xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
263
3759
3442
3245
3240
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
42288
67547
47877
46916
804751
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 6 3 - 2,5,0,7,1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3,8,1 3,6 7,7 8 6

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
311
1428
9852
0880
8554
69056
52183
97019
41035
38990
85173
30806
88444
67575
91709
75716
313528
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9 1,9,6 8,8 5 5,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4,6 - 3,5 0,3 0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
43
254
7277
5853
8328
7954
47723
03024
75567
65300
72013
51653
39214
70162
14908
03278
19343
696153
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,8 3,4 8,3,4 - 3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3,4,3,3 7,2 7,8 - -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
178
9545
1345
6773
9435
22743
90688
55065
97390
93981
49600
13476
19923
00610
63087
95387
576832
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 0 2,3 5,2 5,5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5 8,3,6 8,1,7,7 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
27
813
0600
0651
2618
5929
64379
75582
24981
14983
61648
34811
64373
99215
43033
70292
55004
845413
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4 3,8,1,5,3 7,9 3 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 - 9,3 2,1,3 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
294
2758
7348
2466
3904
03352
94023
23767
97768
96600
34074
41256
00394
10487
48736
98556
877559
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,0 - 3 6 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8,2,6,6,9 6,7,8 4 7 4,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
059
7241
4901
6161
1033
67446
56190
17546
01291
46991
08507
95766
04354
62350
62752
89732
036965
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,7 - - 3,2 1,6,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,9,4,0,2 1,6,5 - - 0,1,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so