xs

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
596
2511
8638
1563
3858
98953
11526
45132
58937
88252
56036
36751
24752
17384
31829
45898
62471
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1 6,9 8,2,7,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3,2,1,2 5,3 1 4 6,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Ninh Thuận (XSNT)

soi-cau Thống kê Cầu XSNT

soi-cau Tra cứu XSNT theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
93
672
3352
8811
1712
3192
87262
53750
53643
30010
53661
27096
26414
77302
46638
81259
58237
39810
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 1,2,0,4,0 - 8,7 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0,9 2,1 2 - 3,2,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan NT

xsmb Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
412
8765
9174
8423
7674
78560
26212
57682
78810
15136
24747
85118
62149
73330
58844
92477
94332
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,2,0,8 3 6,0,2 7,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 5,0 4,4,7 2 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
194
0292
1086
6884
1075
66392
87143
31353
07111
88705
35464
88521
94881
08674
81250
77772
55461
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 1 1 - 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0 4,1 5,4,2 3,6,4,1 4,2,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
566
4667
9582
2028
8476
95170
29136
71361
12569
20511
98392
98779
22723
33672
68486
95215
88805
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 6,1,5 8,3 6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,7,1,9 6,0,9,2 2,6 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
737
8708
8344
3607
9826
11254
28398
97973
74783
21173
85377
37466
96083
76768
97025
20206
23241
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7,6 - 7,6,5 7 4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 6,8 3,3,7 3,3 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
305
0467
8867
9311
9477
09946
07345
16958
36853
05272
04620
57988
72774
02583
20740
15132
18341
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 1 0 3,2 6,5,0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3 7,7 7,2,4 8,3 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất, soạn XSNT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS NT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so