xs

XSVT Kết quả xổ số Vũng Tàu

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
81
042
5551
3270
9579
8111
10646
14148
89991
13160
31784
69203
37543
09420
96664
93314
18886
394091
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 1,4 0 - 2,6,8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 0,4 0,9 1,4,6 1,1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Vũng Tàu (XSVT)

soi-cau Thống kê Cầu XSVT

soi-cau Tra cứu XSVT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSVT

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
80
661
5416
2059
0327
9509
03651
06367
50450
44295
72351
74532
96253
87165
62358
10889
94578
364203
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,3 6 7 2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,1,0,1,3,8 1,7,5 8 0,9 5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan VT

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
04
646
5108
1660
5766
8751
43321
05561
76729
10864
66958
87945
36302
55093
50934
89891
01324
199813
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,8,2 3 1,9,4 4 6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8 0,6,1,4 - - 3,1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
076
6195
3904
3224
5838
53549
05186
13642
10200
59300
76292
26915
11535
92054
33426
80029
691720
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,4,0,0 5 4,6,9,0 8,5 9,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 - 6 6 5,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
819
2026
4891
8271
6971
18379
52277
82658
92780
91792
02195
92674
11808
99009
27416
01278
590955
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9 9,6 6 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,5 - 6,1,1,9,7,4,8 0 1,2,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
47
845
1756
9902
0899
3824
71667
86791
32513
11702
66101
09075
89697
17556
39090
15155
57924
233510
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2,1 3,0 4,4 - 7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6,5 7 5 - 9,1,7,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
011
1596
0682
6236
4982
51545
33234
79748
55943
94755
50364
41131
72299
20210
87686
14300
014557
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 1,0 - 6,4,1 5,8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,7 4 - 2,2,6 6,6,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so