xs

XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
16
900
8765
2448
5032
6018
08803
63547
59830
54355
29520
69224
29000
27032
78584
88907
79149
809491
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3,0,7 6,8 0,4 2,0,2 8,7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 5 - 4 1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Quảng Ngãi (XSQNG)

soi-cau Thống kê Cầu XSQNG

soi-cau Tra cứu XSQNG theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSQNG

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
643
0662
4507
4841
3910
59733
17305
52829
32277
69131
93537
94592
43734
22480
72244
41454
397991
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 0 9 3,1,7,4 9,3,1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 2 7 0 2,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan QNG

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
25
935
2589
1315
5723
4800
63985
18468
50018
18397
39219
83419
69140
55554
79460
23173
74044
752590
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,8,9,9 5,3 5 0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 8,0 3 9,5 7,0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
442
4741
8047
0920
5638
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
93905
59181
24794
85000
004902
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5,0,2 3 0 8,1 2,1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1 9,6 9,1 4,4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
181
9964
7647
0613
9101
52522
24294
45611
03200
16139
26637
92080
57796
60704
43992
92197
655790
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0,4 3,1 2 2,9,7 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4 - 1,0 4,6,2,7,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
04
583
4871
6672
0394
3055
18144
47998
88840
40246
80997
90562
55490
35250
69893
45561
50571
015943
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 - - - 4,0,6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0 2,1 1,2,1 3 4,8,7,0,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
637
3580
0100
0583
2145
43339
15712
58588
40291
82685
92746
38745
94703
80460
95804
88406
964081
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0,3,4,6 2 - 7,9 5,6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0 - 0,3,8,5,1 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so