xs

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
184
0067
1717
0086
6745
01412
30981
63009
18172
09430
48480
14114
57950
31434
85412
28028
623464
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 7,2,4,2 8 0,4 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 7,4 2 4,6,1,0 0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Sóc Trăng (XSST)

soi-cau Thống kê Cầu XSST

soi-cau Tra cứu XSST theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
523
0149
8241
1560
8488
98847
11627
11480
32459
31414
96330
21396
84988
86889
28804
76364
930158
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 4 3,7 0 1,9,1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,8 0,4 - 8,0,8,9 6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan ST

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
835
6920
6307
9510
2176
86756
80369
47486
02458
32192
69032
86227
20160
78925
91513
16691
833297
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 0,3 0,7,5 5,2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8 9,0 2,6 6 2,1,7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
687
5530
5370
3406
7642
50763
08203
07066
38652
70414
19998
73533
76701
10700
01901
01303
356510
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,3,1,0,1,3 4,4,0 - 0,3 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 3,6 0 7 8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
368
5415
0378
1405
7699
40967
00640
65621
54371
86413
11017
50914
01993
85330
66753
49614
175619
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 5,3,7,4,4,9 1 0 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 8,7 8,1 8 9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
61
240
9983
7263
3691
7909
61807
52056
52207
08961
42363
71819
70561
31489
69108
13593
30815
416625
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7,7,8 9,5 5 - 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 1,3,1,3,1 - 3,9 1,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
048
3715
0879
7665
9814
15117
35306
04091
78333
40674
25157
49520
77425
31010
50900
19110
226487
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,0 5,4,7,0,0 0,5 3 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 5 9,4 7 5,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so