xs

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
284
3086
7582
2760
6245
26631
69493
06961
59722
60771
21756
03214
21279
09990
94737
28411
646735
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 4,1 2 1,7,5 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 0,1 1,9 4,6,2 3,0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Vĩnh Long (XSVL)

soi-cau Thống kê Cầu XSVL

soi-cau Tra cứu XSVL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSVL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
870
1946
7604
4143
7573
08529
42941
90097
27242
08551
01758
82994
55346
54996
10252
10684
365676
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 - 9 3 6,3,1,2,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8,2 - 0,3,6 4 7,4,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan VL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
64
132
3158
7312
1039
8435
70083
35311
65683
55675
17732
96967
58998
50872
36333
02717
44721
506266
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,1,7 1 2,9,5,2,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 4,7,6 5,2 3,3 8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
338
6527
7930
5829
0216
84040
40961
32296
10612
23178
70809
66768
91560
48423
58925
11432
313550
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 6,2 7,9,3,5 8,0,2 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 1,8,0 8 - 3,6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
309
8918
3437
0144
1273
25287
64102
80505
41178
55658
33436
37722
73535
04287
13000
34659
937989
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,5,0 8 2 7,6,5 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,8,9 - 3,8 7,7,9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
65
938
3889
9366
2312
2958
32497
62187
31428
65128
16957
91118
81427
52013
72359
31485
77507
701051
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 2,8,3 8,8,7 8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7,9,1 5,6 - 9,7,5 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
29
395
5330
8627
6066
6078
74129
75277
34580
18980
95576
62056
70349
81184
66753
56236
38378
791587
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 9,7,9 0,6 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3 6 8,7,6,8 0,0,4,7 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so