xs

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
786
1296
7907
9093
0926
30756
13228
71531
11385
71282
96750
35534
45153
12737
82615
87403
450684
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7,3 5 6,8 1,4,7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,0,3 - - 6,5,2,4 6,3

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Vĩnh Long (XSVL)

soi-cau Thống kê Cầu XSVL

soi-cau Tra cứu XSVL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSVL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
663
4190
7125
0183
4351
06993
81891
58163
15801
39808
89940
53569
43717
75640
24432
34399
771324
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1,8 7 5,4 2 0,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 3,3,9 - 3 0,3,1,9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan VL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
33
683
8252
9994
6937
3398
15707
62791
24266
21924
96961
67463
68322
19523
49442
39378
48510
712654
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 0 4,2,3 3,7 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4 6,1,3 8 3 4,8,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
726
9862
1142
0400
4636
44767
39743
97215
20453
51818
87975
26390
90467
78815
98745
82825
129277
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,8,5 6,5 6 2,3,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 2,7,7 5,7 - 4,0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
647
5943
9325
1785
9100
97085
60827
30931
83076
81265
90671
93598
24454
95477
02697
81027
999138
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,0 - 5,7,7 1,8 7,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 5 6,1,7 5,5 8,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
90
117
2219
2471
0131
1012
57581
15065
69663
21056
83275
75222
59694
48393
08019
59702
07209
323775
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9 7,9,2,9 2 1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 5,3 1,5,5 1 0,4,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
13
360
3701
1626
0198
7664
47965
83317
55230
77786
12491
75825
86487
22516
14281
69144
63902
460932
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2 3,7,6 6,5 0,2 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,4,5 - 6,7,1 8,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so