icon-nav

Dò kết quả Xổ số Mega

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6, ngày 12/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01184
18 17 43 06 26 45
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
21.014.657.500
Giải nhất
O O O O O
32
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1615
300.000
Giải ba
O O O
26950
30.000

XS Mega 6/45 Thứ 4, ngày 10/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01183
02 33 30 10 34 40
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
18.500.289.500
Giải nhất
O O O O O
37
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1527
300.000
Giải ba
O O O
24360
30.000

XS điện toán tự chọn Chủ Nhật, ngày 07/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01182
35 24 15 11 03 17
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
15.945.247.500
Giải nhất
O O O O O
21
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1418
300.000
Giải ba
O O O
23190
30.000

KQXS 6/45 Thứ 6, ngày 05/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01181
22 14 36 29 18 37
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
13.802.587.000
Giải nhất
O O O O O
34
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1258
300.000
Giải ba
O O O
19239
30.000

XS Mega Thứ 4, ngày 03/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01180
14 22 29 34 11 07
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
2
7.857.866.500
Giải nhất
O O O O O
29
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1660
300.000
Giải ba
O O O
21242
30.000

Xổ số điện toán 6/45 Chủ Nhật, ngày 31/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01179
12 17 40 41 13 05
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
13.833.689.000
Giải nhất
O O O O O
22
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1087
300.000
Giải ba
O O O
18134
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6, ngày 29/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01178
38 35 04 25 07 34
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
1
24.266.327.500
Giải nhất
O O O O O
34
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1557
300.000
Giải ba
O O O
24993
30.000

XS Mega 6/45 Thứ 4, ngày 27/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01177
44 29 06 35 42 31
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
21.920.780.500
Giải nhất
O O O O O
26
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1257
300.000
Giải ba
O O O
21996
30.000

XS điện toán tự chọn Chủ Nhật, ngày 24/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01176
28 14 42 32 22 01
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
19.560.299.000
Giải nhất
O O O O O
20
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1232
300.000
Giải ba
O O O
19648
30.000

KQXS 6/45 Thứ 6, ngày 22/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01175
45 11 20 05 24 06
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
17.383.898.500
Giải nhất
O O O O O
24
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1511
300.000
Giải ba
O O O
22781
30.000

XS Mega Thứ 4, ngày 20/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01174
28 43 14 26 08 45
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
15.554.264.500
Giải nhất
O O O O O
20
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1200
300.000
Giải ba
O O O
19770
30.000

Xổ số điện toán 6/45 Chủ Nhật, ngày 17/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01173
05 42 03 26 30 01
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
13.712.050.500
Giải nhất
O O O O O
17
10.000.000
Giải nhì
O O O O
973
300.000
Giải ba
O O O
16566
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6, ngày 15/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01172
33 31 29 09 16 11
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
1
25.152.452.500
Giải nhất
O O O O O
64
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1754
300.000
Giải ba
O O O
24843
30.000
X