xs

XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
39
971
0157
4503
3312
2066
61652
93684
20220
25686
85548
02904
77519
75133
06927
38321
20132
38510
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,4 2,9,0 0,7,1 9,3,2 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2 6 1 4,6 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Quảng Ngãi (XSQNG)

soi-cau Thống kê Cầu XSQNG

soi-cau Tra cứu XSQNG theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
034
9478
5837
3316
2561
60188
53277
49990
95234
43120
40076
40140
61429
11371
53563
08334
23690
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 6 0,9 4,7,4,4 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 1,3 8,7,6,1 8 0,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan QNG

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
296
6460
0927
0640
7801
57769
57013
71616
79581
79783
41067
28522
67142
29674
13479
60891
05185
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 3,6 4,7,2 - 0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,9,7 4,9 1,3,5 6,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
039
2772
4207
0115
1975
59676
88127
40752
26485
51514
54856
03505
88914
58498
48871
03533
49775
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 5,4,4 7 9,3 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,6 - 2,5,6,1,5 5 8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
02
899
2541
3433
9172
9826
84070
42456
53786
10473
33943
97998
65067
57939
48707
42263
31321
51218
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 8 6,1 3,9 1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 7,3 2,0,3 6 9,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
525
1250
8817
9563
1151
08276
97260
68797
98257
16373
41111
70279
81961
43935
46116
49195
23250
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,1,6 5 5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,1,7,0 3,0,1 6,3,9 - 9,7,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
149
8393
0233
0053
9389
69599
49165
11421
56827
47181
90627
24425
64055
53485
02176
34597
86598
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 1,7,7,5 3 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5 4,5 6 9,1,5 3,9,7,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi sớm nhất, soạn XSQNG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QNG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so