xs

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
58
156
8333
0359
8923
8669
53286
98426
20268
20300
30543
63409
00232
97737
59115
85001
04868
548369
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,1 5 3,6 3,2,7 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6,9 9,8,8,9 - 6 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Quảng Trị (XSQT)

soi-cau Thống kê Cầu XSQT

soi-cau Tra cứu XSQT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSQT

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
534
0273
5423
1273
5522
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
95108
30115
68688
63906
381106
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,8,6,6 1,5 3,2 4 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 4 3,3 8 9,6,7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan QT

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
260
6030
6333
3536
8572
41019
00313
18764
75953
79107
26894
25927
66199
60924
46648
33365
834694
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 9,3 7,4 0,3,6 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,3 0,4,5 2 - 4,9,4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
26
002
3644
2370
3719
2251
10380
12382
60315
89327
26713
78313
11862
33124
81950
51615
10131
254624
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 9,5,3,3,5 6,7,4,4 1 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,0 2 0 0,2 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
499
7450
5066
2714
9053
76436
37986
12737
16696
25461
00733
28954
41091
86611
10268
73804
054460
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 7,4,1 - 6,7,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,3,4 6,1,8,0 - 6 9,6,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
321
8595
4483
9641
8765
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
30743
85077
29654
09358
945267
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 1 1,6 1,2,8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4,8 5,3,7 7 3,0 5,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
26
516
5019
6027
7146
9606
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
21698
28715
33773
82307
936340
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,7 6,9,5 6,7,5,8,7 - 6,0,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 7,0,3 8 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so