xs

XSMT Thứ 7

XSMT Thứ 7, ngày 18/05/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
770
6206 4798 8318
2145
16164 61625 52424 04386 03948 45131 06165
20423 98749
83737
12315
375866
69
758
6487 1389 4478
9619
51815 05022 29989 45121 97351 14684 04595
78336 41284
06134
25266
652107
02
402
7738 0477 3152
3425
15604 42980 43440 07001 94831 02276 19224
42236 13818
25715
93505
857537
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 18/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,6 8,5 5,4,3 1,7 5,8,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4,5,6 0 6 8
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 18/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 9,5 2,1 6,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1 9,6 8 7,9,9,4,4 5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 18/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2,4,1,5 8,5 5,4 8,1,6,7 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 - 7,6 0 -

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 11/05/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
535
0681 1581 7262
1881
80669 34058 25785 32800 04197 23020 55432
69086 15100
33285
34338
460505
15
567
5851 8486 7530
6550
36052 27280 47672 45792 58003 44716 19126
70300 40767
35734
04078
757526
22
740
0415 6314 7301
8070
85041 39627 38116 84517 01971 45030 52560
33336 44008
08099
82113
054897
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 11/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,0,5 - 0 5,2,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 2,9 - 2,1,1,1,5,6,5 7
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 11/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,0 5,6 6,6 0,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,0,2 7,7 2,8 6,0 2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 11/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8 5,4,6,7,3 2,7 0,6 0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0 0,1 - 9,7

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 04/05/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
62
589
9891 5645 5383
7287
41665 35111 00839 23292 38665 46238 65672
20285 55652
90992
45607
210362
39
264
2103 5073 3181
4377
32446 29733 30232 54950 09889 66237 58606
74627 92933
98609
88789
459244
95
065
1574 4225 0802
2549
47606 32038 52475 12421 02661 63355 28629
11229 47656
22777
22102
817734
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 04/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 1 - 9,8 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 2,5,5,2 2 9,3,7,5 1,2,2
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 04/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6,9 - 7 9,3,2,7,3 6,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 4 3,7 1,9,9 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 04/05/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,6,2 - 5,1,9,9 8,4 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6 5,1 4,5,7 - 5

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 27/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
792
0956 0214 9277
7980
70469 45067 00916 31995 51625 75260 60143
46123 87755
35673
06284
493618
25
427
4781 7447 6713
8162
24501 04557 27622 86464 35353 74834 37319
93793 52095
87352
07089
095418
43
138
8105 6152 8195
3405
15039 04122 47862 61392 20173 36568 41005
01227 08183
65729
18291
249615
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 27/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4,6,8 5,3 - 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,5 9,7,0 7,3 1,0,4 2,5
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 27/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 3,9,8 5,7,2 4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3,2 2,4 - 1,9 3,5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 27/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5,5 5 2,7,9 8,9 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 2,8 3 3 5,2,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 20/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
24
052
3424 0267 6417
6892
82577 82882 62909 59695 04510 58078 34852
71795 47066
21648
92758
684676
50
519
7158 1050 9544
5143
51728 41859 77215 93249 14069 63185 47769
66888 71415
25216
81992
402123
74
157
5622 1701 9855
3600
50477 71958 65078 19860 87089 97563 44927
47515 85272
83757
36983
954427
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 20/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7,0 4,4 - 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,8 7,6 7,8,6 2 2,5,5
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 20/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,5,5,6 8,3 - 4,3,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8,0,9 9,9 - 5,8 2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 20/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0 5 2,7,7 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,8,7 0,3 4,7,8,2 9,3 -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 13/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
173
4202 3900 1532
1724
97559 34787 52327 87113 04299 18817 03942
03300 86533
59094
92522
096475
81
148
3382 9718 1420
8900
42953 54187 81631 78581 01528 52778 78255
43556 62880
67812
82992
923265
35
541
4686 6622 8262
6113
45022 73378 44796 44981 20501 07476 93618
56561 31217
56021
75396
786677
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 13/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,0,0 3,7 4,7,2 2,3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 - 4,3,5 7 9,4
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 13/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 8,2 0,8 1 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,5,6 5 8 1,2,7,1,0 2
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 13/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 3,8,7 2,2,1 5 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,1 8,6,7 6,1 6,6

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 06/04/2019

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
028
5525 3260 8424
7743
85461 90167 08841 24217 98556 95194 65820
14636 74639
06720
75925
809379
66
152
1877 6731 8084
9190
24921 21721 92055 93984 73736 74355 97723
89140 79282
57369
66578
313658
85
315
0773 5164 0314
4386
01358 09652 45669 23945 57268 24939 14113
26158 18497
03306
11180
868021
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 06/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 8,5,4,0,0,5 6,9 3,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 0,1,7 9 - 6,4
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 06/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 1,1,3 1,6 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,5,5,8 6,9 7,8 4,4,2 0
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 06/04/2019
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 5,4,3 1 9 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,2,8 4,9,8 3 5,6,0 7

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86