xs

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
097
5249
1977
2385
5204
21941
74703
12002
06845
06858
65260
65154
14448
13052
23922
65703
916813
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4,3,2,3 3 2 - 9,1,5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4,2 0 7 5 7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Tiền Giang (XSTG)

soi-cau Thống kê Cầu XSTG

soi-cau Tra cứu XSTG theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTG

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
99
467
0987
3024
6249
1131
65687
80879
38546
16959
02503
17573
88061
50534
52048
95172
10544
006288
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 - 4 1,4 9,6,8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 7,1 9,3,2 7,7,8 9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TG

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
666
1245
4039
6381
0752
96686
76874
99134
71121
09913
00941
58043
16358
98758
42378
48974
314656
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3 1 9,4 5,1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,2,8,8,6 6 4,8,4 1,6 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
632
0875
2664
8850
5371
05522
82926
66175
46612
10271
25318
01477
41517
11655
78200
32280
824764
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,0 2,8,7 2,6 2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,5 4,4 5,1,5,1,7 0 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
621
5709
8570
7956
1911
90849
01178
61488
01362
09194
35175
10209
09796
07925
59074
40744
508839
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9 1 1,5 9 6,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 2 0,8,5,4 8 4,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
97
926
5048
2356
2076
2912
54108
41557
46523
90453
31319
55018
48846
72968
63118
19235
59268
115934
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 2,9,8,8 6,3 5,4 8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,7,3 8,8 6 - 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
31
351
0499
2076
1357
6077
66411
39464
45370
40822
54733
83557
09004
89110
84760
81467
56438
504311
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 1,0,1 2 1,3,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7,7 4,0,7 6,7,0 - 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86