xs

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
304
5842
0998
8879
3727
73389
98968
15822
31723
06951
07060
89694
83865
73529
00700
53348
395233
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,0 - 7,2,3,9 3 2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 8,0,5 9 9,9 8,4

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Sóc Trăng (XSST)

soi-cau Thống kê Cầu XSST

soi-cau Tra cứu XSST theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSST

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
029
9008
0545
1332
8747
55931
66154
00491
41566
92514
50918
32125
95223
26085
05831
20810
257300
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,8,0 4,8,0 9,5,3 2,1,1 5,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 6 - 5 1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan ST

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
091
2356
2980
8051
1611
89617
87115
32937
07767
29572
01875
76286
86936
51606
92578
84003
979294
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,3 1,7,5 - 7,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1 7 2,5,8 0,6 1,1,4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
504
1908
3460
7461
0745
11058
42940
16395
87956
94321
46370
41774
10104
24177
65549
73507
960330
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,8,4,7 - 1 0 5,0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6 0,1 1,0,4,7 - 5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
055
9938
4240
6841
0162
93371
98099
86299
24176
39373
79785
15234
85190
41840
07654
52582
090838
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9 - 8,4,8 0,1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,4 2 1,6,3 5,2 9,9,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
981
2765
2131
8756
7046
88900
93431
87292
37119
17151
40855
59410
93064
49235
42206
01947
874919
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6 1,9,0,9 - 1,1,5 6,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1,5 5,4 - 1 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
92
558
4679
0854
5527
7849
41353
76835
64557
25616
46917
06543
02374
39206
90605
35876
30330
463945
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5 6,7 7 5,0 9,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4,3,7 - 9,4,6 - 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng sớm nhất, soạn XSST gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86