xs

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
92
571
9085
2565
5669
5609
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
24786
93205
19219
07096
270160
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0,5 4,9 1 9,1,5 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,9,0 1 5,6 2,6
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
76
314
6858
7938
6232
0374
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
09766
39001
82092
69533
812452
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1 4,7,7 - 8,2,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,9,2 9,6 6,4,5,7 - 2
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
59
654
0921
1948
8964
3431
77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
76983
12636
85959
61334
642240
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,4,4 1 1,8,6,4 8,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,1,9 4 8,7 3 -
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
11
094
6754
1683
2332
8039
00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824
95318
38714
89671
12178
237488
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 1,8,4 3,4 2,9,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 2,7 1,8 3,8 4,0
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
10
840
8419
0302
5218
2494
00305
79827
48198
81292
19464
60632
63753
08231
72760
19243
13248
632950
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,5 0,9,8 7 2,1 0,3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0 4,0 - - 4,8,2
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
40
324
7094
3397
0818
4976
32858
30797
61457
79013
09661
86996
24606
64912
51832
45179
34846
429035
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 8,3,2 4 2,5 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7 1 6,9 - 4,7,7,6
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
00
895
7719
0132
0351
1892
49898
27823
09483
22238
24306
80403
42019
46644
09399
16692
87932
983551
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6,3 9,9 3 2,8,2 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1 - - 3 5,2,8,9,2

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86