xs

XSTV Kết quả xổ số Trà Vinh

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
88
746
5876
8766
9027
2188
24163
38057
09574
47125
17456
79327
59812
80759
55898
08744
88924
580757
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2 7,5,7,4 - 6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,6,9,7 6,3 6,4 8,8 8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Trà Vinh (XSTV)

soi-cau Thống kê Cầu XSTV

soi-cau Tra cứu XSTV theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTV

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
647
0199
8084
8412
3730
66846
84069
23045
36564
06060
12845
45343
07801
92406
70690
34534
331723
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6 2 3 0,4 7,6,5,5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,4,0 6 4 9,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TV

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
243
9231
1432
4719
8549
26015
18478
42944
22766
38480
98453
45982
51486
61081
20303
12397
238179
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 9,5 - 1,2 3,9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 6 8,9 0,2,6,1 4,7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
405
8009
3529
7000
6277
58744
48065
77748
05735
36575
23745
19059
16110
08880
90996
82918
169517
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9,0 0,8,7 9 5 4,8,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 5 7,5 0 6,6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
852
6392
0222
0143
3718
18635
53793
41007
56311
77834
87094
02723
34185
69871
90849
69779
827965
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 8,1 2,3 3,5,4 3,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 5 1,9 5 2,3,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
097
6312
9540
6998
9623
97217
17920
70767
67778
78586
27112
56740
24165
94153
59733
81816
160316
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,7,2,6,6 3,0 4,3 0,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 7,5 8 6 7,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
16
502
1110
3017
4858
4514
64625
36279
22784
86243
50493
53342
25130
89775
34932
79589
01899
216899
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 6,0,7,4 5 0,2 3,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 - 9,5 4,9 3,9,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86