xs

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
775
5904
6525
4056
9509
02001
26033
47418
77770
37785
13767
24973
58871
48121
53194
21004
776396
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4,9,1,4 8 5,1 3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 7 5,0,3,1 5 4,6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Quảng Trị (XSQT)

soi-cau Thống kê Cầu XSQT

soi-cau Tra cứu XSQT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSQT

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
695
0534
9550
3268
5193
80805
63736
19572
65506
31467
69259
08477
10810
02429
20010
55891
809128
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6 0,0 9,8 4,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,9 8,7 2,7 - 5,3,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan QT

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
328
7400
7834
8708
3079
27637
68657
28066
90400
77266
32773
20425
68841
95032
35855
81799
329026
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,8,0 - 8,5,6 4,7,2 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 8,6,6 9,3 - 9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
666
7152
7544
1638
4999
58037
37848
21065
71318
73061
22015
97064
48433
36395
81179
26416
950211
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,5,6,1 - 8,7,3 4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 6,5,1,4 9,9 - 9,5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
927
6531
5765
8551
5538
70542
65287
59721
95782
74682
51807
78048
47319
37005
88000
41936
971117
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5,0 9,7 7,1 1,8,6 2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 4,5 - 7,2,2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
897
1748
2836
6843
3683
49658
13641
22409
24804
67250
35694
25096
02113
85107
26644
70883
300292
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,4,7 3 - 2,6 8,3,1,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,0 - - 3,3 7,4,6,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
418
7121
5103
3952
2776
37435
79462
95353
65333
02251
75088
77181
97062
20511
20060
24610
650752
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 8,1,0 1 5,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,1,2 7,2,2,0 6 8,1 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so