xs

XSTV Kết quả xổ số Trà Vinh

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
72
438
1054
7254
8096
4065
90775
53198
18276
98329
19560
74418
27707
09631
98950
34878
62673
943050
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 8 9 8,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4,0,0 5,0 2,5,6,8,3 - 6,8

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Trà Vinh (XSTV)

soi-cau Thống kê Cầu XSTV

soi-cau Tra cứu XSTV theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSTV

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
214
1672
4989
2921
2644
53377
24716
08782
55299
09814
30886
93641
75481
09989
69424
68440
119024
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,6,4 1,4,4 - 4,1,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - 3,2,7 9,2,6,1,9 9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TV

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
924
1601
6679
1427
7678
72405
50982
08161
21560
28859
83464
74077
12721
09862
75276
40548
340401
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,5,1 - 4,7,1 - 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 1,0,4,2 9,8,7,6 2 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
494
3783
3348
9664
5207
13839
16903
44599
45624
46487
23129
30775
12189
59925
10293
10447
116804
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3,4 - 4,9,5 9 8,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4 3,5 3,7,9 4,9,3

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
924
9247
1618
9627
5205
94338
84945
58646
96453
38898
21965
69328
49097
42858
11800
41349
142177
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,5,0 8 4,7,8 8 7,5,6,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,8 5 7 - 8,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
60
605
8804
6373
3949
4415
70320
75946
60563
41530
22617
70337
64667
75382
58843
27029
89092
051890
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4 5,7 0,9 0,7 9,6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,3,7 3 2 2,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
604
6899
3804
6992
7355
08359
18533
11648
92702
75561
53278
37891
85620
11392
93417
67869
728073
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,4,2 7 0 6,3 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,9 1,9 8,3 - 9,2,1,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Trà Vinh sớm nhất, soạn XSTV gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so