xs

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
956
3162
8443
4117
7553
03852
57746
44087
79189
12732
93495
54000
11649
00562
68182
40445
597103
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3 7 - 2 3,6,9,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3,2 2,2 6 7,9,2 5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Tiền Giang (XSTG)

soi-cau Thống kê Cầu XSTG

soi-cau Tra cứu XSTG theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTG

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
583
7092
3053
7159
1084
48628
97526
08789
86362
06465
50428
83553
42206
17354
19978
94292
707506
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6,6 - 8,6,8 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9,3,4 2,5 8 3,4,9 2,2

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TG

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
894
1802
2029
9356
7272
60375
26301
91816
79359
46221
08648
60393
70222
56878
77589
68517
804234
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1 6,7 9,1,2 8,4 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 - 2,5,8 9 4,3

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
388
0185
6426
8137
2797
22952
81805
83282
34738
30616
51457
79554
78936
27706
59170
75244
571987
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5,6 6 6 7,8,6 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7,4 - 0 8,5,2,7 7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
469
1808
2775
4526
0285
41107
51271
66436
22605
73312
03858
74612
69264
41638
63248
31096
913435
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,7,5 2,2 6 6,8,5 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 9,4 4,5,1 5 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
995
1822
7619
4367
3901
58373
51495
26292
64332
40727
76128
62344
56897
28102
37309
80875
482457
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2,9 9 2,7,8 2 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 7 3,5 1 5,5,2,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
23
951
1747
2759
0206
0256
66582
79385
50961
35123
49842
00158
56572
73226
72308
70616
09947
352158
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,8 6 3,3,6 - 7,2,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9,6,8,8 1 2 2,5 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so