xs

XSTN Kết quả xổ số Tây Ninh

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
01
072
3312
2543
6133
8536
30355
60689
80331
52481
26232
93493
12960
36337
88769
67372
56474
909972
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 2 - 3,6,1,2,7 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 0,9 2,2,4,2 9,1 3
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
95
491
0668
0974
9941
0452
02335
79463
31926
24696
95017
69757
70362
72574
03939
29659
27390
994803
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 7 6 5,9 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7,9 8,3,2 4,4 - 5,1,6,0
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
80
725
6059
4509
2954
7581
98582
97683
58002
62228
66797
30617
27470
11522
60861
39594
15602
308121
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,2 7 5,8,2,1 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4 1 0 0,1,2,3 7,4
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
12
231
1791
3430
6605
8237
50656
48745
71726
36924
45146
88500
84243
62856
85985
08739
60808
591801
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0,8,1 2 6,4 1,0,7,9 5,6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6 - - 5 1
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
57
725
3368
6502
0034
9377
48669
02522
12967
59838
75428
20292
34371
74918
82591
35627
90979
503225
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 8 5,2,8,7,5 4,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 8,9,7 7,1,9 - 2,1
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
84
807
9823
1660
7724
3918
29818
47240
21170
02439
27001
99237
72704
21764
45536
69618
51788
288238
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1,4 8,8,8 3,4 9,7,6,8 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,4 0 4,8 -
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
55
776
8671
7758
3737
8578
09742
38471
96738
09659
53237
40920
21523
00290
04892
72801
57236
224778
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 - 0,3 7,8,7,6 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,8,9 - 6,1,8,1,8 - 0,2

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86