xs

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
200
3463
7294
2549
1088
10226
37581
72462
39374
39357
93709
68275
36037
44885
98036
08779
859279
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9 - 6 7,6 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,7 3,2 4,5,9,9 8,1,5 4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Sóc Trăng (XSST)

soi-cau Thống kê Cầu XSST

soi-cau Tra cứu XSST theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSST

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
124
3187
4485
1115
4953
37014
22371
15885
11088
44625
87269
21959
07329
43603
18808
98126
564083
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,8 5,4 4,5,9,6 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9 9 1 5,7,5,5,8,3 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan ST

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
744
6882
7586
7260
0594
23002
14816
49065
48316
55410
46479
27660
73769
55562
50722
01407
834579
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 6,6,0 2 - 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,5,0,9,2 3,9,9 2,6 4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
731
1767
7363
5757
6955
92501
19914
14789
24283
24473
08834
20061
60663
28694
98190
35810
940523
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 4,0 3 1,4 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 7,3,1,3 3 9,3 4,0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
39
754
0640
8159
2837
6007
53057
88073
25051
91737
60896
29159
84416
72646
35071
68408
25081
966538
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,8 6 - 9,7,7,8 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,7,1,9 - 3,1 1 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
298
9010
3425
2843
0528
86859
88651
53994
66845
05967
66242
79287
57572
03959
76952
77183
598621
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0 1,5,8,1 - 3,5,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,1,9,2 7 2 7,3 8,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
750
9549
6414
1062
3504
94623
72657
77783
31761
14476
22520
04539
89219
04267
95168
81480
357418
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 5,4,9,8 3,0 9 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7 2,1,7,8 6 3,0 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86