xs

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
867
7368
1590
4164
7474
21153
68300
26502
34413
28181
93958
28849
95200
74425
91299
62958
241474
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,2,0 4,3 5 - 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,8,8 7,8,4 4,4 1 0,9

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Quảng Trị (XSQT)

soi-cau Thống kê Cầu XSQT

soi-cau Tra cứu XSQT theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
956
0287
5217
3581
7797
05944
13235
83696
22244
24281
63613
80726
50615
77101
68733
41814
123979
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 7,3,5,4 0,6 5,3 4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 9 7,1,1 7,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan QT

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
347
6895
9029
7268
1318
59784
94625
48593
29604
51198
84839
50663
78407
50223
17124
62403
201587
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,3 8 9,5,3,4 9 7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,3 - 4,7 5,3,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
029
4498
8614
1557
6409
88492
19887
52799
30317
07478
21158
49669
08668
16217
54725
64545
077977
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 4,7,7 9,5 - 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,8 9,8 8,7 9,7 8,2,9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
854
8912
1742
2986
9286
55518
06248
36321
23675
96410
90277
23115
50447
16800
33298
41357
342438
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 2,8,0,5 1 8 0,2,8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7 - 5,7 6,6 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
774
9083
6672
6701
3045
45238
31218
87765
55278
11843
77124
37989
06522
82290
83463
23245
454276
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 8 4,2 8 5,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,3 4,2,8,6 9,3,9 0

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
70
469
1922
3348
9546
8133
88966
38331
85515
48844
21806
49724
09102
65395
28447
85894
53404
335756
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,4 5 2,4 3,1 8,6,4,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 9,6 0 - 5,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so