xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
248
9962
9334
1332
5236
30017
49527
76654
30060
22061
35160
28862
23549
42253
85255
82785
59545
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7 7 4,2,6 9,8,9,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3,5 2,0,1,0,2 - 5 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
370
6897
6095
4246
1562
62428
83860
57664
18376
40527
56789
76606
79756
32391
89188
64848
59636
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 - 8,7 6 9,6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 2,0,4 0,6 9,8 7,5,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
009
3981
7250
4259
8724
90052
77262
00858
65795
35479
40634
20568
48273
30658
62649
97984
00160
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 - 4 8,4 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9,2,8,8 2,8,0 9,3 1,4 5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
127
0895
5608
8909
8761
85489
84371
48914
35082
36520
69386
59606
13068
10222
79550
14001
60973
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9,6,1 4 7,0,2 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 1,8 1,3 9,2,6 1,5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
812
2382
5318
5536
9286
54411
45319
04147
64448
44141
89750
66500
07614
09470
99866
77522
86815
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 2,8,1,9,4,5 2 6 7,8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 5,6 0 2,6 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
346
0590
8348
2447
8285
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
57379
70333
77064
84386
41616
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 6 2 3 6,8,7,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,6,4 9 5,6 0,7,4,5,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
152
6315
2191
9787
8996
66632
25473
17083
82657
32847
73733
86980
47827
08871
55884
46146
18378
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5 7 2,3 7,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,7 - 4,3,1,8 7,3,0,4 1,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so