xs

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
41
393
3999
7833
3507
4755
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
61749
63393
94224
14090
402338
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5 - 9,4 3,8 1,5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0 - 6 0,9 3,9,3,0
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
46
555
5026
6143
5286
5831
32222
07661
26605
63918
31596
96484
05498
90189
21048
63284
99574
261399
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 8 6,2 1 6,3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 1 4 6,4,9,4 6,8,9
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
12
979
9035
0282
5723
8041
03937
31532
03422
26779
53949
51136
19174
74476
76233
06793
73556
101232
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2 3,2 5,7,2,6,3,2 1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 9,9,4,6 2 3
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
82
947
4484
0437
4497
4561
63723
18850
20163
36712
78121
38667
56673
03323
60183
08537
18098
981708
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 2 3,1,3 7,7 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 1,3,7 3 2,4,3 7,8
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
13
849
6529
8025
9785
8022
46334
01970
24887
04026
59898
21561
49509
50871
71838
72803
42402
864379
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3,2 3 9,5,2,6 4,8 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1 0,1,9 5,7 8
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
81
872
0973
1558
3398
6998
08886
50305
66928
26218
66176
10101
22063
88430
31700
26490
15436
886836
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,1,0 8 8 0,6,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 3 2,3,6 1,6 8,8,0
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
30
710
0628
9063
7454
4869
22171
78103
80943
60944
06735
11089
95501
97232
67593
62824
68548
846729
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1 0 8,4,9 0,5,2 3,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 3,9 1 9 3

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86