xs

XSMT Thứ 6

XSMT Thứ 6, ngày 15/06/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
340
2430 9028 6590
8591
03523 58085 95850 18051 39446 08178 97133
96742 34271
89057
54039
801042
94
090
2743 3815 9748
1696
94413 04543 80616 40494 07677 07212 13954
73664 11813
97132
20944
314700
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 15/06/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4 8,3 0,3,9 0,6,2,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1,7 - 8,1 5 0,1
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 15/06/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 5,3,6,2,3 - 2 3,8,3,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 4 7 - 4,0,6,4

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 6, ngày 08/06/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
839
9536 7376 7020
8095
60845 58627 94139 95774 30941 20240 99948
47020 94018
32553
18771
068496
16
142
1853 1700 3055
7510
09195 25617 13048 32594 87438 01855 14183
71447 75779
61975
46242
680039
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 08/06/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8 0,7,0 9,6,9 5,1,0,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 - 6,4,1 8 5,6
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 08/06/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 6,0,7 - 8,9 2,8,7,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5,5 - 9,5 3 5,4

GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 6, ngày 01/06/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
861
1914 6392 4117
8609
85313 79252 40238 09772 59686 50451 99043
49427 15664
00918
88390
928264
84
246
3985 7563 3523
2812
73952 84701 82089 54750 20186 69153 97271
42581 95646
29752
37375
496578
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 01/06/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 4,7,3,8 7 8 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2,1 1,4,4 2 6 2,0
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 01/06/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 2 3 - 6,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,0,3,2 3 1,5,8 4,5,9,6,1 -

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 6, ngày 25/05/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
535
4952 3180 3212
3685
32859 90281 71150 12559 79044 50088 05836
35931 62942
77168
74026
422916
34
372
4160 7194 2488
3119
13262 31766 10137 54466 21724 06376 37035
67317 72895
82518
48952
511400
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 25/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,2,6 6 5,6,1 4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,9,0,9 8 - 0,5,1,8 -
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 25/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 9,7,8 4 4,7,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 0,2,6,6 2,6 8 4,5

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 6, ngày 18/05/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
997
9511 3782 3511
6780
17466 18666 20043 73024 48027 44527 69466
50908 99274
04664
66162
805946
82
744
0134 0070 1009
1342
02690 96072 85548 11037 84255 99485 88020
96735 67056
81598
89219
345783
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 18/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 1,1 4,7,7 2 3,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,6,6,4,2 4 2,0 7
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 18/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 9 0 4,7,5 4,2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6 - 0,2 2,5,3 0,8

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 6, ngày 11/05/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
517
2063 9732 2947
4816
12296 08531 32216 85239 13590 35722 82065
84126 82758
62812
16641
965891
81
124
4002 5208 4004
1676
15192 36824 80730 95574 45283 65038 96123
72372 65554
26362
65147
345309
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 11/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,6,6,2 2,6 2,1,9 7,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 3,5 - 4 6,0,1
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 11/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8,4,9 - 4,4,3 0,8 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 2 6,4,2 1,3 2

GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 6, ngày 04/05/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
094
7276 2815 4649
9679
26817 09655 20640 02520 63111 47650 52963
71236 65623
52146
06498
231767
40
760
2762 8420 9232
0957
60244 79678 33745 92341 84275 01279 01989
10437 44609
96053
93152
853509
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Ninh Thuận - Thứ 6, 04/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,7,1 0,3 6 9,0,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,0 7,3,7 6,9 - 4,8
   Loto Gia Lai - Thứ 6, 04/05/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,9 - 0 2,7 0,4,5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3,2 0,2 8,5,9 9 -

NT Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

GL Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so