xs

XSVL Kết quả xổ số Vĩnh Long

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
21
510
6299
1228
4551
8112
53324
22886
38765
51295
55130
04076
11710
32536
93716
44038
29169
107953
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0,2,0,6 1,8,4 0,6,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,3 5,9 6 6 9,5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Vĩnh Long (XSVL)

soi-cau Thống kê Cầu XSVL

soi-cau Tra cứu XSVL theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSVL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
139
1148
6015
2028
3184
91179
22838
58660
56737
57297
75444
27752
32030
82766
68136
49071
430340
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5 8 9,8,7,0,6 8,4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 0,6 9,1 0,4 7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan VL

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
74
505
0313
7548
0546
0741
38728
18790
93753
06016
78445
92163
03781
61473
24933
80290
92922
026530
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 3,6 8,2 3,0 8,6,1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 3 4,3 1 0,0

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
79
277
2015
0004
9892
2471
68628
56911
48525
38116
50157
36412
84575
50245
53494
01736
85259
766039
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 5,1,6,2 8,5 6,9 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,9 - 9,7,1,5 - 2,4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
73
267
7531
0742
5574
9611
96049
54753
48581
61914
52957
37289
46140
35305
81036
70526
42289
749195
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 1,4 6 1,6 2,9,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,7 7 3,4 1,9,9 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
14
579
6396
2589
8294
8440
24559
99974
82914
88077
60993
91890
62914
51405
93877
78749
68326
020914
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 4,4,4,4 6 - 0,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 - 9,4,7,7 9 6,4,3,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
45
254
6508
8321
3524
1294
64713
89273
01018
37489
71290
91332
55285
79605
72555
89948
59618
419572
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,5 3,8,8 1,4 2 5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,5 - 3,2 9,5 4,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất, soạn XSVL gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86