xs

XSTV Kết quả xổ số Trà Vinh

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
01
428
1535
1364
9771
6892
02435
45046
87200
24100
14533
34873
70735
11567
02641
14374
80497
583491
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0,0 - 8 5,5,3,5 6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,7 1,3,4 - 2,7,1
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
38
772
3808
7287
4734
6253
52229
46483
33203
76064
25687
99874
94258
53081
30765
76240
49533
114125
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,3 - 9,5 8,4,3 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,8 4,5 2,4 7,3,7,1 -
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
81
001
3200
7683
5817
9344
70365
35697
99278
67106
16128
35144
69409
89954
08151
40939
87254
530214
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0,6,9 7,4 8 9 4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1,4 5 8 1,3 7
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
69
992
7503
3454
4061
7059
71176
86139
49166
08883
39929
48951
46726
00169
11940
19261
17178
200850
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 - 9,6 9 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,1,0 9,1,6,9,1 6,8 3 2
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
74
458
8800
2179
5652
5550
92437
10701
39418
80830
73649
34671
53119
83569
73291
48016
33257
794280
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,1 8,9,6 - 7,0 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2,0,7 9 4,9,1 0 1
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
74
248
2322
0076
6844
4868
02256
56241
35794
04260
47168
52116
26805
26853
36690
99470
64101
906392
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,1 6 2 - 8,4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3 8,0,8 4,6,0 - 4,0,2
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
59
754
5208
5357
6916
2309
23983
21905
07005
87253
12579
90505
43707
78804
45139
53590
11292
536301
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9,5,5,5,7,4,1 6 - 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,7,3 - 9 3 0,2

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86