xs

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
72
071
1411
9437
7416
1721
28283
35958
42585
37011
66577
05630
10783
21097
42566
76268
87288
221027
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,6,1 1,7 7,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 6,8 2,1,7 3,5,3,8 7
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
88
168
0380
7100
0629
6656
13369
27049
04393
18622
80559
39958
44333
65629
10790
68950
33219
446354
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 9 9,2,9 3 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9,8,0,4 8,9 - 8,0 3,0
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
97
928
1865
5720
8013
0145
03345
23800
07816
37751
85679
37034
36234
35459
18883
86626
12582
774567
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 3,6 8,0,6 4,4 5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9 5,7 9 3,2 7
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
95
122
9561
9587
6355
0087
75420
54452
54500
31027
80925
11345
72663
92779
18038
30360
92459
910180
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 - 2,0,7,5 8 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2,9 1,3,0 9 7,7,0 5
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
92
441
0944
4383
5487
4766
41602
41071
92649
36031
20119
52431
92985
05080
45456
30290
68445
594631
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 9 - 1,1,1 1,4,9,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 6 1 3,7,5,0 2,0
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
26
770
3167
5879
0434
4249
70995
99915
72439
22744
68291
83252
12036
49394
88787
00863
25699
590672
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5 6 4,9,6 9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 7,3 0,9,2 7 5,1,4,9
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
76
223
9960
9271
5399
1220
81650
20856
76543
17898
43267
45536
45360
86321
14983
50106
20771
270977
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 - 3,0,1 6 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,6 0,7,0 6,1,1,7 3 9,8

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86