xs

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
89
574
1291
6137
1419
6569
98940
37072
19770
47675
64816
07521
85520
78441
21004
97890
46424
347226
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 9,6 1,0,4,6 7 0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9 4,2,0,5 9 1,0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Tiền Giang (XSTG)

soi-cau Thống kê Cầu XSTG

soi-cau Tra cứu XSTG theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTG

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
85
754
6627
7250
0133
4619
92562
42005
18486
13366
90034
62813
50298
12685
20900
14600
99976
447212
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0,0 9,3,2 7 3,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0 2,6 6 5,6,5 8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TG

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
13
677
4923
3019
7596
6628
25653
83380
45822
51380
64236
57175
97095
35218
20138
77367
66960
734277
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,9,8 3,8,2 6,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 7,0 7,5,7 0,0 6,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
20
797
7443
0251
4009
8726
82459
50493
03949
03541
06916
13760
32349
53673
64516
22207
75056
238471
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,7 6,6 0,6 - 3,9,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,9,6 0 3,1 - 7,3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
109
6449
6275
4717
4441
49249
34571
94880
92359
91309
61714
63963
63989
99207
47002
53235
627498
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9,7,2 7,7,4 - 5 9,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 3 5,1 0,9 8

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
84
028
3790
4057
5595
6939
31542
67740
38797
94523
55681
30743
56720
57472
11768
75597
51332
192571
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 8,3,0 9,2 2,0,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 8 2,1 4,1 0,5,7,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
382
8635
2018
8709
4376
24754
08928
04135
62940
34197
26826
35612
52414
11153
13719
70691
762189
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 8,2,4,9 8,6 8,5,5 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 - 6 2,9 7,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Tiền Giang sớm nhất, soạn XSTG gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TG gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86