xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
67
204
6545
7823
3062
7066
35839
62152
54165
63671
50682
36262
21419
12453
77524
56477
32251
728912
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 9,2 3,4 9 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,3,1 7,2,6,5,2 1,7 2 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
042
7425
1229
1090
0926
26123
36984
61777
58813
77888
37138
43325
18534
21237
50337
69687
239110
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,0 5,9,6,3,5 3,8,4,7,7 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 7 4,8,7 0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
693
5649
1786
1411
2195
72981
90888
85248
84987
96721
56387
36512
27060
92809
02923
30238
112929
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 1,2 1,3,9 8 9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8,0 - 6,1,8,7,7 3,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
68
162
8437
9235
1193
1097
87900
70150
37958
94096
65067
35813
43580
10035
00897
66378
56970
060635
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 3 - 7,5,5,5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8 8,2,7 8,0 0 3,7,6,7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
51
604
9941
5506
8536
0996
64489
44367
82372
83070
16521
52630
09740
96673
25342
37268
74746
343208
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,6,8 - 1 6,0 1,0,2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 7,8 2,0,3 9 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
46
621
6026
9909
5834
5080
72354
05657
22205
37824
62048
07010
87507
47049
09410
23037
00256
077873
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5,7 0,0 1,6,4 4,7 6,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,7,6 - 3 0 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
813
7116
5269
8168
2175
89520
44169
41206
63447
00535
81459
05849
61719
05448
91307
55678
296550
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,7 4,3,6,9 0 5 7,9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,0 9,8,9 5,8 - -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so