xs

XSMT Thứ 7

XSMT Thứ 7, ngày 08/12/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
563
2663 1278 4617
6290
28042 39678 44742 95985 05471 42796 17168
15568 39072
88876
46342
439121
23
730
8775 0141 5040
5757
36179 63553 77722 87491 07637 66886 98384
89207 80565
25190
44455
926443
75
759
2653 3230 6258
5192
85890 38755 04133 89356 87556 86234 71622
77214 33087
60961
45865
305242
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 08/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7 1 6 2,2,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,3,8,8 8,8,1,2,6 5 0,6
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 08/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 - 3,2 0,7 1,0,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3,5 5 5,9 6,4 1,0
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 08/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 4 2 0,3,4 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3,8,5,6,6 1,5 5 7 2,0

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 01/12/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
090
7548 4925 4176
9173
74568 34776 09840 61648 30168 13123 40331
22269 61438
80307
81652
294843
36
849
0578 1925 2896
6107
04295 31061 83508 82034 13202 70799 79620
10874 17932
06658
82710
487435
33
257
5698 1734 9538
6455
85726 22562 40391 35227 05976 01231 47576
20062 31926
77893
05135
021075
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 01/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 - 5,3 1,8 0,8,0,8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 8,8,9 6,3,6 - 0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 01/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,8,2 0 5,0 6,4,2,5 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 1 8,4 - 6,5,9
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 01/12/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 6,7,6 3,4,8,1,5 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5 2,2 6,6,5 - 8,1,3

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 24/11/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
575
9068 1521 0594
7628
26790 78983 55625 43613 54308 58061 98337
15641 21843
11173
31362
945562
38
912
7016 6615 5488
4608
27124 94883 27618 43610 05922 64816 79948
90624 97623
94530
81438
830441
67
536
5923 6221 2633
5128
00568 90488 89226 84125 81818 54624 21269
03920 21169
10085
53961
607102
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 24/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,8 3 1,8,5 7 1,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 8,1,2,2 5,3 3 4,0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 24/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 2,6,5,8,0,6 4,2,4,3 8,0,8 8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - - 8,3 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 24/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 8 3,1,8,6,5,4,0 6,3 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,8,9,9,1 - 8,5 -

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 17/11/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
603
9858 1639 4930
2018
03053 67898 41113 62349 90742 76267 90140
38105 28123
12881
20423
580161
26
699
6021 8930 9845
6357
72325 34427 22493 58221 67140 57963 02407
02653 03793
83397
64367
795499
18
166
4855 6737 3568
7805
01605 00463 40941 25458 17787 21401 14259
31693 83949
93991
42019
425244
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 17/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5 8,3 3,3 9,0 9,2,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,3 7,1 - 0,1 8
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 17/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 - 6,1,5,7,1 0 5,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,3 3,7 - - 9,3,3,7,9
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 17/11/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,5,1 8,9 - 7 1,9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,8,9 6,8,3 - 7 3,1

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 15/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
891
0622 9661 6717
5538
76466 43592 96304 23244 13671 47044 27010
11726 23990
48051
73908
899881
70
646
5878 8146 7419
0712
33945 88968 17976 32049 84300 14703 55691
88122 45780
67453
19308
140409
84
742
3930 5276 5041
7589
32422 08572 13542 36582 75028 27553 96925
53159 59130
17189
35571
801065
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 15/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8 7,0 2,6 8 4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 1,6 6,1 1 1,2,0
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 15/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,3,8,9 9,2 2 - 6,6,5,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 8 0,8,6 0 1
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 15/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 2,8,5 0,0 2,1,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,9 5 6,2,1 4,9,2,9 -

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 08/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
334
5862 7528 3285
4759
20264 82693 90449 24361 87627 84663 61123
02002 78825
52274
67126
739950
65
592
3194 7470 7038
4601
27327 28475 68502 67230 40275 14463 11914
44675 76287
67579
69611
285077
90
958
2660 6556 7679
1653
49501 13433 74195 24749 02028 43065 80106
04006 67818
30274
26807
528845
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 08/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 - 8,7,3,5,6 4 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,0 2,4,1,3 4 5 3
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 08/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,2 4,1 7 8,0 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,3 0,5,5,5,9,7 7 2,4
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 08/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,6,6,7 8 8 3 9,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,6,3 0,5 9,4 - 0,5

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 01/09/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
48
839
3822 2526 6238
2207
31252 02424 49988 10419 58180 09369 38044
23092 18066
14820
30477
933779
62
543
4869 2680 3690
0807
06083 47282 68639 39781 22604 64341 41674
60980 12475
16977
85085
037301
15
585
2217 1316 2146
5758
82033 61810 95439 79805 01851 69616 18729
34780 76784
75508
25112
156745
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 01/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 9 2,6,4,0 9,8 8,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 9,6 7,9 8,0 2
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 01/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,4,1 - - 9 3,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,9 4,5,7 0,3,2,1,0,5 0
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 01/09/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,8 5,7,6,0,6,2 9 3,9 6,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,1 - - 5,0,4 -

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so