xs

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
154
8172
4939
9177
4219
26467
02810
88253
59943
19935
54920
46745
25913
82319
06748
01105
03734
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 4,9,0,3,9 0 9,5,4 3,5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 7 2,7 - -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Quảng Trị (XSQT)

soi-cau Thống kê Cầu XSQT

soi-cau Tra cứu XSQT theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
792
0899
1373
2112
9157
44070
95992
94846
43136
35811
05351
99369
06397
38318
00998
10898
48991
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 2,1,8 - 6 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1 9 3,0 - 2,9,2,7,8,8,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan QT

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
378
0002
0124
4140
1119
83253
64499
39743
55661
36075
32701
53144
50848
11455
52093
05227
79412
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1 9,2 4,7 - 7,0,3,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5 1 8,5 - 9,3

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
08
064
1957
8872
2419
9123
02750
01684
84665
51051
08425
32334
80460
16520
47187
15086
54287
90306
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6 9 3,5,0 4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0,1 4,5,0 2 4,7,6,7 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
411
6920
1634
9727
0469
27436
01245
45882
27355
85740
91843
52137
90059
32631
55819
95070
08373
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,1,9 0,7 4,6,7,1 5,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,9 9 0,3 2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
945
4040
3931
6757
0464
81662
30455
81644
52626
23734
76417
77287
20767
42554
93751
43459
31984
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7 6 4,1,4 5,0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5,4,1,9 4,2,7 - 7,4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
87
606
5232
4644
0042
8524
83112
21932
76013
99536
56336
59369
18348
32658
32245
54232
75583
54144
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 2,3 4 2,2,6,6,2 4,2,8,5,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 9 - 7,3 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so