xs

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
697
0147
4757
9332
2812
70856
58121
25054
01068
78931
26475
29334
61598
35287
61442
40001
280820
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1 2 1,0 2,1,4 7,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,6,4 8 5 7 7,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Quảng Trị (XSQT)

soi-cau Thống kê Cầu XSQT

soi-cau Tra cứu XSQT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSQT

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
828
4135
6050
8885
0402
02409
91713
61506
77531
56971
36083
97587
79591
65179
46487
62171
580292
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9,6 1,3 8 5,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 - 1,9,1 5,3,7,7 1,2

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan QT

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
839
9254
6408
9495
7300
40051
96910
49882
35171
82768
78878
86382
69746
56442
49960
97864
862765
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,0 0 2 9 6,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1 8,0,4,5 1,8 2,2 5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
476
1940
6400
0160
7736
32709
31971
02804
79861
70549
00897
90296
59424
50932
58220
66623
939882
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,4 - 4,0,3 6,2 0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,1 6,1 3,2 7,6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
986
4272
9330
4593
1249
78792
51292
47706
33236
32117
28741
45451
35425
96881
12951
96290
542849
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 7 5 0,6 3,9,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1 - 2 6,1 3,2,2,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
461
8060
7094
4360
6320
06117
70500
41111
88541
39796
48172
54013
19041
08305
27547
38141
576171
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5 9,7,1,3 0 - 1,1,7,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1,0,0 2,1 - 4,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
10
901
9923
5335
7229
4546
46934
98596
21555
65599
79985
69552
05289
42867
49935
13323
91718
884210
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 0,8,0 3,9,3 5,4,5 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2 7 - 5,9 6,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Quảng Trị sớm nhất, soạn XSQT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS QT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so