xs

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
700
1939
1813
5736
4671
51476
26053
46318
06132
99055
54590
13029
35017
13540
32752
05347
344216
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 3,8,7,6 9 9,6,2 0,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,5,2 - 4,1,6 - 0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Vĩnh Long (XSVL)

soi-cau Thống kê Cầu XSVL

soi-cau Tra cứu XSVL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSVL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
17
261
7202
8755
3356
4965
42214
66250
33288
67076
19266
42691
11968
31609
69998
10670
78009
018198
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9,9 7,4 - - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6,0 1,5,6,8 6,0 8 1,8,8

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan VL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
313
8608
9883
6422
1630
10266
63030
16036
16888
07935
00458
64245
04763
92626
47870
83170
619390
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 3 2,6 6,0,0,6,5 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 6,3 0,0 3,8 0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
69
979
7476
5729
1990
8205
83057
96828
19641
29465
94134
08081
42138
98306
02325
95730
33755
926400
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6,0 - 9,8,5 4,8,0 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 9,5 9,6 1 0

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
10
189
2216
3691
7741
1447
92761
99367
73833
97709
97141
59701
87824
92487
30961
42094
47519
849517
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,1 0,6,9,7 4 3 1,7,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1,7,1 - 9,7 1,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
138
6509
4135
8610
6097
06514
71954
29319
60552
96023
10800
64957
85346
99076
50764
55960
856288
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9,0 0,4,9 3 8,5 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,7 4,0 6 8 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
764
4244
1205
2099
8198
72084
20342
33964
13077
98049
14096
24397
19587
00755
69965
83664
215595
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 - - - 4,2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 4,4,5,4 3,7 4,7 9,8,6,7,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so