xs

XSMT Thứ 7

XSMT Thứ 7, ngày 18/02/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
539
6051 4532 2731
2602
67855 51665 12288 42243 26974 76014 32785
68878 15803
46383
43733
38740
18
779
7740 7365 1123
0705
75039 64366 32501 18750 70775 98108 51905
50537 29954
78813
73057
67850
16
394
7492 3003 3186
5689
50688 03906 75089 04767 91839 50435 69304
87527 28424
31393
35523
04023
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 18/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3 4 - 8,9,2,1,3 3,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,5 5 4,8 8,5,3 -
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 18/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,1,8,5 8,3 3 9,7 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,4,7,0 5,6 9,5 - -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 18/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6,4 6 7,4,3,3 9,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7 - 6,9,8,9 4,2,3

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 11/02/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
665
4836 1732 5212
2287
30961 81372 01569 34193 64726 29818 37663
83087 23870
52783
67507
30204
69
027
6511 8284 7671
9719
81582 32413 90966 20421 47813 26989 64588
05147 00052
80660
32198
05404
51
117
8109 7155 4966
1487
32585 88203 17040 65845 25604 65278 91401
76354 51941
00130
77862
85444
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 11/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4 1,2,8 6 6,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,1,9,3 2,0 7,7,3 3
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 11/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 1,9,3,3 7,1 - 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 9,6,0 1 4,2,9,8 8
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 11/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,3,4,1 7 - 0 0,5,1,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,5,4 6,2 8 7,5 -

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 04/02/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
26
222
0967 0647 6553
0497
96392 31991 06882 65021 32951 90581 17699
04176 74525
88682
01649
12868
80
993
9363 5195 3424
0750
77730 03132 03012 87307 70395 32362 35664
89253 78664
97416
67224
01549
87
533
4782 1815 9766
5505
58945 77549 89461 11486 09361 06666 07529
80999 55376
52426
49239
49991
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 04/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 6,2,1,5 - 7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,1 7,8 6 2,1,2 7,2,1,9
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 04/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 2,6 4,4 0,2 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,3 3,2,4,4 - 0 3,5,5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 04/02/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 5 9,6 3,9 5,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 6,1,1,6 6 7,2,6 9,1

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 28/01/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
759
4993 3177 1120
0533
18627 87443 16223 30247 44634 06928 35546
41415 56431
98770
90908
42593
40
129
8449 2352 1165
1627
66356 10818 25715 55981 22203 32805 03967
31622 91434
45521
36774
16644
17
763
7888 8018 3823
9874
78658 20976 82161 74741 75909 20974 94010
19499 94643
01613
78056
76226
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 28/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 5 9,0,7,3,8 3,4,1 3,7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 - 7,0 - 3,3
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 28/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5 8,5 9,7,2,1 4 0,9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,6 5,7 4 1 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 28/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7,8,0,3 3,6 - 1,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,6 3,1 4,6,4 8 9

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 21/01/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
736
3217 2623 9872
0517
25878 24867 20609 97911 81479 34867 14459
20295 76153
50155
99132
47473
11
964
2946 0436 6950
6936
24450 12088 25294 91778 25714 54732 16735
25215 53079
87809
18485
63366
41
381
2713 7542 3307
4183
01435 88584 51396 28179 72272 67578 83847
59016 51422
33567
22193
23791
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 21/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7,7,1 3 6,2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3,5 5,7,7 2,8,9,3 - 5
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 21/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 1,4,5 - 6,6,2,5 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,0 4,6 8,9 8,5 4
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 21/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 3,6 2 5 1,2,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7 9,2,8 1,3,4 6,3,1

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 14/01/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
61
711
6295 9656 3876
3787
05051 35564 97224 03477 81165 27404 19133
24785 10491
35375
86458
18425
81
157
7639 4985 5494
4459
09146 77409 18486 41728 62319 85939 73943
09887 22079
71470
79522
95943
60
313
1631 6120 9051
3507
55364 80886 19403 04516 15181 88509 94382
87273 80367
78341
69047
82856
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 14/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 1 4,5 3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1,8 1,4,5 6,7,5 7,5 5,1
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 14/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 9 8,2 9,9 6,3,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,9 - 9,0 1,5,6,7 4
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 14/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3,9 3,6 0 1 1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,6 0,4,7 3 6,1,2 -

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 07/01/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
23
258
3709 1597 2340
3902
87875 27440 50742 90567 49098 27041 08706
51540 90563
05728
37916
79442
64
190
2964 2034 9731
1448
76139 55342 61771 41332 28127 63029 05537
40749 51139
58396
64963
56500
91
596
3257 3977 5121
0568
84710 74598 45741 57586 04411 93322 32436
44257 44316
21495
98708
86036
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 07/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,2,6 6 3,8 - 0,0,2,1,0,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 7,3 5 - 7,8
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 07/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 - 7,9 4,1,9,2,7,9 8,2,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4,4,3 1 - 0,6
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 07/01/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 0,1,6 1,2 6,6 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,7 8 7 6 1,6,8,5

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so