xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
66
684
5047
0828
5677
3763
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
73030
32643
55154
61376
771033
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1 8,1 0,3 7,6,2,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 6,3,1 7,4,6 4,4 -
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
92
719
0566
8887
8101
3968
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
80386
26583
54256
68987
807460
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 9,2 6 6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 6,8,0 2,9 7,6,3,7 2,4,8
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
53
136
5090
9838
3011
0358
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
92820
03400
24105
75694
079141
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5 1 0,0 6,8 7,0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,8,9 4 - 5,5 0,4
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
80
815
8058
6185
8276
1705
80897
59969
69518
01289
54259
44690
80839
48880
02725
38130
36659
103652
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 5,8 5 9,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,9,9,2 9 6 0,5,9,0 7,0
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
18
801
7569
5629
0448
8180
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
88895
51652
74618
50207
071817
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6,4,7,7 8,8,7 9,0 - 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 9,7 1 0,3 5
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
51
821
9390
2681
9723
6958
29353
17673
89823
23362
30474
95657
84119
42179
61890
26186
92447
207612
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,2 1,3,3 - 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8,3,7 2 3,4,9 1,6 0,0
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
32
135
6297
3151
9672
0041
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
94640
37834
27972
03101
307809
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,9 - 6,1 2,5,4 1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,5,5 0,2 2,2 - 7,9

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86