303
08260 56548 01362 27933 65230 98584 16956
94814 49836
35945
48365
245680
46
829
8227 0175 6161
3549
83282 27486 60713 55407 00657 60103 00007
47563 24756
97802
22917
264393
05
263
3338 5676 9686
3111
05008 28312 19910 77179 55129 24153 95176
11953 57946
91825
01494
752291
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 20/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 4 0 3,0,6 8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 4,0,2,5 - 0,4,0 1,1
   Loto Bình Định - Thứ 5, 20/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3,7,2 3,7 9,7 - 6,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,6 1,3 5 2,6 3
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 20/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8 1,2,0 9,5 8 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3 3 6,9,6 6 4,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 13/06/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
892
4297 5772 0281
8215
84340 30802 01032 11005 53966 91640 88175
33274 21502
30232
88966
372570
75
972
4937 4851 1103
6155
56056 38005 06290 04766 87306 03264 38781
66201 78192
82844
12760
952742
30
963
6613 0629 1838
6201
29457 47011 53251 81100 70831 22781 82002
93727 37166
44824
51331
583195
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Bình Định - Thứ 5, 13/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,5,2 5 - 2,2 4,0,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,6 2,5,4,0 1 2,7
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 13/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5,6,1 - - 7 4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,5,6 6,4,0 5,2 1 0,2
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 13/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0,2 3,1 9,7,4 0,8,1,1 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,1 3,6 - 1 5

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 06/06/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
771
3584 6920 9672
6042
26086 82393 20337 98139 31598 47513 57953
40333 77503
19987
94209
230558
27
354
3147 8566 6401
0011
31373 74150 63051 10921 88692 40180 57946
64621 24936
08098
63934
364611
84
513
4659 6138 5717
4185
71859 26798 60756 73069 96665 15500 51166
10279 35943
51704
07425
529909
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 06/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3,9 3 0 7,9,3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,8 - 1,2 4,6,7 3,8
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 06/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 1,1 7,1,1 6,4 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,0,1 6 3 0 2,8
   Loto Bình Định - Thứ 5, 06/06/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,4,9 3,7 5 8 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,9,6 9,5,6 9 4,5 8

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 5, ngày 30/05/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
200
4259 5379 7244
9847
40893 35469 10539 92902 20707 09092 47445
24704 34950
15151
61868
287178
77
176
3185 2911 8993
5242
97527 72808 53684 71398 61175 15847 50934
77827 46969
13769
70188
919917
19
495
7957 9332 6735
6708
80242 47032 83108 43236 40602 75819 74475
42580 86244
08427
83180
353003
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Bình - Thứ 5, 30/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,2,7,4 - - 9 4,7,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,9,0,1 9,8 9,8 - 3,2
   Loto Bình Định - Thứ 5, 30/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 1,7 7,7 4 2,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,9 7,6,5 5,4,8 3,8
   Loto Quảng Trị - Thứ 5, 30/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8,2,3 9,9 7 2,5,2,6 2,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 - 5 0,0 5

QB Nhận kết quả xổ số Quảng Bình sớm nhất, soạn XSQB gửi 6189 (1.000đ/SMS)

BDI Nhận kết quả xổ số Bình Định sớm nhất, soạn XSBDI gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QT Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86