xs

XSVT Kết quả xổ số Vũng Tàu

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
42
156
8907
5519
3341
5336
03673
51341
82074
40171
46190
92849
77827
29247
88518
03008
40945
922617
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,8 9,8,7 7 6 2,1,1,9,7,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 3,4,1 - 0

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Vũng Tàu (XSVT)

soi-cau Thống kê Cầu XSVT

soi-cau Tra cứu XSVT theo ngày

soi-cau Xem Kết quả XSVT

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
83
749
9710
9358
6875
8433
95026
84246
38488
31253
03472
01645
11610
95685
81703
43613
20258
771447
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 0,0,3 6 3 9,6,5,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3,8 - 5,2 3,8,5 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan VT

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
182
2629
2596
6395
4943
55557
07285
91209
64295
93332
34157
64068
64643
42889
37958
94005
298866
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,5 - 9 2 3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,7,8 8,6 6 2,5,9 6,5,5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
220
3156
7116
3260
1282
68190
59696
73600
26434
79891
92435
01450
77425
19042
25545
67069
854935
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 6 0,5 4,5,5 9,2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,0 0,9 - 2 0,6,1

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
34
732
6301
7545
1354
3038
64632
33017
61145
84807
64963
31325
72748
31043
26817
39695
94875
511077
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,7 7,7 5 4,2,8,2 5,5,8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 3 5,7 - 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
40
264
3555
5345
2705
6890
97715
70201
56399
35010
41338
54488
28620
33287
39787
02465
93161
223365
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,1 5,0 0 8 0,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 4,5,1,5 - 8,7,7 0,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
08
054
1381
2182
4409
4518
51086
19911
52608
26087
54436
49441
27511
23312
43877
14735
79186
670173
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,9,8 8,1,1,2 - 6,5 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 - 7,3 1,2,6,7,6 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Vũng Tàu sớm nhất, soạn XSVT gửi 6189 (1.000đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS VT gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

thong ke xo so