xs

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
94
984
6243
0798
6689
5217
23820
92403
88857
70550
89895
39100
34840
63947
39304
71139
38361
177680
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0,4 7 0 9 3,0,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0 1 - 4,9,0 4,8,5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Vĩnh Long (XSVL)

soi-cau Thống kê Cầu XSVL

soi-cau Tra cứu XSVL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSVL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
918
0965
9181
0618
0618
09668
18643
49776
64238
51157
76789
65906
34580
94066
55469
54943
689660
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 8,8,8 - 0,8 3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 5,8,6,9,0 6 1,9,0 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan VL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
876
0526
9478
3491
3987
62942
22483
17012
45042
15934
45688
68383
88864
20402
62807
72037
974193
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,7 2 6 4,7 2,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4 6,8 7,3,8,3 1,1,3

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
78
800
1338
0463
4646
7935
19103
50080
33739
84402
16314
14772
08106
27447
58355
17690
47120
505417
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3,2,6 4,7 0 8,5,9 6,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 3 8,2 0 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
93
897
0867
4843
4484
1549
53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167
50740
02940
80986
19924
479128
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 4,8 0,2 3,9,7,0,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 7,4,7 - 4,6 3,7,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
09
335
5967
4589
7691
6845
83953
17627
48566
69060
80352
50168
99099
34366
60856
77354
44560
942906
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,6 - 7 5 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,2,6,4 7,6,0,8,6,0 - 9 1,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
44
619
6542
2655
1549
6841
06674
89606
77592
88913
64461
98952
81794
83151
67162
81382
12620
534953
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 9,3 0 - 4,2,9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2,1,3 1,2 4 2 2,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so