xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
52
767
5554
7558
6823
2206
32113
90767
04966
78179
78740
71720
99577
28916
80644
03672
33706
884641
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6 3,6 3,0 - 0,4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4,8 7,7,6 9,7,2 - -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
95
896
1575
6026
3109
1982
40833
98080
30403
90240
54650
68518
17429
52475
44236
50258
25946
242294
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 8 6,9 3,6 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8 - 5,5 2,0 5,6,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
200
7619
9638
3512
2181
10405
13103
47975
12583
21692
84532
34019
59763
45318
43571
27320
879010
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5,3 9,2,9,8,0 0 8,2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 3 5,1 1,3 2

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
246
2917
0867
5732
8592
72214
21013
75575
45527
62749
79252
38062
83984
92884
20601
15758
278331
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 7,4,3 7 2,1 6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,8 7,2 5 4,4 3,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
10
700
2607
4421
5089
9269
95919
94666
62782
16695
12625
95636
57888
38250
75717
25769
61602
953874
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,7,2 0,9,7 1,5 6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 9,6,9 4 9,2,8 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
628
8344
7212
8356
4191
51706
32598
46532
30883
32846
43593
27937
59193
45501
72188
33701
365682
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,1,1 1,2 8 2,7 4,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - - 3,8,2 1,8,3,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
743
2173
5189
9480
4658
42691
22064
84042
77591
22909
38256
27542
63181
99420
46361
77528
675180
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 - 0,8 - 3,2,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6 4,1 1,3 9,0,1,0 1,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so