xs

XSMT Thứ 7

XSMT Thứ 7, ngày 13/01/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
634
2004 7012 1703
1397
65034 70056 15590 44185 98083 92137 78925
19697 78268
23951
86705
171070
24
671
6842 5844 8020
9746
34888 30299 21725 46157 21584 72767 14066
02960 57893
46157
56200
013081
26
661
9103 6156 6279
8400
38171 78449 23473 30655 47248 30938 36414
50875 08047
81474
97971
330533
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 13/01/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,3,5 2 5 4,4,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1 0,8 0 5,3 7,0,7
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 13/01/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 - 4,0,5 - 2,4,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,7 7,6,0 1 8,4,1 9,3
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 13/01/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,0 4 6 8,3 9,8,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,5 1 9,1,3,5,4,1 - -

soi-cau Thống kê Cầu Xổ số Miền Trung hôm nay (Cau MT)

lo-gan Thống kê Lô gan Miền Trung

phan-tich Phân tích KQXS Hôm nay


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 06/01/2018

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
577
0524 4356 8337
0781
59275 90422 51574 17534 97601 18681 01506
93501 88746
87599
44203
024881
56
637
2744 7615 3226
8347
96680 36120 78746 50847 68021 02864 66179
15280 97996
86726
92147
596110
52
499
1596 6012 8524
8504
08839 12660 34433 32957 25868 98187 14206
59049 96487
84355
01342
109803
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 06/01/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,6,1,3 - 4,2 7,4 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 - 7,5,4 1,1,1 5,9
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 06/01/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,0 6,0,1,6 7 4,7,6,7,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 4 9 0,0 6
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 06/01/2018
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,6,3 2 4 9,3 9,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7,5 0,8 - 7,7 9,6

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 30/12/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
124
7924 8245 9705
8702
52581 07705 43991 29947 30036 34474 38293
91755 34988
11828
99013
797584
60
453
5323 4906 2519
3316
74785 26238 53674 43197 07489 69391 56117
14460 51415
48652
24595
779843
09
855
4734 0557 4480
8748
88038 95110 09298 42173 92619 02532 83781
38587 08988
53992
88614
024926
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 30/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,2,5 3 4,4,8 6 5,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 - 4 1,8,4 9,1,3
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 30/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 9,6,7,5 3 8 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,2 0,0 4 5,9 7,1,5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 30/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 0,9,4 6 4,8,2 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,7 - 3 0,1,7,8 8,2

lo-mt Kết quả Lô tô Miền Trung (Lo MT)

tra cuu xo so Tra cứu XSMT theo Ngày


QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 23/12/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
684
2152 8702 1951
2889
38132 95233 89677 51820 15033 71872 98889
99291 43762
78748
54714
269960
13
786
0099 2244 8099
9063
90556 65274 41619 57740 67739 96605 60786
29034 98187
45795
68656
391986
58
608
0952 0756 6824
9839
28194 60654 22967 65266 65741 63904 50930
11002 45001
99047
43415
409051
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 23/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 4 9,0 2,3,3 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1 2,0 7,2 4,9,9 1
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 23/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 3,9 - 9,4 4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6 3 4 6,6,7,6 9,9,5
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 23/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4,2,1 5 4 9,0 1,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,2,6,4,1 7,6 - - 4

cau mb Thống kê Đầu - Đuôi XSMT

lo mb Thống kê Tần suất xuất hiện XSMT


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 16/12/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
188
0681 3148 5051
6382
85064 56296 29362 12861 92395 83074 79976
06515 62267
84132
02299
731556
65
159
5609 2208 7836
1319
20349 76110 64403 13226 69888 08603 85340
15819 28673
46285
59237
417707
36
215
8134 7348 6027
0297
94367 68655 11556 94290 56738 78201 30731
56928 01128
94595
65176
059190
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 16/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5 - 2 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,6 1,4,2,1,7 4,6 8,1,2 6,5,9
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 16/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,8,3,3,7 9,0,9 6 6,7 9,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 5 3 8,5 -
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 16/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 5 7,8,8 6,4,8,1 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6 7 6 - 7,0,5,0

cau mb Thống kê Đầu Xổ số Miền Trung

lo mb Thống kê Đuôi Xổ số Miền Trung


DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 09/12/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
985
8446 0673 9532
0412
98845 55055 64087 97824 14542 43914 69555
99494 98413
83486
14888
773857
18
444
1794 2340 1920
1193
10584 98425 48275 10450 60722 41188 69299
13363 12970
62125
27076
820004
05
703
7026 8972 0749
3341
68121 91961 26760 17864 29437 30863 90307
17010 10013
21584
90687
598689
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 09/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2,4,3 4 2 6,5,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,5,7 - 3 4,5,7,6,8 4
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 09/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 8 0,5,2,5 - 4,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 3 5,0,6 4,8 4,3,9
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 09/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,3,7 0,3 6,1 7 9,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,0,4,3 2 4,7,9 -

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

XSMT Thứ 7, ngày 02/12/2017

Giải thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
492
4402 4798 6318
2472
67420 75707 70371 24966 57214 77567 17874
79901 90367
24329
77156
068451
71
508
4772 1619 5500
3887
31925 06940 75457 35755 96595 76366 66211
29232 35793
57956
18798
918025
34
318
8077 4561 3930
3333
96785 00410 89396 28741 67282 37149 21444
16873 81621
46194
91273
407956
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien nam
   Loto Đà Nẵng - Thứ 7, 02/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,7,1 8,4 0,9 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1 6,6,7,7 2,1,4 - 2,8
   Loto Quảng Ngãi - Thứ 7, 02/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,0 9,1 5,5 2 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,5,6 6 1,2 7 5,3,8
   Loto Đắk Nông - Thứ 7, 02/12/2017
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,0 1 4,0,3 1,9,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 1 7,3,3 5,2 6,4

DNA Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất, soạn XSDNA gửi 6189 (1.000đ/SMS)

QNG Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

DNO Nhận kết quả xổ số Đắk Nông sớm nhất, soạn XSDNO gửi 6189 (1.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so