xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
782
2160
4552
8972
8554
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
01677
33199
16652
86429
450730
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 5 9 6,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4,6,2 0 2,7 2,9 6,0,6,9

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
101
8117
2308
3593
4648
53731
15790
04949
73431
32078
23245
46865
93758
79275
01678
07844
548775
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,8 7 - 2,1,1 8,9,5,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 5 8,5,8,5 - 3,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
66
887
0804
7295
4439
6467
03635
30533
24125
01515
27873
51677
95758
41375
10995
68467
45582
040132
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 5 5 9,5,3,2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 6,7,7 3,7,5 7,2 5,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
238
6829
6447
4468
7040
56582
81365
52222
14003
83273
06255
44776
49744
12808
84842
98808
593556
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,8,8 - 9,2 8 7,0,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6 5,8,5 3,6 2 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
13
966
6344
0154
7978
3502
10783
69392
14645
32294
34741
40888
24322
37418
68037
82445
83345
914038
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 3,8 2 7,8 4,5,1,5,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 6 8 3,8 2,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
233
6665
8238
4760
0019
40126
02395
52284
42928
97863
56130
47692
05347
91995
47071
69194
646015
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,5 6,8 3,8,0 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,0,3 1 4 6,5,2,5,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
515
2756
7893
5194
5772
68570
74082
97599
99935
44321
13231
19212
41284
93607
96221
61495
031309
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,9 5,2 1,1 5,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 9,2,0 2,4 3,4,9,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so