xs

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
050
4961
4526
6766
6632
03314
06778
14440
88022
46195
47144
93966
00457
90938
20341
63698
111772
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 4 6,2 2,8 0,4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7 1,6,6 8,2 - 5,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Tiền Giang (XSTG)

soi-cau Thống kê Cầu XSTG

soi-cau Tra cứu XSTG theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTG

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
966
9591
8093
9489
3710
32228
40923
53305
32788
98014
31178
83377
61176
72314
66012
90567
992481
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 1,0,4,4,2 8,3 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,7 8,7,6 9,8,1 1,3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TG

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
927
9528
9155
0333
6721
58512
82533
92811
70117
76768
21383
88094
76474
97788
72992
28084
844662
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,1,7 7,8,1 3,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 8,2 4 3,8,4 6,4,2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
748
0127
8158
9247
5545
59336
03365
22620
71140
65296
49713
56844
28928
77892
48241
88378
468650
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3 9,7,0,8 6 8,7,5,0,4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,0 5 8 - 6,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
707
5780
1471
4073
2082
01660
16196
48321
58272
55989
49088
73327
41885
92792
30459
99056
658553
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 - 1,7 6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,6,3 0 1,3,2 0,2,9,8,5 6,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
865
2421
4696
8899
7478
91321
95460
39434
18139
61612
75986
06791
58025
00685
85070
07871
680848
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2 1,1,5 4,9 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,0 9,8,0,1 6,5 6,9,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
18
336
1385
3300
8918
0856
81717
86293
15592
75985
93857
52829
28255
89986
50173
60219
37871
212249
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 8,8,7,9 9 6 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,7,5 - 3,1 5,5,6 3,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86